ข้อคิดรอบตัว

    

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข้อคิดรอบตัว

  จับดีเขา จับผิดเรา - ผู้อ่าน 206
จับดีเขา จับผิดเรา คนเราทุกคนต้องการความภูมิใจในตัวเอง ถ้ารู้สึกว่าตัวเองมีความดีเด่นพิเศษกว่า คนอื่นก็จะรู้สึกพอใจ แต่ว่าจะเด่นได้มี ๒ แบบ.... อ่านเรื่องข้อคิดรอบตัวต่อ 
  ชาตินี้ ชาติหน้า - ผู้อ่าน 1527
ชาตินี้ ชาติหน้า ทำไมสมัยก่อนผู้คนจึงไม่สงสัยเรื่องชาติหน้า แต่ปัจจุบันสงสัยและคิดว่าเป็นเรื่องงมงาย ? เรื่องของภพชาติมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ? อ่านเรื่องข้อคิดรอบตัวต่อ 
  เมื่อโลกเข้าสู่ช่วงกัปไขลง - ผู้อ่าน 2254
เมื่อโลกเข้าสู่ช่วงกัปไขลง กัปไขขึ้น - ไขลงหมายความว่าอย่างไร ? ระยะเวลาของกัปยาวนานเพียงใด ? ถ้าอยากเกิดในยุคนั้นควรปฏิบัติตัวอย่างไร ? .......... อ่านเรื่องข้อคิดรอบตัวต่อ 
  มิตรแท้ มิตรเทียม - ผู้อ่าน 10784
มิตรแท้ มิตรเทียม เพื่อนหรือมิตรมีกี่ประเภท มีลักษณะอย่างไรบ้าง ? แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นมิตรแท้มิตรเทียม ? วิธีรักษามิตรแท้ให้อยู่กับเรานาน ๆ ต้องทำอย่างไร ? อ่านเรื่องข้อคิดรอบตัวต่อ 
  สังคมอารมณ์ร้อน - ผู้อ่าน 2585
สังคมอารมณ์ร้อน อารมณ์ร้อนของมนุษย์เกิดจากอะไร ? เวลาอารมณ์ร้อน ทะเลาะเบาะแว้งกันทุกคนจะอ้างว่าตัวเองมีเหตุผล จะแยกแยะได้อย่างไรว่าที่เราพูดออกไปเป็นเหตุผลหรืออารมณ์ ? อ่านเรื่องข้อคิดรอบตัวต่อ 
  หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๑๗) - ผู้อ่าน 1969
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๑๗) ฉบับนี้ ผู้เขียนจะขอพาท่านผู้อ่านย้อนรำลึกประวัติศาสตร์ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) สมัยนั้นมีกลอนเพลงยาวสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยหมื่นพรหมสมพัตสรหรือนายมี มหาดเล็กในรัชกาล ซึ่งบรรยายถึงพระราชหฤทัยเลื่อมใสพระพุทธศาสนาของพระองค์ไว้ดังตอนหนึ่งว่า... อ่านเรื่องข้อคิดรอบตัวต่อ 
  เผชิญวิกฤตเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม - ผู้อ่าน 1793
เผชิญวิกฤตเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม เวลาข้าวยากหมากแพง ควรทำอย่างไรดี ? สำหรับคนที่ทำบัญชีและประหยัดทุกอย่างแล้วแต่ยังเครียดเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ จะต้องทำอย่างไร?.... อ่านเรื่องข้อคิดรอบตัวต่อ 
  ชีวิตจริง..บนสังคมออนไลน์ - ผู้อ่าน 1830
ชีวิตจริง..บนสังคมออนไลน์ อยากทราบความเห็นเกี่ยวกับเรื่องสังคมออนไลน์ ? การพูดคุยในชุมชนออนไลน์ทั้ง ๆ ที่ไม่รู้จักกัน สะท้อนให้เห็นอะไรบ้าง ? สังคมมนุษย์จะเปลี่ยนไปจากเดิมอีกเยอะไหม ในอนาคตอันใกล้ ? อ่านเรื่องข้อคิดรอบตัวต่อ 
  เลิกติดเกมอย่างนุ่มนวล - ผู้อ่าน 1690
เลิกติดเกมอย่างนุ่มนวล จะแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมได้อย่างไร ในสมัยพุทธกาลมีตัวอย่างเหตุการณ์เช่นนี้บ้างไหม คือเรื่องเดียวกันแต่มองคนละมุม จะรู้ได้อย่างไรว่าติดเกมหรือไม่ติด.... อ่านเรื่องข้อคิดรอบตัวต่อ 
  การสวดมนต์โดยเข้าใจกับไม่เข้าใจความหมายมีอานิสงส์ต่างกันอย่างไร - ผู้อ่าน 3196
การสวดมนต์โดยเข้าใจกับไม่เข้าใจความหมายมีอานิสงส์ต่างกันอย่างไร แม้เราสวดมนต์โดยไม่รู้ความหมายก็มีประโยชน์ อย่างน้อยเราก็รู้รวม ๆ ว่าเป็นการสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย สวดไปก็ตอกย้ำความเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยไปซึ่งเป็นประโยชน์มาก ๆ เพราะศรัทธาเป็นยอดทรัพย์ พอมีศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วจะทำให้เรามีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลอย่างอื่นมากมาย อ่านเรื่องข้อคิดรอบตัวต่อ 
  การสวดมนต์เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำหรือเป็นหน้าที่เฉพาะของพระภิกษุ - ผู้อ่าน 1450
การสวดมนต์เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำหรือเป็นหน้าที่เฉพาะของพระภิกษุ ให้รู้เถิดว่าไม่ใช่เป็นหน้าที่พระอย่างเดียวโยมเองอย่างน้อยควรทำวัตรเช้า-เย็น ซึ่งใช้เวลาไม่นาน วัตรเช้าประมาณ ๑๕ นาที วัตรเย็นประมาณ ๑๗-๑๘ นาที จะเป็นประโยชน์กับตัวเรามาก อ่านเรื่องข้อคิดรอบตัวต่อ 
  ทำไมบางวัดมีสวดพรมน้ำมนต์มีสายสิญจน์บางวัดไม่มีจะมีผลแตกต่างกันหรือไม่ - ผู้อ่าน 1637
ทำไมบางวัดมีสวดพรมน้ำมนต์มีสายสิญจน์บางวัดไม่มีจะมีผลแตกต่างกันหรือไม่ แก่นของการสวดมนต์จริง ๆ คือ สวดออกไปถูกต้องด้วยใจที่เลื่อมใสศรัทธามั่นคงส่วนพิธีกรรมอื่นที่มาประกอบ เช่น มีสายสิญจน์ระโยงระยางเหนือศีรษะหรือเป็นสายย้อยลงมาให้คนถือเพื่อความสบายใจ อ่านเรื่องข้อคิดรอบตัวต่อ 
  การสวดมนต์มีวัตถุประสงค์อะไร ? มีที่มาอย่างไร ? - ผู้อ่าน 6565
การสวดมนต์มีวัตถุประสงค์อะไร ? มีที่มาอย่างไร ? เราสวดมนต์มีจุดประสงค์เพื่ออะไร มีประโยชน์ หรือการสวดมนต์มีความสำคัญอย่างไรบ้าง อ่านเรื่องข้อคิดรอบตัวต่อ 
  อีกนานไหมที่วิทยาศาสตร์จะก้าวตามทันพุทธศาสตร์ ? - ผู้อ่าน 1640
อีกนานไหมที่วิทยาศาสตร์จะก้าวตามทันพุทธศาสตร์ ? พุทธศาสตร์ คือ เรื่องที่ว่าด้วยความจริงของโลกและชีวิตทั้งหมด ถามว่าเมื่อไรวิทยาศาสตร์จะทันพุทธศาสตร์ ก็ต้องบอกว่าเมื่อวิทยาศาสตร์สามารถรู้ทุกอย่างโดยไม่เหลือข้อคลางแคลงใด ๆ อีกเลย ซึ่งคงอีกนานมาก ๆ อ่านเรื่องข้อคิดรอบตัวต่อ 
  คำว่าอจินไตยหมายถึงอะไร ? - ผู้อ่าน 6129
คำว่าอจินไตยหมายถึงอะไร ? อจินไตย แปลว่า เรื่องที่ไม่ควรคิด เพราะเกินภูมิปัญญาของมนุษย์ที่จะใช้ความคิดปกติไปคิดได้ คิดแล้วจะมีส่วนแห่งความเป็นบ้าการตั้งประเด็นปัญหา รวบรวมข้อมูล ทดลองวิจัย สุดท้ายก็สรุป ใช้ไม่ได้กับเรื่องอจินไตย อ่านเรื่องข้อคิดรอบตัวต่อ 
  ในทางพระพุทธศาสนากล่าวถึงเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตนอกโลก เช่น มนุษย์ต่างดาวไว้อย่างไร ? - ผู้อ่าน 2374
ในทางพระพุทธศาสนากล่าวถึงเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตนอกโลก เช่น มนุษย์ต่างดาวไว้อย่างไร ? มนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือไม่ มนุษย์ต่างดาวหน้าตาเป็นอย่างไร ในทางพระพุทธศาสนากล่าวถึงเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตนอกโลก เช่น มนุษย์ต่างดาวไว้อย่างไร ที่นี่มีคำตอบ อ่านเรื่องข้อคิดรอบตัวต่อ 
  เรื่องเมืองลับแลหรือเรื่องภพซ้อนภพมีจริงหรือไม่ - ผู้อ่าน 5604
เรื่องเมืองลับแลหรือเรื่องภพซ้อนภพมีจริงหรือไม่ เรื่องเมืองลับแลหรือเรื่องภพซ้อนภพมีจริงหรือไม่ ความลึกลับ : สิ่งที่วิทยาศาสตร์คาดไม่ถึง นรก สวรรค์มีจริงหรือ เมืองลับแลอยู่ที่ไหน คนเมืองลับแลหน้าตาเป็นอย่างไร อ่านเรื่องข้อคิดรอบตัวต่อ 
  นักสร้างบารมีกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ - ผู้อ่าน 1978
นักสร้างบารมีกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในดีมีเสีย ในเสียมีดี อยู่ที่ว่าเราฉลาดในการเลือกใช้หรือไม่ เทคโนโลยีเหล่านี้ในแง่หนึ่งทำให้ศักยภาพของมนุษย์เพิ่มขึ้น เปรียบเสมือนเป็นอุปกรณ์ช่วยให้เรามีหูทิพย์ ตาทิพย์ หูทิพย์ ก็คือ สามารถคุยกับคนที่อยู่ไกล ๆ ได้ ถ้าเป็นสมัยก่อนต้องเขียนจดหมาย กว่าจะส่งไปถึงต้องใช้เวลาหลายวัน แต่เดี๋ยวนี้จะอยู่มุมไหนของโลก แค่กดโทรศัพท์มือถือก็คุยกันได้หมด ส่วนตาทิพย์ก็คือ สามารถเห็นภาพที่อยู่ไกล ๆ ได้ อ่านเรื่องข้อคิดรอบตัวต่อ 
  บุญต่อบุญ - ผู้อ่าน 16257
บุญต่อบุญ บุญคืออะไร? บุญเกิดได้ด้วยเหตุอะไร? ความหมายที่เเท้จริงของ บุญต่อบุญ คล้ายคลึงกับ ยิ่งให้ยิ่งได้ หรือไม่? มี "บุญต่อบุญ" เเล้วมี "บาปต่อบาป" ไหม? ให้เงินพ่อเเม่ไป เเต่ท่านนำไปซื้อเหล้า เล่นการพนัน เราจะได้บาปไปด้วยไหม? การอนุโมทนาบุญ เป็นบุญต่อบุญหรือไม่? ฝากปัจจัยมาทำบุญ ได้บุญมากน้อยเเค่ไหน? จะอธิษฐานจิตอย่างไร? ให้บุญมาต่อบุญ อ่านเรื่องข้อคิดรอบตัวต่อ 
  เมื่อเรื่องคนอื่น สำคัญกว่าเรื่องตนเอง - ผู้อ่าน 2291
เมื่อยุ่งเรื่องของคนอื่นไม่ดีอย่างไร? การเคารพถึงสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น คำว่าไทยมุงกับสังคมไทย ความสนใจเรื่องคนคนอื่น ต้องอัพเดตข่าวสารเสมอๆ จะไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นก็ไม่ได้ จะมีวิธีคิดเรื่องนี้อย่างไร? ในต่างประเทศ การเคารพสิทธิส่วนบุคคลเป็นเรื่องสำคัญเเค่ไหน? จะมีวิธีใด? ที่ทำให้เราหันมาอยู่กับตัวเองมากขึ้น อ่านเรื่องข้อคิดรอบตัวต่อ 
  แม่..พระในบ้าน - ผู้อ่าน 4193
แม่..พระในบ้าน ทำไมถึงมีคำเปรียบเปรยว่าแม่คือพระในบ้าน? แม่ที่ทิ้งลูกไปตั้งแต่ยังเล็ก ไม่ได้เลี้ยงดูลูก ถือว่ามีพระคุณหรือไม่? ลูกที่ทำให้แม่เจ็บช้ำน้ำใจหรือถึงขนาดทำร้ายร่างกายท่านจะมีผลกรรมอย่างไรบ้าง? สำหรับท่านชาย การบวชเป็นวิธีตอบแทนพ่อแม่ที่ดีที่สุดหรือไม่? การส่งปัจจัยเงินทองไปให้ท่าน ถือว่าเราได้ดูแลท่านแล้วหรือยัง? อ่านเรื่องข้อคิดรอบตัวต่อ 
  พระพี่เลี้ยง - ผู้อ่าน 2518
พระพี่เลี้ยง ทำไมต้องมีพระพี่เลี้ยง? โครงการบวชพระ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ต้องใช้พระพี่เลี้ยงกี่รูป? พระพี่เลี้ยงจะต้องผ่านการฝึกฝนอบรมต่างจากพระธรรมทายาททั่วไปอย่างไรบ้าง? อ่านเรื่องข้อคิดรอบตัวต่อ 
  ข้อคิดจากคำว่ารัก ข้อคิดดีๆ ในวันวาเลนไทน์ - ผู้อ่าน 22795
ข้อคิดจากคำว่ารัก ข้อคิดดีๆ ในวันวาเลนไทน์ ข้อคิดจากคำว่ารักในวันวาเลนไทน์นี้ หลากหลายมุมมองความรัก มีความสุขได้ ทุกข์ได้เพราะความรัก แล้วทำไมมนุษย์จึงต้องมีรัก รักแท้ พรหมลิขิต เกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ ความรักที่มีแต่ความสุขนั้นเป็นอย่างไร อ่านเรื่องข้อคิดรอบตัวต่อ 
  อุ้มบุญ พัฒนาการหรือพัฒนากรรม - ผู้อ่าน 5246
อุ้มบุญ พัฒนาการหรือพัฒนากรรม การอุ้มบุญ พัฒนาการหรือพัฒนากรรม การอุ้มบุญคืออะไร อุ้มบุญบาปหรือไม่ อุ้มบุญเป็นการฝืนธรรมชาติหรือเปล่า หาคำตอบได้ที่นี่ อ่านเรื่องข้อคิดรอบตัวต่อ 
  ผู้หญิงและผู้ชาย แตกต่างกันอย่างไร? - ผู้อ่าน 52134
ผู้หญิงและผู้ชาย แตกต่างกันอย่างไร? ผู้หญิงและผู้ชาย มีอะไรที่แตกต่างกัน สิทธิ เสรีภาพ สรีระ ผู้ชายกล้าหาญอดทนและมีพละกำลัง ผู้หญิงละเอียดอ่อน ใจเย็น และอ่อนโยน ทำไมผู้ชายและผู้หญิงจึงต่างกัน และอะไรเป็นตัวกำหนดให้แตกต่าง... อ่านเรื่องข้อคิดรอบตัวต่อ 

งานบุญวันคุ้มครองโลก

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม