เรื่องเด่นทันเหตุการณ์

    

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์

  เพลงวันสงกรานต์ - ผู้อ่าน 18497
เพลงวันสงกรานต์ เพลงวันสงกรานต์ รูปภาพวันสงกรานต์สวยๆ การ์ดวันสงกรานต์ ประวัติความเป็นมาวันสงกรานต์ ประเพณีวันสงกรานต์ เพลงวันสงกรานต์ อ่านเรื่องเรื่องเด่นทันเหตุการณ์ต่อ 
  ทบทวนพระธรรมเทศนาหลวงพ่อธัมมชโย วันคุ้มครองโลก - ผู้อ่าน 0
ทบทวนพระธรรมเทศนาหลวงพ่อธัมมชโย วันคุ้มครองโลก ทบทวนพระธรรมเทศนาหลวงพ่อธัมมชโย เกี่ยวกับวันคุ้มครองโลก (Earth day) ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา อ่านเรื่องเรื่องเด่นทันเหตุการณ์ต่อ 
  สารมุทิตา จากคณะกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิมาลาลา เซเกรา ศรีลังกา เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย - ผู้อ่าน 0
สารมุทิตา จากคณะกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิมาลาลา เซเกรา ศรีลังกา เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย สารมุทิตา จากคณะกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิมาลาลา เซเกรา ศรีลังกา เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย อ่านเรื่องเรื่องเด่นทันเหตุการณ์ต่อ 
  สารมุทิตา จากประธานสหพันธ์พุทธนานาชาติ อินเดีย เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย - ผู้อ่าน 0
สารมุทิตา จากประธานสหพันธ์พุทธนานาชาติ อินเดีย เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย สารมุทิตา จากประธานสหพันธ์พุทธนานาชาติ อินเดีย เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย และวันคุ้มครองโลก อ่านเรื่องเรื่องเด่นทันเหตุการณ์ต่อ 
  สารมุทิตา จากสมเด็จสังฆนายกบังคลาเทศ องค์ที่ 29 แห่งบังคลาเทศ เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย - ผู้อ่าน 0
สารมุทิตา จากสมเด็จสังฆนายกบังคลาเทศ องค์ที่ 29 แห่งบังคลาเทศ เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย สารมุทิตา จากสมเด็จสังฆนายกบังคลาเทศ องค์ที่ 29 แห่งบังคลาเทศ เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย และวันคุ้มครองโลก อ่านเรื่องเรื่องเด่นทันเหตุการณ์ต่อ 
  สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2567 - ผู้อ่าน 395
สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2567 สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2567 โดยในปีนี้มีพระภิกษุ สามเณรสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค จำนวน 76 รูป อ่านเรื่องเรื่องเด่นทันเหตุการณ์ต่อ 
  คำขวัญวันเด็ก 2567 รวมคำขวัญวันเด็กทุกปี - ผู้อ่าน 18344
คำขวัญวันเด็ก 2567 รวมคำขวัญวันเด็กทุกปี คำขวัญวันเด็ก คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2567 คำขวัญวันเด็กที่ผ่านมาทุกปี ประวัติความเป็นมาของวันเด็ก กิจกรรมวันเด็กปีนี้ อ่านเรื่องเรื่องเด่นทันเหตุการณ์ต่อ 
  โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย เนื่องในวันเข้าพรรษา - ผู้อ่าน 18339
โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย เนื่องในวันเข้าพรรษา โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย เนื่องในวันเข้าพรรษา อ่านเรื่องเรื่องเด่นทันเหตุการณ์ต่อ 
  พระประวัติ "สมเด็จพระสังฆราช” องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ - ผู้อ่าน 18427
พระประวัติ พระประวัติพระสังฆราช องค์ปัจจุบัน “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร)” องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อ่านเรื่องเรื่องเด่นทันเหตุการณ์ต่อ 
  โทษภัยของบุหรี่ ทำไมต้องมีกิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่ - ผู้อ่าน 18322
โทษภัยของบุหรี่ ทำไมต้องมีกิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่ โทษของบุหรี่ จะมีผลต่อสุขภาพของตัวผู้สูบและคนรอบข้าง ซึ่งจะเป็นที่มาของโรคร้ายต่าง ๆ มากมายที่ส่งผลต่อการเสียชีวิตที่ตาม อ่านเรื่องเรื่องเด่นทันเหตุการณ์ต่อ 
  วัดพระธรรมกาย เชิญชวนประชาชน ร่วมสวดธรรมจักร ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช ในเวลา 19.00 น. พร้อมกันทั่วโลก - ผู้อ่าน 18321
วัดพระธรรมกาย เชิญชวนประชาชน ร่วมสวดธรรมจักร ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช ในเวลา 19.00 น. พร้อมกันทั่วโลก วัดพระธรรมกาย เชิญชวนประชาชน ร่วมสวดธรรมจักร ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช ในเวลา 19.00 น. พร้อมกันทั่วโลก อ่านเรื่องเรื่องเด่นทันเหตุการณ์ต่อ 
  โครงการธัมมจักกัปปวัตตนสูตร [ประวัติความเป็นมาของโครงการ] - ผู้อ่าน 18363
โครงการธัมมจักกัปปวัตตนสูตร [ประวัติความเป็นมาของโครงการ] ประวัติการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตั้งแต่ครั้งแรกถึงปัจจุบัน อ่านเรื่องเรื่องเด่นทันเหตุการณ์ต่อ 
  วันสงกรานต์ 2567 ประเพณีวันสงกรานต์ ประวัติความเป็นมาวันสงกรานต์ - ผู้อ่าน 18421
วันสงกรานต์ 2567 ประเพณีวันสงกรานต์ ประวัติความเป็นมาวันสงกรานต์ วันสงกรานต์ เป็นประเพณีปีใหม่ของประเทศไทย สงกรานต์มีประวัติความเป็นมาอย่างไร นางสงกรานต์ปี 2567 ชื่ออะไร อยากรู้แล้วเชิญอ่านที่นี่.. อ่านเรื่องเรื่องเด่นทันเหตุการณ์ต่อ 
  สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2566 - ผู้อ่าน 18379
สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2566 สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยในปีนี้มีพระภิกษุ สามเณรสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค จำนวน 60 รูป อ่านเรื่องเรื่องเด่นทันเหตุการณ์ต่อ 
  กิจกรรมเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ระหว่างกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ผู้อ่าน 18334
กิจกรรมเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ระหว่างกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย ระหว่างกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ อ่านเรื่องเรื่องเด่นทันเหตุการณ์ต่อ 
  กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ "เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" - ผู้อ่าน 18315
กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ "เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" โดย วัดพระธรรมกาย และ มูลนิธิธรรมกาย อ่านเรื่องเรื่องเด่นทันเหตุการณ์ต่อ 
  วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ - ผู้อ่าน 18318
วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน อ่านเรื่องเรื่องเด่นทันเหตุการณ์ต่อ 
  Be Part of History in the Making - ผู้อ่าน 18313
Be Part of History in the Making To commemorate the 53th anniversary of the Dhammakaya Temple, we are constructing a holy memorial to inspire Buddhists and Buddhist meditation practitioners to keep working on becoming the best versions of themselves. อ่านเรื่องเรื่องเด่นทันเหตุการณ์ต่อ 
  คำอธิษฐานจิต หล่อองค์พระบรมพุทธเจ้า - ผู้อ่าน 18419
คำอธิษฐานจิต หล่อองค์พระบรมพุทธเจ้า คำอธิษฐานจิต หล่อองค์พระบรมพุทธเจ้า อ่านเรื่องเรื่องเด่นทันเหตุการณ์ต่อ 
  วันปีใหม่ ประวัติวันปีใหม่กลอนการ์ดและคําอวยพรวันปีใหม่ - ผู้อ่าน 18317
วันปีใหม่ ประวัติวันปีใหม่กลอนการ์ดและคําอวยพรวันปีใหม่ วันขึ้นปีใหม่ของไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงมาแล้วถึง 4 ครั้ง กิจกรรมที่นิยมจัดในวันขึ้นปีใหม่ คําอวยพรวันปีใหม่ไทย-ภาษาอังกฤษ การ์ดอวยพรวันปีใหม่ รูปภาพวันปีใหม่ ที่นี่ อ่านเรื่องเรื่องเด่นทันเหตุการณ์ต่อ 
  คณะสงฆ์ และภาคีเครือข่าย โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทั่วประเทศ เจริญพระพุทธมนต์ - บำเพ็ญจิตตภาวนา แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ - ผู้อ่าน 18324
คณะสงฆ์ และภาคีเครือข่าย โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทั่วประเทศ เจริญพระพุทธมนต์ - บำเพ็ญจิตตภาวนา แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ คณะสงฆ์ - พุทธศาสนิกชน ภาคีเครือข่ายโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทั่วประเทศ เจริญพระพุทธมนต์ - บำเพ็ญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน อ่านเรื่องเรื่องเด่นทันเหตุการณ์ต่อ 
  ทบทวนบุญวัดพระธรรมกาย เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 - ผู้อ่าน 18276
ทบทวนบุญวัดพระธรรมกาย เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ทบทวนกิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกาย ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 อ่านเรื่องเรื่องเด่นทันเหตุการณ์ต่อ 
  วันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯ 10 กันยายน พ.ศ. 2566 ครบ 23 ปี - ผู้อ่าน 18314
วันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯ 10 กันยายน พ.ศ. 2566 ครบ 23 ปี 10 กันยายน วันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย อ่านเรื่องเรื่องเด่นทันเหตุการณ์ต่อ 
  สื่อต่างๆ ลงข่าว GWR ถวายประกาศเกียรติคุณ 3 รางวัล เนื่องในวันธรรมชัย - ผู้อ่าน 18267
สื่อต่างๆ ลงข่าว GWR ถวายประกาศเกียรติคุณ 3 รางวัล เนื่องในวันธรรมชัย สื่อต่างๆ ลงข่าว GWR ถวายประกาศเกียรติคุณ 3 รางวัล, คณะสงฆ์ 10,000 รูปทั่วโลก เจริญพระพุทธมนต์ผ่าน Zoom เนื่องในวันธรรมชัย พุทธศักราช 2565 อ่านเรื่องเรื่องเด่นทันเหตุการณ์ต่อ 
  Guinness World Records ถวาย 3 รางวัล แก่มูลนิธิธรรมกาย - ผู้อ่าน 18277
Guinness World Records ถวาย 3 รางวัล แก่มูลนิธิธรรมกาย Guinness World Records ถวาย 3 รางวัล แก่มูลนิธิธรรมกาย วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี อ่านเรื่องเรื่องเด่นทันเหตุการณ์ต่อ 


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม