กำหนดการวันรวมพลังเด็กดี V-star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 4

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 4 ธ.ค. 2552 ] - [ ผู้อ่าน : 12871 ]
กำหนดการวันรวมพลังเด็กดี V-star ครั้งที่ 4

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2552
ณ สภาธรรมกายสากล, มหารัตนวิหารคดและลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์
 
ตักบาตรพระ 10,000 กว่ารูปที่อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 
กำหนดการวันรวมพลังเด็กดี V-star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก

พิธีมอบโล่วัชรเกียรติคุณ ให้แก่หน่วยงานทางการศึกษาในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

 
 เริ่มเปิดจุดลงทะเบียนและปฐมนิเทศน์การมาวัด
06.00 น.ครูผู้ประสานงานลงทะเบียนที่มหารัตนวิหารคดมีทั้งหมด 8 จุด ได้แก่ บันได 1, 8, 9,16,17,24, 25, 32 และที่สภาธรรมกายสากลมีทั้งหมด 3 จุด ได้แก่ เสา F2-G2,H31-I31และ L2-M2
07.00 น.ครูและนักเรียนเด็กดี V-Star รับประทานอาหารเช้า
08.00 น.เปิดบูธกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ทาน, ศีล, ภาวนา, นรก, สวรรค์, ชวนบวช, พระพุทธเจ้า)
08.30 น.เปิดตัวกิจกรรมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาสู่การเป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
09.00 น.เปิดตัวเทวรถและมหกรรมนิทรรศการพุทธศาสนาระดับโลก (พุทธประวัติ, ทศชาติชาดกและเปรต สุรามหานรก มหานรกขุม 5 กฐินสัมฤทธิ์ 10,000 วัด และบวชแสนรูป)
10.30 น* พิธีกรประกาศให้ V-Guide และครูผู้ประสานงานสามารถนำบัตรไปรับอาหารกลางวันที่จุดบริการอาหาร * พิธีกรประกาศให้นักเรียน V-Star เข้าพื้นที่เพื่อรับแจกอาหาร
10.45 น.คณะครูและนักเรียนเด็กดี V-Star รับประทานอาหารกลางวัน
11.00 น.* พิธีกรนำเข้าสู่รายการ “เวทีเสวนา V-Star Variety” รายการพิเศษเวทีเสวนา V-Star Variety (1 ชั่วโมง 30 นาที) ถ่ายทอดสด เวทีเสวนา V-Star Variety ที่หน้ารัตนบัลลังก์
12.30 น.* ปิดรายการ “เวทีเสวนา V-Star Variety” * พิธีกรแจ้งกำหนดการภาคบ่าย คณะครูและนักเรียนเด็กดี V-Star ทำภารกิจส่วนตัว
12.45 น.พิธีปฐมนิเทศและการประเมินมาตรฐานวัฒนธรรมชาวพุทธ พระครูธรรมธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
 การทดสอบความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนา แบบทดสอบความรู้ (แบบปรนัย 40 ข้อ อัตนัย 2 ข้อ เฉพาะเวลาทำข้อสอบ 50 นาที)
14.15 น.V-Volunteer (อาสาสมัคร) และ V-Guide แจกแบบทดสอบความรู้ทางพระพุทธศาสนา
14.30 น.นักเรียนเด็กดี V-Star เริ่มทำแบบทดสอบ
15.20 น.* พิธีกรประกาศเสร็จสิ้นการทดสอบความรู้ทางพระพุทธศาสนา, ประกาศเก็บกระดาษคำตอบ V-Cheer และ V-Guide แต่ละพื้นที่เก็บแบบทดสอบความรู้ทางพระพุทธศาสนา / รวบรวมเอกสาร การประเมินส่งที่โต๊ะคณะกรรมการการประเมินโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกของแต่ละห้อง/ซอย V-Guide นำคณะครูและนักเรียนเด็กดี V-Star ทำภารกิจส่วนตัว
 การเคลื่อนคณะครูและนักเรียนเด็กดี V-Star เข้าสู่พื้นที่ลานธรรม *พิธีกรประกาศให้ทุกคนทำภารกิจส่วนตัว * พิธีกรอธิบายการถือ-วาง รูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า V-Guide และอาสาสมัครต้อนรับบริการแจก “ชูบังตั้งได้”
15.45 น.V-Volunteer (อาสาสมัคร) Flow V-Star จากสภาธรรมกายสากลเข้าพื้นที่บริเวณลานธรรม V-Guide นำคณะครูและนักเรียนเด็กดี V-Star จากสภาธรรมกายสากลเข้าสู่พื้นที่ลานธรรม
16.00 น.V-Volunteer (อาสาสมัคร) Flow V-Star จากมหารัตนวิหารคดเข้าพื้นที่บริเวณลานธรรม
 พิธีภาคเย็น พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิญาณตน / พิธีมอบโล่วัชรเกียรติคุณให้แก่ โรงเรียนฟื้นฟูศีลธรรมโลก
16.30 น.ริ้วขบวนอัญเชิญโล่วัชรเกียรติคุณ เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวให้โอวาทแก่คณะครู-นักเรียนเด็กดี V-Star
17.00 น.พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี /ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ /นำนั่งสมาธิ(Meditation) “ให้โอวาทแก่คณะครู-นักเรียนเด็กดี V-Star”
17.30 น.พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
17.40 น.พิธีมอบโล่วัชรเกียรติคุณให้แก่โรงเรียนฟื้นฟูศีลธรรมโลก / พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย /พลุ / ระหว่างนั้นเปิดเพลง ....วีสตาร์โลกสวยงาม
18.00 น.เสร็จพิธี
 
V-Guide และ V-Volunteer (อาสาสมัคร) Flow เด็กดี V-Star เข้าสู่พื้นที่นั่งประจำจังหวัด / ตรวจนับจำนวนคณะครู-นักเรียนเด็กดี V-Star ให้ครบ / ทำภารกิจส่วนตัว V-Guide ส่งคณะครู-นักเรียนเด็กดี V-Star รอบที่ 1 ขึ้นรถ / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
 
 
 
 
 

แด่เด็กดี V-star

ต้องการร่วมบริจาค

สมัครเป็นวีไกด์ ผู้ใหญ่ใจดีกันค่ะ

วิธีง่ายๆ ที่ทำให้คุณมีความสุข ให้ DMC เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณ

An easy way to make yourself happy; make DMC a part of your daily life

http://goo.gl/75Emv


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ประมวลภาพพิธีบรรพชาสามเณรฟื้นฟูฯ ณ วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) จ.เชียงใหม่
      ประมวลภาพพิธีบรรพชาสามเณรฟื้นฟูฯ ณ วัดวรรณรังษี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
      ข่าวน้ำท่วม เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดทุกภาคทั่วไทย ภาพน้ำท่วม
      งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 13 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
      ประมวลภาพพิธีปลงผมธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี
      ภาพงานบวชพระและยี่เป็งถูกเลือกตีพิมพ์ในนิตยสาร FAHTHAI ของสายการบิน Bangkok Airways
      ประมวลภาพพิธีบรรพชาสามเณร 1 แสนรูป ภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ.2558
      นสพ.ข่าวสด ลง "บวชเยาวชน 2 พันรูป สามเณรดีศรีเมืองเลย"
      วัดพระธรรมกายปฏิเสธการกล่าวอ้างในเฟซบุ๊กชื่อ "เรา รัก ธรรมกาย"
      อย่าเป็นคนป่วยที่ไม่มีทางเลือก
      ข่าววัดพระธรรมกาย "วันมาฆบูชา สาธุชนเนื่องแน่น"
      วันมาฆบูชา วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ วัดพระธรรมกาย
      ประมวลภาพตักบาตรมิตรภาพไทย-พม่า พระ 1,000 รูป ณ วัดวารีบรรพต (วัดบางนอน) จ.ระนองโครงการบวชพระ อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2558


ขอเชิญร่วมสถาปนาอาคารบุญรักษา


สร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน 24 น.
สำหรับสมาชิกเขตนอก และสาธุชน


DOU ขอเชิญทุกท่านศึกษาเรื่องราวความจริงของชีวิต


รับสมัครบุคลากรช่วยงานพระพุทธศาสนาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ประมวลภาพพิธีบรรพชาสามเณรฟื้นฟูฯ ณ วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) จ.เชียงใหม่
  ประมวลภาพพิธีมอบผ้าไตรนาคลูกแก้ว โครงการบรรพชาสามเณรดีศรีเวี..
(27 มี.ค. 2558)    ชม 230 ครั้ง
ประมวลภาพพิธีบรรพชาสามเณรฟื้นฟูฯ ณ วัดวรรณรังษี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
  ประมวลภาพโครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ณ วัด..
(27 มี.ค. 2558)    ชม 173 ครั้ง
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

บันทึกผลปฏิบัติธรรม
บันทึกผลการปฏิบัติธรรม

สถานที่ปฏิบัติธรรม
สถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วไทย

สถานที่ปฏิบัติธรรมดอกไม้บาน
สถานที่ปฏิบัติธรรมดอกไม้บาน

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ประวัติพระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpageรับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย

ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
สมัครเป็นอาสาสมัคร

ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์