กำหนดการวันรวมพลังเด็กดี V-star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 4

https://dmc.tv/a5971

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 4 ธ.ค. 2552 ] - [ ผู้อ่าน : 14376 ]
กำหนดการวันรวมพลังเด็กดี V-star ครั้งที่ 4

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2552
ณ สภาธรรมกายสากล, มหารัตนวิหารคดและลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์
 
ตักบาตรพระ 10,000 กว่ารูปที่อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 
กำหนดการวันรวมพลังเด็กดี V-star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก

พิธีมอบโล่วัชรเกียรติคุณ ให้แก่หน่วยงานทางการศึกษาในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

 
 เริ่มเปิดจุดลงทะเบียนและปฐมนิเทศน์การมาวัด
06.00 น.ครูผู้ประสานงานลงทะเบียนที่มหารัตนวิหารคดมีทั้งหมด 8 จุด ได้แก่ บันได 1, 8, 9,16,17,24, 25, 32 และที่สภาธรรมกายสากลมีทั้งหมด 3 จุด ได้แก่ เสา F2-G2,H31-I31และ L2-M2
07.00 น.ครูและนักเรียนเด็กดี V-Star รับประทานอาหารเช้า
08.00 น.เปิดบูธกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ทาน, ศีล, ภาวนา, นรก, สวรรค์, ชวนบวช, พระพุทธเจ้า)
08.30 น.เปิดตัวกิจกรรมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาสู่การเป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
09.00 น.เปิดตัวเทวรถและมหกรรมนิทรรศการพุทธศาสนาระดับโลก (พุทธประวัติ, ทศชาติชาดกและเปรต สุรามหานรก มหานรกขุม 5 กฐินสัมฤทธิ์ 10,000 วัด และบวชแสนรูป)
10.30 น* พิธีกรประกาศให้ V-Guide และครูผู้ประสานงานสามารถนำบัตรไปรับอาหารกลางวันที่จุดบริการอาหาร * พิธีกรประกาศให้นักเรียน V-Star เข้าพื้นที่เพื่อรับแจกอาหาร
10.45 น.คณะครูและนักเรียนเด็กดี V-Star รับประทานอาหารกลางวัน
11.00 น.* พิธีกรนำเข้าสู่รายการ “เวทีเสวนา V-Star Variety” รายการพิเศษเวทีเสวนา V-Star Variety (1 ชั่วโมง 30 นาที) ถ่ายทอดสด เวทีเสวนา V-Star Variety ที่หน้ารัตนบัลลังก์
12.30 น.* ปิดรายการ “เวทีเสวนา V-Star Variety” * พิธีกรแจ้งกำหนดการภาคบ่าย คณะครูและนักเรียนเด็กดี V-Star ทำภารกิจส่วนตัว
12.45 น.พิธีปฐมนิเทศและการประเมินมาตรฐานวัฒนธรรมชาวพุทธ พระครูธรรมธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
 การทดสอบความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนา แบบทดสอบความรู้ (แบบปรนัย 40 ข้อ อัตนัย 2 ข้อ เฉพาะเวลาทำข้อสอบ 50 นาที)
14.15 น.V-Volunteer (อาสาสมัคร) และ V-Guide แจกแบบทดสอบความรู้ทางพระพุทธศาสนา
14.30 น.นักเรียนเด็กดี V-Star เริ่มทำแบบทดสอบ
15.20 น.* พิธีกรประกาศเสร็จสิ้นการทดสอบความรู้ทางพระพุทธศาสนา, ประกาศเก็บกระดาษคำตอบ V-Cheer และ V-Guide แต่ละพื้นที่เก็บแบบทดสอบความรู้ทางพระพุทธศาสนา / รวบรวมเอกสาร การประเมินส่งที่โต๊ะคณะกรรมการการประเมินโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกของแต่ละห้อง/ซอย V-Guide นำคณะครูและนักเรียนเด็กดี V-Star ทำภารกิจส่วนตัว
 การเคลื่อนคณะครูและนักเรียนเด็กดี V-Star เข้าสู่พื้นที่ลานธรรม *พิธีกรประกาศให้ทุกคนทำภารกิจส่วนตัว * พิธีกรอธิบายการถือ-วาง รูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า V-Guide และอาสาสมัครต้อนรับบริการแจก “ชูบังตั้งได้”
15.45 น.V-Volunteer (อาสาสมัคร) Flow V-Star จากสภาธรรมกายสากลเข้าพื้นที่บริเวณลานธรรม V-Guide นำคณะครูและนักเรียนเด็กดี V-Star จากสภาธรรมกายสากลเข้าสู่พื้นที่ลานธรรม
16.00 น.V-Volunteer (อาสาสมัคร) Flow V-Star จากมหารัตนวิหารคดเข้าพื้นที่บริเวณลานธรรม
 พิธีภาคเย็น พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิญาณตน / พิธีมอบโล่วัชรเกียรติคุณให้แก่ โรงเรียนฟื้นฟูศีลธรรมโลก
16.30 น.ริ้วขบวนอัญเชิญโล่วัชรเกียรติคุณ เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวให้โอวาทแก่คณะครู-นักเรียนเด็กดี V-Star
17.00 น.พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี /ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ /นำนั่งสมาธิ(Meditation) “ให้โอวาทแก่คณะครู-นักเรียนเด็กดี V-Star”
17.30 น.พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
17.40 น.พิธีมอบโล่วัชรเกียรติคุณให้แก่โรงเรียนฟื้นฟูศีลธรรมโลก / พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย /พลุ / ระหว่างนั้นเปิดเพลง ....วีสตาร์โลกสวยงาม
18.00 น.เสร็จพิธี
 
V-Guide และ V-Volunteer (อาสาสมัคร) Flow เด็กดี V-Star เข้าสู่พื้นที่นั่งประจำจังหวัด / ตรวจนับจำนวนคณะครู-นักเรียนเด็กดี V-Star ให้ครบ / ทำภารกิจส่วนตัว V-Guide ส่งคณะครู-นักเรียนเด็กดี V-Star รอบที่ 1 ขึ้นรถ / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
 
 
 
 
 

แด่เด็กดี V-star

ต้องการร่วมบริจาค

สมัครเป็นวีไกด์ ผู้ใหญ่ใจดีกันค่ะ

วิธีง่ายๆ ที่ทำให้คุณมีความสุข ให้ DMC เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณ

An easy way to make yourself happy; make DMC a part of your daily life

http://goo.gl/75Emv


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ประมวลภาพวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2561
      ธรรมะวันคุ้มครองโลก
      กำหนดการวันคุ้มครองโลกประจำปี 2561
      ประโยชน์ของการแต่งกายชุดขาวเข้าวัด
      ประมวลภาพวันมาฆบูชา ปี 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      ประมวลภาพตักบาตรพระทั้งเมืองเมียวดี ตักบาตรพระ 3,000 รูป
      กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 จ.ปทุมธานี
      พรปีใหม่ 2561 สมเด็จพระสังฆราช
      ประมวลภาพพิธีตัดปอยผมธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 109 ปี คุณยายอาจารย์ฯ
      ประมวลภาพพิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษารุ่นที่ 45 (ภาคฤดูหนาว)
      พรปีใหม่ 2561 เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
      สมเด็จพระวันรัต ให้พรปีใหม่ 2561
      ประมวลภาพตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร 1,337 รูป ฉลองเมืองลำปางงานบุญวันคุ้มครองโลก

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร