พญานาค รวมรูปพญานาค บั้งไฟพญานาค เมืองพญานาค

พญานาค เป็นราชาแห่งงู จัดเป็นเดรัจฉานด้วย เพราะมีลำตัวไปทางขวางและไม่สามารถบรรลุธรรมได้ แต่ก็จัดอยู่ฝ่ายสุคติภูมิ อยู่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา นาคแบ่งออกเป็น 4ตระกูลใหญ่ https://dmc.tv/a45

บทความธรรมะ Dhamma Articles > แนะนำช่อง DMC > DMC GUIDE > ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรโลก
[ 1 ม.ค. 2549 ] - [ ผู้อ่าน : 30117 ]

พญานาค

พญานาคคือใคร มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร

 
พญานาคทั้ง 4 ตระกูล
 

พญานาค คือ ใคร ?

     *พญานาค เป็นราชาแห่งงู จัดเป็นเดรัจฉานด้วย เพราะมีลำตัวไปทางขวางและไม่สามารถบรรลุธรรมได้ แต่ก็จัดอยู่ฝ่ายสุคติภูมิ อยู่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา นาคแบ่งออกเป็น 4 ตระกูลใหญ่ คือ
 
พญานาคแต่ละแบบ
 
พญานาคทั้ง 4 สี 4 ตระกูล
  • ตระกูลวิรูปักษ์ พญานาคตระกูลสีทอง
  • ตระกูลเอราปถ พญานาคตระกูลสีเขียว
  • ตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง
  • ตระกูลกัณหาโคตมะ พญานาคตระกูลสีดำ

 

พญานาคสีทอง
 
ลักษณะของพญานาคในตระกูลวิรูปักษ์จะเป็นสีทอง
 
พญานาคที่มีสีเขียวทั้งตัว
 
ลักษณะของพญานาคในตระกูลเอราปถจะเป็นสีเขียว
  
พญานาคสีรุ้ง
 
ลักษณะของพญานาคในตระกูลฉัพพยาปุตตะจะเป็นสีรุ้ง
 
พญานาคสีดำ
 
ลักษณะของพญานาคในตระกูลกัณหาโคตมะจะเป็นสีดำ
 

พญานาคเกิดได้ทั้ง 4แบบ คือ

แบบโอปปาติกะ เกิดแล้วโตทันที
แบบชลาพุชะ เกิดจากครรภ์
แบบอัณฑชะ เกิดจากฟองไข่
แบบสังเสทชะ เกิดจากเหงื่อไคล สิ่งหมักหมม
 
 
พญานาคที่เกิดแล้วโตทันที
 
พญานาคตระกูลที่เกิดแล้วโตทันทีเรียกว่าเกิดแบบโอปปาติกะ
 
พญานาคแบบที่เกิดในครรภ์
 
พญานาคตระกูลที่เกิดจากครรภ์เรียกว่าเกิดแบบชลาพุชะ
 
พญานาคที่เกิดจากไข่
 
พญานาคตระกูลที่เกิดจากไข่เรียกว่าเกิดแบบอัณฑชะ
 
พญานาคที่เกิดจากเหงื่อไคล
 
พญานาคตระกูลที่เกิดจากเหงื่อไคลเรียกว่าเกิดแบบสังเสทชะ
  
    พญานาคชั้นสูงเกิดแบบโอปปาติกะ เป็นชนชั้นปกครอง ที่อยู่ของพญานาคมีตั้งแต่ในแม่น้ำ หนอง คลอง บึงต่างๆ ในอากาศ จนไปถึงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา พวกพญานาคอยู่ในการปกครองของ ท้าววิรูปักษ์ ผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้านทิศตะวันตก เหตุที่มาเกิดเป็นพญานาคเพราะทำบุญเจือด้วยราคะ
 
พญานาคจีบกัน
 
พญานาคหนุ่มพยายามเกี้ยวพาราสีพญานาคสาวเพื่อหวังจะได้ครอบครอง
 
เมืองพญานาคในแม่น้ำโขง
 
เมืองบาดาลของพญานาคที่อยู่ในแม่น้ำโขงเป็นภพซ้อนภพกับมนุษย์
 
 
***************
* มก. ขุททกวัตถุขันธกะ เล่ม 9 หน้า 11
* มก. นาคสังยุต เล่ม 27 หน้า 556
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับพญานาค
 
 
รับชมวิดีโอ
 
 

รายการวิดีโอที่เกี่ยวข้อง

พญานาค
พญานาค พระพุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องราวพญานาคไว้หลายแห่ง ซึ่งพญานาคก็มีกำเนิดหลากหลาย มีอานุภาพ และในทรรศนะของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา พญานาคเกี่ยวข้องกับบั้งไฟพญานาคอย่างไร
 
 

http://goo.gl/OLNyV


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ชี้แจงวัดพระธรรมกายสอนถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา
      การเดินทางมาวัดพระธรรมกายโดยระบบขนส่งมวลชน
      จุดออกรถมาวัดพระธรรมกาย
      กรณีแนวหน้าออนไลน์ คอลัมน์จับได้ไล่ทัน โดย ส.วิภาวดี
      วิธีการสมัคร webboard DMC.TV ปัญหาและการแก้ไข
      วัดพระธรรมกาย กับคำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
      กฎแห่งกรรม
      ทำบุญอะไรจึงจะได้ไปสวรรค์ในแต่ละชั้น?
      รวมสื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
      ฟรี ดาวน์โหลด Ringtone เพลงชวนบวช
      How to listen DMC.TV live audio stream.
      กิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์
      เว็บธรรมะต่างๆ