กำหนดการพิธีบุพเปตพลีออนไลน์

กำหนดการพิธีบุพเปตพลีออนไลน์ อุทิศบุญแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มโทร. 02-831-1000 https://dmc.tv/a15869

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 9 มิ.ย. 2566 ] - [ ผู้อ่าน : 20726 ]
View this page in: English
 
กำหนดการพิธีบุพเปตพลี
อุทิศบุญแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
ทุกวันพระ ขึ้นและแรม 15 ค่ำ
วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
 
ทำบุญวันพระใหญ่

     พิธีบุพเปตพลีออนไลน์ครั้งที่ 139 ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9) ขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญ เพื่ออุทิศบุญนี้แก่บรรพบุรุษ และอุทิศให้แก่พุทธบริษัท 4 ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนใต้ และผู้ล่วงรับจากวิกฤติการณ์โควิด-19
 
     สามารถร่วมพิธีผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.zoom072.com หรือ  www.gbnus.com
 
     ติดต่อสอบถามเป็นเจ้าภาพทอดผ้าบังสุกุล โทร. 094-454-2541, 099-556-9963  (Line id : Mon_horchun )
 

กำหนดการพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลวันพระใหญ่

     9.30 น. ประธานสงฆ์ถึงศูนย์กลางพิธี

                  - พิธีกรอาราธนาศีล/อาราธนาธรรม
                  - คณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์
                  - พิธีทอดผ้าบังสุกุล
 
     10.15 น. พิธีกล่าวคำถวายต่างๆ / ตัวแทน ประเคนไทยธรรม
 
     10.50 น. ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / สวดมนต์ให้พรอุทิศบุญแด่หมู่ญาติอันเป็นที่รัก/เสร็จพิธี
 
 
     หมายเหตุ : ขอความร่วมมือสาธุชนสวมชุดขาวและวางโทรศัพท์แนวนอน ร่วมพิธีผ่านระบบ ZOOM
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มโทร. 02-831-1000

หอฉันฯ วัดพระธรรมกาย
 
ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ
ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ
 
ความเป็นมาการทำบุญวันพระใหญ่
 
      การเกิดมาเป็นมนุษย์ เมื่อเราละโลกไปแล้ว ต้องใช้บุญกับบาปเท่านั้น ไม่มีการทำมาหากินเหมือนโลกมนุษย์ ฉะนั้นเราอยู่ในโลกมนุษย์เราจะต้องสะสมบุญ และใช้บุญให้เป็น...
 
      พิธีบุพพเปตพลี เป็นการทำบุญที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ดังเช่นครั้งหนึ่ง พระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งแคว้นมคธ ได้กราบทุลอาราธนาสมเด็จพระศาสดาและนิมนต์คณะสงฆ์ไปรับมหาทานที่พระราชนิเวศน์ เพื่อทำพิธีอุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติของพระองค์ เมื่อเสร็จภัตกิจแล้ว พระเจ้าพิมพิสารทรงถวายผ้าและไทยธรรมต่างๆ และทรงอุทิศพระราชกุศลแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ
 
     ในครั้งนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบันดาลให้พระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยบริวารเห็นว่าหมู่ญาติที่ไปเกิดเป็นเปรตทั้งหลายมีสภาพเช่นไร หลังจากได้รับผลบุญที่อุทิศไปให้แล้ว กล่าวคือ ในขณะที่พระเจ้าพิมพิสารทรงหลั่งน้ำทักษิโณทกนั้น มีสระโบกขรณีที่เต็มไปด้วยดอกปทุมอันสวยงามบังเกิดขึ้นในบรรดาเปรตเหล่านั้นได้ดื่มกินน้ำและอาบชำระล้างร่างกาย เมื่อดื่มแล้วก็บรรเทาความกระหาย เมื่ออาบแล้วก็มีผิวพรรณเหลืองอร่ามดุจทองเนื้องาม ร่างกายที่พิกลพิการก็กลับคืนดังคนปกติ และเมื่อได้รับอาหารคาวหวานที่เป็นทิพย์ ก็ทำให้ร่างกายที่ผ่ายผอมมีน้ำมีนวล อิ่มเอิบ
 
     อย่างไรก็ตาม ฝูงเปรตเหล่านั้นยังมิได้มีผ้านุ่งผู้ห่ม พระเจ้าพิมพิสารจึงกราบทูลถามพระบรมศาสดาว่าจะทำประการใด พระพุทธองค์ตรัสว่า ให้ถวายผ้าสบง จีวรและผ้านิสีทนะแด่พระภิกษุทั้งหลาย พระเจ้าพิมพิสารจึงรับสั่งให้บริวารจัดหาผ้านุ่ง ผู้ห่ม ผ้ารองนั่งมาถวายแด่คณะพระภิกษุซึ่งมีพระสัมมาสัมพุทะเจ้าเป็นประมุข แล้วทรงอุทิศผลบุญนั้นแก่หมู่เปรต เมื่อเปรตทั้งหลายได้รับผลบุญแล้วจึงเปล่งสาธุการ และพากันเข้าไปอยู่ในวิมาน เมื่อพระเจ้าพิมพิสารได้เห็นอานิสงส์ของการให้ทานและการอุทิศผลบุญแก่หมู่ญาติก็ทรงมีความรื่นเริงยินดี เลื่อมใสศรัทธาในการทำทานมากยิ่งขึ้น
 
      ครั้งนั้น สมเด็จพระบรมศาสดาทรงอนุโมทนาด้วยพระคาถาอันปรากฏในติโรกุฑฑสูตรตอนหนึ่งว่า
 
อทาสิ เม อกาสิ เม ญาติมิตฺตา สขา จ เม เปตานํ ทกฺขิณํ ทชฺชา ปุพฺเพ กตมนุสฺสรํ ฯ
 

     ซึ่งหมายถึงว่า เมื่อบุคคลระลึกถึงความดีของบุพการีตลอดจนญาติมิตรผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วทั้งหลาย พึงทำบุญอุทิศไปให้ เพราะบุญย่อมก่อให้เกิดประโยชน์และความสุขยิ่งกว่าการร้องไห้พิไรรำพัน นอกจากนี้ ยังได้ชื่อว่าเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอีกด้วย

การจัดพิธีปุพพเปตพลีในทุกวันพระใหญ่ประจำเดือน ทางวัดพระธรรมกายต้องการให้พุทธศาสนิกชนมีโอกาสหันกลับมาทบทวนการทำดี
 การจัดพิธีปุพพเปตพลีในทุกวันพระใหญ่ประจำเดือน ทางวัดพระธรรมกายต้องการให้พุทธศาสนิกชนมีโอกาสหันกลับมาทบทวนการทำดี
 
คำอุทิศบุญกุศล

"อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย"

แปลว่า

"ขอผลบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้า ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด"

คำอธิษฐานจิต อุทิศบุญกุศล

(หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส.)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(3 ครั้ง)
 
     วันนี้วันดี เป็นวันพระชัยศรี มีพุทธบริษัททั้งหลายมาร่วมบำเพ็ญบุญกุสล อีกทั้งเหล่าพระภิกษุสงฆ์ได้ทบทวนพระธรรมวินัย ประพฤติวัตร ในอุโบสถทบทวนพระปาติโมกข์
 
     ขอบุญกุศล ที่ข้าพระเข้าทั้งหลาย ได้กระทำไว้ดีแล้วนี้ น้อมถวายเป็นกตัญญูบูชา แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้งมหาปูชนียาจารย์ และขออุทิศกุศลผลบุญ ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้กระทำไว้ดีแล้วนี้ แด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์อีกทั้งบริวารญาติมิตร และผู้มีพระคุณทั้งหลาย ทั้งเหล่าสรรพสัตว์ทั้งปวง
 
สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น

อะเวรา จะเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพยาปัชฌา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอน่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขการสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด
 
     ท่านทั้งหลาย ที่ท่านได้ทุกข์ ของให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลาย ที่ท่านได้สุข ของให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ของความปรารถนาทั้งปวง ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ เป็นอัศจรรย์ทันใดและติดตามตัวไป ทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ
 
     
     พิธีปุพพเปตพลีเป็นพิธีอุทิศส่วนบุญที่ตนได้บำเพ็ญไปให้ญาติที่เสียชีวิตแล้ว เป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว อีกทั้งยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาอีกด้วย
 
 
ร่วมทำบุญปุพพเปตพลี ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตน<a href=http://www.dmc.tv/pages/scoop/superwoman1m.html title='อุบาสิกา' target=_blank><font color=#333333>อุบาสิกา</font></a><a href=http://www.dmc.tv/pages/phramongkolthepmuni/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%87.html title='จันทร์ ขนนกยูง' target=_blank><font color=#333333>จันทร์ ขนนกยูง</font></a> วัดพระธรรมกาย
ร่วมทำบุญปุพพเปตพลีปกติ ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย
 
ทำบุญวันพระ

ทำบุญวันพระใหญ่

 

ทำบุญวันพระ

ทำบุญวันพระใหญ่

 

พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      โครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2566
      กำหนดการวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย (วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566)
      ขอเชิญร่วมบุญวิหารทาน "สร้างพุทธสถานในทวีปยุโรป" (วัดพระธรรมกายไฮล์บรอนน์ ประเทศเยอรมนี)
      ขอเชิญปิดแผ่นทอง "ลูกนิมิตมหาสมบัติ" ณ มหารัตนวิหารคด คอร์ 1 วัดพระธรรมกาย
      งานบุญพิธีทอดผ้าป่าสมทบ และพิธีทอดกฐินวัดพระธรรมกาย พ.ศ.2566
      กำหนดการวันธรรมชัย วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2566
      106 ปี โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
      พิธีถวายคิลานเภสัชและอุปกรณ์ทางการแพทย์ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566
      ตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป ใจกลางเมืองหาดใหญ่ 20 สิงหาคม 2566
      กำหนดการวันสมาธิโลก (วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566)
      โครงการ MONK LIFE PROJECT รุ่น 9 (ภาคภาษาอังกฤษ)
      กำหนดการงานบุญวันอาสาฬหบูชา (วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566)
      พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา พ.ศ. 2566