ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

ความอาภัพ 18 ประการมีอะไรบ้างครับ


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 20 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 ปู๊น ปู๊น

ปู๊น ปู๊น
 • Members
 • 53 โพสต์
 • Location:911 ซ.อ่อนนุช 10 สุขุมวิท 81 สวนหลวง กทม.
 • Interests:ธรรมบันเทิง บันเทิงอยู่ในธรรมทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

โพสต์เมื่อ 25 May 2006 - 03:47 PM

อยากทราบครับ เคยอธิษฐานมาเป็นเวลานานแล้ว ตั้งแต่เข้าวัดใหม่ ๆ ไม่ทราบว่า 18 ประการนี้มีอะไรบ้าง รบกวนผู้รู้ช่วยบอกเป็นธรรมทานด้วยครับ เคยได้ยินมาบ้างแต่ว่าจำได้ไม่หมด ที่จำได้แน่ ๆ คือ เกิดเป็นผู้หญิง ครับ

#2 เก็บข้อมูลครับ-เก็บข้อมูล

เก็บข้อมูลครับ-เก็บข้อมูล
 • Members
 • 27 โพสต์

โพสต์เมื่อ 25 May 2006 - 04:11 PM

ในหนังสือ " วิมุตติรัตนมาลี " ซึ่งพระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร ป.ธ.๙) ท่านได้รจนาไว้ และได้รับรางวัลชนะเลิศวรรณกรรมไทย ประเภทร้อยแก้ว สาขาศาสนา เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๖ พรรณาไว้ดังนี้


" จริงอยู่ นับตั้งแต่ได้ก่อสร้างพระกฤษฎาภินิหารมา (บุญอันยิ่งที่ทำไว้)

จนกระทั่งได้รับสัทธยาเทศคำพยากรณ์ จากสำนักแห่งองค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็น นิยตโพธิสัตว์

คือพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ ที่จักได้สำเร็จแก่พระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณในอนาคตกาลแล้ว ในขณะที่ก่อสร้างอบรมบ่มพระพุทธบารมีอยู่อย่างมโหฬาร ต้องสังสรณาการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสายธารแห่งห้วงมหรรณพภพสงสาร นับด้วยแสนโกฏิชาติเป็นประมาณหรือมากยิ่งกว่านั้น

พระบรมโพธิสัตว์ผู้เที่ยงที่จะได้บรรลุพระโพธิญาณทั้งหลาย ย่อมได้รับอานิสงส์แห่งพระพุทธบารมีที่ตนบำเพ็ญเป็นหลักเกณฑ์แน่นอน ๑๘ ประการ

๑. ไม่เป็นคนมีจักษุบอดมาแต่กำเนิด

๒. ไม่เป็นคนหูหนวกมาแต่กำเนิด

๓. ไม่เป็นคนบ้า

๔. ไม่เป็นคนง่อยเปลี้ย

๕. ไม่เป็นคนใบ้

๖. ไม่เกิดในประเทศป่าเถื่อน

๗. ไม่เกิดในท้องแห่งนางทาสี

๘. ไม่เป็นคนมีความเห็นผิดเป็นนิยตมิจฉาทิฐิ

๙. ไม่เป็นสตรีเพศ

๑๐. ไม่ประกอบกรรมอันเป็นอนันตริยกรรม

๑๑. ไม่เป็นคนมีโรคเรื้อน

๑๒. เมื่อไปเกิดในกำเนิดแห่งสัตว์เดียรฉาน ย่อมเป็นสัตว์ที่จัดอยู่ในประเภทมีกายไม่เล็กกว่านกกระจาบ และมีกายไม่ใหญ่กว่าช้าง

๑๓. ไม่ไปเกิดในกำเนิดแห่งขุปปิปาสิกเปรต นิชฌามตัณหิกเปรต แลกาลกัญชิกาสุรกาย

๑๔. ไม่ไปเกิดในอเวจีมหานรก และโลกันตนรก

๑๕. เมื่อไปเกิดเป็นเทวดาในกามาวจรสวรรค์ คือสวรรคเทวโลก ๖ ชั้น ก็ไม่เกิดเป็นเทวดาซึ่งนับเนื่องเข้าในเทวดาจำพวกหมู่มาร

๑๖. เมื่อเกิดเป็นองค์พระพรหม ณ เบื้องบรมรูปาพจรพรหมโลก ก็ไม่ไปเกิดในปัญจสุทธาวาสพรหมโลก ทั้งนี้ก็เพราะว่าพรหมโลกชั้นปัญจสุทธาวาสนี้ เป็นภูมิที่อยู่แห่งพรหมอนาคามีอริยบุคคลโดยเฉพาะ

๑๗. ไม่ไปเกิดใน อรูปพรหมโลก เลยเป็นอันขาด

๑๘. ไม่ไปเกิดในจักรวาลอื่นเลยเป็นอันขาด "


“หนทางการสร้างบารมียาวนานมากเลย.......กว้างมากเลย
อย่าไปดูถูก....ว่าเธอสร้างไม่ได้ หรือเธอไม่ได้สร้าง
ไม่มีใครทราบ....เพราะแผนภูมินี้หลวงพ่อเป็นคนวาง
เราไม่มีสิทธิ์ทราบ.....ว่าเราจะเดินไปตรงนั้นตรงนี้แล้วเราจะเจอใคร
อย่างเดียวที่ทำ คือทำตามคำสั่ง และทำด้วยความเต็มใจเท่านั้นเอง”


“ร่างกายมีไว้สร้างบารมี.....ไม่ได้มีไว้โชว์ชาวบ้าน
เนื้อหนังมีไว้ให้แข็งแรง.....เพื่อเป็นทางผ่านของกระแสบุญ
และจะได้ฉายแสงออกมาได้.....ไม่ได้เอามาเปิดโชว์คนอื่นเขา
แต่งตัวให้งามแต่งยาก......แต่งตัวให้สวยแต่งง่าย”


“พระจันทร์ส่องแสงเองไม่ได้
แล้วจะไปนึกทำไหม.....จะหยิ่งไปทำไมกัน
แสงที่มา คือแสงของตะวัน
สิ่งที่เราทำได้ คือสะท้อนแสงให้ดีที่สุด”


.........ธรรมะจากป้าใส.........

"An ounce of action is worth a ton of theory"

#3 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2171 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

โพสต์เมื่อ 25 May 2006 - 05:02 PM

nerd_smile.gif ขอแนะนำให้อ่านกระทู้นี้ประกอบด้วยนะครับ
=> http://forums.dmc.tv...?showtopic=2244

"ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน"
พระพุทธภาษิต


ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง ของแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด แม้เป็นของจริง เป็นของแท้ และไม่ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น
พระอมตะวจนา แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


[/color]
"...พระพุทธศาสนา บริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระ และเป็นประโยชน์ในทุกระดับ
แต่จะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบัน
ด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง จึงจะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้..."

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒"รู้ใดก็ไม่ประเสริฐ เท่ารู้แจ้งด้วยปัญญาธรรมอันเกิดมีในตน"

"อัศวินปฏิญาณตนเป็นคนกล้า
ดวงใจเปี่ยมคุณธรรม
ซื่อตรงยึดมั่นในวาจาสัตย์
อุทิศชีวิตพิชิตมาร"

[color="#990000"]ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

#4 VCO

VCO
 • Members
 • 322 โพสต์

โพสต์เมื่อ 25 May 2006 - 05:37 PM

QUOTE
๗. ไม่เกิดในท้องแห่งนางทาสี


ยังมีข้อสงสัยอยู่ค่ะคือ อันนี้ค่ะ ใครคือนางทาสี

#5 n00m

n00m
 • Moderators
 • 637 โพสต์
 • Location:Patumthanee

โพสต์เมื่อ 25 May 2006 - 05:46 PM

QUOTE
ยังมีข้อสงสัยอยู่ค่ะคือ อันนี้ค่ะ ใครคือนางทาสี


นางทาสีหมายถึงทาสครับ


#6 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2171 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

โพสต์เมื่อ 25 May 2006 - 05:51 PM

ผมขอเสริมอีกว่า นางทาสี หมายถึง ทาสที่เป็นผู้หญิง ครับ
"ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน"
พระพุทธภาษิต


ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง ของแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด แม้เป็นของจริง เป็นของแท้ และไม่ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น
พระอมตะวจนา แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


[/color]
"...พระพุทธศาสนา บริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระ และเป็นประโยชน์ในทุกระดับ
แต่จะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบัน
ด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง จึงจะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้..."

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒"รู้ใดก็ไม่ประเสริฐ เท่ารู้แจ้งด้วยปัญญาธรรมอันเกิดมีในตน"

"อัศวินปฏิญาณตนเป็นคนกล้า
ดวงใจเปี่ยมคุณธรรม
ซื่อตรงยึดมั่นในวาจาสัตย์
อุทิศชีวิตพิชิตมาร"

[color="#990000"]ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

#7 ideal

ideal
 • Members
 • 605 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:TRANG
 • Interests:-

โพสต์เมื่อ 25 May 2006 - 05:53 PM

ทาสา ก็ หมายถึง ทาส เช่นกันครับ

DMC The only one

ประกอบเหตุ สังเกตผล ทนเอาเถิด ประเสริฐนัก
ไม่หยุดไม่ถึงพระ ตัวหยุดนี้แหละเป็นตัวสำเร็จ
ผลไม้ดกนกชุม น้ำเย็นปลาชอบอาศัย


คติธรรม พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

#8 นิ่งๆ นุ่มๆ

นิ่งๆ นุ่มๆ
 • Members
 • 618 โพสต์

โพสต์เมื่อ 25 May 2006 - 06:24 PM

QUOTE
ไม่เป็นสตรีเพศ


เฮ้อ ชาตินี้อาภัพจริงๆ dry.gif
อย่าทำตัวเหมือนเรือ ที่เก็บขยะในมหาสมุทร ใครเขาจะพูดอะไร จะว่าอะไรเราให้ใจขุ่น ก็อย่าไปสนใจ ปากก็ของเขา ความคิดก็ของเขา อย่าเอามาแบกไว้ เพราะสุดท้ายเรือจะล่มอยู่กลางมหาสมุทร ไปไม่รอด
น้าจี้

#9 Omena

Omena
 • Members
 • 1409 โพสต์
 • Location:44/5 หมู่ 10 ตำบลหนองอ้อ ถนนเพชรเกษม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110

โพสต์เมื่อ 25 May 2006 - 07:00 PM

อยากทราบว่าความอาภัพแต่ละข้อมีข้อเสียต่อการสร้างบารมียังไงบ้างคะ
ร้ายแรงแค่ไหนคะ
เมื่อไหร่หนอจะได้พบทหารหาญ
รอตั้งนานผู้ชาญศึกหายไปไหน
บอกจะพบกันครึ่งทางที่กลางใจ
อีกนานไหมจะให้พบช่วยบอกที

สุนทรพ่อ

#10 MiraclE...DrEaM

MiraclE...DrEaM
 • Members
 • 1368 โพสต์

โพสต์เมื่อ 25 May 2006 - 08:10 PM

QUOTE
อยากทราบว่าความอาภัพแต่ละข้อมีข้อเสียต่อการสร้างบารมียังไงบ้างคะ ร้ายแรงแค่ไหนคะ


๑. ไม่เป็นคนมีจักษุบอดมาแต่กำเนิด
- ร่างกายไม่เอื้อต่อการสร้างบารมี

๒. ไม่เป็นคนหูหนวกมาแต่กำเนิด
- ร่างกายไม่เอื้อต่อการสร้างบารมี

๓. ไม่เป็นคนบ้า
- ร่างกายไม่เอื้อต่อการสร้างบารมี

๔. ไม่เป็นคนง่อยเปลี้ย
- ร่างกายไม่เอื้อต่อการสร้างบารมี

๕. ไม่เป็นคนใบ้
- ร่างกายไม่เอื้อต่อการสร้างบารมี

๖. ไม่เกิดในประเทศป่าเถื่อน
- ทำให้สร้างบารมีไม่สะดวก

๗. ไม่เกิดในท้องแห่งนางทาสี
- ขาดอิสระภาพในการสร้างความดีเพราะต้องเป็นลูกทาส

๘. ไม่เป็นคนมีความเห็นผิดเป็นนิยตมิจฉาทิฐิ
- ทำให้เห็นผิดเป็นชอบ ไม่สร้างบารมี

๙. ไม่เป็นสตรีเพศ
- จิตใจ ไม่เด็ดเดี่ยว สร้างบารมีอย่างเข้มข้นได้ลำบาก

๑๐. ไม่ประกอบกรรมอันเป็นอนันตริยกรรม
- ทำให้ต้องไปอเวจี เสียเวลาสร้างบารมี

๑๑. ไม่เป็นคนมีโรคเรื้อน
- ร่างกายไม่เอื้อต่อการสร้างบารมี

๑๒. เมื่อไปเกิดในกำเนิดแห่งสัตว์เดียรฉาน ย่อมเป็นสัตว์ที่จัดอยู่ในประเภทมีกายไม่เล็กกว่านกกระจาบ และมีกายไม่ใหญ่กว่าช้าง
- ร่างกายใหญ่กว่าช้าง วันๆ ต้องเอาแต่หากินเพราะตัวใหญ่ต้องการอาหารปริมาณมาก ไม่มีเวลาสร้างบารมี แต่ถ้าตัวเล็กร่างกายก็ไม่เหมาะแก่การสร้างบารมี

๑๓. ไม่ไปเกิดในกำเนิดแห่งขุปปิปาสิกเปรต นิชฌามตัณหิกเปรต แลกาลกัญชิกาสุรกาย
- ไม่ทราบครับ

๑๔. ไม่ไปเกิดในอเวจีมหานรก และโลกันตนรก
- เสียเวลาในการสร้างบารมี เพราะอายุในนรกขุมนี้นานมาก

๑๕. เมื่อไปเกิดเป็นเทวดาในกามาวจรสวรรค์ คือสวรรคเทวโลก ๖ ชั้น ก็ไม่เกิดเป็นเทวดาซึ่งนับเนื่องเข้าในเทวดาจำพวกหมู่มาร
- ทำให้เห็นผิดเป็นชอบ ไม่สร้างบารมี

๑๖. เมื่อเกิดเป็นองค์พระพรหม ณ เบื้องบรมรูปาพจรพรหมโลก ก็ไม่ไปเกิดในปัญจสุทธาวาสพรหมโลก ทั้งนี้ก็เพราะว่าพรหมโลกชั้นปัญจสุทธาวาสนี้ เป็นภูมิที่อยู่แห่งพรหมอนาคามีอริยบุคคลโดยเฉพาะ
- ถ้าเป็นพรหมปัญจสุธาวาส ก็เป็นอริยบุคคลในระดับพระสาวกแทน ไม่ใช่พุทธภูมิ

๑๗. ไม่ไปเกิดใน อรูปพรหมโลก เลยเป็นอันขาด
- ทำให้เสียเวลาสร้างบารมี เพราะอรูปพรหมมีอายุขัยยืนยาวมาก

๑๘. ไม่ไปเกิดในจักรวาลอื่นเลยเป็นอันขาด
- เพราะได้รับพุทธพยากรณ์ว่าจะต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในจักรวาลที่ได้รับพุทธฎีกา
สิ่งอัศจรรย์ ปรากฏ บนผืนหล้า
มหาวิหาร จรัสฟ้า ค่ายิ่งใหญ่
รูปทอง ผ่องผุด ดุจยองใย
สะท้อนถึง ห้วงดวงใจ สุดบูชา

*********************

รักษ์ร่างพอสร่างร้าย ..... รอดตน
ยอดเยี่ยม "ธรรมกาย" ผล ..... ผ่องแผ้ว

เลอเลิศล่วงกุศล ..... ใดอื่น
เชิญท่านถือเอาแก้ว ..... ก่องหล้าเรืองสกล


คำสอนของเดชพระคุณหลวงพ่อ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

#11 เพียงพอ

เพียงพอ

  I |\|EE|) S()|\/|E |3()DY |_()\/E.

 • Members
 • 724 โพสต์
 • Location:ไม่มีข้อมูล
 • Interests:ไม่มีข้อมูล

โพสต์เมื่อ 25 May 2006 - 10:23 PM

QUOTE
อยากทราบว่าความอาภัพแต่ละข้อมีข้อเสียต่อการสร้างบารมียังไงบ้างคะ
ร้ายแรงแค่ไหนคะ

๑. ไม่เป็นคนมีจักษุบอดมาแต่กำเนิด
อยากต่อการได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอริยสงผู้เป็นเนื้อนาบุญ
๒. ไม่เป็นคนหูหนวกมาแต่กำเนิด
อยากต่อการฟังธรรม
๓. ไม่เป็นคนบ้า
อยากต่อการเข้าใจธรรม
๔. ไม่เป็นคนง่อยเปลี้ย
อยากในการส้รางบารมี
๕. ไม่เป็นคนใบ้
อยากต่อการแสดงธรรมให้ผู้อื่นบรรลุธรรม อยากต่อการถามข้อสงสัยในการปฏิบัติธรรม
๖. ไม่เกิดในประเทศป่าเถื่อน
อยากต่อการพบผู้มีศีลธรรม
๗. ไม่เกิดในท้องแห่งนางทาสี
ต้องเป็นทาสให้ผู้อื่นใช้งาน ไม่มีเวลาศ฿กษาธรรม
๘. ไม่เป็นคนมีความเห็นผิดเป็นนิยตมิจฉาทิฐิ
บรรลุไม่ได้
๙. ไม่เป็นสตรีเพศ
บางสิ่งบางอย่างที่บุรุษทำได้หรือมีสิทธิ์ แต่สตรีเพศทำไม่ได้หรือไม่มีสิทธิ์
๑๐. ไม่ประกอบกรรมอันเป็นอนันตริยกรรม
นานเกิน จนเสียเวลาการสร้างบารมี
๑๑. ไม่เป็นคนมีโรคเรื้อน
ไม่เอื้อต่อการสร้างบารมี
๑๒. เมื่อไปเกิดในกำเนิดแห่งสัตว์เดียรฉาน ย่อมเป็นสัตว์ที่จัดอยู่ในประเภทมีกายไม่เล็กกว่านกกระจาบ และมีกายไม่ใหญ่กว่าช้าง
กายเล็กกว่านกกระจาบเป็นพวกกรรมเยอะ อีกนานถึงจะเกิดเป็นมนุษย์และบรรลุธรรมได้
๑๓. ไม่ไปเกิดในกำเนิดแห่งขุปปิปาสิกเปรต นิชฌามตัณหิกเปรต แลกาลกัญชิกาสุรกาย
นี้ก็นานไป ไม่มีเวลาสร้างบารมี
๑๔. ไม่ไปเกิดในอเวจีมหานรก และโลกันตนรก
นี้ก็เช่นกัน
๑๕. เมื่อไปเกิดเป็นเทวดาในกามาวจรสวรรค์ คือสวรรคเทวโลก ๖ ชั้น ก็ไม่เกิดเป็นเทวดาซึ่งนับเนื่องเข้าในเทวดาจำพวกหมู่มาร
มารเป็นพวกมิจฉาทิฐิ ไม่ดี อยากต่อการยอมรับและเข้าใจ ธรรมะของพระศาสดา
๑๖. เมื่อเกิดเป็นองค์พระพรหม ณ เบื้องบรมรูปาพจรพรหมโลก ก็ไม่ไปเกิดในปัญจสุทธาวาสพรหมโลก ทั้งนี้ก็เพราะว่าพรหมโลกชั้นปัญจสุทธาวาสนี้ เป็นภูมิที่อยู่แห่งพรหมอนาคามีอริยบุคคลโดยเฉพาะ
ลงมาเกิดไม่ได้ บรรลุชั้นนั้นเรย พระโพธิสัตว์ทุกองค์ไม่เกิด
๑๗. ไม่ไปเกิดใน อรูปพรหมโลก เลยเป็นอันขาด
นานไป สร้างบารมีไม่ทัน
๑๘. ไม่ไปเกิดในจักรวาลอื่นเลยเป็นอันขาด "
อธิษฐานที่จะตรัสรู้จักรวาลนี้ ก็เรยสร้างบารมีที่นี้ ไปสร้างที่อื่นก็คนละสายกัน
----------


เพียง. . .เพื่อดำรงชีวิตอยู่ให้มีคุณค่า
พอ. . .แล้วกับความรู้สึกที่ว่าอยากมีอยากเป็น
One word will suffice.

เพียงพอ


#12 อาทลูกพระธัมฯ

อาทลูกพระธัมฯ
 • Members
 • 76 โพสต์

โพสต์เมื่อ 26 May 2006 - 01:18 AM

ดีจังเลยได้รับความรู้ที่ลึกขึ้น อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับ
พ่อ...คือแดดอุ่นในวันหนาว
พ่อ...คือเมฆขาวบนผืนฟ้าใส
พ่อ...คือริ้วคลื่นโถมซบทราย
พ่อ...คือร่มไม้บนทางฝัน
พ่อ...คือสายลมเย็นในวันร้อน
พ่อ...คือบทกลอนปลุกปลอบขวัญ
พ่อ...คือความงดงามของคืนวัน
พ่อ...คือความภาคภูมิใจของฉันทั้งชีวิต

Add มาสนทนาธรรมกันได้นะคร้าบ :--> [email protected]

#13 marissa

marissa
 • Members
 • 82 โพสต์

โพสต์เมื่อ 26 May 2006 - 08:10 AM

ขอบคุณนะค่ะที่ให้ความรู้นะค่ะ

#14 บุญโต

บุญโต
 • Members
 • 2192 โพสต์
 • Gender:Female
 • Location:อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
 • Interests:ปฏิบัติธรรม

โพสต์เมื่อ 26 May 2006 - 09:44 AM

QUOTE
๖. ไม่เกิดในประเทศป่าเถื่อน
- ทำให้สร้างบารมีไม่สะดวก


...ขออย่าให้ประเทศไทยเราหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศ เข้าไปอยู่ในสภาวะเช่นนั้นเล๊ย...สาธุ ๆ ๆ

#15 SmilingCat

SmilingCat
 • Members
 • 1209 โพสต์

โพสต์เมื่อ 27 May 2006 - 06:48 AM

นั่นคือพระโพธิสัตว์ จะไม่เกิดเป็นผู้หญิงเด็ดขาด ฐานะความอาภัพทั้ง ๑๘ ประการน่าจะ
มีแก่พระโพธิสัตว์ นิตยกะเท่านั้น
หยุดคือตัวสำเร็จ

#16 Omena

Omena
 • Members
 • 1409 โพสต์
 • Location:44/5 หมู่ 10 ตำบลหนองอ้อ ถนนเพชรเกษม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110

โพสต์เมื่อ 27 May 2006 - 09:30 PM

QUOTE
นั่นคือพระโพธิสัตว์ จะไม่เกิดเป็นผู้หญิงเด็ดขาด ฐานะความอาภัพทั้ง ๑๘ ประการน่าจะ
มีแก่พระโพธิสัตว์ นิตยกะเท่านั้น


???

นิยตโพธิสัตว์คือพระโพธิ์สัตว์ที่ได้รับการพยากรณ์แล้วนะคะ
ส่วนอนิยตโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการพญากรณ์ค่ะ
เมื่อไหร่หนอจะได้พบทหารหาญ
รอตั้งนานผู้ชาญศึกหายไปไหน
บอกจะพบกันครึ่งทางที่กลางใจ
อีกนานไหมจะให้พบช่วยบอกที

สุนทรพ่อ

#17 ลูกพระธัมฯ Merry Ma

ลูกพระธัมฯ Merry Ma

  The STRONGEST is the GENTLEST!!!

 • Members
 • 891 โพสต์
 • Gender:Female
 • Location:Bangkok, Thailand

โพสต์เมื่อ 28 May 2006 - 04:12 AM

ตราบเท่าที่ยังไม่ได้พุทธพยากรณ์ ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในกาลข้างหน้า
ถือว่ายังคงเสี่ยงทึ่จะเกิดมาเป็นผู้หญิงได้ค่ะ แม้นมีกรรมกาเมอยู่น้อยก็ตาม
(แม้นไม่ได้สร้างกรรมกาเม บวชตลอดชีวิตมาหลายชาติ ก็ยังมีเชื่อกรรมคอยส่งผลอยู่
แต่ถ้าอธิษฐานจิตอย่างแน่นเหนียว ก็มีโอกาสไม่ถูกพลัดไปเป็นผู้หญิงได้ในชาตินั้นๆ
ยังไงเมื่อมาเกิดใหม่อีก ก็มีสิทธิโดนปรับคดีเก่าตั้งแต่หลายอสงไขย ให้มาเกิดเป็นหญิงได้อีก)

แต่ถ้าบ่มบารมีมาเต็มที่ จนเรียกว่าล้น 30 ทัศ แม้นไม่ไปขอพุทธพยากรณ์
ยังคงเป็นอนิยตโพธิสัตว์อยู่ก็ตาม โอกาสที่จะเกิดเป็นหญิงก็แทบไม่มีเลยค่ะ
เพราะว่าการบ่มบารมี 30 ทัศนั้น นักสร้างบารมีต้องมีจิตใจเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งหนักแน่นมาก
พึ่งตนเอง มีความซื่อตรงสูง คุณสมบัติทางจิตเหล่านี้แหละที่ไปกันท่า ป้องกันไว้ให้
เวลาที่จะเกิดแม้นมันจะเอากรรมเก่าอะไรมาไส่ความ ก็มีโอกาสได้เกิดเป็นชายทุกชาติ
The Strongest is The Gentlest!

ผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งที่สุด ย่อมเป็นผู้ที่สุภาพนุ่มนวลที่สุด

#18 ปู๊น ปู๊น

ปู๊น ปู๊น
 • Members
 • 53 โพสต์
 • Location:911 ซ.อ่อนนุช 10 สุขุมวิท 81 สวนหลวง กทม.
 • Interests:ธรรมบันเทิง บันเทิงอยู่ในธรรมทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

โพสต์เมื่อ 29 May 2006 - 04:04 PM

๑๒. เมื่อไปเกิดในกำเนิดแห่งสัตว์เดียรฉาน ย่อมเป็นสัตว์ที่จัดอยู่ในประเภทมีกายไม่เล็กกว่านกกระจาบ และมีกายไม่ใหญ่กว่าช้าง


แสดงว่าถึงแม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ไม่เล็กกว่านกกระจาบและไม่ใหญ่กว่าช้าง ก็ยังเป็นผู้ไม่อาภัพเหรอครับ ตรงนี้ไม่ค่อยเคลียร์ แสดงว่าดีกว่าเกิดเป็นผู้หญิงหรือเปล่าครับ

#19 ง่ายๆ

ง่ายๆ
 • Members
 • 147 โพสต์
 • Location:USA

โพสต์เมื่อ 07 June 2006 - 08:58 PM

ขอก๊อปเก็บไว้อ่านเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจนะครับ สาธุครับ
หลุดพ้นจากพันธนาการ


#20 ปัจเจกชน บนทางสายกลาง

ปัจเจกชน บนทางสายกลาง
 • Members
 • 4109 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:จ. สงขลา

โพสต์เมื่อ 06 March 2007 - 01:42 PM

กราบอนุโมทนาบุญครับ สาธุ

#21 hk_girlza

hk_girlza
 • Members
 • 580 โพสต์

โพสต์เมื่อ 11 March 2008 - 11:48 AM

อนุโมทนา บุญ กับทุกๆท่านค่ะ เป็นความรู้ใหม่จริงๆ