โครงการกัลยาณมิตรของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไร

ที่ผ่านมาชาวไทยมีความรู้สึกว่า พระภิกษุเท่านั้นที่มีหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ความเข้าใจอย่างนี้ผิด เพราะพระพุทธศาสนาประกอบด้วยบริษัท 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา https://dmc.tv/a13569

บทความธรรมะ Dhamma Articles > หลวงพ่อตอบปัญหา
[ 24 เม.ย. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 14406 ]
 
 
โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว)
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
 
 

คำถาม: กัลยาณมิตรของวัดพระธรรมกาย มีโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างไร ขอบเขตแค่ไหน เป็นโครงการระยะนานเท่าไร?

 
คำตอบ: โครงการกัลยาณมิตรที่เกิดขึ้นมา เพราะว่าตลอดเวลานานมาแล้ว ที่ประชาชนชาวไทยมีความรู้สึกว่า พระภิกษุเท่านั้นที่มีหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา พูดง่ายๆ ชาวบ้านไม่เกี่ยว เป็นเรื่องของพระ ซึ่งการพูดอย่างนี้ไม่ถูก ความเข้าใจอย่างนี้ผิด เพราะอะไร เพราะพระพุทธศาสนาประกอบด้วยบริษัท 4 คือ มีผู้ลงทุนร่วมหุ้นอยู่ 4 ประเภท ได้แก่
 
        1. ภิกษุ
        2. ภิกษุณี
        3. อุบาสก
        4. อุบาสิกา
 
        ภิกษุเดี๋ยวนี้ยังมี ท่านถือหุ้นไว้หุ้นหนึ่ง แต่ภิกษุณีล้มละลายไปแล้ว เหลือแต่อุบาสกและอุบาสิกา คือญาติโยมทั้งหลาย ทั้งอุบาสก อุบาสิกาและพระภิกษุ ถือหุ้นอยู่ในพระพุทธศาสนาด้วยกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นทุกฝ่ายจะต้องมีหน้าที่ทำนุบำรุง เผยแผ่ พระพุทธศาสนา ต้องไปด้วยกัน การที่จะโยนให้พระทำเพียงฝ่ายเดียวนี้ไม่ถูกต้อง ญาติโยมต้องช่วยกันด้วย ในอดีตญาติโยมมักช่วยแต่เพียงสิ่งเสบียงให้ ซึ่งอย่างนั้นไม่พอ จะต้องช่วยไปประกาศเผยแผ่พระศาสนาด้วย
 
โครงการกัลยาณมิตรของวัดพระธรรมกาย
โครงการกัลยาณมิตรของวัดพระธรรมกาย
 
        ทีนี้กัลยาณมิตรคือใคร? วัดพระธรรมกายเรียกผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดเป็นประจำ และตั้งใจชักชวนชาวโลกให้ปฏิบัติธรรมตามว่าเป็นกัลยาณมิตรทั้งหมด ถ้ายังไม่บวชก็เรียกนำหน้าชื่อว่า กัลยาณมิตร ท่านเหล่านี้นอกจากปฏิบัติธรรมแล้ว ยังร่วมมือกันทำงานเป็นโครงการ โครงการที่กัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายทำมาก็คือ นอกจากมีการอบรมถวายความรู้ให้พระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกาที่เรียกว่ากัลยาณมิตรเราก็ฝึกให้ ไม่ใช่ฝึกให้เฉพาะนิสิตนักศึกษานะ ขณะนี้ฝึกแม้กระทั่งเด็กๆ ที่อยู่ชั้นประถม เราเริ่มทำกันมานานแล้ว
 
        เด็กเล็กเหล่านี้เราก็มีโครงการต่างๆ ให้เขาฝึกกันตามความถนัดของเขา เช่น ฝึกร้องเพลงธรรมะบ้าง ฝึกเขียนบ้าง ฝึกพูดบ้าง การฝึกพูดนั้น ดูเผินๆ ก็เหมือนให้เด็กพูดกันสนุกๆ พูดเรื่องทั่วๆ ไป แต่ความจริงนั่นคือพื้นฐานที่จะมาฝึกเทศน์ต่อไปในวันข้างหน้า สำหรับรุ่นโตๆ ก็ฝึกพูดธรรมะ ฝึกเป็นผู้นำโครงการ ฝึกให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้นไปตามลำดับ
 
        โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนานี้ ต้องถือว่าอุบาสก อุบาสิกา ไม่ว่าเด็ก ไม่ว่าผู้ใหญ่ คือกำลังในการเผยแผ่พระศาสนาทั้งสิ้น ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพระภิกษุกับสามเณรอย่างเดียว
 
        ถ้าเราสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปได้ทั่วโลก โลกนี้ก็จะร่มเย็น จะมีแต่สันติสุข งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นงานของเฉพาะวัดพระธรรมกาย หรือเฉพาะหน่วยงานไหน วัดไหน แต่เป็นงานของชาวพุทธทุกคน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบอกภิกษุสงฆ์ไว้ตั้งแต่สมัยโน้นแล้วว่า
 
        “ภิกษุทั้งหลาย เธอจงไปคนเดียวหลายๆ ทาง ไปประกาศศาสนธรรมให้แพร่หลายกระจายไป เพราะว่าสัตว์โลกที่ยังกระหายธรรม ยังรอคำสอนของเรายังมีอยู่อีกมากมาย"
 
        โครงการนี้เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้แนะใว้ ตั้งแต่สมัยพุทธกาลโน่นแล้ว วัดพระธรรมกายเป็นเพียงแต่นำพุทธดำรัสนั้นมาปฏิบัติเท่านั้นนะครับ
 

คำถาม: วัดพระธรรมกายทำอย่างไรถึงได้ขยายงานอย่างรวดเร็ว?

 
คำตอบ: เราก็ทำกันง่ายๆ โดยให้พระท่านฝึกงานของท่านไปตามความถนัด พร้อมกับฝึกตัวของท่านไปด้วย คือ ต้องนั่งสมาธิ(Meditation)ให้มากๆ ถ้างานมาก นั่งสมาธิน้อย เดี๋ยวจะกระทบกระทั่งกันเพราะใจหยาบ ตอนนี้ก็กำลังจะพาท่านเดินธุดงค์ ก็ตั้งใจจะเอาวิธีนี้ควบกันเข้าไป เอาให้แกร่งให้ได้ แล้วจึงให้มาช่วยงานพระศาสนา ถ้ายังไม่แกร่ง ก็ฝึกกันต่อไป นานแค่ไหนก็ยอม
 
        วัดพระธรรมกายในระยะแรก กว่าจะบวชพระเข้ามาสักรูป จะแปลกกว่าที่อื่น คือที่อื่นถ้ามีพระใหม่ 1 รูป สมภาพก็เป็นภาระกับพระบวชใหม่ 1องค์ ถ้ามีมาบวช 10 รูป ก็เป็นภาระดูแลทั้ง 10 รูปนั่นแหละ มาบวช 100 ก็หนัก 100 บวช 1000 ก็หนัก 1000 แต่ที่วัดพระธรรมกายไม่ใช่อย่างนี้ เนื่องจากก่อนบวชให้มาเป็นเด็กวัดเสียก่อน ให้ถือศีล 8 ฝึกธรรมะ ฝึกตัวเองก่อนสัก 5 ปีเป็นอย่างน้อย ช่วยงานต่างๆ ในวัดไปด้วย พอได้รับอนุญาตให้บวช ก็ยกแผนก งานให้ไปด้วยเลย พอท่านบวชเสร็จก็ได้เป็นหัวหน้าแผนก นี่คือกติกาสำหรับผู้ที่จะบวชตลอดชีวิต งานที่ยกให้ ก็ยกให้ตามความถนัด เช่น รูปนี้ถนัดเครื่องยนต์ก็เอาไปเลยแผนกซ่อม รูปนี้ถนัดเรื่องถ่ายรูปทำวิดีโอ ก็ยกแผนกแสงเสียให้ไปเลย
 
วัดพระธรรมกายทำอย่างไรถึงได้ขยายงานอย่างรวดเร็ว
วัดพระธรรมกายทำอย่างไรถึงได้ขยายงานอย่างรวดเร็ว
 
        สำหรับโครงการอบรมธรรมทายาท ซึ่งส่วนมากบวชให้นิสิต-นักศึกษา ในระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน ก่อนบวชต้องเข้ามาฝึกตัวเองมาถือศีล 8 มาฝึกสมาธิระยะหนึ่ง (ประมาณ 1 เดือน) จากนั้นจึงจะบวชให้ เมื่อบวชครบกำหนดแล้วก็ให้สึก จะไปเรียนต่อหรือไปทำงานก็แล้วแต่ ส่วนมากไม่ว่าจะไปทำงานหรือเรียนที่ไหน พอวันอาทิตย์ก็จะกลับมาทำบุญที่วัดเป็นประจำ แล้วยังชวนพรรคพวกเพื่อนฝูง ญาติพี่น้องมาด้วย
 
        ประชาชนเขาเห็นการทำงาน เห็นประโยชน์จากการสร้างวัด เขาก็มาช่วยกันคนละไม้คนละมือ งานของวัดก็เลยขยายอย่างรวดเร็วอย่างที่ท่านเห็น วัดพระธรรมกายขยายเอาๆ อย่างนี้ เราไม่ได้ไปรับเงินจากคอมมิวนิสต์ที่ไหน ก็รับจากญาติโยมนี่แหละครับ

http://goo.gl/UVenx


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ทำอย่างไรจึงจะไม่ท้อไม่เหนื่อยในการทำงาน
      สาเหตุที่ทำให้โลกวุ่นวายมากขึ้น
      "สังคมเปลี่ยนไป" แนวทางการใช้ชีวิตเปลี่ยนตามพระพุทธศาสนามีคำแนะนำอย่างไร ?
      หลักการขยายกิจการให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม
      คำสอนของวัดพระธรรมกายถูกต้องตามแนวทางคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธศาสนาหรือไม่
      อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้สังคมแตกแยก
      การสวดมนต์ให้พรของพระสงฆ์มีส่วนช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างไร
      ทำไม ? จีวรต้องเป็นสีเหลือง
      เราจะพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างไร ?
      เราจะปลูกฝังให้ลูกหลานทำหน้าที่ชาวพุทธให้สมบูรณ์ได้อย่างไร ?
      เราควรจะเลือกทำงานด้วยทัศนคติอย่างไรที่จะส่งผลให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
      การเกิดขึ้นของนิสัยดี นิสัยชั่วมีที่มาอย่างไร
      การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้เหมาะสมแก่การฝึกสมาธิและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงธรรมงานบุญวันคุ้มครองโลก

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร