其实,你要负责

เมื่อก่อนลูกจะชอบเรื่องการทำนายทายทัก แต่หลวงพ่อบอกว่าเป็นสิ่งไม่ดีลูกจึงเลิกศึกษา และพอลูกตัดสินใจเข้ามาช่วยงานในวัด คนที่อยู่ภายนอกก็จะว่า ลูกเป็นโรคคลั่งศาสนา ขี้เกียจ ไม่มีปัญญาหางานทำ ต้องมาอยู่วัด แต่คำพูดเหล่านั้นไม่ได้สะเทือนใจลูกแม้แต่เล็กน้อย เพราะลูกรู้ว่า บุญทุกบุญที่ลูกได้ทำ มีเงินเป็นพันล้านก็หาซื้อไม่ได้ https://dmc.tv/a1875

Dhamma Articles > 个案研究
[ 13/9/2006 ] - [ 读者 : 15166 ]
View this page in: ไทย
个案研究
其实,你要负责 
 
  
 
    我母亲是个华裔的女生,在素攀府出生,长得很漂亮。因为她家的河旁,经常有许多男生划船来追求她,但都没成功,因为外公很凶。当母亲要到任何地方,都要有小舅和大舅一起陪同前去,连去买内衣也跟着去。
   
    母亲有五个兄弟姊妹,她是唯一的女生,个性像男生,天不怕地不怕。母亲首次见到父亲,还互相争吵,但父亲却相反,对母亲一见钟情。父亲就来向她求婚,外公也立刻把母亲嫁给父亲了,因为怕那些来追,她的男生会强行把她带走。
 
    父亲的个巴士司机,有一天当母亲划船去送父亲去开巴士时,母亲觉得当天是见到父亲的最后一天,在当天晚上,母亲梦见父亲来找她,且说:我要走了,有人来要我的命。然后就有个女生的声音说:已找了你很久,因在过去世曾杀了人,还在北部把尸体埋在电灯柱下。她还跟母亲说:如果不相信就去看吧。在梦境,母亲怎么追赶父亲,都跟不上。母亲被惊醒后,梦境还清楚得存在心里。到了早上就有人来叫母亲到河岸,发现父亲已经死亡了。父亲在大巴士里,睡而不醒。母亲当场休克了,而不知该怎么办。在丧礼里,外公跟母亲说:父亲往生之前,外婆梦见只海龙出现了半截身躯。父亲在三十三岁往生,当时母亲只有二十六岁,母亲要扶养两个孩子。当时我只有七岁,弟弟是四岁,母亲非常辛苦。
 
    父亲往生后,母亲就到曼谷去工作,且跟继父相爱。继父的心地善良,但他却经常打麻将,尤其是在佛日的前一天和佛日,经常在寺院的斋堂里跟朋友打麻将。他不太信仰出家人,但有一次在他的生日,我请出家人到家去接受供养。他跟母亲说:这所寺院的法师有知识、诵经好听,不像一般的寺院诵经诵得那么快。
 
    我母亲经常被灵魂附身,但她自己却全然不知。她只知道,外婆生了她后,从出生就没了呼吸,身体变绿,好像往生了一样。但能醒过来,因为接生婆抓母亲的脚举起来,然后拍屁股一下,让母亲呛在喉咙的羊水可以畅通了,才能恢复呼吸。母亲知道自己有东西来附身,就是跟大舅到印度寺院去玩。当时播放了音乐后,母亲就马上站起来跳舞了,其实她对跳舞是一窍不通。
 
    当母亲知道自己的情况后,就一直抗拒。因为她不喜欢。但越抗拒,就越来伤害母亲。多次母亲的头痛得很厉害,肩膀痛好像有人踩着,有很多灵魂来附在母亲的身上,例如:有些灵魂说她是悉达多的太太、有些说是观音菩萨、有些说是小鬼。每次有灵魂附在母亲身上时,母亲的行为会变得灵魂的性格一样。巫师说要母亲要接受巫术,如果拒绝,会有其他的灵魂来伤害母亲。不懂事的母亲就答应接受了。但母亲没有开办巫术院,或为他人附身。母亲还是照样的工作,同时一直去寺院修行。当母亲来寺院后,附身的情况就减少了。但当有灵魂附身时,母亲会哭泣,且有声音说:她(母亲)不接受我。母亲就经常头痛,医生也找不出病因。
 
    外公懂得巫术的知识,能刀枪不入,能把鬼、恶鬼赶走,只是送咒而已。他还能帮人治病。他帮助人,都是免费。他喜欢斗鸡,曾打死了许多条蛇。后来他中风而躺在床上,且患了背骨蛀症,享年六十岁。
 
    外婆患了糖尿病,病重之前,情况似走火入魔,就是排便带有血从屁股排出来。后来就无法说话,无法走路或帮助自己。需要躺着而透过橡皮管输送食物和水,要在肚子钻了洞输送食物,让她非常痛苦,整晚唉叫,非常恐惧,好像她看到了些什么相,身体上有烧焦且烂掉的伤口,干掉如鱼鳞一样,身上发臭。这些情况都找不到原因,眼瞎、哑巴、手弯曲、卷身如青蛙一般,中风超过了四年。我看到了她的情况,让我非常痛心。但还好,母亲遇到了一位伯伯,就是母亲小时候的朋友,他们十几年没见过面。第一次见面,伯伯跟母亲说:目前先到法身寺,如果母亲不相信或不信仰也没关系,只想让母亲尝试来一下。这让我家庭有机会来到了寺院,且懂得了正确的修行方法。母亲供养了自身佛像、功德衣、一万所寺院供养斋僧、建立阶梯,以及所有的功德,且让外婆随喜功德。外婆在七十三岁,安祥得离开了人间。
 
    我是母亲的长女,是很难生产而得的孩子。母亲要忍痛了三天,接生婆利用注射针,为母亲注射催生药,但我还是不能出生。最后接生婆也无有办法了,母亲叫人去请外公来帮忙。外公制做出了一种水给母亲喝,外公说这是诵过咒的净水。母亲喝了两口,到了第三口,母亲不要用力排推,我就很容易得出生了。以前我曾喜欢算命的事情,但师父说那些事情是不好的,我就不在学习了。当我决定来寺院里帮忙,寺外的人就认为我是迷信,懒惰,没有能力找工作而住到寺院里。但那些话都无法动摇我的决心,因为我知道,我所做的每种功德,拥有了几千万块钱都无法获得。

问题 

1.父亲是海龙转世来,如外婆所梦见的吗?为什么父亲无缘无故而往生?母亲梦见父亲,原因是父亲往生后而来找她吗?在梦里来告诉母亲有关父亲自己曾杀害过的女生,她是真的有吗?情况是如何?父亲往生后去了什么地方?是否获得母亲和我所回向的功德吗?情况如何?他有些什么话想跟我和母亲说吗?

2.母亲在出生时曾暂时断气,但为什么又能再次恢复呼吸?曾有人说是大姨妈让母亲先出生的,那是真的吗?

3.真的有灵魂来附在母亲的身上吗?什么恶业使母亲会有许多灵魂来附身?该怎么办,那些灵魂才会离开,无法再伤害母亲?

4.母亲头部曾多次非常痛,晕头、手麻痹,她曾去找医生做脑部扫描,医生说,母亲患了脑部萎缩,但再次去找医生时,医生却说没什么,到底母亲是患了什么病?

5.母亲和继父有什么善缘关系,为什么当母亲跟他借钱,每个月还要付利息?他们有机会跟团体修波罗蜜吗?如果继父还继续打麻将,会有何恶果?他有出家的功德吗?他想出家,但还没有完全决定,该怎么劝导他?

6.什么业力让外公患了背骨蛀症?往生后去了什么境界?情况如何?

7.我外婆要躺着忍痛超过了四年,身体溃烂有臭味、中风、眼瞎、手弯曲,要以橡皮管输送食物,这是来自什么恶业?来世还会有这种情况吗?该怎么才能让外婆的恶业会消失或减轻?临终的预兆是如何?往生后去了什么境界?现在情况如何?

8.子孙们修功德,而让外婆随喜功德,但子孙们替她说:善哉,她会能真正的随喜功德吗?不愿意随喜功德,跟愿意随喜功德,但没有说出来,功德有何不同?

9.当母亲善知识的伯伯,曾跟母亲修过什么样的功德?为什么我们那么迟才遇上这位伯伯?伯伯曾跟团体修过什么样的波罗蜜?

10.为什么我会很难出生?但因母亲喝了净水,而让我能顺利的出生,那是真的吗?在前尊佛陀时代,我曾担任过什么任务?下来修波罗蜜几次?有出家的因缘吗?修行经验如何?能回到兜率天特殊功德圈吗?为什么我会经常梦见师父?
  
11.我非常尊重一位法师如哥哥一般,我们俩的长相都很相似,我们曾有何善缘关系?他在团体曾担任什么任务?修行经验如何?曾下来修波罗蜜了几次?

答案

闭上眼睛,梦这梦那,醒起来,
打个哈欠,听成传奇故事就好了!
 

1.你父亲并不是海龙转世而来,跟你外婆在梦里所见的不一样,那只是一般梦境罢了 !
 • 你父亲会无缘无故而往生,因为过去世父亲曾杀害了,母亲在梦里所见到的女生。当世父亲掐死了她,因为她吃父亲的醋,怕他另有新欢,其实父亲并没有新的女友。但她因醉酒而发脾气 !   
 
 • 当该女生往生后,当世你父亲就把她的尸首埋在电灯柱下,就如母亲的梦境一样。当世父亲往生后,没有堕落大地狱,因为后来出家好几年,且把功德回向给她,但当世的太太却又爱又恨,往生后就转世为一种妖精,跟随着丈夫。后来丈夫还俗,然后患病而死。然后转世为你的父亲。过去世的妖精太太,也跟随你父亲来到了今世,当父亲死后,就带他去一起住,生为同样的妖精。后来父亲已获得,你所回向的功德了,让父亲的生命转好。 

 • 他想告诉你说,他要先还亏欠过去世太太的孽缘,且谢谢你把功德回向给他。当孽障消完后,父亲就会脱离了那个地方了 !

 
2.你母亲在出生时曾断气,但能再次呼吸,因为曾有宰杀小动物的恶业来报应。因为过去世你母亲打扫子,发现一组红红的小老鼠,而抓去丢在水里,使它们都溺毙了,此业力让你母亲断气,但曾经用药物治疗病人的功德来回报她,所以她才没死 !
 • 曾有人说是大姨妈让母亲先出生,那不是真的 !

 
3. 你母亲,真的有灵魂来附在她的身上,因为过去世曾信仰乩童,才会有这种习性延留到今世。但当世当母亲遇上了团体后,就不再继续信仰那些了,但旧的因缘还会回报,让母亲留在该恶循环里 !
 • 解决的方法就是要让母亲累积,每种功德,布施、持戒、打坐,马上戒掉而不要跟那些事情有牵连,不久那些因缘会消失了 !

 
4.你母亲头部曾多次非常疼痛,手麻痹。因为在过去世曾打鱼头,拿来做菜肴,此恶业来报应 !
 • 你母亲患病的原因,是刚才所说的恶业。所以当恶业还存在,就让医生检查不出病因 !

 
5.你母亲向继父借钱,每个月还要付利息,因为过去世当亲戚向她借钱是,也有算利息,连自己的丈夫也一样,该恶业来报应 ! 
 
 
 • 你继父也跟团体有善缘,你要尽量和忍耐介绍他来跟团体修波罗蜜 !
 • 如果你继父还继续打麻将。在临终时,心会染浊。因为会看到打麻将的画面,会让他堕落恶道 !   
 • 他有短期出家的功德,所以你要介绍他多看法身媒体频道(DMC)的节目,总有一天他会来短期出家的 !
 
6.你外公患了背骨蛀症,因为过去世和今世喜欢打死动物,例如:蛇,另外还喜欢斗鸡等等,此恶业来报应 !
 

 • 他往生后去了第六间阴间大地狱,身体是半人半鸡跟另一个有同样恶业的地狱众生在打斗。如此不断的生死,非常痛苦 !   
 • 你要多多把功德回向给他,因为他想脱离此恶果 !
 
7.你外婆要躺着忍痛超过了四年,身体溃烂有臭味、中风、眼瞎、手弯曲,要以橡皮管输送食物,因为在过去世,你外婆的丈夫是个猎户,当动物跌入陷阱时,她的丈夫就抓起动物来给她绑住着受伤的脚。如果动物挣扎而跳动,外婆会用木棍打它的腿。有时候抓到鸟,就废掉它的翅膀,然后掉下来,此恶业来报应 !  
 
 
 • 外婆还要多世受此恶果,因为恶业还没消完 !
 • 临终的预兆是不清净,也不染浊,往生后就再投胎生为人了,无法获得所回向的功德 !
 
8.子孙们修功德,而让外婆随喜功德,但子孙们替她说:善哉,她也会得到功德,让她的心透明,不堕落恶道。但她还有宰杀动物做菜肴的恶业尚存 !
 • 她已经转世为人了 !
 • 不愿意随喜功德,会得到一点功德,功德会染浊。在往生后,会生为低级的夜叉 !
 • 愿意随喜功德,但没有说出来,会得到圆满的功德,因为每一件事都以心为主。如果以明亮的心修功德,当功德回报时,会让该人往善道,例如:忉利天等等 ! 
 • ถ้าทำด้วยจิตที่เลื่อมใสเต็มที่
 
9. 当你母亲善知识的那位伯伯,过去世曾互相当彼此的善知识。你母亲很迟才遇上这位伯伯,因为很慢才决定修功德,经常说下次再做 !
 • 那位伯伯曾当团体的护法居士 !
 
10.你会很难才出生,因为过去世经常把动物关在笼子里,例如:养鸟来欣赏。你后来能顺利出生,因为跟团体修过波罗蜜,以及放生的功德来回报,跟喝净水没有关系 ! 
 
 
 • 在前尊佛陀时代,你是善女,对家庭生活感到厌烦,当遇到了团体就许愿能修梵行和波罗蜜。且当了团体的护法居士,但邪淫业还没消完,今世才生为女生 !
 • 今世你也如愿了,要维护你自己,如此才能逃脱淫业,今世是你最后一世身为女生了 !
 • 修行经验能看到透明球,维护自己回到兜率天 !

 
11.你非常尊重如哥哥的那位法师,在前尊佛陀时代,他也是国王的军人,跟随国王终身出家,担任弘法的任务,修行证入内在的法身,回到兜率天,下来修波罗蜜了两次 !
 
 
 • 他跟你没有特别的善缘,只是团体里的同修。你们俩的长相也不太相似。他在前尊佛陀时代,能专心终身出家,你也要专心尽量地修波罗蜜 !

 • 今世遇上了团体,就要专心修波罗蜜,并许愿一起回到兜率天,特殊功德圈,菩萨区,不要流失 !
 

http://goo.gl/RsjA4

個案研究:因果業報的現世案例

故事中的主角都是生活在当代的人物,他们对于生命中的种种际遇产生因果业报的怀疑(有关此点,可以先观赏「生活与轮回」节目中之访谈)。其实因果业报是真实存在的,无量众生就是如此生生世世不断轮回着,有智慧的人应该要深刻了解这个道理,从中警惕生活中必须注意到的事情。当我们努力认真修行,将佛法加以实践之后,便能够证入法身,洞见因果业报的过程。而证入法身的修行方法是没有时空限制的,并且能够超脱轮回,乃根源于佛陀的教导。พิมพ์บทความนี้相关个案

      杂烩饭、木乃伊
      水下的手
      爱情子弹
      舞弊
      风水
      穿梭阴阳界
      有你有我
      虽是初恋,但却是真爱
      由你决定
      湄公河中的画面
      饿鬼
      卖菜的老师
      想杀死她


ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร