其实,你要负责

เมื่อก่อนลูกจะชอบเรื่องการทำนายทายทัก แต่หลวงพ่อบอกว่าเป็นสิ่งไม่ดีลูกจึงเลิกศึกษา และพอลูกตัดสินใจเข้ามาช่วยงานในวัด คนที่อยู่ภายนอกก็จะว่า ลูกเป็นโรคคลั่งศาสนา ขี้เกียจ ไม่มีปัญญาหางานทำ ต้องมาอยู่วัด แต่คำพูดเหล่านั้นไม่ได้สะเทือนใจลูกแม้แต่เล็กน้อย เพราะลูกรู้ว่า บุญทุกบุญที่ลูกได้ทำ มีเงินเป็นพันล้านก็หาซื้อไม่ได้

Dhamma Articles > 个案研究
[ 13/9/2006 ] - [ 读者 : 12015 ]
   Bookmark and Share
View this page in: ไทย
个案研究
其实,你要负责 
 
  
 
    我母亲是个华裔的女生,在素攀府出生,长得很漂亮。因为她家的河旁,经常有许多男生划船来追求她,但都没成功,因为外公很凶。当母亲要到任何地方,都要有小舅和大舅一起陪同前去,连去买内衣也跟着去。
   
    母亲有五个兄弟姊妹,她是唯一的女生,个性像男生,天不怕地不怕。母亲首次见到父亲,还互相争吵,但父亲却相反,对母亲一见钟情。父亲就来向她求婚,外公也立刻把母亲嫁给父亲了,因为怕那些来追,她的男生会强行把她带走。
 
    父亲的个巴士司机,有一天当母亲划船去送父亲去开巴士时,母亲觉得当天是见到父亲的最后一天,在当天晚上,母亲梦见父亲来找她,且说:我要走了,有人来要我的命。然后就有个女生的声音说:已找了你很久,因在过去世曾杀了人,还在北部把尸体埋在电灯柱下。她还跟母亲说:如果不相信就去看吧。在梦境,母亲怎么追赶父亲,都跟不上。母亲被惊醒后,梦境还清楚得存在心里。到了早上就有人来叫母亲到河岸,发现父亲已经死亡了。父亲在大巴士里,睡而不醒。母亲当场休克了,而不知该怎么办。在丧礼里,外公跟母亲说:父亲往生之前,外婆梦见只海龙出现了半截身躯。父亲在三十三岁往生,当时母亲只有二十六岁,母亲要扶养两个孩子。当时我只有七岁,弟弟是四岁,母亲非常辛苦。
 
    父亲往生后,母亲就到曼谷去工作,且跟继父相爱。继父的心地善良,但他却经常打麻将,尤其是在佛日的前一天和佛日,经常在寺院的斋堂里跟朋友打麻将。他不太信仰出家人,但有一次在他的生日,我请出家人到家去接受供养。他跟母亲说:这所寺院的法师有知识、诵经好听,不像一般的寺院诵经诵得那么快。
 
    我母亲经常被灵魂附身,但她自己却全然不知。她只知道,外婆生了她后,从出生就没了呼吸,身体变绿,好像往生了一样。但能醒过来,因为接生婆抓母亲的脚举起来,然后拍屁股一下,让母亲呛在喉咙的羊水可以畅通了,才能恢复呼吸。母亲知道自己有东西来附身,就是跟大舅到印度寺院去玩。当时播放了音乐后,母亲就马上站起来跳舞了,其实她对跳舞是一窍不通。
 
    当母亲知道自己的情况后,就一直抗拒。因为她不喜欢。但越抗拒,就越来伤害母亲。多次母亲的头痛得很厉害,肩膀痛好像有人踩着,有很多灵魂来附在母亲的身上,例如:有些灵魂说她是悉达多的太太、有些说是观音菩萨、有些说是小鬼。每次有灵魂附在母亲身上时,母亲的行为会变得灵魂的性格一样。巫师说要母亲要接受巫术,如果拒绝,会有其他的灵魂来伤害母亲。不懂事的母亲就答应接受了。但母亲没有开办巫术院,或为他人附身。母亲还是照样的工作,同时一直去寺院修行。当母亲来寺院后,附身的情况就减少了。但当有灵魂附身时,母亲会哭泣,且有声音说:她(母亲)不接受我。母亲就经常头痛,医生也找不出病因。
 
    外公懂得巫术的知识,能刀枪不入,能把鬼、恶鬼赶走,只是送咒而已。他还能帮人治病。他帮助人,都是免费。他喜欢斗鸡,曾打死了许多条蛇。后来他中风而躺在床上,且患了背骨蛀症,享年六十岁。
 
    外婆患了糖尿病,病重之前,情况似走火入魔,就是排便带有血从屁股排出来。后来就无法说话,无法走路或帮助自己。需要躺着而透过橡皮管输送食物和水,要在肚子钻了洞输送食物,让她非常痛苦,整晚唉叫,非常恐惧,好像她看到了些什么相,身体上有烧焦且烂掉的伤口,干掉如鱼鳞一样,身上发臭。这些情况都找不到原因,眼瞎、哑巴、手弯曲、卷身如青蛙一般,中风超过了四年。我看到了她的情况,让我非常痛心。但还好,母亲遇到了一位伯伯,就是母亲小时候的朋友,他们十几年没见过面。第一次见面,伯伯跟母亲说:目前先到法身寺,如果母亲不相信或不信仰也没关系,只想让母亲尝试来一下。这让我家庭有机会来到了寺院,且懂得了正确的修行方法。母亲供养了自身佛像、功德衣、一万所寺院供养斋僧、建立阶梯,以及所有的功德,且让外婆随喜功德。外婆在七十三岁,安祥得离开了人间。
 
    我是母亲的长女,是很难生产而得的孩子。母亲要忍痛了三天,接生婆利用注射针,为母亲注射催生药,但我还是不能出生。最后接生婆也无有办法了,母亲叫人去请外公来帮忙。外公制做出了一种水给母亲喝,外公说这是诵过咒的净水。母亲喝了两口,到了第三口,母亲不要用力排推,我就很容易得出生了。以前我曾喜欢算命的事情,但师父说那些事情是不好的,我就不在学习了。当我决定来寺院里帮忙,寺外的人就认为我是迷信,懒惰,没有能力找工作而住到寺院里。但那些话都无法动摇我的决心,因为我知道,我所做的每种功德,拥有了几千万块钱都无法获得。

问题 

1.父亲是海龙转世来,如外婆所梦见的吗?为什么父亲无缘无故而往生?母亲梦见父亲,原因是父亲往生后而来找她吗?在梦里来告诉母亲有关父亲自己曾杀害过的女生,她是真的有吗?情况是如何?父亲往生后去了什么地方?是否获得母亲和我所回向的功德吗?情况如何?他有些什么话想跟我和母亲说吗?

2.母亲在出生时曾暂时断气,但为什么又能再次恢复呼吸?曾有人说是大姨妈让母亲先出生的,那是真的吗?

3.真的有灵魂来附在母亲的身上吗?什么恶业使母亲会有许多灵魂来附身?该怎么办,那些灵魂才会离开,无法再伤害母亲?

4.母亲头部曾多次非常痛,晕头、手麻痹,她曾去找医生做脑部扫描,医生说,母亲患了脑部萎缩,但再次去找医生时,医生却说没什么,到底母亲是患了什么病?

5.母亲和继父有什么善缘关系,为什么当母亲跟他借钱,每个月还要付利息?他们有机会跟团体修波罗蜜吗?如果继父还继续打麻将,会有何恶果?他有出家的功德吗?他想出家,但还没有完全决定,该怎么劝导他?

6.什么业力让外公患了背骨蛀症?往生后去了什么境界?情况如何?

7.我外婆要躺着忍痛超过了四年,身体溃烂有臭味、中风、眼瞎、手弯曲,要以橡皮管输送食物,这是来自什么恶业?来世还会有这种情况吗?该怎么才能让外婆的恶业会消失或减轻?临终的预兆是如何?往生后去了什么境界?现在情况如何?

8.子孙们修功德,而让外婆随喜功德,但子孙们替她说:善哉,她会能真正的随喜功德吗?不愿意随喜功德,跟愿意随喜功德,但没有说出来,功德有何不同?

9.当母亲善知识的伯伯,曾跟母亲修过什么样的功德?为什么我们那么迟才遇上这位伯伯?伯伯曾跟团体修过什么样的波罗蜜?

10.为什么我会很难出生?但因母亲喝了净水,而让我能顺利的出生,那是真的吗?在前尊佛陀时代,我曾担任过什么任务?下来修波罗蜜几次?有出家的因缘吗?修行经验如何?能回到兜率天特殊功德圈吗?为什么我会经常梦见师父?
  
11.我非常尊重一位法师如哥哥一般,我们俩的长相都很相似,我们曾有何善缘关系?他在团体曾担任什么任务?修行经验如何?曾下来修波罗蜜了几次?

答案

闭上眼睛,梦这梦那,醒起来,
打个哈欠,听成传奇故事就好了!
 

1.你父亲并不是海龙转世而来,跟你外婆在梦里所见的不一样,那只是一般梦境罢了 !
 • 你父亲会无缘无故而往生,因为过去世父亲曾杀害了,母亲在梦里所见到的女生。当世父亲掐死了她,因为她吃父亲的醋,怕他另有新欢,其实父亲并没有新的女友。但她因醉酒而发脾气 !   
 
 • 当该女生往生后,当世你父亲就把她的尸首埋在电灯柱下,就如母亲的梦境一样。当世父亲往生后,没有堕落大地狱,因为后来出家好几年,且把功德回向给她,但当世的太太却又爱又恨,往生后就转世为一种妖精,跟随着丈夫。后来丈夫还俗,然后患病而死。然后转世为你的父亲。过去世的妖精太太,也跟随你父亲来到了今世,当父亲死后,就带他去一起住,生为同样的妖精。后来父亲已获得,你所回向的功德了,让父亲的生命转好。 

 • 他想告诉你说,他要先还亏欠过去世太太的孽缘,且谢谢你把功德回向给他。当孽障消完后,父亲就会脱离了那个地方了 !

 
2.你母亲在出生时曾断气,但能再次呼吸,因为曾有宰杀小动物的恶业来报应。因为过去世你母亲打扫子,发现一组红红的小老鼠,而抓去丢在水里,使它们都溺毙了,此业力让你母亲断气,但曾经用药物治疗病人的功德来回报她,所以她才没死 !
 • 曾有人说是大姨妈让母亲先出生,那不是真的 !

 
3. 你母亲,真的有灵魂来附在她的身上,因为过去世曾信仰乩童,才会有这种习性延留到今世。但当世当母亲遇上了团体后,就不再继续信仰那些了,但旧的因缘还会回报,让母亲留在该恶循环里 !
 • 解决的方法就是要让母亲累积,每种功德,布施、持戒、打坐,马上戒掉而不要跟那些事情有牵连,不久那些因缘会消失了 !

 
4.你母亲头部曾多次非常疼痛,手麻痹。因为在过去世曾打鱼头,拿来做菜肴,此恶业来报应 !
 • 你母亲患病的原因,是刚才所说的恶业。所以当恶业还存在,就让医生检查不出病因 !

 
5.你母亲向继父借钱,每个月还要付利息,因为过去世当亲戚向她借钱是,也有算利息,连自己的丈夫也一样,该恶业来报应 ! 
 
 
 • 你继父也跟团体有善缘,你要尽量和忍耐介绍他来跟团体修波罗蜜 !
 • 如果你继父还继续打麻将。在临终时,心会染浊。因为会看到打麻将的画面,会让他堕落恶道 !   
 • 他有短期出家的功德,所以你要介绍他多看法身媒体频道(DMC)的节目,总有一天他会来短期出家的 !
 
6.你外公患了背骨蛀症,因为过去世和今世喜欢打死动物,例如:蛇,另外还喜欢斗鸡等等,此恶业来报应 !
 

 • 他往生后去了第六间阴间大地狱,身体是半人半鸡跟另一个有同样恶业的地狱众生在打斗。如此不断的生死,非常痛苦 !   
 • 你要多多把功德回向给他,因为他想脱离此恶果 !
 
7.你外婆要躺着忍痛超过了四年,身体溃烂有臭味、中风、眼瞎、手弯曲,要以橡皮管输送食物,因为在过去世,你外婆的丈夫是个猎户,当动物跌入陷阱时,她的丈夫就抓起动物来给她绑住着受伤的脚。如果动物挣扎而跳动,外婆会用木棍打它的腿。有时候抓到鸟,就废掉它的翅膀,然后掉下来,此恶业来报应 !  
 
 
 • 外婆还要多世受此恶果,因为恶业还没消完 !
 • 临终的预兆是不清净,也不染浊,往生后就再投胎生为人了,无法获得所回向的功德 !
 
8.子孙们修功德,而让外婆随喜功德,但子孙们替她说:善哉,她也会得到功德,让她的心透明,不堕落恶道。但她还有宰杀动物做菜肴的恶业尚存 !
 • 她已经转世为人了 !
 • 不愿意随喜功德,会得到一点功德,功德会染浊。在往生后,会生为低级的夜叉 !
 • 愿意随喜功德,但没有说出来,会得到圆满的功德,因为每一件事都以心为主。如果以明亮的心修功德,当功德回报时,会让该人往善道,例如:忉利天等等 ! 
 • ถ้าทำด้วยจิตที่เลื่อมใสเต็มที่
 
9. 当你母亲善知识的那位伯伯,过去世曾互相当彼此的善知识。你母亲很迟才遇上这位伯伯,因为很慢才决定修功德,经常说下次再做 !
 • 那位伯伯曾当团体的护法居士 !
 
10.你会很难才出生,因为过去世经常把动物关在笼子里,例如:养鸟来欣赏。你后来能顺利出生,因为跟团体修过波罗蜜,以及放生的功德来回报,跟喝净水没有关系 ! 
 
 
 • 在前尊佛陀时代,你是善女,对家庭生活感到厌烦,当遇到了团体就许愿能修梵行和波罗蜜。且当了团体的护法居士,但邪淫业还没消完,今世才生为女生 !
 • 今世你也如愿了,要维护你自己,如此才能逃脱淫业,今世是你最后一世身为女生了 !
 • 修行经验能看到透明球,维护自己回到兜率天 !

 
11.你非常尊重如哥哥的那位法师,在前尊佛陀时代,他也是国王的军人,跟随国王终身出家,担任弘法的任务,修行证入内在的法身,回到兜率天,下来修波罗蜜了两次 !
 
 
 • 他跟你没有特别的善缘,只是团体里的同修。你们俩的长相也不太相似。他在前尊佛陀时代,能专心终身出家,你也要专心尽量地修波罗蜜 !

 • 今世遇上了团体,就要专心修波罗蜜,并许愿一起回到兜率天,特殊功德圈,菩萨区,不要流失 !
 

http://goo.gl/RsjA4

個案研究:因果業報的現世案例

故事中的主角都是生活在当代的人物,他们对于生命中的种种际遇产生因果业报的怀疑(有关此点,可以先观赏「生活与轮回」节目中之访谈)。其实因果业报是真实存在的,无量众生就是如此生生世世不断轮回着,有智慧的人应该要深刻了解这个道理,从中警惕生活中必须注意到的事情。当我们努力认真修行,将佛法加以实践之后,便能够证入法身,洞见因果业报的过程。而证入法身的修行方法是没有时空限制的,并且能够超脱轮回,乃根源于佛陀的教导。พิมพ์บทความนี้


<< ก่อนหน้า
卖菜的老师 奇妙的小朋友
ถัดไป >>

   

Bookmark and Share   

相关个案

      杂烩饭、木乃伊
      水下的手
      爱情子弹
      舞弊
      风水
      穿梭阴阳界
      有你有我
      虽是初恋,但却是真爱
      由你决定
      湄公河中的画面
      饿鬼
      卖菜的老师
      想杀死她