โรคเกี่ยวกับช่องปากและความผิดปกติของการพูด-หมวดโรคภัยไข้เจ็บ

โรคเกี่ยวกับช่องปาก และความผิดปกติของการพูด ประกอบด้วย พูดไม่ได้ เป็นใบ้ อ้าปากไม่ได้ ขากรรไกรค้าง พูดได้ตอนอายุมาก พูดไม่ชัดติดอ่า เปล่าคำพูดไม่ครบทุกคำ พูดเร็ว ปากแหว่งเพดานโหว่ ลิ้นแหว่ง ประสบอุบัติเหตุจนลิ้นเกือบขาด กัดลิ้นตัวเอง ไม่มีสันเหงื่อ มีปานที่ปาก คางทูม เกิดจากวิบากกรรมการด่า การนินทา การวิจารณผู้มีศีล https://dmc.tv/a8288

บทความธรรมะ Dhamma Articles > แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม > บาป-อกุศลกรรม-กรรมที่ทำให้ประสบทุกข์ > โรคภัยไข้เจ็บ
[ 24 ก.ย. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 18341 ]
 


เถียง ด่าว่า

 
 
นินทา วิจารณ์

เถียง ด่าว่า
 
 
 
 
 
 
 
ผูกมัดสัตว์
นินทา วิจารณ์ตกปลา
ผูกมัดสัตว์

โรคเกี่ยวกับช่องปากและความผิดปกติของการพูด
ตกปลาแผนผังแสดงกรรมที่ส่งผลให้เป็นโรคเกี่ยวกับช่องปากและความผิดปกติของการพูด
 


  
วิบาก
รายละเอียด
พูดไม่ได้เป็นใบ้ 
1.อดีตชาติ มัดปากสัตว์
2.อดีตชาติ ผูกมัด ทุบ หักขาและหักปีกสัตว์
3.อดีตชาติ จับสัตว์ให้อดอาหาร
4.อดีตชาติ ฆ่าสัตว์
5.อดีตชาติ พูดเท็จ
6.อดีตชาติ เถียงพ่อแม่และผู้ใหญ่ที่สั่งสอน
7.อดีตชาติ เมาแล้วด่าว่าผู้มีพระคุณ
8.อดีตชาติ ดื่มสุราอดีตชาติ เถียงพ่อแม่ทำให้ท่านแช่งให้เป็นใบ้
อ้าปากไม่ได้
1.อดีตชาติ พูดสบถว่าหุบปากเสียและด่าว่า
1.อดีตชาติ เอาผ้ายัดปากข้าศึก
พูดได้ตอนอายุมาก
1.อดีตชาติ ดุลูกหลานให้หุบปากไม่ต้องพูดมาก
2.อดีตชาติ ชอบเลี้ยงฉลองด้วยสุรา
พูดไม่ชัด
1.อดีตชาติ ชอบล้อเลียนคนพูดไม่ชัด
2.อดีตชาติ ดื้อเงียบกับพ่อแม่
1.อดีตชาติ ล้อเลียนคนติดอ่าง
เปล่งคำพูดออกมาไม่ครบทุกคำ
1.อดีตชาติ นินทาพระอาจารย์ พระพี่เลี้ยงลับหลัง
พูดเร็ว
1.อดีตชาติ ล้อเลียนคนพูดเร็ว
ปากแหว่งเพดานโหว่
1.อดีตชาติ ใช้เบ็ดตกปลา
ลิ้นขาดแหว่ง
1.อดีตชาติ ผิดคำสาบาน
2.อดีตชาติ ด่าว่าลูกหนี้
ประสบอุบัติเหตุจนลิ้นเกือบขาด
1.อดีตชาติ ผิดคำสาบาน
2.อดีตชาติ ด่าว่าลูกหนี้
กัดลิ้นตัวเอง
1.อดีตชาติ ไม่เชื่อฟังพ่อแม่
2.อดีตชาติ พูดประชดพ่อแม่
3.อดีตชาติ พูดหยาบคาย
ไม่มีสันเหงือก
1.อดีตชาติ นินทาปู่ย่าและหมู่ญาติที่อบรมสั่งสอนลับหลัง
มีปานที่ปาก
1.อดีตชาติ ขี้โมโห
2.อดีตชาติ ปากจัดนินทาว่าร้ายคนอื่น
1.อดีตชาติ ล้อคนอื่น
2.อดีตชาติ ด่าว่าคนอื่น
เป็นภุมเทวาที่มีหนอนขึ้นที่ปากวันพระ
1.อดีตชาติ ห้ามภรรยาตักบาตรทำบุญ
แพ้ลิปสติกและดินสอเขียนปากคลำ
1.อดีตชาติ ล้อเลียนเพื่อนที่ปากดำ
 
โรคเกี่ยวกับช่องปาก และความผิดปกติของการพูด
 
ประกอบด้วย พูดไม่ได้ เป็นใบ้ อ้าปากไม่ได้ ขากรรไกรค้าง พูดได้ตอนอายุมาก พูดไม่ชัด ติดอ่าง เปล่งคำพูดไม่ครบทุกคำ พูดเร็ว ปากแหว่งเพดานโหว่ ลิ้นแหว่ง ประสบอุบัติเหตุจนลิ้นเกือบขาด กัดลิ้นตัวเอง ไม่มีสันเหงือก มีปานที่ปาก คางทูม เป็นภุมเทวามีหนอนขึ้นที่ปากวันพระ แพ้ลิปสติกและดินสอเขียนขอบปาก
 
สรุปกรรมที่ทำให้เป็นโรคเกี่ยวกับช่องปากและความผิดปกติของการพูด
 
1.เถียง ด่าว่า นินทา/ วิจารณ์พ่อแม่ ผู้มีศีล /มีธรรม โกหก และล้อเลียน
2.ฆ่า ทรมานคน / สัตว์ด้วยการผูกมัด
 
การแก้ไข
 
1.ถ้าล่วงเกินพระรัตนตรัย พ่อแม่ ผู้มีศีลมีธรรม ให้ไปกราบขอขมา


  
แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม 
 โรคฟัน-หมวดโรคภัยไข้เจ็บ >>

http://goo.gl/vq9JN


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      โทษภัยของการพนัน
      วิบากกรรมปาณาติบาต
      โทษภัยของการลักขโมย ผิดศีลข้อที่ 2
      วิบากกรรม วิบากกาม
      โทษภัยของการพูดโกหก ผิดศีลข้อที่ ๔
      วิบากกรรมที่ทำให้ท้องเสียและท้องผูก
      วิบากกรรมที่ทำให้เป็นวัณโรค
      วิบากกรรมที่ทำให้ฆ่าตัวตาย
      วิบากกรรมที่ทำให้หน้าแก่เกินวัย
      กรรมที่ทำให้มีขางาม
      ทุกข์ในอัตภาพสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์
      ฆ่าตัวตาย กรรมที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตาย
      กรรมที่ทำให้รูปงาม