จดหมายจากพระบัณฑิต DOU

มหาวิทยาลัยที่สอนทางด้านพระพุทธศาสนาทางไกลแห่งแรกของโลก https://dmc.tv/a6614

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก > DOU
[ 13 พ.ค. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 14851 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ช่วงที่ 1
 
 
 
จดหมายจากพระบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย
พระบัณฑิต ดีโอยู รูปแรกของลาว รุ่นที่สองของโลก
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง
 
        กระผม พระมหาบุญทวี วิจิตฺตธมฺโม เกิดที่แขวงจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พระบัณฑิตดีโอยูรูปแรกของลาว รุ่นที่สองของโลกครับ กระผมรู้จักวัดพระธรรมกาย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534_เพราะได้อ่านหนังสือ 20ปีวัดพระธรรมกาย กระผมอ่านจบหลายรอบ นึกในใจว่า สักวันหนึ่งต้องเดินทางไปวัดนี้ให้ได้ และในปี พ.ศ.2536_กระผมก็ได้เดินทางมาถึงวัดพระธรรมกาย ได้รับการต้อนรับอย่างดี รู้สึกตื่นเต้นมาก และได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ กระผมดีใจมากที่ได้ร่วมปฏิบัติธรรมกับหมู่คณะเป็นครั้งแรก จนกระทั่งปี พ.ศ.2547_ได้ข่าวว่า ดีโอยูเปิดเป็นทางการแล้ว ทุกคนสามารถเรียนได้ ทั้งพระ เณร และฆราวาส มีหลักสูตรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กระผมจึงสมัครเรียนรุ่นแรกทันที และเป็นนักเรียนทุนของ ดีโอยูอีกด้วยครับ หลังจากสมัครเรียนแล้ว ก็ตั้งใจอ่านหนังสืออย่างละเอียด ทำแบบฝึกหัด และบันทึกผลการปฏิบัติธรรมเสมอ กระผมปฏิบัติตามที่หลักสูตรกำหนดทุกอย่าง ซึ่งตรงนี้เอง ทำให้ผลการปฏิบัติธรรมของกระผมก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ ใจใสเป็นบุญมากขึ้น และรู้สึกซาบซึ้งกับการเรียนอย่างไม่รู้เบื่อ
 
 
ตั้งใจอ่านหนังสือ DOU
 
        เคล็ดลับการเรียนของกระผม คือ เป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ดูดีเอ็มซีอย่างสม่ำเสมอ ยิ่งได้เห็นคุณครูไม่ใหญ่ยิ้มให้กระผมทางหน้าจอดีเอ็มซีทุกวัน ก็ยิ่งอะเลิร์ทเบิกบาน มีกำลังใจในการเรียนมากขึ้น และเข้าใจเนื้อหาวิชาของดีโอยูได้ดียิ่งขึ้น หลวงพ่อครับ...ดีโอยู และ ดีเอ็มซี ต้องไปควบคู่กัน จริงๆนะครับ การเรียนดีโอยู ทำให้กระผมทราบเป้าหมายบนดิน บนฟ้า และระดับพ้นโลก เข้าใจวิธีการสร้างบุญบารมี และเข้าใจเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต โดยเฉพาะวิชา เอสบี304_ชีวิตสมณะ ทำให้กระผมมีแรงบันดาลใจอย่างแรงกล้าที่จะดำเนินชีวิตในเพศสมณะ และอยู่ทำงานเพื่อพระศาสนาอย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมาย คือ กำจัดอาสวะกิเลสให้หมดไป กระผมได้นำความรู้จากดีโอยู ไปใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น ประยุกต์เนื้อหาวิชาสมาธิ(Meditation) และการบ้านสิบข้อของคุณครูไม่ใหญ่ มาใช้เป็นแนวทางฝึกฝนอบรมตนเอง รวมทั้งเทศน์สอนสาธุชน และได้แนะนำเพื่อนสหธรรมิก ทั้งไทย ลาว เวียดนาม ให้มาสมัครเรียนดีโอยูอีกด้วย นอกจากนี้ เมื่อกระผมได้ทราบข่าวโครงการบวชพระแสนรูป และโครงการบวชอุบาสิกาแก้ว จากดีเอ็มซี ก็ได้เชิญชวนคนลาวมาบวชพระและบวชอุบาสิกาแก้วที่วัดพระธรรมกาย กระผมได้ใช้ความรู้ที่ได้จากดีโอยู คือ ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร ไปใช้ในการชวนคนมาบวชอีกด้วยครับ หลวงพ่อครับ...เรียนดีโอยู...นี่คุ้มเกินคุ้มจริงๆครับ
 
 
เทศน์สอนพุทธศาสนิกชน
ที่วัดพระธาตุหลวง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
 
        อีกทั้งในโครงการบวชพระแสนรูปเข้าพรรษานี้ กระผมก็ได้ประสานงานไปยังเพื่อนสหธรรมิกที่ประเทศกัมพูชาและเวียดนาม ตามหลักการของวิชาเครือข่ายองค์กรกัลยาณมิตร ให้ส่งคนมาบวชที่ประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของโลก และจะทำหน้าที่เชิญชวนญาติโยมให้มาบวชกันเยอะๆครับ และในโอกาสจบการศึกษาครั้งนี้ กระผมมีมโนปณิธานที่จะปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรม และเผยแผ่ธรรมะไปสู่ชาวโลกตามเยี่ยงพระบรมครู พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และตามคำสอนของคุณครูไม่ใหญ่ ผ่านทางโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแห่งนี้
 
 
เทศน์สอนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
        กระผมขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่เป็นอย่างสูง ที่ได้เปิดโอกาสให้พระต่างประเทศอย่างกระผมได้เรียนดีโอยู และได้แนะนำแนวทางในการสร้างบารมี นับตั้งแต่ก้าวแรกที่กระผมได้รู้จักวัดพระธรรมกาย ตราบกระทั่งบัดนี้ และขอเชิญชวนผู้ชมดีเอ็มซีทั่วโลก ให้มาสมัครเรียนดีโอยูกันเยอะๆนะครับ เพราะเขาไม่จำกัดเชื้อชาติ และทุกวิชาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆครับ
 
        สุดท้ายนี้ กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลทุกประการที่กระผมได้ทำมา ขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรง มีอายุขัยยืนยาวนาน เป็นมิ่งขวัญให้กับนักศึกษาดีโอยู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ทางดีเอ็มซีไปตลอดกาลนาน
 
กราบคารวะด้วยความเคารพอย่างสูง
 
พระมหาบุญทวี วิจิตฺตธมฺโม
พระบัณฑิตดีโอยู รูปแรกของลาว รุ่นที่สองของโลก
 
ชม Video Scoop จดหมายจากพระบัณฑิต DOU
 


http://goo.gl/cBhvk


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related