โรคฟัน-หมวดโรคภัยไข้เจ็บ

โรคฟัน ประกอบด้วย มีปัญหาเรื่องฟันบ่อยๆ ปวดฟัน ฟันคุด ฟันผุรุนแรง เหงือกบวม ฟันเก ฟันซ้อน ฟันเขยิน ฟันแตก เลือดออกตามไรฟัน หินปูน รากฟันอักเสบ และเหงือกร่น เกิดจากวิบากกรรมด่าว่า ล้อเลียน นินทา พูดให้เจ็บช้ำน้ำใจ เป็นพ่อสื่อแม่สื่อ และดูแลรักษาฟันไม่ทั่วถึง https://dmc.tv/a8299

บทความธรรมะ Dhamma Articles > แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม > บาป-อกุศลกรรม-กรรมที่ทำให้ประสบทุกข์ > โรคภัยไข้เจ็บ
[ 25 ก.ย. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 17099 ]
 
 
 
ด่าว่า
 
 
ล้อเลียน
ด่าว่า


นินทา
ล้อเลียน


พูดให้เจ็บช้ำน้ำใจ
นินทา

โรคฟัน
พูดให้เจ็บช้ำน้ำใจ


แผนผังแสดงกรรมที่ส่งผลให้เป็นโรคฟัน
 


  
วิบาก
รายละเอียด
มีปัญหาเรื่องฟันบ่อยๆ ปวดฟัน  
1.อดีตชาติ เตะเมียล้มจนฟันหัก
2.อดีตชาติ นินทาลับหลัง
3.อดีตชาติ ด่าว่าพ่อแม่
1.อดีตชาติ นินทาคนลับหลัง
1.อดีตชาติ พูดให้คนเจ็บช้ำน้ำใจเป็นประจำ
1.อดีตชาติ เป็นพ่อสื่อ แม่สื่อ พูดไม่ตรงความจริง
ฟันเขยิน
1.อดีตชาติ ล้อเลียนคนฟันเขยิน
ฟันแตก
1.อดีตชาติ พูดเหน็บถากถางคนอื่น
1.อดีตชาติ พูดขายสินค้าเกินความเป็นจริง
2.อดีตชาติ ชอบสบถ คำหยาบถึงอวัยวะเพศ
3.อดีตชาติ พูดให้คนเจ็บช้ำน้ำใจเป็นประจำ
1.อดีตชาติ พูดไม่ระวังทำให้คนอื่นเดือดร้อน
2.ปัจจุบัน ดูแลรักษาฟันไม่ทั่วถึง
รากฟันอักเสบ
1.อดีตชาติ ปากร้ายด่าว่าคนอื่น
1.อดีตชาติ พูดตัดรอนกำลังใจ
 
 
โรคฟัน

ประกอบด้วย มีปัญหาเรื่องฟันบ่อยๆ ปวดฟัน ฟันคุด ฟันผุรุนแรง เหงือกบวม ฟันเก ฟันซ้อน ฟันเขยิน ฟันแตก เลือดออกตามไรฟัน หินปูน รากฟันอักเสบ และเหงือกร่น

สรุปกรรมที่ทำให้เป็นโรคฟัน

  
1.ด่าว่า ล้อเลียน นินทา พูดให้เจ็บช้ำน้ำใจ เป็นพ่อสื่อแม่สื่อ
2.ดูแลรักษาฟันไม่ทั่วถึง

http://goo.gl/tl9Gj


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วิบากกรรมที่ทำให้ท้องเสียและท้องผูก
      วิบากกรรมที่ทำให้เป็นวัณโรค
      วิบากกรรมที่ทำให้ฆ่าตัวตาย
      วิบากกรรมที่ทำให้หน้าแก่เกินวัย
      กรรมที่ทำให้มีขางาม
      ทุกข์ในอัตภาพสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์
      ฆ่าตัวตาย กรรมที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตาย
      กรรมที่ทำให้รูปงาม
      ทุกข์ของสัตว์นรก
      วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคเก๊าท์และรูมาตอยด์
      ทุกข์ของสัตว์นรกในมหานรกขุม 3
      วิบากกรรมที่ทำให้ได้ลูกเกเร
      วิบากกรรมที่ทำให้ไฟใหม้บ้านและทรัพย์สิน