เข้าพรรษา ปฏิบัติธรรม Online ทั่วโลกบูชาธรรมครูไม่ใหญ่

DMC.tv สนับสนุนการนั่งสมาธิของทุกๆท่านจึงมีของขวัญสุดพิเศษมอบให้แก่ท่านสมาชิกที่ได้บันทึกผลการปฏิบัติธรรมกับเว็บไซต์ DMC ตลอดช่วงเข้าพรรษา https://dmc.tv/a16198

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 19 ก.ค. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 18526 ]
เข้าพรรษา ปฏิบัติธรรม Online ทั่วโลก
บูชาธรรมครูไม่ใหญ่
 
พรรษานี้ มานั่งธรรมะ บูชาธรรมครูไม่ใหญ่กันนะคะ
 

บันทึกผลการปฏิบัติธรรม Online ที่นี่  วิธีการบันทึกผลการปฏิบัติธรรม
เข้าพรรษา ปฏิบัติธรรม Online ทั่วโลกบูชาธรรมครูไม่ใหญ่
 
       นอกจากทุกท่านจะได้ทำการบ้านข้อ 2 ของคุณครูไม่ใหญ่ทุกวันแล้ว ผลการปฏิบัติธรรมที่ท่านบันทึก จะได้เป็นธรรมทาน เป็นกำลังใจให้กับท่านอื่นๆ ให้อยากจะปฏิบัติธรรมให้มากยิ่งๆ ขึ้นไป และผลการปฏิบัติธรรมโดยรวมของสมาชิกทุกๆ ท่านก็จะได้น้อมถวายบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ คุณครูไม่ใหญ่ของเราตลอดช่วงเข้าพรรษาได้อีกด้วยค่ะ

       DMC.tv สนับสนุนการนั่งสมาธิ(Meditation)ของทุกๆท่านจึงมีของขวัญสุดพิเศษมอบให้แก่ท่านสมาชิกที่ได้บันทึกผลการปฏิบัติธรรมกับเว็บไซต์ DMC ตลอดช่วงเข้าพรรษา ดังนี้

โครงการเข้าพรรษา เข้าถึงธรรม กับเว็บไซต์ DMC
(ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 19 ตุลาคม พ.ศ.2556)

โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

เข้าพรรษา ปฏิบัติธรรม Online ทั่วโลกบูชาธรรมครูไม่ใหญ่
1.นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ 15 นาทีทุกวัน
2.มีการบันทึกผลการปฏิติธรรมทุกวัน (บันทึกย้อนหลังได้)
3.ไม่จำกัดสถานที่การทำใจหยุดใจนิ่ง ท่านสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาที่ท่านสะดวก เช่น ในรถขณะรถติด, นั่งรถไปโรงเรียน, ไปทำงาน, ก่อนเริ่มงาน, ช่วงพักเบรค, ก่อนนอน, หลังตื่นนอน เป็นต้น
4.จดจำนวนนาทีใจหยุดนิ่งของท่านไว้ แล้วนำมาบันทึกออนไลน์ กับเว็บไซต์ DMC ทุกๆ วัน
5.ท่านสามารถบันทึกย้อนหลังได้ แต่ไม่ควรนานเกิน 2-3 วัน เพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่
6.เริ่มนับคะแนนตั้งแต่ วันที่ 23 กรกฎาคม - 19 ตุลาคม พ.ศ.2556
7.อุ่นเครื่องบันทึกผลกันได้ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ http://www.dmc.tv/meditation

ประเภทการรับของขวัญ

ประเภทที่ 1. รางวัลบันทึกผลการปฏิบัติสม่ำเสมอ
 
เข้าพรรษา ปฏิบัติธรรม Online ทั่วโลกบูชาธรรมครูไม่ใหญ่ 

- บันทึกสม่ำเสมอทุกวัน นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ 15 นาที รับดวงแก้วจุยเจีย 1 ดวง ไม่จำกัดรางวัล
- บันทึกสม่ำเสมอทุกวัน นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ 30 นาที รับองค์พระแก้วใส 3 นิ้ว 1 องค์ ไม่จำกัดรางวัล
- บันทึกสม่ำเสมอทุกวัน นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ 60 นาที รับองค์พระแก้วใส 5 นิ้ว 1 องค์ ไม่จำกัดรางวัล

ประเภทที่ 2. รางวัลผลการปฏิบัติธรรมดีเด่น และบันทึกผลกับเว็บไซต์ DMC 3 รางวัล
เข้าพรรษา ปฏิบัติธรรม Online ทั่วโลกบูชาธรรมครูไม่ใหญ่
- บันทึกสม่ำเสมอทุกวัน ไม่น้อยกว่าวันละ 15 นาที
- และมีจำนวนนาทีใจหยุดใจนิ่งสูงสุด
 
หมายเหตุ : ท่านจะได้รับรางวัลประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น โดยจะตัดคะแนนประเภทที่ 2 ก่อน ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทที่ 2 แล้ว จะไม่ได้รับรางวัลประเภทที่ 1 อีก เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้รับรางวัลอย่างทั่วถึงกัน ประเภทที่ 1 และ 2 นี้ รับรางวัลเมื่อจบโครงการ
 
 
 
ประเภทที่ 3 พิเศษมอบรางวัลบันทึกผลการปฏิบัติธรรม ทุกต้นเดือนจนกว่าจะออกพรรษา
เข้าพรรษา ปฏิบัติธรรม Online ทั่วโลกบูชาธรรมครูไม่ใหญ่
 
       สำหรับรางวัลบันทึกผลการปฏิบัติธรรม จะขอมอบของขวัญเป็น 3 ช่วงเพื่อให้ท่านที่เพิ่งทราบข่าว มีโอกาสได้รับของขวัญในครั้งที่ 2 และ 3 ได้

ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2556
(นับตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม พ.ศ.2556)

ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 1 กันยายน พ.ศ.2556
(นับตั้งแต่วันที่ 4 - 31 สิงหาคม พ.ศ.2556)

ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2556
(นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 5 ตุลาคม พ.ศ.2556)


โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

เข้าพรรษา ปฏิบัติธรรม Online ทั่วโลกบูชาธรรมครูไม่ใหญ่
1.นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ 15 นาทีทุกวัน
2.มีการบันทึกผลการปฏิติธรรมทุกวัน (บันทึกย้อนหลังได้)
3.ไม่จำกัดสถานที่การทำใจหยุดใจนิ่ง ท่านสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาที่ท่านสะดวก เช่น ในรถขณะรถติด, นั่งรถไปโรงเรียน, ไปทำงาน, ก่อนเริ่มงาน, ช่วงพักเบรค, ก่อนนอน, หลังตื่นนอน เป็นต้น
4.จดจำนวนนาทีใจหยุดนิ่งของท่านไว้ แล้วนำมาบันทึกออนไลน์ กับเว็บไซต์ DMC ทุกๆ วัน
5.ท่านสามารถบันทึกย้อนหลังได้ แต่ไม่ควรนานเกิน 2-3 วัน เพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่
6.ถ้าท่านไมได้บันทึกตั้งแต่เริ่มโครงการ ก็สามารถเริ่มบันทึกและขอรับของขวัญได้ในช่วงครั้งที่ 2 หรือ 3
7.ผู้ได้รับรางวัลประเภทที่ 3 แล้ว สามารถรับของขวัญในประเภทที่ 1 และ 2 ได้อีกด้วย

ของรางวัลประจำอาทิตย์ต้นเดือน
ไม่จำกัดรางวัล

 
1. ดวงแก้ว (หรือเหรียญพระของขวัญที่ระลึก)

การรับของขวัญ

เข้าพรรษา ปฏิบัติธรรม Online ทั่วโลกบูชาธรรมครูไม่ใหญ่
 
 การประกาศผล

ติดตามอนุโมทนาบุญผู้ได้รับของขวัญได้ที่ DMC forum
 


การรับของขวัญ

ท่านสามารถมารับได้ที่สภาธรรมกายเสา E6  ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 หรือ ทางเจ้าหน้าที่จัดส่งให้ทางไปรษณีย์
 
 
** ประกาศรายชื่อผู้มีบุญได้รับดวงแก้ว (นับตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม พ.ศ.2556) คลิก
** ประกาศรายชื่อผู้มีบุญได้รับดวงแก้ว (นับตั้งแต่วันที่ 4 - 31 สิงหาคม พ.ศ.2556)  คลิก
** ประกาศรายชื่อผู้มีบุญได้รับดวงแก้ว (นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 5 ตุลาคม พ.ศ.2556)
 
** ประกาศรายชื่อผู้มีบุญได้รับดวงแก้ว รอบพิเศษวันธรรมชัย ( 12 สิงหาคม - 27 สิงหาคม รวม 16 วัน)  คลิก
 

โครงการนั่งสมาธิออนไลน์ที่ผ่านมา

4. โครงการนั่งสมาธิออนไลน์ตลอดช่วงเข้าพรรษา 2556

 


เข้าพรรษา ปฏิบัติธรรม Online ทั่วโลกบูชาธรรมครูไม่ใหญ่

http://goo.gl/GYo4Y


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      โครงการพระไตรปิฎกศึกษา เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
      ขอเชิญร่วมกิจกรรมบุญต้อนรับศักราชใหม่ 2562 ณ วัดพระธรรมกาย
      ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาฟรี ในหัวข้อ สุขภาพกาย และ ศาสตร์การชะลอวัย
      ขอเชิญร่วมงานพิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระ และพระเถระ ครั้งที่ 24
      ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดพระธรรมกาย
      ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในวันครบรอบ 78 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
      พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561
      ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะ "ที่สุดแห่งธรรม ถึงได้ด้วยความเคารพ"
      พิธีเวียนประทักษิณ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทนานาชาติ AEC รุ่นที่ 2
      ร่วมเดินทางแสวงบุญ สักการะบูชาสังเวชนียสถานทั้ง 4 ณ ประเทศอินเดียและเนปาล
      โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เพื่อธรรมยาตรา รุ่นที่ 2
      ขอเชิญร่วมพิธีถวาย "ต้นสมบัติจักรพรรดิ" ปีที่ 7
      ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในวันลอยกระทง