ปรโลกนิวส์ ตอน ด้วยแรงอธิษฐาน ตอนที่ 4

แต่ด้วยความที่ตัวเจ้าของเคสยังมีภาระที่สำคัญที่จะต้องดูแลหัวเมืองทางทิศเหนือ เพราะในตอนนั้นยังไม่มีใครที่สามารถจะดูแลหัวเมืองดังกล่าวแทนตัวเจ้าของเคสได้ อีกทั้งตัวเจ้าของเคสเองก็ยังมีภาระทางครอบครัวที่จะต้องดูแลลูกชายสุดรักซึ่งก็คือน้องเปิ้ลในภพชาตินั้น https://dmc.tv/a13867

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
[ 7 ก.ค. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 13768 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2555
ปรโลกนิวส์ ตอน ด้วยแรงอธิษฐาน
 
 
ด้วยแรงอธิษฐาน ตอนที่ 4

เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ 
 
เมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตก็เกิดความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะออกบวชตามพระเถระด้วย  
 
เมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต
ก็เกิดความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะออกบวชตามพระเถระด้วย 
 
     ต่อจากตอนที่แล้ว ภายหลังจากที่พระราชาได้เสด็จออกผนวชเป็นพระเถระแล้ว เจ้าของเคสในภพชาตินั้น ก็ได้ไปทำบุญและฟังธรรมกับพระเถระ และเมื่อเจ้าของเคสเอง ได้มาฟังธรรมกับพระเถระบ่อยเข้าๆ ก็เลยทำให้เจ้าของเคสเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตตามหลักของพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็น เรื่องกฎแห่งกรรม เรื่องบุญบาป หรือเรื่องนรกสวรรค์ เป็นต้น และเมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้ว  เจ้าของเคสก็เกิดความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะออกบวชตามพระเถระด้วย 
 
เจ้าของเคสมักจะพาลูกชายสุดรัก มาทำบุญด้วยกันอยู่เสมอๆ  
 
เจ้าของเคสมักจะพาลูกชายสุดรัก มาทำบุญด้วยกันอยู่เสมอๆ 

       แต่ด้วยความที่ตัวเจ้าของเคสยังมีภาระที่สำคัญที่จะต้องดูแลหัวเมืองทางทิศเหนือ เพราะในตอนนั้นยังไม่มีใครที่สามารถจะดูแลหัวเมืองดังกล่าวแทนตัวเจ้าของเคสได้ อีกทั้งตัวเจ้าของเคสเองก็ยังมีภาระทางครอบครัวที่จะต้องดูแลลูกชายสุดรักซึ่งก็คือน้องเปิ้ลในภพชาตินั้น และภรรยาสุดสวย ซึ่งเป็นคุณแม่ของลูกชายสุดเลิฟของเจ้าของเคสในภพชาตินั้น แต่เป็นคนละคนกับภรรยาของเจ้าของเคสในภพชาติปัจจุบันนี้ ด้วยเหตุดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้เอง จึงทำให้เจ้าของเคส ในภพชาตินั้น เกิดความละล้าละลังว่าจะบวชดีหรือจะอยู่ทางโลกดี สุดท้าย เจ้าของเคสก็เลยยังไม่สามารถที่จะออกบวชได้ตามความปรารถนาดังที่ได้ตั้งใจเอาไว้ได้  แต่ถึงกระนั้น เจ้าของเคสก็ได้เดินทางมาทำบุญที่วัดใหม่ของพระเถระอยู่เป็นประจำ ซึ่งในทุกๆ ครั้ง เจ้าของเคสก็มักจะพาลูกชายสุดรัก มาทำบุญด้วยกันอยู่เสมอๆ  
 
เจ้าของเคสได้ช่วยประสานงานเกี่ยวกับเรื่องการสร้างวัดในหัวเมืองทางทิศเหนือ
 
เจ้าของเคสได้ช่วยประสานงานเกี่ยวกับเรื่องการสร้างวัดในหัวเมืองทางทิศเหนื

      และในเวลาต่อมา ภายหลังจากที่เจ้าของเคสพอจะปลีกเวลาจากภารกิจหน้าที่การงานทางโลกได้ เจ้าของเคสก็ได้มีโอกาสมาบวชระยะสั้น แล้วก็ได้มานั่งสมาธิ(Meditation)กับพระเถระ และเมื่อถึงเวลาที่เจ้าของเคส จำต้องลาสิกขาออกมา เจ้าของเคสก็ได้ทุ่มเทสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลัง   และก็ได้คอยรับใช้ช่วยเหลืองานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายอย่างเต็มที่เรื่อยมา เช่น ได้ช่วยประสานงานเกี่ยวกับเรื่องการสร้างวัดในหัวเมืองทางทิศเหนือ จนทำให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายที่หัวเมืองทางทิศเหนือเป็นไปได้อย่างดีเยี่ยม
 
ช่วงบั้นปลายของชีวิตได้ตัดสินใจออกบวชอีกครั้งหนึ่ง
 
ช่วงบั้นปลายของชีวิตได้ตัดสินใจออกบวชอีกครั้งหนึ่ง

      จนกระทั่งมาถึงในช่วงบั้นปลายของชีวิตในภพชาตินั้น ก็ได้ตัดสินใจออกบวชอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการบวชในครั้งนี้ เจ้าของเคสเองก็มีความตั้งใจที่จะออกบวชตลอดชีวิต เมื่อมีความตั้งใจเช่นนี้แล้วจึงได้หาทำเลเพื่อสร้างวัดเล็กๆ แห่งหนึ่ง ที่เอื้อต่อการบำเพ็ญสมณธรรม และเมื่อวัดเล็กๆ แห่งนั้นสร้างเสร็จแล้ว ก็ได้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรม แล้วก็ได้เทศน์สอนธรรมะให้กับสาธุชนผู้มีบุญที่มาทำบุญที่วัดแห่งนั้นไปจนตลอดชีวิต     
 
เจ้าของเคสมีผลการ<a href=http://www.dmc.tv/search/ปฏิบัติธรรม title='ปฏิบัติธรรม' target=_blank><font color=#333333>ปฏิบัติธรรม</font></a>ที่ดีเมื่อละจากโลกก็ได้เดินทางกลับสู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์

เจ้าของเคสมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีเมื่อละจากโลกก็ได้เดินทาง
กลับสู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์
 
       ส่วนผลการปฏิบัติธรรมของเจ้าของเคส ก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี คือได้เข้าถึงดวงธรรมภายในกลางกายที่ชัด ใส สว่าง แล้วก็สามารถรักษาดวงธรรมนั้นเอาไว้ได้ตราบกระทั่งหมดอายุขัย ครั้นเมื่อละจากโลกไปแล้ว ก็ได้เดินทางกลับสู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้อย่างสง่างาม
 
ลูกชายของเจ้าของเคสในภพชาตินั้นเป็นเด็กที่น่ารักช่างซักช่างถามเฉลียวฉลาดเกินกว่าเด็กทั่วๆ ไป 
 
ลูกชายของเจ้าของเคสในภพชาตินั้นป็นเด็กที่น่ารัก
ช่างซักช่างถามเฉลียวฉลาดเกินกว่าเด็กทั่วๆ ไป

     ส่วนเรื่องราวของลูกชายของเจ้าของเคสในภพชาตินั้น ตัวเขาก็เป็นเด็กที่น่ารักช่างซักช่างถาม ช่างพูดช่างเจรจาและเป็นเด็กที่มีความเฉลียวฉลาดเกินกว่าเด็กทั่วๆ ไปในวัยเดียวกัน ด้วยอัธยาศัยดังกล่าวนี้เอง จึงทำให้ในช่วงที่เจ้าของเคสพาตัวเขามาทำบุญที่วัดและฟังธรรมกับพระเถระ พระเถระก็เลยเกิดความรู้สึกเมตตาอยากที่จะสอนสมาธิให้กับลูกชายของเจ้าของเคส 
 
ลูกชายปฏิบัติธรรมสะดวกและบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็ว 
 
ลูกชายปฏิบัติธรรมสะดวกและบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็ว

      และเมื่อลูกชาย ได้มานั่งสมาธิกับพระเถระแล้ว ด้วยความที่ตัวเขาเป็นเด็กที่มีใจใส กอปรกับในอดีตชาติที่ผ่านๆ มา ตัวเขาก็ได้สั่งสมบุญเอาไว้ในพระพุทธศาสนามามาก อีกทั้งตัวเขายังได้เคยนั่งสมาธิทำวิชชากับพระเถระมาหลายภพหลายชาติอีกด้วย ด้วยเหตุดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้เอง จึงทำให้ตัวเขาเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสะดวกและบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็ว หรือที่เรียกเป็นภาษาบาลีว่า สุขา ปะฏิปทา ขิปปาภิญญา กล่าวคือตัวเขาสามารถเข้าถึงพระธรรมกายภายในที่ชัด ใส สว่าง และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระธรรมกายได้อย่างง่ายดายนั่นเอง
 
ในเวลาที่เริ่มหลับตานั่งสมาธิเขายังสามารถตัดใจเหมือนตายจากทุกสิ่งได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย 
 
ในเวลาที่เริ่มหลับตานั่งสมาธิเขายังสามารถตัดใจ
เหมือนตายจากทุกสิ่งได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

      ไม่ใช่เพียงเท่านั้น ในเวลาที่ลูกชายในภพชาตินั้น เริ่มหลับตานั่งสมาธิ ตัวเขายังสามารถ “ตัดใจเหมือนตายจากทุกสิ่ง”  แล้วก็ทิ้งทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย  ซึ่งก็เป็นผลทำให้ใจของเขาสามารถดิ่งเข้าไปสู่ภายในได้อย่างดีเยี่ยม และด้วยความที่ลูกชาย สามารถนั่งธรรมะได้อย่างดีเยี่ยมนี้เอง จึงทำให้ตัวเขามีความปรารถนาอยากที่จะมาศึกษาธรรมะที่ละเอียดยิ่งๆ ขึ้นไป เมื่อตัวเขามีความปรารถนาเช่นนี้แล้ว ตัวเขาจึงได้มาศึกษาวิชชาธรรมกายกับพระเถระตั้งแต่ยังเยาว์วัย 
 
เมื่อลูกชายเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นใจของเขาก็สามารถหยุดนิ่งได้อย่างสนิทสมบูรณ์จึงได้มีโอกาสทำวิชชากับพระเถระ
 
เมื่อลูกชายเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นใจของเขาก็สามารถหยุดนิ่งได้อย่างสนิทสมบูรณ์
จึงได้มีโอกาสทำวิชชากับพระเถระ
 
       ซึ่งในเวลาต่อมา เมื่อลูกชายเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น ตัวเขาก็ได้จากเรือนเหมือนนกที่จากคอนออกบวชเป็นสามเณรเรื่อยมา จนกระทั่งเมื่อตัวเขามีอายุครบบวช ตัวเขาก็ได้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา และเมื่อลูกชาย ได้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้ว ตัวเขาก็ได้ฝึกใจให้หยุดนิ่งมากขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วในที่สุดใจของเขาก็สามารถหยุดนิ่งได้อย่างสนิทสมบูรณ์ และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระธรรมกายภายในที่ละเอียดมากๆ ได้และเมื่อตัวเขาสามารถทำได้เช่นนี้ ตัวเขาจึงได้มีโอกาสทำวิชชากับพระเถระ
 
ด้วยความที่นั่งธรรมะได้อย่างดีจึงทำให้ชื่อเสียงกิตติศัพท์ได้ฟุ้งขจรขจายไปทั่ว 
 
ด้วยความที่นั่งธรรมะได้อย่างดีจึงทำให้ชื่อเสียงกิตติศัพท์ได้ฟุ้งขจรขจายไปทั่ว

      และด้วยความที่ลูกชาย เป็นพระภิกษุที่นั่งธรรมะได้อย่างดีเยี่ยมนี้เอง จึงทำให้ชื่อเสียงกิตติศัพท์อันดีงามของตัวเขาได้ฟุ้งขจรขจายไปทั่วเลยทีเดียว และเมื่อเหล่าสาธุชนผู้มีบุญทั้งหลายได้ยินกิตติศัพท์อันดีงามของลูกชายแล้ว สาธุชนผู้มีบุญเหล่านั้นต่างก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธา แล้วก็อยากที่จะมาทำบุญ เมื่อเป็นเช่นนี้พวกเขาจึงได้มาคอยอุปัฏฐากบำรุงลูกชายของเจ้าของเคสกันอย่างมากมาย
 
เมื่อมีเหล่าสาธุชนมาคอยอุปัฏฐากบำรุงมากเข้า ก็เป็นผลทำให้ ตัวเขาเกิดความประมาทชะล่าใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรม
 
เมื่อมีเหล่าสาธุชนมาคอยอุปัฏฐากบำรุงมากเข้า ก็เป็นผลทำให้
ตัวเขาเกิดความประมาทชะล่าใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรม

       และเมื่อมีเหล่าสาธุชนผู้มีบุญมาคอยอุปัฏฐากบำรุงลูกชายมากเข้า มากเข้า ตัวเขาก็เลยเพลินจนเผลอใจ แล้วก็พลั้งไปติดในลาภสักการะและคำสรรเสริญที่เกิดขึ้นจากสาธุชนผู้มีบุญเหล่านั้น จนเป็นผลทำให้ ตัวเขาเกิดความประมาทชะล่าใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรม แล้วก็คิดว่า “ จะนั่งธรรมะเมื่อไหร่...ก็นั่งได้ ”  เมื่อลูกชายของเจ้าของเคส เกิดความประมาทชะล่าใจเช่นนี้แล้ว จึงทำให้ตัวเขาไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับการตรึกธรรมะนอกรอบ เมื่อเป็นเช่นนี้นานๆ เข้า ใจของเขาจึงไม่ติดอยู่กับธรรมะตลอดเวลา จึงเป็นผลทำให้กิเลส ที่คอยหาช่องทางที่จะมาห่อหุ้มใจของเขาตลอดเวลานั้น ได้ช่องเข้ามาห่อหุ้มใจของเขามากขึ้น มากขึ้น แล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆ
 
เมื่อใจติดอยู่กับเรื่องของคน สัตว์ สิ่งของและลาภสักการะก็เป็นผลทำให้ญาณทัสนะของเขาคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง 
 
เมื่อใจติดอยู่กับเรื่องของคน สัตว์ สิ่งของและลาภสักการะ
ก็เป็นผลทำให้ญาณทัสนะของเขาคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง

        ดังนั้น เมื่อใจของลูกชายของเจ้าของเคส ติดอยู่กับเรื่องของคน สัตว์ สิ่งของและลาภสักการะสรรเสริญ มากเข้า มากเข้าก็เป็นผลทำให้ญาณทัสนะของเขาคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงและไม่แม่นยำเหมือนในช่วงแรกๆ  ที่ตัวเขาหมั่นประคองธรรมะเอาไว้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งในตอนนั้น แม้ว่าเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายจะเห็นพฤติกรรมของลูกชาย เปลี่ยนไปอย่างเล็กน้อย ปานกลาง ถึงมากมายก็ตาม แต่พวกเขาก็ไม่กล้าที่จะมาทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรแนะนำลูกชายของเจ้าของเคส
 
         ส่วนว่า ทำไมเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายจึงไม่กล้าที่จะมาทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรแนะนำลูกชายของเจ้าของเคส
เราก็คงจะต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในวันถัดไป  

รับชมวิดีโอ
 

 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

     บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

     "วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)

http://goo.gl/7DZz0

     
Tag : สาธุชน  สาธุ  สวรรค์  สมาธิ  ศรัทธา  วิดีโอ  ลาสิกขา  ภพชาติ  พระพุทธศาสนา  ฝันในฝันวิทยา  ฝันในฝัน  ปรโลกนิวส์  ปรโลก  ปฏิบัติธรรม  บุญ  บารมี  บวชตลอดชีวิต  นรก  ธรรมะ  ธรรมกาย  ครอบครัว  กัลยาณมิตร  กฎแห่งกรรม  

พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก