นักวิทยาศาสตร์ของโลก รายชื่อนักวิทยาศาสตร์ของโลก

รายชื่อนักวิทยาศาสตร์ของโลก ประวัตินักวิทยาศาสตร์โลก นักวิทยาศาสตร์ คือบุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์อย่างน้อยหนึ่งสาขา และใช้หลักวิธีทางวิทยาศาสตร์ในการค้นคว้าวิจัย https://dmc.tv/a15889

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ความรู้รอบตัว
[ 21 มิ.ย. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 414693 ]

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

รายชื่อนักวิทยาศาสตร์ของโลก

ประวัติวันวิทยาศาสตร์กิจกรรมวันวิทยาาสตร์รายชื่อนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์กับพระพุทธศาสนา อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์สายรถเมล์ไปงานวันวิทยาศาสตร์
 
รวมรายชื่อนักวิทยาศาสตร์ของโลกที่ได้รับการกล่าวถึง
 
นักวิทยาศาสตร์ของโลก เซอร์ไอแซก นิวตัน 
 

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

ชื่อ : เซอร์ไอแซก นิวตัน (Sir Isaac Newton)
เชื้อชาติ:ชาวอังกฤษ
มีชีวิตในช่วง:พ.ศ. 2185 - 2270
ผลงานที่สำคัญ:ตั้งกฎแรงโน้มถ่วง,ค้นพบทฤษฎีเกี่ยวกับการหักเหของแสง,ตั้งกฎการเคลื่อนที่

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

ชื่อ : วิลเลียม ฮาร์วีย์ (William Harvey)
เชื้อชาติ:ชาวอังกฤษ
มีชีวิตในช่วง :พ.ศ.2121 - 2200
ผลงานสำคัญ:ค้นพบการไหลเวียนของโลหิตในร่างกายมนุษย์

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

ชื่อ:ลาวัวซิเอ (Lavoisier)
เชื้อชาติ:ชาวฝรั่งเศส
มีชีวิตในช่วง:พ.ศ.2286 - 2337
ผลงานที่สำคัญ:ตั้งทฤษฎีการเผาไหม้,ตั้งกฎทรงมวลของสาร

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

ชื่อ:อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein)
เชื้อชาติ:ชาวเยอรมัน
มีชีวิตในช่วง:พ.ศ. 2422 - 2498
ผลงานที่สำคัญ:ตั้งทฤษฎีสัมพันธภาพ ซึ่งนำไปใช้ในการสร้างระเบิดปรมาณู

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

ชื่อ:จอห์น โลจี แบร์ด (John Logie Baird)
เชื้อชาติ:ชาวสก็อต
มีชีวิตในช่วง:พ.ศ. 2431 - 2489
ผลงานที่สำคัญ:สร้างโทรทัศน์สำเร็จเป็นคนแรก

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

ชื่อ:คริสเตียน บาร์นาร์ด (Dr. Christiaan Barnard)
เชื้อชาติ: อายุรแพทย์แห่งแอฟริกาใต้
มีชีวิตในช่วง:พ.ศ. 2465 - ปัจจุบัน
ผลงานที่สำคัญ:ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจมนุษย์เป็นครั้งแรก

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

ชื่อ:ลูเธอร์ เบอร์แบงค์ (Luther Burbank)
เชื้อชาติ:ชาวอเมริกัน ( บิดา-เชื้อสาย-สก๊อต มารดา-ฝรั่งเศส-ดัตช์ )
มีชีวิตในช่วง:พ.ศ. 2392-2469
ผลงานที่สำคัญ:ปรับปรุงพันธุ์พืชแล้วเลือกพันธุ์ที่ดีที่สุดไว้ทำให้โลกมีพันธุ์พืชใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างมากมาย

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

ชื่อ:จอห์น ดอลตัน (John Dalton)
เชื้อชาติ: ชาวอังกฤษ
มีชีวิตในช่วง: พ.ศ. 2309 - 2387
ผลงานที่สำคัญ: ผู้อธิบายสมบัติของก๊าซและคิดสัญลักษณ์ของอะตอม

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

ชื่อ:วิลเฮลม์ คอนราด เรินต์แกน (Wilhelm konrad Rontgen)
มีชีวิตในช่วง:พ.ศ. 2388-2466
ผลงานที่สำคัญ:ค้นพบรังสีเอ็กซ์

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

ชื่อ:เซอร์ วิลเลียม เฮนรี เพอร์กิน (Sir William Henry Perkin)
เชื้อชาติ:ชาวอังกฤษ
มีชีวิตในช่วง: พ.ศ. 2381 - 2450
ผลงานที่สำคัญ:ผลิตสีสังเคราะห์ได้คนแรก

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

ชื่อ:เอวันเยลิสตา ตอร์รีเซลลี (Evangelista Torricelli)
เชื้อชาติ:ชาวอิตาเลียน
มีชีวิตในช่วง:พ.ศ. 2151 - 2190
ผลงานที่สำคัญ:สร้างบารอมิเตอร์ สำหรับวัดความกดดันของอากาศ

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

ชื่อ:โรเบิร์ต บอยล์ (Robert Boyle)
เชื้อชาติ:ชาวไอริช
มีชีวิตในช่วง:พ.ศ. 2170 - 2234
ผลงานที่สำคัญ:บิดาแห่งวิชาเคมี ผู้ศึกษาเรื่องความดัน และปริมาตรของก๊าซ

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

ชื่อ:จอห์น เรย์ (John Ray)
เชื้อชาติ: ชาวอังกฤษ
มีชีวิตในช่วง:พ.ศ. 2170 - 2248
ผลงานที่สำคัญ:บิดาแห่งวิชาพฤกษศาสตร์ ผู้ริเริ่มงานด้านชีววิทยา จำแนกพืชพันธุ์ต่างๆไว้เป็นหมวดหมู่ และตั้งชื่อไว้ด้วย

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

ชื่อ:แซมมวล ฟินเลย์ บริส มอร์ส (Samuel Finley Breese Morse)
เชื้อชาติ: ชาวอเมริกัน
มีชีวิตในช่วง: พ.ศ. 2334-2415
ผลงานที่สำคัญ:สร้างโทรเลขแบบแม่เหล็กเป็นคนแรกคิดรหัสของมอร์ส มีลักษณะเป็นจุดและขีดแทนเครื่องหมายและอักษรต่างๆ

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

ชื่อ:เอนริโค เฟร์มี (Enrico Fermi)
เชื้อชาติ:ชาวอิตาเลียน
มีชีวิตในช่วง:พ.ศ. 2444 - 2497
ผลงานที่สำคัญ: สร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

ชื่อ:ทอมัส ดาเวนพอร์ต (Thomas Davenport)
เชื้อชาติ:ชาวอเมริกัน
มีชีวิตในช่วง: พ.ศ. 2345 - 2394
ผลงานที่สำคัญ:สร้างมอเตอร์ไฟฟ้า

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

ชื่อ:ชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin)
เชื้อชาติ:ชาวอังกฤษ
มีชีวิตในช่วง: พ.ศ. 2352 - 2425
ผลงานที่สำคัญ:ผู้ตั้งทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

ชื่อ:จอร์ช กูวีเย (Georges Cuvier)
เชื้อชาติ:ชาวฝรั่งเศส
มีชีวิตในช่วง:พ.ศ. 2312 - 2375
ผลงานที่สำคัญ:เป็นคนแรกที่จำแนกพวกสัตว์ตามระบบธรรมชาติ

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

ชื่อ:นิโคเลาส์ โคเพอร์นิคัส (Nicolaus Corpernicus)
เชื้อชาติ:ชาวโปแลนด์ - ปรัสเซีย
มีชีวิตในช่วง:พ.ศ. 2016 - 2086
ผลงานที่สำคัญ:เป็นคนแรกที่เสนอว่า ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะ

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

ชื่อ:กาบริเอล ดานิเอล ฟาเรนไฮต์ (Gabriel Daniel Fahrenheit)
เชื้อชาติ:ชาวเยอรมัน
มีชีวิตในช่วง:พ.ศ. 2229 - 2279
ผลงานที่สำคัญ:คิดมาตราอุณหภูมิองศาฟาเรนไฮต์

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

ชื่อ:อันเดอส์ เซลซิอัส (Anders Celsius)
เชื้อชาติ:ชาวสวีเดน
มีชีวิตในช่วง:พ.ศ. 2244 - 2287
ผลงานที่สำคัญคิดมาตราอุณหภูมิองศาเซลเซียส

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

ชื่อ:อเล็กซานเดอร์ เฟลมมิง (Alexander Fleming)
เชื้อชาติ:ชาวสก็อต
มีชีวิตในช่วง:พ.ศ. 2424 - 2498
ผลงานที่สำคัญ:ค้นพบยาปฏิชีวนะ ชื่อ " เพนนิซิลลิน" เป็นคนแรก

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

ชื่อ:เบนจามิน แฟรงคลิน(Benjamin Franklin)
เชื้อชาติ:ชาวอเมริกัน
มีชีวิตในช่วง:พ.ศ. 2249 - 2333
ผลงานที่สำคัญ:ประดิษฐ์สายล่อฟ้าค้นพบประจุไฟฟ้าในบรรยากาศ

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

ชื่อ:เฮนรี ฟอร์ด (Henny Ford)
เชื้อชาติ:ชาวอเมริกัน
มีชีวิตในช่วง:พ.ศ 2406 - 2490
ผลงานที่สำคัญ:ประดิษฐ์รถยนต์รุ่นแรก ชื่อ รถยนต์ ฟอร์ด
 
นักวิทยาศาสตร์ของโลก

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

ชื่อ:เจมส์ วัตต์ (James Watt)
เชื้อชาติ:ชาวสก็อต
มีชีวิตในช่วง:พ.ศ. 2279 - 2362
ผลงานที่สำคัญ:สร้างเครื่องจักรไอน้ำสำเร็จเป็นคนแรก

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

ชื่อ:นีล เอ อาร์มสตรอง (Neil A. Armstrong)
มีชีวิตในช่วง:พ.ศ.2473 - 2555
ผลงานที่สำคัญ: ขึ้นยานอะพอลโล 11 ไปเหยียบผิวดวงจันทร์เป็นคนแรกของโลก เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2512

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

ชื่อ:ลอร์ดเคลวิน หรือ วิลเลียม ทอมสัน(Lord Kelvin or William Thomson)
เชื้อชาติ:ชาวสก็อต
มีชีวิตในช่วง:พ.ศ. 2367 - 2450
ผลงานที่สำคัญ:เสนอให้ใช้อุณหภูมิ - 273 องศาเซลเซียส
เรียกว่า องศาสัมบูรณ์ ปัจจุบันเราเรียกองศาเคลวิน (K)
( ค่าที่ใช้ในปัจจุบันนี้คือ 0 องศาเคลวิน = -273.16 องศาเซลเซียส หรือ -459.69 องศาฟาเรนไฮต์)
เสนอทฤษฎีไดนามิกของความร้อน
สร้างเครื่องวัดแบบกระจกเงา
สามารถวางสายเคเบิลใต้น้ำได้สำเร็จ ประดิษฐ์เข็มทิศ
สร้างเครื่องวัดระดับความลึกของท้องทะเล

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

ชื่อ:โรเบิร์ต ฮัทชิงส์ ก็อดดาร์ด(Robert Hutchings Goddaed)
เชื้อชาติ:ชาวอเมริกัน
มีชีวิตในช่วง:พ.ศ. 2425 - 2488
ผลงานที่สำคัญ:เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องยนต์จรวด
 
นักวิทยาศาสตร์ของโลก

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

ชื่อ:กาลิเลโอ กาลิเลอี (Galileo Galilei)
เชื้อชาติ:ชาวอิตาลี
มีชีวิตในช่วง:พ.ศ. 2107-2185
ผลงานที่สำคัญ:ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ดูดาว
ประดิษฐ์นาฬิกาลูกตุ้ม
ตั้งกฎเพนดูลัม หรือกฎแห่งการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา
พบดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสบดี 4 ดวง
พบจุดดับบนดวงอาทิตย์
พบวงแหวนของดาวเสาร์
พบภูเขาบนดวงจันทร์
สร้างเทอร์มอมิเตอร์

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

นักวิทยาศาสตร์ของโลก

ชื่อ:ไมเคิล ฟาราเดย์ (Micheal Faraday)
เชื้อชาติ:ชาวอังกฤษ
มีชีวิตในช่วง:พ.ศ. 2334-2410
ผลงานที่สำคัญ:พบว่าอำนาจแม่เหล็กเหนื่ยวนำทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้สร้างเครื่องไดนาโม
 
บทความที่น่าสนใจ
 


http://goo.gl/zUnFN


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ข้อควรรู้ในการมาต้อนรับพระธรรมยาตราให้ได้บุญเยอะ
      ส.ค.ส. ปีใหม่ 2562 ส.ค.ส. พระราชทาน
      วันดินโลก ( World Soil Day)
      การใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
      ผ้าอาบน้ำฝน ที่มาและความหมายของผ้าอาบน้ำฝน
      พุทธศาสนากับภาษาไทย
      หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๔)
      วันนักข่าว ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี
      ส.ค.ส. ปีใหม่ 2561 ส.ค.ส. พระราชทาน
      ปุราณอักษรา
      หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๓)
      เพลงลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
      รอยลบ ที่ไม่ลบเลือน   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร