ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

ผมปรารถนาอยากพบพระพุทธเจ้าอีก


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 28 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 เถลิงเกียรติ

เถลิงเกียรติ
 • Members
 • 760 โพสต์
 • Interests:N/A

โพสต์เมื่อ 17 June 2006 - 04:57 PM

nerd_smile.gif ..คือว่าช่วยกัน Brain stormming ..ในเรื่องของ การคำนวณเวลา

ว่าเราจะต้องอยู่ในโลกนี้อีกกี่ปี กว่าจะได้พบพระพุทธเจ้าครับ

ในรูปแบบของการเทียบระยะเวลาของ
1ปี...1 กัป .....1 อสงไขย และ 1 ปทุมะนรก..ครับ smile.gifในฐานะที่ข้าพเจ้าเรียนมาทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ กระทู้ต่างๆ ที่ข้าพเจ้าแสดงความเห็นใน DMC.tv นี้
อาจเป็นเรื่องที่แตกต่างหรือเกี่ยวข้องกับ วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์
ดังนั้นเรื่องที่ข้าพเจ้าเขียนถ้าไม่ตรงกับความคิดเห็นของท่านใด ขออย่าได้มีอคติก่อน
แต่ถ้าตรงกับความคิดเห็นของท่านผู้ใด ขออย่าได้เชื่อไปก่อน
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเรื่องที่แสดงความเห็นเป็นแนวคิดของข้าพเจ้า
และข้อมูลที่ค้นคว้าเพื่อเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้มั่นคง
ซึ่งอาจจะถูกบ้างผิดบ้างเป็นธรรมดา แต่ก็จะเป็นประโยชน์ เป็นข้อมูลหนึ่ง กับท่านที่ศึกษาทางพุทธศาสตร์
ข้าพเจ้ามีความเชื่อว่า แต่ละคนก็มีกรรมเป็นของตนเอง เราเป็นทายาทแห่งกรรม
ทำดีตามครูไม่ใหญ่ ต้องได้ดีแน่นอน
และสรุปได้ว่า การเอาธรรมในพุทธศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิตไม่เคยล้าสมัย สามารถใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย

ถึงจะเป็นตะเกียงดวงน้อยด้อยแสง แต่ไฟแรงจุดติดดวงอื่นได้
ไม่เสียดายให้แสงสว่างกับผู้ใด ชักนำใจให้สว่างเพียงแต่ธรรม#2 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2171 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

โพสต์เมื่อ 17 June 2006 - 05:26 PM

nerd_smile.gif ขออาสาเบิกทางการคำนวณโดยอาศัยข้อมูลจากลิงค์นี้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการอ้างอิงครับ

=> http://www.dmc.tv/fo...?showtopic=3764

"ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน"
พระพุทธภาษิต


ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง ของแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด แม้เป็นของจริง เป็นของแท้ และไม่ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น
พระอมตะวจนา แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


[/color]
"...พระพุทธศาสนา บริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระ และเป็นประโยชน์ในทุกระดับ
แต่จะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบัน
ด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง จึงจะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้..."

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒"รู้ใดก็ไม่ประเสริฐ เท่ารู้แจ้งด้วยปัญญาธรรมอันเกิดมีในตน"

"อัศวินปฏิญาณตนเป็นคนกล้า
ดวงใจเปี่ยมคุณธรรม
ซื่อตรงยึดมั่นในวาจาสัตย์
อุทิศชีวิตพิชิตมาร"

[color="#990000"]ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

#3 เถลิงเกียรติ

เถลิงเกียรติ
 • Members
 • 760 โพสต์
 • Interests:N/A

โพสต์เมื่อ 17 June 2006 - 05:51 PM

เรื่องของ กัป จากพระไตรปิฏกประมาณคำว่า 1 กัปได้ดังนี้


สมมุติมีกล่องใบหนึ่ง กว้าง 100 โยชน์ ยาว 100โยชน์ และ สูง 100 โยชน์ ในเวลา 100 ปี ให้เอาเมล็ดผักกาด 1 เมล็ด ใส่ลงไปในกล่องนั้น ทำอย่างนี้จนเมล็ดผักกาดนั้นเต็มเสมอเรียบปากกล่อง นั้นละจึงเท่ากับ 1 กัป


(บางตำรากล่าวว่า กว้าง 1 โยชน์ ยาว 1 โยชน์ สูง 1 โยชน์)
วิเคราะห์คำนวณ 1 โยชน์ = 16 กิโลเมตร
ดังนั้นกล่องใบนี้มีปริมาตร = 1600X1600X1600


= 4,096,000,000 ลูกบาศก์กิโลเมตร
ประมานว่า เมล็ดผักกาด มีขนาด .5 มิลลิเมตร


1 กิโลเมตรเทียบเป็นมิลลิเมตรได้ดังนี้ 10X100X1000

= 1,000,000 มิลลิเมตร
จะได้ 1 กิโลเมตรใช้เมล็ดผักกาดเรียงกัน


= (1,000,000)/0.5 = 2,000,000 เมล็ด
ดังนั้น 1600 กิโลเมตรใช้เมล็ดผักกาดเรียงกัน = 1600X2,000,000


= 3,200,000,000 เมล็ด


ถ้าเป็นปริมาตร คือ กว้าง*ยาว*สูง ต้องใช้เมล็ดผักกาดทั้งหมด คือ
3,200,000,000X3,200,000,000X3,200,000,000


= 32,768,000,000,000,000,000,000,000,000 เมล็ด


ใน 100 ปี ใส่เมล็ดผักเพียง 1 เมล็ด ดังนั้นต้องใช้เวลาทั้งหมดคือ
32,768,000,000,000,000,000,000,000,000X100 = 3,276,800,000,000,000,000,000,000,000,000 ปีจึงได้เวลา 1 กัป ประมาณ

สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพัน

แปดร้อยล้านล้านล้านล้าน ปี

ประมาณ 3.3 X 10**30 ปี


เครื่องหมาย ** เป็นเครื่องหมาย ยกกำลัง
(หมายเหตุ บางตำรากล่าวว่า กว้าง 1 โยชน์ ยาว 1 โยชน์ สูง 1 โยชน์ จึงได้ 1 กัป ประมาณ 3.3
X 10**24 ปี โดยเอา 0 ออกไป 6 ตัว จากค่าที่คำนวณได้ในครั้งแรก)ในฐานะที่ข้าพเจ้าเรียนมาทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ กระทู้ต่างๆ ที่ข้าพเจ้าแสดงความเห็นใน DMC.tv นี้
อาจเป็นเรื่องที่แตกต่างหรือเกี่ยวข้องกับ วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์
ดังนั้นเรื่องที่ข้าพเจ้าเขียนถ้าไม่ตรงกับความคิดเห็นของท่านใด ขออย่าได้มีอคติก่อน
แต่ถ้าตรงกับความคิดเห็นของท่านผู้ใด ขออย่าได้เชื่อไปก่อน
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเรื่องที่แสดงความเห็นเป็นแนวคิดของข้าพเจ้า
และข้อมูลที่ค้นคว้าเพื่อเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้มั่นคง
ซึ่งอาจจะถูกบ้างผิดบ้างเป็นธรรมดา แต่ก็จะเป็นประโยชน์ เป็นข้อมูลหนึ่ง กับท่านที่ศึกษาทางพุทธศาสตร์
ข้าพเจ้ามีความเชื่อว่า แต่ละคนก็มีกรรมเป็นของตนเอง เราเป็นทายาทแห่งกรรม
ทำดีตามครูไม่ใหญ่ ต้องได้ดีแน่นอน
และสรุปได้ว่า การเอาธรรมในพุทธศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิตไม่เคยล้าสมัย สามารถใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย

ถึงจะเป็นตะเกียงดวงน้อยด้อยแสง แต่ไฟแรงจุดติดดวงอื่นได้
ไม่เสียดายให้แสงสว่างกับผู้ใด ชักนำใจให้สว่างเพียงแต่ธรรม#4 SmilingCat

SmilingCat
 • Members
 • 1209 โพสต์

โพสต์เมื่อ 17 June 2006 - 07:15 PM

แล้วหน่วยย่อยที่วัดกัลป์ เช่น อันตรกัลป์ หาดูได้ที่ไหน เพราะ ใน ๑ กัลป์มีกัลป์ย่อยอีก
เพราะพระพุทธเจ้าอีกองค์อยู่ในกัลป์เดียวกัน

หยุดคือตัวสำเร็จ

#5 เถลิงเกียรติ

เถลิงเกียรติ
 • Members
 • 760 โพสต์
 • Interests:N/A

โพสต์เมื่อ 17 June 2006 - 07:29 PMQUOTE
แล้วหน่วยย่อยที่วัดกัลป์ เช่น อันตรกัลป์ หาดูได้ที่ไหน เพราะ ใน ๑ กัลป์มีกัลป์ย่อยอีก
เพราะพระพุทธเจ้าอีกองค์อยู่ในกัลป์เดียวกัน


wacko.gif นั่นน่ะสิครับ

ในฐานะที่ข้าพเจ้าเรียนมาทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ กระทู้ต่างๆ ที่ข้าพเจ้าแสดงความเห็นใน DMC.tv นี้
อาจเป็นเรื่องที่แตกต่างหรือเกี่ยวข้องกับ วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์
ดังนั้นเรื่องที่ข้าพเจ้าเขียนถ้าไม่ตรงกับความคิดเห็นของท่านใด ขออย่าได้มีอคติก่อน
แต่ถ้าตรงกับความคิดเห็นของท่านผู้ใด ขออย่าได้เชื่อไปก่อน
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเรื่องที่แสดงความเห็นเป็นแนวคิดของข้าพเจ้า
และข้อมูลที่ค้นคว้าเพื่อเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้มั่นคง
ซึ่งอาจจะถูกบ้างผิดบ้างเป็นธรรมดา แต่ก็จะเป็นประโยชน์ เป็นข้อมูลหนึ่ง กับท่านที่ศึกษาทางพุทธศาสตร์
ข้าพเจ้ามีความเชื่อว่า แต่ละคนก็มีกรรมเป็นของตนเอง เราเป็นทายาทแห่งกรรม
ทำดีตามครูไม่ใหญ่ ต้องได้ดีแน่นอน
และสรุปได้ว่า การเอาธรรมในพุทธศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิตไม่เคยล้าสมัย สามารถใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย

ถึงจะเป็นตะเกียงดวงน้อยด้อยแสง แต่ไฟแรงจุดติดดวงอื่นได้
ไม่เสียดายให้แสงสว่างกับผู้ใด ชักนำใจให้สว่างเพียงแต่ธรรม#6 Mai D na

Mai D na
 • Members
 • 282 โพสต์

โพสต์เมื่อ 17 June 2006 - 08:26 PM


++ เคยอ่านเจอในหนังสือเรียนนะ

++เขียน 1 ขึ้นมา แล้วตามด้วย 0 อีก 140 ตัว จะเท่ากับ 1 กัป
แม้กาลเวลาจะเปลี่ยนไป
แต่..
เ ป้ า ห ม า ย ไ ม่ เ ป ลี่ ย น แ ป ร
#7 สิริปโภ

สิริปโภ
 • Members
 • 1766 โพสต์
 • Gender:Male
 • Interests:เรื่องลึกลับ

โพสต์เมื่อ 17 June 2006 - 08:38 PM

วิธีนับอสงไขยดังนี้ครับ

1. หน่วย สิบ ร้อย พัน หมื่น แสน ล้าน โกฏิ แสนโกฏ
2. ร้อยแสนโกฏิ เป็น ปโกฏิ
3. ร้อยแสนปโกฏิ เป็น โกฏิปโกฏิ
4. ร้อยแสนโกฏิปโกฏิ เป็น นหุตะ
5. ร้อยแสนนหุตะเป็น เป็น นินนหุตะ
6. ร้อยแสนนินนหุตะ เป็น อักโขเภนี
7. ร้อยแสนอักโขเภนี เป็น พินทุ
8. ร้อยแสนพินทุ เป็น อพุทะ
9. ร้อยแสนอพุทะ เป็น นิระพุทะ
10. ร้อยแสนนิระพุทะ เป็น อหหะ
11. ร้อยแสนอหหะ เป็น อภภะ
12. ร้อยแสนอภภะ เป็น อตตะ
13. ร้อยแสนอตตะ เป็น โสคันธิกะ
14. ร้อยแสนโสคันธิกะ เป็น อุปละ
15. ร้อยแสนอุปละ เป็น กมุทะ
16. ร้อยแสนกมุทะ เป็น มุลทธิกะ
17. ร้อยแสนมุลทธิกะ เป็น ปทุมะ
18. ร้อยแสนปทุมะ เป็น ถภานะ
19. ร้อยแสนถภานะ เป็น มหาถภานะ
20. ร้อยแสนมหาถภานะ เป็น อสงไขย

เป็นศัพที่สมัยหลวงปู่ท่านใช้ในโรงงานเวลาคำนวนครับ
มีใครอ่านแล้วคุ้นๆบ้างครับ ถ้าใครคุ้น แสดงว่าอาจจะได้เคยคำนวนอสงไขยมาแล้วในอดีตชาตินมนานกาเล และมีศัพอีกหลายอย่างเช่น แลบ ลั่น ระเบิด แก๊ซ สอด สร้อย ร้อยไส้ เครื่อง ผู้ปกครองเครื่อง ฯลฯ ...ไว้ว่างๆจะเอามาไห้อ่านครับ ไม่ทราบว่ามีใครสนใจบ้างครับ
#8 sage_072

sage_072
 • Members
 • 271 โพสต์
 • Gender:Female
 • Location:นครราชสีมา
 • Interests:ต้องการเรียนรู้กฏแห่งกรรม และสนทนาธรรมกับเพื่อนกัลยาณมิตร

โพสต์เมื่อ 17 June 2006 - 08:48 PM

โลกตั้งอยู่และเสื่อมสลาย
นานเหลือเกินนะคะ
thamma_072.p

#9 saowanee15

saowanee15
 • Members
 • 207 โพสต์

โพสต์เมื่อ 17 June 2006 - 09:34 PM

นับให้ปวดหัวเล่นกันเหรอค่ะ อิอิ ล้อเล่นน๊า อย่าโกรธกันนะค่ะ
แต่ก็ถือว่าดีค่ะ ได้อะไรเยอะดี ได้รู้ว่า ยาวนานจนนับกันไม่ถูกเลย
ปล่อยให้วัฎฎะเค้าเป็นตัวนับไปแล้วกัน..ไม่อยากใส่ใจมากนัก...ไม่ค่อยสนใจเลย
ส่วนตัวเราหรือมนุษย์ทั้งหลาย จะดีจะร้ายก็อยู่ที่ตัวเองส่วนหนึ่งแล้วก็กรรมที่กระทำผ่านมา
ที่ผ่านมาจะดีจะร้ายยังไม่รู้ว่ามีมากน้อยแค่ไหนไม่อาจรู้ เพราะยังไม่สามารถทำได้รู้ได้
แต่ก็จะพยามยามทำความดีให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
การพบพระพุทธเจ้า ง่ายนิดเดียวค่ะ
อธิษฐานจิตเข้าไว้ ให้หนาแน่น มั่นคงเข้าไว้
หากได้พระธรรมกายด้วย คิดว่าได้ชัวร์ ๆ
คิดเสมอว่า...
หากบุญพอวาสนามี แล้วตัวเราเองต้องมีดวงปัญญาดวงตาเห็นธรรมด้วย
ก็จะได้พบได้เจอองค์ท่านขณะมีพระชนม์ชีพอยู่แน่ ๆ ...

แต่ก็ชอบอ่านนะค่ะ
ยิ่งได้มาจากผู้ทำวิชชา คิดว่า อัศจรรย์จริงๆ
จะรอ คุณสิริปโภ มาเล่าให้ฟังนะค่ะ

#10 เถลิงเกียรติ

เถลิงเกียรติ
 • Members
 • 760 โพสต์
 • Interests:N/A

โพสต์เมื่อ 17 June 2006 - 09:42 PM

เรื่องของอสงไขย จากหนังสือสัมภาระโพธิญาณ (จำไม่ค่อยได้)

เป็นหนังสือเก่ามากแล้ว เสียดายไม่ได้จดชื่อผู้เรียบเรียง

แต่ค่าที่ได้ก็ตรงกับผู้ที่คำนวณไว้ก่อน สามารถนับ 1 อสงไขย และเทียบกับหน่วยนับปัจจุบันได้ดังนี้


สิบ สิบหน เป็น ร้อย 10**2
สิบร้อย เป็น พัน 10**3
สิบพัน เป็น หมื่น 10**4
สิบหมื่น เป็น แสน 10**5
ร้อยแสน เป็น โกฏิ 10**7
ร้อยแสนโกฏิ เป็น ปโกฏิ 10**7 X 10**7 = 10**14
ร้อยแสนปโกฏิ เป็น โกฏิปโกฏิ 10**7 X 10**14 = 10**21
ร้อยแสนโกฏิปโกฏิ เป็น นนุตหนึ่ง 10**7 X 10**21 = 10**28
ร้อยแสนนนุต เป็น นินนนุตหนึ่ง 10**7 X 10**28 = 10**35
ร้อยแสนนินนุต เป็น อักโขภินีหนึ่ง 10**7 X 10**35 = 10**42
ร้อยแสนอักโขภินี เป็น พินทะหนึ่ง 10**7 X 10**42 = 10**49
ร้อยแสนพินทะ เป็น อัพภูทะหนึ่ง 10**7 X 10**49 = 10**56
ร้อยแสนอัพภูทะ เป็น นิรพุทะหนึ่ง 10**7 X 10**56 = 10**63
ร้อยแสนนิรพุทะ เป็น อหนะหนึ่ง 10**7 X 10**63 = 10**70
ร้อยแสนอหนะ เป็น อพพะหนึ่ง 10**7 X 10**70 = 10**77
ร้อยแสนอพพะ เป็น อฏฏะหนึ่ง 10**7 X 10**77 = 10**84
ร้อยแสนอฏฏะ เป็น โสคันธิกะหนึ่ง 10**7 X 10**84 = 10**91
ร้อยแสนโสคันธิกะ เป็น อุปละหนึ่ง 10**7 X 10**91 = 10**98
ร้อยแสนอุปละ เป็น กมุมะหนึ่ง 10**7 X 10**98= 10**105
ร้อยแสนกมุมะ เป็น ปทุมะหนึ่ง 10**7 X 10**105= 10**112
ร้อยแสนปทุมะเป็น ปุณฑริกะหนึ่ง 10**7 X 10**112= 10**119
ร้อยแสนปุณฑริกะ เป็น อกถานหนึ่ง 10**7 X 10**119= 10**126
ร้อยแสนอกถาน เป็น มหากถานหนึ่ง 10**7 X 10**126= 10**133
ร้อยแสนมหากถาน เป็น อสงไขยหนึ่ง10**7 X 10**133= 10**140
...................................................................................................................

ดังนั้น 1 อสงไขย = สิบยกกำลัง หนึ่งร้อยสีสิบ

หรือ 1 ตามด้วย 0 จำนวน 140 มหากัป
ข้อสังเกต จำนวนปีของมนุษย์โลกเทียบกับ 1 กัป


นั้นยังมีความคลาดเคลื่อนอีกมากมาย

จึงไห้ถือกำหนดเอา โลกจักรวาลเมื่อก่อกำเนิดขึ้น

จนกระทั้งพังทลายศูนย์หายไป 1 ครั้ง

เป็น 1 กัป แต่จำนวน 1 อสงไขยมีกี่กัปนั้นเป็นจำนวนที่แน่นอน

คือ 1 ตามด้วยเลข 0 จำนวน 140 ตัว หรือ 1 X 10**140
ในฐานะที่ข้าพเจ้าเรียนมาทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ กระทู้ต่างๆ ที่ข้าพเจ้าแสดงความเห็นใน DMC.tv นี้
อาจเป็นเรื่องที่แตกต่างหรือเกี่ยวข้องกับ วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์
ดังนั้นเรื่องที่ข้าพเจ้าเขียนถ้าไม่ตรงกับความคิดเห็นของท่านใด ขออย่าได้มีอคติก่อน
แต่ถ้าตรงกับความคิดเห็นของท่านผู้ใด ขออย่าได้เชื่อไปก่อน
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเรื่องที่แสดงความเห็นเป็นแนวคิดของข้าพเจ้า
และข้อมูลที่ค้นคว้าเพื่อเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้มั่นคง
ซึ่งอาจจะถูกบ้างผิดบ้างเป็นธรรมดา แต่ก็จะเป็นประโยชน์ เป็นข้อมูลหนึ่ง กับท่านที่ศึกษาทางพุทธศาสตร์
ข้าพเจ้ามีความเชื่อว่า แต่ละคนก็มีกรรมเป็นของตนเอง เราเป็นทายาทแห่งกรรม
ทำดีตามครูไม่ใหญ่ ต้องได้ดีแน่นอน
และสรุปได้ว่า การเอาธรรมในพุทธศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิตไม่เคยล้าสมัย สามารถใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย

ถึงจะเป็นตะเกียงดวงน้อยด้อยแสง แต่ไฟแรงจุดติดดวงอื่นได้
ไม่เสียดายให้แสงสว่างกับผู้ใด ชักนำใจให้สว่างเพียงแต่ธรรม#11 xlmen

xlmen
 • Members
 • 978 โพสต์

โพสต์เมื่อ 17 June 2006 - 10:47 PM

ละเอียดดีมากเลยครับพี่เถลิงเกียรติ

ผมขอตอบตามความเห็นส่วนตัวได้ไหมครับพี่เถลิงเกียรติ ไม่อิงพระไตรปิฏกนะครับ
(คุยกันสองคนนะครับ ถ้าความเห็นผมไม่ถูกใจใครก็ขอให้ท่านที่ผ่านเข้ามาอ่านนิ่งๆ ซะนะครับ อย่าถือสาผมเพราะผมขี้เกียจมาอธิบายเพิ่ม)

ผมมองว่าจักรวาลหนึ่งๆ หรือ 1 กาแลกซี่นับตั้งแต่เริ่มเกิดกาแลกซี่ จนกระทั่งดาราจักรรูปกังหันดับสลายไปหมดว่าคือ 1 กัปครับ ยุคนี้เป็นภัทรกัปมีพระพุทธเจ้า 5 พระองค์มาบังเกิด

แต่ในสายทางหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้กล่าวเพิ่มเติมไว้ว่ากัปนี้จะมีพระพุทธเจ้าถึง 10 พระองค์เยอะที่สุดมากกว่าทุกๆ กัปที่ผ่านมาครับ

ความเห็นของผมก็คือนาฬิกาชีวิตของสัตว์ใช้ระยะเวลาในการเดินหรือเวลาไม่เท่ากันตราบใด แม้เวลาของดวงดาวต่างๆ หรือระยะเวลาของแต่ละกาแลกซี่ก็มีอายุไม่เท่ากัน

ดังนั้นในแต่ละกัปจึงตกอยู่ในอำนาจของไตรลักษณ์คือ ไม่เที่ยง ไม่แน่นอน บางกัปดาราจักรรูปกังหันก็สลายตัวไว บางกัปดาราจักรรูปกังหันก็สลายตัวช้า

(ผิดถูกไม่ขอรับรองครับ)
หยุดเหมือนรถเบรค นิ่งเหมือนน้ำในโอ่งที่ปราศจากลม แน่นเหมือนหลักที่ปักลงในเลน
ไม่สั่นคลอน ใสเหมือนน้ำที่ปราศจากตะกอน

#12 เถลิงเกียรติ

เถลิงเกียรติ
 • Members
 • 760 โพสต์
 • Interests:N/A

โพสต์เมื่อ 17 June 2006 - 10:52 PM

QUOTE
ดังนั้นในแต่ละกัปจึงตกอยู่ในอำนาจของไตรลักษณ์คือ ไม่เที่ยง ไม่แน่นอน บางกัปดาราจักรรูปกังหันก็สลายตัวไว บางกัปดาราจักรรูปกังหันก็สลายตัวช้า

.............................
เห็นด้วยอย่างมากครับ
เช่น
ทำไม X คูณ X = 2X ..เป็น X เดียวไม่ได้เหรอเพราะมันซ้อนกันพอดี อธิบายได้เหมือนกัน

ในฐานะที่ข้าพเจ้าเรียนมาทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ กระทู้ต่างๆ ที่ข้าพเจ้าแสดงความเห็นใน DMC.tv นี้
อาจเป็นเรื่องที่แตกต่างหรือเกี่ยวข้องกับ วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์
ดังนั้นเรื่องที่ข้าพเจ้าเขียนถ้าไม่ตรงกับความคิดเห็นของท่านใด ขออย่าได้มีอคติก่อน
แต่ถ้าตรงกับความคิดเห็นของท่านผู้ใด ขออย่าได้เชื่อไปก่อน
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเรื่องที่แสดงความเห็นเป็นแนวคิดของข้าพเจ้า
และข้อมูลที่ค้นคว้าเพื่อเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้มั่นคง
ซึ่งอาจจะถูกบ้างผิดบ้างเป็นธรรมดา แต่ก็จะเป็นประโยชน์ เป็นข้อมูลหนึ่ง กับท่านที่ศึกษาทางพุทธศาสตร์
ข้าพเจ้ามีความเชื่อว่า แต่ละคนก็มีกรรมเป็นของตนเอง เราเป็นทายาทแห่งกรรม
ทำดีตามครูไม่ใหญ่ ต้องได้ดีแน่นอน
และสรุปได้ว่า การเอาธรรมในพุทธศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิตไม่เคยล้าสมัย สามารถใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย

ถึงจะเป็นตะเกียงดวงน้อยด้อยแสง แต่ไฟแรงจุดติดดวงอื่นได้
ไม่เสียดายให้แสงสว่างกับผู้ใด ชักนำใจให้สว่างเพียงแต่ธรรม#13 WISH

WISH
 • Moderators
 • 3579 โพสต์

โพสต์เมื่อ 18 June 2006 - 10:07 AM

พบพระองค์ทั้งทางตรงและทางลัดกันดีไหมครับ

ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคต
ทำไมต้อง หาคำตอบ ณ แดนไกล ลืมหรือไร ว่าอยู่ใกล้ DMC

#14 Omena

Omena
 • Members
 • 1409 โพสต์
 • Location:44/5 หมู่ 10 ตำบลหนองอ้อ ถนนเพชรเกษม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110

โพสต์เมื่อ 18 June 2006 - 03:36 PM

QUOTE
++ เคยอ่านเจอในหนังสือเรียนนะ

++เขียน 1 ขึ้นมา แล้วตามด้วย 0 อีก 140 ตัว จะเท่ากับ 1 กัป


อสงไขยค่ะ
เมื่อไหร่หนอจะได้พบทหารหาญ
รอตั้งนานผู้ชาญศึกหายไปไหน
บอกจะพบกันครึ่งทางที่กลางใจ
อีกนานไหมจะให้พบช่วยบอกที

สุนทรพ่อ

#15 หัดฝัน

หัดฝัน
 • Members
 • 4531 โพสต์
 • Gender:Male
 • Interests:ธรรมะ

โพสต์เมื่อ 18 June 2006 - 05:44 PM

คิดอย่างนั้นก็ดี แต่ถ้าจะให้ยิ่งกว่านั้น ต้องคิดต่อว่า ทำอย่างจึงจะได้พบพระพุทธองค์อีกน่ะครับ เช่น ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา หรือ ไปรอพบพระพุทธองค์ด้วยกายเนื้อเลย หรือ อยู่วงบุญพิเศษ ส่องดูพระพุทธองค์ทุกๆ พระองค์ด้วยทิพยเนตร แล้วตามหมู่คณะลงมาสร้างบารมีสานต่อศาสนาของแต่ละพระพุทธองค์น่ะครับ
ได้ดี เพราะมีกัลยาณมิตร

#16 เถลิงเกียรติ

เถลิงเกียรติ
 • Members
 • 760 โพสต์
 • Interests:N/A

โพสต์เมื่อ 18 June 2006 - 10:07 PM

nerd_smile.gif อายุขัยของเทวดาเทียบกับปีของมนุษย์โลก


หนึ่ง 1 ปีทิพย์ของสวรรค์แต่ละชั้น เท่ากับ 360 วันทิพย์ของสวรรค์แต่ละชั้น
ชั้นจาตุมีอายุ 500 ปีทิพย์ 1 วันทิพย์ เท่ากับ 50 ปีโลกมนุษย์


ดังนั้นเท่ากับ 500X360X50 = 9,000,000 ปี
ชั้นดาวดึงส์ " " 1000 " " 1 " " 100 " " เท่ากับ 36,000,000 ปี
ชั้นยามา " " 2000 " " 1 " " 200 " " เท่ากับ 144,000,000 ปี
ชั้นดุสิต " " 4000 " " 1 " " 400 " " เท่ากับ 576,000,000 ปี
ชั้นนิมมา " " 8000 " " 1 " " 800 " " เท่ากับ 2,304,000,000 ปี
ชั้นปรมิน " " 16000 " " 1 " " 1600 " " เท่ากับ 9,216,000,000 ปีเปรียบเทียบอายุในอเวจีนรก 1 ปทุมนรก กับมนุษย์โลกได้ ดังมีในพระไตรปิฏกดังนี้
เมล็ดงา 1 เกวียน มีอัตรา 20 ขารี 1 ขารีเท่ากับ 256 ทะนาน


เมื่อล่วงไป 1 แสนปีเอาเมล็ดงาออกจากเกวียน 1 เมล็ดทำจนหมดจากเกวียน

ก็ยังไม่ถึง 1 อัพพุทะในนรกเลย การเปรียบเทียบ 1 อัพพุทะ ตามมาตรตราปัจจุบันอย่างคล่าวๆ


1 ทะนาน เท่ากับ 1 ลิตร
1 ลิตร เท่ากับ 1000 ลูกบาศเชนติเมตร
เมล็ดงา 1 เมล็ด ประมาณ 1 มิลิเมตร


ดังนั้น 1 เชนติเมตร เอาเมล็ดงาเรียงกันได้ 10 เมล็ด
จะได้ 1 ลูกบาศเชนติเมตรมีจำนวน เมล็ดงา ประมาณ 10 X10 X 10 = 1000 เมล็ด จะได้ 1 ลิตรมีเมล็ดงาประมาณ 1000X1000 ประมาณ 1,000,000 เมล็ด
จะได้ 1 ทะนานจะมีเมล็ดงาประมาณ 1,000,000 เมล็ด
จะได้ 1 ขารีจะมีเมล็ดงาประมาน 256 X 1,000,000 ประมาณ 256,000,000 เมล็ด
จะได้ 1 เกวียนจะมีเมล็ดงาประมาณ 20 X 256,000,000 ประมาณ 5,120,000,000 เมล็ด
จะได้เวลาทั้งหมดเมื่อหยิบเมล็ดงาออกหมดเกวียน ประมาณ 100,000 X 5120,000,000 ปี
ประมาณ 512,000,000,000,000 ปี


ซึ่งยังไม่ถึง 1 อัพพุทะ

แต่ก็ประมาณ 512,000,000,000,000 ปี หรือ 5.12 X 10**14

จึงเอาไปแทนค่าตามข้างล่าง


20 อัพพุทะ เป็น 1 นิรัพพุทะ 20**1 X 5.12 X 10**14
20 นิรัพพุทะเป็น 1 อพัพพะ 20**2 X 5.12 X 10**14
20 อพัพพะเป็น 1 อหหะ 20**3 X 5.12 X 10**14
20 อหหะเป็น 1 อฏฏะ 20**4 X 5.12 X 10**14
20 อฏฏะเป็น 1 กุมุทะ 20**5 X 5.12 X 10**14
20 กุมุทะเป็น 1 โสคันธิกะ 20**6 X 5.12 X 10**14
20 โสคันธิกะเป็น 1 อุปปละ 20**7 X 5.12 X 10**14
20 อุปปละเป็น 1 ปุณฑริกะ 20**8 X 5.12 X 10**14
20 ปุณฑริกะเป็น 1 ปทุมะ 20**9 X 5.12 X 10**14
และ 20**9 = 512,000,000,000 = 5.12 X 10**11


ดังนั้น 1 ปทุมะนรก ประมาณ 5.12 X 10**11 X 5.12 X 10**14

ประมาณ 26.2144 X 10**25
ประมาณ 2.62 X 10**26 หรือ 1 ปทุมะนรก


ประมาณ 262,144,000,000,000,000,000,000,000 ปีมนุษย์โลก
เมื่อเปรียบเทียบปีมนุษย์ กับ 1 ปทุมะนรก


และปีของมนุษย์กับ 1 กัป ดังที่คำนวณมาแล้ว

จะเห็นว่า มีเวลายาวนานมาก ดังนั้นในตำราของพระพุทธศาสนาจึงกล่าวว่า

ผู้ที่ตกนรกอเวจี ต้องทรมานอยู่ตลอดกัป หรือชั่วกัปชั่วกัลป์ .. mad.gif
.............

ข้อมูลบางส่วนได้มาจาก http://www.geocities...345_th/100.html
ในฐานะที่ข้าพเจ้าเรียนมาทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ กระทู้ต่างๆ ที่ข้าพเจ้าแสดงความเห็นใน DMC.tv นี้
อาจเป็นเรื่องที่แตกต่างหรือเกี่ยวข้องกับ วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์
ดังนั้นเรื่องที่ข้าพเจ้าเขียนถ้าไม่ตรงกับความคิดเห็นของท่านใด ขออย่าได้มีอคติก่อน
แต่ถ้าตรงกับความคิดเห็นของท่านผู้ใด ขออย่าได้เชื่อไปก่อน
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเรื่องที่แสดงความเห็นเป็นแนวคิดของข้าพเจ้า
และข้อมูลที่ค้นคว้าเพื่อเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้มั่นคง
ซึ่งอาจจะถูกบ้างผิดบ้างเป็นธรรมดา แต่ก็จะเป็นประโยชน์ เป็นข้อมูลหนึ่ง กับท่านที่ศึกษาทางพุทธศาสตร์
ข้าพเจ้ามีความเชื่อว่า แต่ละคนก็มีกรรมเป็นของตนเอง เราเป็นทายาทแห่งกรรม
ทำดีตามครูไม่ใหญ่ ต้องได้ดีแน่นอน
และสรุปได้ว่า การเอาธรรมในพุทธศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิตไม่เคยล้าสมัย สามารถใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย

ถึงจะเป็นตะเกียงดวงน้อยด้อยแสง แต่ไฟแรงจุดติดดวงอื่นได้
ไม่เสียดายให้แสงสว่างกับผู้ใด ชักนำใจให้สว่างเพียงแต่ธรรม#17 tnawut

tnawut
 • Moderators
 • 2398 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:Laksi
 • Interests:Internet, Computer, Electronic, Security, Merit, Meditation, อินเตอร์เน็ต, คอมพิวเตอร์, ทำบุญ, ปล่อยปลา, บูชาเจดีย์, ฝันในฝัน, DOU, หมู่บ้านปฏิบัติธรรม, บวช, บรรพชา, Web, CU, Chula

โพสต์เมื่อ 19 June 2006 - 01:39 AM

สุดยอดครับ เทียบเคียงได้เห็นภาพเลย

รออ่านเรื่องของคุณสิริปโภนะครับ

#18 บุญโต

บุญโต
 • Members
 • 2192 โพสต์
 • Gender:Female
 • Location:อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
 • Interests:ปฏิบัติธรรม

โพสต์เมื่อ 19 June 2006 - 08:37 AM

ขอโทษนะคะ...เคยฟังเพลงนี้แล้วชอบ
จริง ๆ แล้วความหมายเกี่ยวกับ "อสงไขย" ที่คุณเถลิงเกียรติกล่าวถึงหรือปล่าวค่ะ

http://music.siamza....p?k=64K&id=1508
#19 เถลิงเกียรติ

เถลิงเกียรติ
 • Members
 • 760 โพสต์
 • Interests:N/A

โพสต์เมื่อ 19 June 2006 - 09:49 AM

ขอบคุณสำหรับเพลงนี้..รู้สึกว่าจะเป็นเพลงประกอบละคร..เนื้อหาดีครับ..ขอบคุณครับ smile.gif

ในฐานะที่ข้าพเจ้าเรียนมาทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ กระทู้ต่างๆ ที่ข้าพเจ้าแสดงความเห็นใน DMC.tv นี้
อาจเป็นเรื่องที่แตกต่างหรือเกี่ยวข้องกับ วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์
ดังนั้นเรื่องที่ข้าพเจ้าเขียนถ้าไม่ตรงกับความคิดเห็นของท่านใด ขออย่าได้มีอคติก่อน
แต่ถ้าตรงกับความคิดเห็นของท่านผู้ใด ขออย่าได้เชื่อไปก่อน
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเรื่องที่แสดงความเห็นเป็นแนวคิดของข้าพเจ้า
และข้อมูลที่ค้นคว้าเพื่อเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้มั่นคง
ซึ่งอาจจะถูกบ้างผิดบ้างเป็นธรรมดา แต่ก็จะเป็นประโยชน์ เป็นข้อมูลหนึ่ง กับท่านที่ศึกษาทางพุทธศาสตร์
ข้าพเจ้ามีความเชื่อว่า แต่ละคนก็มีกรรมเป็นของตนเอง เราเป็นทายาทแห่งกรรม
ทำดีตามครูไม่ใหญ่ ต้องได้ดีแน่นอน
และสรุปได้ว่า การเอาธรรมในพุทธศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิตไม่เคยล้าสมัย สามารถใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย

ถึงจะเป็นตะเกียงดวงน้อยด้อยแสง แต่ไฟแรงจุดติดดวงอื่นได้
ไม่เสียดายให้แสงสว่างกับผู้ใด ชักนำใจให้สว่างเพียงแต่ธรรม#20 มองอย่างแมว

มองอย่างแมว
 • Members
 • 722 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:NYC

โพสต์เมื่อ 20 June 2006 - 06:25 AM

การประมาณขนาดของเมล็ดผักกาดในความเห็น 3 มีที่อ้างอิงรึเปล่าครับ?
ตัวคูณมันมีค่าเยอะนะครับ ถ้าประมาณผิดไปนิดเดียวคำตอบสุดท้ายต่างกันลิบเลย

หรืออาจจะเป็นอย่างที่คุณ XLmen บอก, คือขนาดของเมล็ดผักกาดเป็นค่าตัวแปรสุ่ม
ที่ทำให้ระยะเวลาหนึ่งกัปยาวนานไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับว่าเมล็กผักกาดไปซื้อมาจากแหล่งไหน?

ถ้าเป็นแบบนั้นคำถามก็อยู่ที่ว่า การกระจายตัวของค่าความเป็นไปได้ของขนาดเมล็ดผักกาด
เป็นการกระจายตัวแบบไหน Gaussian, Exponential หรือ Uniform
อย่างงี้คิดกันปวดหัวเลยครับ อิอิ
"ฉุดมันเอาไว้ หยุดมันเอาไว้ ไม่ให้มันรวนเร ต้องหยุดนิ่งสุดใจ หยุดมันเอาไว้ ฉุดมันเอาไว้ ไม่ให้มันซวนเซ ต้องฉุดให้ใจหยุด"
- ไมโคร (เพลง หยุดมันเอาไว้)
"แค่หลับตา... (ลบเลือนทุกสิ่ง เหลือเพียงหนึ่งเดียว) เธอจะเห็นยามเธอหลับตา... (ใช้ใจสัมผัสและมองสิ่งนั้น) เธอจะเห็นตัวฉันเป็นอย่างที่เป็น"
- อุ๊ หฤทัย (เพลง แค่หลับตา)

#21 หัดฝัน

หัดฝัน
 • Members
 • 4531 โพสต์
 • Gender:Male
 • Interests:ธรรมะ

โพสต์เมื่อ 20 June 2006 - 11:22 AM

ความจริงก็ไม่ผิดหรอกครับ น้องมองอย่างแมว เพราะในคัมภีร์ที่ท่านเขียนจริงๆ นั้น ท่านไม่ได้ใช้คำว่า เท่ากับ น่ะครับ แต่ใช้อย่าง สมมุติยกตัวอย่างเมล็ดพันธ์ผักกาด มาวางเรียงในบ่อ จนเต็ม เวลาที่เรียงยาวนานเท่าใด เวลา 1 กัป ยาวนานกว่านั้นอีก

ดังนั้น ไม่ว่า จะคำนวนตัวเลขออกมาเท่าไหร่ ก็ยังไม่ใช่ 1 กัป เพราะเวลา 1 กัปนั้น ยาวนานกว่านั้นอีก
ได้ดี เพราะมีกัลยาณมิตร

#22 เถลิงเกียรติ

เถลิงเกียรติ
 • Members
 • 760 โพสต์
 • Interests:N/A

โพสต์เมื่อ 20 June 2006 - 10:07 PM

Random Variable and Process..ตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดครับ..

ในฐานะที่ข้าพเจ้าเรียนมาทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ กระทู้ต่างๆ ที่ข้าพเจ้าแสดงความเห็นใน DMC.tv นี้
อาจเป็นเรื่องที่แตกต่างหรือเกี่ยวข้องกับ วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์
ดังนั้นเรื่องที่ข้าพเจ้าเขียนถ้าไม่ตรงกับความคิดเห็นของท่านใด ขออย่าได้มีอคติก่อน
แต่ถ้าตรงกับความคิดเห็นของท่านผู้ใด ขออย่าได้เชื่อไปก่อน
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเรื่องที่แสดงความเห็นเป็นแนวคิดของข้าพเจ้า
และข้อมูลที่ค้นคว้าเพื่อเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้มั่นคง
ซึ่งอาจจะถูกบ้างผิดบ้างเป็นธรรมดา แต่ก็จะเป็นประโยชน์ เป็นข้อมูลหนึ่ง กับท่านที่ศึกษาทางพุทธศาสตร์
ข้าพเจ้ามีความเชื่อว่า แต่ละคนก็มีกรรมเป็นของตนเอง เราเป็นทายาทแห่งกรรม
ทำดีตามครูไม่ใหญ่ ต้องได้ดีแน่นอน
และสรุปได้ว่า การเอาธรรมในพุทธศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิตไม่เคยล้าสมัย สามารถใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย

ถึงจะเป็นตะเกียงดวงน้อยด้อยแสง แต่ไฟแรงจุดติดดวงอื่นได้
ไม่เสียดายให้แสงสว่างกับผู้ใด ชักนำใจให้สว่างเพียงแต่ธรรม#23 นักรบทิศตะวันตก

นักรบทิศตะวันตก
 • Members
 • 354 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:Bangkok Thailand
 • Interests:...หยุด...

โพสต์เมื่อ 21 June 2006 - 11:03 PM

โอ้ตัวเลขเยอะดี............แจ๋วเลยครับ........
ผู้มีความกล้า....ย่อมมีความหวัง...

.
ฟังเรื่องราวดีๆได้ที่นี่ครับ

#24 LiL' Faery

LiL' Faery
 • Members
 • 1160 โพสต์
 • Location:@ Time : Europe
 • Interests:Basic and Advance Meditation;วิชชา ธรรมกาย<br />Birth Day : 19 January

โพสต์เมื่อ 22 June 2006 - 10:24 PM

Uh....( blurrrrrre ) from all the numbers...( take a deep breath )
Thank you and Sathu kah
คุณครูไม่ใหญ่ บอกว่า :
1. อดีตที่ผิดพลาด ลืมให้หมด 2. บาปทุกชนิดไม่ทำเพิ่มเด็ดขาด 3. หมั่นนึกถึงบุญอย่างสม่ำเสมอ
4. บุญทุกบุญทำให้เข้มข้นทับทวี 5. ปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกาย

ขออนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ _/|\_ สาธุ สาธุ สาธุ ^_^ ด้วยรักจากใจ ด้วยห่วงใย จากใจจริง

#25 นิ่งๆ นุ่มๆ

นิ่งๆ นุ่มๆ
 • Members
 • 618 โพสต์

โพสต์เมื่อ 23 June 2006 - 12:18 AM

QUOTE
รออ่านเรื่องของคุณสิริปโภนะครับ

เช่นกันค่ะ happy.gif
อย่าทำตัวเหมือนเรือ ที่เก็บขยะในมหาสมุทร ใครเขาจะพูดอะไร จะว่าอะไรเราให้ใจขุ่น ก็อย่าไปสนใจ ปากก็ของเขา ความคิดก็ของเขา อย่าเอามาแบกไว้ เพราะสุดท้ายเรือจะล่มอยู่กลางมหาสมุทร ไปไม่รอด
น้าจี้

#26 glouy.

glouy.
 • Members
 • 605 โพสต์

โพสต์เมื่อ 23 June 2006 - 06:01 PM

วิธีนับอสงไขยดังนี้ครับ

1. หน่วย สิบ ร้อย พัน หมื่น แสน ล้าน โกฏิ แสนโกฏ
2. ร้อยแสนโกฏิ เป็น ปโกฏิ
3. ร้อยแสนปโกฏิ เป็น โกฏิปโกฏิ
4. ร้อยแสนโกฏิปโกฏิ เป็น นหุตะ
5. ร้อยแสนนหุตะเป็น เป็น นินนหุตะ
6. ร้อยแสนนินนหุตะ เป็น อักโขเภนี
7. ร้อยแสนอักโขเภนี เป็น พินทุ
8. ร้อยแสนพินทุ เป็น อพุทะ
9. ร้อยแสนอพุทะ เป็น นิระพุทะ
10. ร้อยแสนนิระพุทะ เป็น อหหะ
11. ร้อยแสนอหหะ เป็น อภภะ
12. ร้อยแสนอภภะ เป็น อตตะ
13. ร้อยแสนอตตะ เป็น โสคันธิกะ
14. ร้อยแสนโสคันธิกะ เป็น อุปละ
15. ร้อยแสนอุปละ เป็น กมุทะ
16. ร้อยแสนกมุทะ เป็น มุลทธิกะ
17. ร้อยแสนมุลทธิกะ เป็น ปทุมะ
18. ร้อยแสนปทุมะ เป็น ถภานะ
19. ร้อยแสนถภานะ เป็น มหาถภานะ
20. ร้อยแสนมหาถภานะ เป็น อสงไขย

เป็นศัพที่สมัยหลวงปู่ท่านใช้ในโรงงานเวลาคำนวนครับ
มีใครอ่านแล้วคุ้นๆบ้างครับ ถ้าใครคุ้น แสดงว่าอาจจะได้เคยคำนวนอสงไขยมาแล้วในอดีตชาตินมนานกาเล และมีศัพอีกหลายอย่างเช่น แลบ ลั่น ระเบิด แก๊ซ สอด สร้อย ร้อยไส้ เครื่อง ผู้ปกครองเครื่อง ฯลฯ ...ไว้ว่างๆจะเอามาไห้อ่านครับ ไม่ทราบว่ามีใครสนใจบ้างครับ

อนุโมทนาบุญ สาธุกับคุณสิริปโภ

ลูกพระธรรม

#27 real

real
 • Members
 • 33 โพสต์
 • Location:yeah
 • Interests:yeah

โพสต์เมื่อ 17 September 2006 - 02:22 AM

ก่อนอื่น ขออนุโมทนาบุญกับคุณเถลิง ครับ สาธุ
ปรารถนาพบพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับ
ถ้าองค์ ที่เร็วที่สุดคือพระศรีอาริยเมตตรัยเลยดีไหมครับ

*** แต่โดยส่วนตัวแล้ว ผมว่าการคำนวณโดยวิธีนี้ไม่น่าจะถูกครับ
เพราะว่า อย่างที่หลายๆ คนบอกว่า 1.เราสุ่มตัวเลขขนาดของเมล็ดผักกาด
2.เคยฟังจาก cd เขาบอกว่า 100 ปีหย่อน ลงมา 1เมล็ด นั้น คำว่า 100 ปี เป็น 100 ปี ทิพย์ ครับ ไม่ใช่ 100 ปีมนุษย์
----->http://www.budpage.c...t.pl?b=1&t=5287
3.ถึงรู้ว่า เป็นปีทิพย์ เราก็ไม่รู้ว่า เทียบกับสวรรค์ชั้นไหน
และประการสำคัญที่สุด
4. เคยอ่านดูมาว่า 1 อสงไขย = 10^140 หรือดูโพสที่ 10 ด้านบน ได้ prove ไว้แล้ว
ดังนั้น 1อสงไขยปี=10^140 ปี
ซึ่ง อสงไขยปี เป็นแค่หน่วยย่อยของ กัป เอง
แต่จากการที่ คุณได้ 1 กัป =3.3* 10^30 ปี

ซึ่ง จากการคำณของคุณ 1 อสงไขยปี > 1 กัป impossible
-------------------------------10^140 ปี>3.3*10^30 ปี จึง ไม่น่าจะถูกต้อง ครับ------------------------------------

เพราะว่า จริงๆ แล้ว 1 อสงไขย ปี< 1 กัป
จากข้อมูลในตำรา หรือ พระไตรปิฎก 1 อสงไขยปี เป็น แค่หน่วยย่อยของ 1กัป
------->http://larndham.net/...pic=15093&st=26

#28 real

real
 • Members
 • 33 โพสต์
 • Location:yeah
 • Interests:yeah

โพสต์เมื่อ 17 September 2006 - 03:53 AM

ถ้าผมคิด ผมจะใช้อีกวิธี ครับ

1กัป หรือ 1 มหากัป = 4อสงไขยกัป
1อสงไขยกัป= 64 อันตรกัป
1อันตรกัป = 1 รอบอสงไขยปี
1รอบอสงไขยปี = อายุเฉลี่ยมนุษย์ 10^140 ปี ลดลงจนเหลือ อายุเฉลี่ย 10 ปี โดยที่เวลาผ่านไป 100 ปี อายุเฉลี่ยจะลดลง 1 ปี (ไขลง) และ จากอายุเฉลี่ย 10 ปี ค่อยๆ เพิ่ม ขึ้นจน อายุเฉลี่ยมนุษย์ เป็น 10^140 ปี เท่าเดิมโดย ที่ 100 ปี อายุเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้น 1 ปี (ไขขึ้น)

ดังนั้น ไขลง=(10^140 - 10)*100 ประมาณ=10^142 ปี
1รอบอสงไขยปี= ไขขึ้น+ไขลง=2*10^142 ปี

1 กัป=1มหากัป= 64*4= 256 อันตรกัป

1กัป=256*2*10^142 ปี
1กัป= 512*10^142 ปี

check 1อสงไขยปี <1กัป
-----------10^140 <512*10^142 possible------

หรือถ้าขึ้เกียจคิด บวก ลบ % error แล้ว
สรุปง่ายๆ ว่า 1กัป ไม่น่าจะเกิน 10^180 ปี ครับ


ผิดพลาดประการใด ขออภัยนะครับ

#29 จะว่าง่ายค่ะ

จะว่าง่ายค่ะ
 • Members
 • 25 โพสต์

โพสต์เมื่อ 30 November 2006 - 10:43 AM

เป็นศัพที่สมัยหลวงปู่ท่านใช้ในโรงงานเวลาคำนวนครับ
มีใครอ่านแล้วคุ้นๆบ้างครับ ถ้าใครคุ้น แสดงว่าอาจจะได้เคยคำนวนอสงไขยมาแล้วในอดีตชาตินมนานกาเล และมีศัพอีกหลายอย่างเช่น แลบ ลั่น ระเบิด แก๊ซ สอด สร้อย ร้อยไส้ เครื่อง ผู้ปกครองเครื่อง ฯลฯ ...ไว้ว่างๆจะเอามาไห้อ่านครับ ไม่ทราบว่ามีใครสนใจบ้างครับ

อ่านไปยิ้มไป มีความสุขจังที่มีคนเหมือนกันกับเรา คุณสิริปโภช่วยเอามาลงให้หน่อยนะค่ะ สาธุล่วงหน้า