ความรู้เรื่องธรรมกาย

ธรรมกาย คือ อะไร ในตัวของเรามีธรรมกายหรือไม่ ธรรมกายมีลักษณะอย่างไร ต้องประพฤติธรรมหมวดใด จึงจะเข้าถึงธรรมกาย การปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมกาย ต้องทำอย่างไร หลักฐานคำว่า “ธรรมกาย” มีอยู่ที่ใดบ้าง รวมข้อมูลธรรมกาย ที่นี่ https://dmc.tv/a16528

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ธรรมกาย
[ 29 ส.ค. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 17080 ]

พระธรรมกาย

ความรู้เรื่องธรรมกาย

ธรรมกาย- ธรรมกาย คือ อะไร
      ธรรมกาย  คือ กายแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   


- ในตัวของเรามีธรรมกายหรือไม่

      ธรรมกายมีอยู่ที่ศูนย์กลางกายในตัวของมนุษย์ทุกคน  


- ธรรมกายมีลักษณะอย่างไร
      มีลักษณะรูปเหมือนพุทธปฏิมากรแก้วใส ( พระพุทธรูปแก้วใส) มีเกตุดอกบัวตูม  ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการครบถ้วน


- ต้องประพฤติธรรมหมวดใด  จึงจะเข้าถึงธรรมกาย

      ต้องปฏิบัติไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ(Meditation) ปัญญา ให้สมบูรณ์  พอถูกส่วนเข้า  ใจจะหยุด แล้วเห็นกายในกาย จนถึงธรรมกาย


- การปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมกาย  ต้องทำอย่างไร
      “เริ่มต้นจากการทำใจหยุดที่ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ (ศูนย์กลางกายฐานที่ 7)  ซึ่งเป็นที่เกิด ดับ หลับ ตื่น ใจต้องหยุดตรงนี้ที่เดียว


      พอใจหยุดเข้ากลางเห็นดวงธัมมานุปัสสนาสติปํฏฐาน (ดวงปฐมมรรค) เท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์  หยุดเข้ากลางอีก  ถึงดวงศีล  ดวงสมาธิ  ดวงปัญญา  ดวงวิมุตติ  ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ  เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียด  เข้ากลาง 6 ดวง  เข้าถึงกายต่างๆ คือ กายทิพย์  กายทิพย์ละเอียด  กายรูปพรหม  กายรูปพรหมละเอียด  กายอรูปพรหม  กายอรูปพรหมละเอียด  จนถึงกายธรรมโคตรภู ( ธรรมกาย )*  ” ดำเนินอย่างนี้ต่อไปจนถึงกายธรรมอรหัตละเอียดไปโดยลำดับ จนครบทั้ง 18 กาย  ดังนี้

1. กายมนุษย์
2. กายมนุษย์ละเอียด
3. กายทิพย์ 4. กายทิพย์ละเอียด
5. กายรูปพรหม 6. กายรูปพรหมละเอียด
7. กายอรูปพรหม 8. กายอรูปพรหมละเอียด
9. กายธรรมโคตรภู 10. กายธรรมโคตรภูละเอียด
11. กายธรรมพระโสดา 12. กายธรรมพระโสดาละเอียด
13. กายธรรมพระสกิทาคา 14. กายธรรมพระสกิทาคาละเอียด
15. กายธรรมพระอนาคา 16. กายธรรมพระอนาคาละเอียด
17. กายธรรมพระอรหัต 18. กายธรรมพระอรหัตละเอียด

                                                                                                           18 กาย

ภาพจากหนังสือ ทางมรรคผลนิพพาน รวมธรรมปฏิบัติตามแนววิชชาธรรมกาย พ.ศ.2525

 

- การเจริญสมาธิภาวนา  เพื่อการเข้าถึงธรรมกาย  เป็นสมถะ หรือวิปัสสนา
เป็นทั้งสมถะ และวิปัสสนา คือ ตั้งแต่กายมนุษย์ถึงกายอรูปพรหมละเอียด  เป็นขั้นสมถะ  ส่วนตั้งแต่กายธรรมโคตรภู  จนถึงกายธรรมอรหัตละเอียด  เป็นขั้นวิปัสสนา


- หลักฐานคำว่า “ธรรมกาย” มีอยู่ที่ใดบ้าง

ที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกมีอยู่ 4 แห่ง คือ
ทีฆนิกาย ปาฏิวรรค ( ฉบับบาลีสยามรัฐ ) เล่ม 11 ข้อ 55 หน้า 92
ขุททกนิกาย อปทาน ( ฉบับบาลีสยามรัฐ ) เล่ม 33 ข้อ 157 หน้า 284
ขุททกนิกาย อปทาน ( ฉบับบาลีสยามรัฐ ) เล่ม 32 ข้อ 139 หน้า 244
ขุททกนิกาย อปทาน ( ฉบับบาลีสยามรัฐ ) เล่ม 32 ข้อ 2 หน้า 20


      ส่วนในคัมภีร์พุทธศาสน์ของเถรวาท เช่น อรรถกถา ฎีกา เป็นต้น  มีคำว่า “ธรรมกาย” ปรากฏอยู่อีกมากมาย  และในส่วนของคัมภีร์พุทธศาสน์ของนิกายอื่น เช่น มหายาน เป็นต้น  ก็ปรากฏมีคำว่า “ธรรมกาย” อยู่มากมายเช่นเดียวกัน

* สาระสำคัญพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี( สด จนฺทสโร) จากเรื่อง “รัตนสูตร : ธรรมรัตนะ” หน้า 111

เรียบเรียงโดย พระณรงค์ ทนฺตจิตฺโต และวัลลภา เหล่าขวัญสถิตย์
อ้างอิงจาก : กองวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย, MD 102 สมาธิ.
 

บทความที่เกี่ยวข้องกับธรรมกาย


http://goo.gl/3dH4q0


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ความหมายของกายในคำว่าธรรมกาย ตอนที่ 2
      ความหมายของกายในคำว่าธรรมกาย
      ความหมายของ ธรรม ในคำว่า ธรรมกาย
      ธรรมกาย ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทยุคต้น
      มหาธรรมกายเจดีย์ มหาเจดีย์แห่งพระรัตนตรัย
      ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย
      วิชชาธรรมกาย ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายของพระพุทธองค์
      ธรรมกาย กายแห่งการตรัสรู้ธรรม
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related