กิจกรรมในวันมาฆบูชา 2556

วันมาฆบูชา กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2556 ทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน ฟังธรรม การจัดงานกิจกรรมวันมาฆบูชา จากทั่วประเทศไทย รวมไว้ที่นี่ https://dmc.tv/a15192

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา
[ 18 ก.พ. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 18642 ]

 
 
เชิญร่วมงานวันมาฆบูชา 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2556
 
       กรุงเทพมหานครร่วมกับสมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมการศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และองค์กรชาวพุทธภาคประชาสังคม จัดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 7.00-21.30 น. บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

       โดยวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เริ่มเวลา 7.19 น. มีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระแก้วมรกตจำลองจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงมีกิจกรรมทางพุทธศาสนา อาทิ การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปรายทางพระพุทธศาสนา และพิธีเปิดงานมาฆบูชาในเวลา 17.00 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 การแข่งขันประชันกลอนสดในโครงการ “งามด้วยศีล สมาธิ(Meditation) ปัญญา พาก้าวไปในบุญ” แบ่ง 2 ระดับ คือประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-6) มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย (ม.1-6)/ปวช. และการอภิปรายธรรม

       วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 พิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ กิจกรรมทางพุทธศาสนา และรายการธรรมะ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 กิจกรรมโดยกลุ่มโรงเรียนวิถีพุทธ อาทิ ธรรมบันเทิง การเสวนาธรรม ละครสร้างเสริมศีลธรรม การอภิปรายธรรม วันสุดท้ายวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา การอภิปรายธรรม และเวลา 16.30-18.30 น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีนำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ ทั้งนี้จะมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และการแสดงธรรมเทศนาก่อนปิดงานทุกวัน
 
อลังการ “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุที่เมืองนคร”
 
กิจกรรมวันมาฆบูชา
กิจกรรมวันมาฆบูชา 2556
 

กิจกรรมวันมาฆบูชา 2556

 
      “เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู” เป็นคำขวัญของเมืองนครศรีธรรมราช ที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในฐานะเมืองศูนย์กลางพุทธศาสนาในภูมิภาคอาเชี่ยน และยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจน

        นครศรีธรรมราชเป็นเมืองยิ่งใหญ่มาแต่ในอดีต รวมทั้งมีเมืองบริวารมากถึง 12 เมือง จึงมีการเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เมือง 12 นักษัตร” ตลอดจนยังเป็นเมืองศูนย์กลางการศาสนาจนมีการเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เมืองพระ” โดยมีพระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ โดยเฉพาะพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า “พระเขี้ยวแก้วเบื้องซ้าย” นับเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นสง่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกมายาวนานนับพันปี

        “ในปัจจุบันยูเนสโกได้รับพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ขึ้นบัญชีสำรองหรือบัญชีบัญชีชั่วคราว (tentative list)  และอยู่ระหว่างการพิจารณาของยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอย่างเป็นทางการในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ 37-38 หรือปี 2556-2557”

         นครศรีธรรมราชจึงมีประเพณีที่เกี่ยวข้อง ยึดโยงกับพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะประเพณี “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ” เป็นประเพณีที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งตามคติความเชื่อมาตั้งแต่โบราณหากจะทำบุญหรือกราบไหว้บูชาให้ได้กุศลจริง ๆ จะต้องปฏิบัติเฉพาะพระพักตร์พระพุทธองค์ หรือใกล้ชิดพระพุทธองค์ให้มากที่สุดเท่านั้น แต่เมื่อพระพุทธองค์เสด็จเข้าสู่ปรินิพพานแล้ว การได้ทำบุญกราบไหว้พระพุทธ รูป องค์เจดีย์ โดยเฉพาะพระบรมธาตุเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรม สารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเสมือนว่าได้ทำบุญหรือกราบไหว้บูชาอย่างใกล้ชิดกับพระพุทธองค์เช่น เดียวกัน
 
กิจกรรมวันมาฆบูชา
กิจกรรมวันมาฆบูชา 2556

         ประวัติความเป็นมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 1773 ในพระเจ้าสามพี่น้อง คือ “พระเจ้าศรีธรรมมาโศกราช    พระเจ้าจันทรภาณุ และพระเจ้าพงษาสุระ” กำลังเตรียมการสมโภชองค์พระบรมธาตุเจดีย์อยู่นั้น ได้ชาวพุทธกลุ่มหนึ่งจำนวนราว 100 คนจากเมืองอินทรปัต  ซึ่งมีผะขาว “อริยพงษ์” เป็นหัวหน้าคณะ ได้เดินทางด้วยเรือสำเภานำ “ผ้าพระบฏ” ซึ่งเป็นผ้าที่มีลายเขียนเรื่องราวพุทธประวัติ เพื่อไปบูชาพระพุทธบาทในลังกา แต่ถูกพายุพัดจนเรือแตก โดยมีผู้รอดชีวิตราว 10 คน และถูกคลื่นซัดมาขึ้นที่ปากพนังฝั่งเมืองนครศรีธรรมราช พร้อม“พระบฏ” ผืนใหญ่ยาวผืนหนึ่ง ชาวปากพนังได้เก็บผ้านั้นไปถวายพระเจ้าศรีธรรมมาโศกราช พระองค์ได้รับสั่งให้ซักผ้าพระบฏจนสะอาด แต่ลายเขียนภาพเรื่องราวพุทธประวัติไม่ลบเลือน ยังคงสมบูรณ์ครบถ้วนทุกประการ พระเจ้าศรีธรรมา-โศกราชทรงพิจารณาเห็นว่าควรนำผ้าพระบฏนั้นไปห่มพระบรมธาตุเจดีย์ เนื่องในโอกาสสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ ชาวอินทรปัตเจ้าของผ้าพระบฏซึ่งรอดชีวิตก็ยินดีด้วย จึงมีการแห่แหนผ้าพระบฎผืนดังกล่าวมาโอบห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์   จนเกิดเป็นประเพณี “แห่ผ้าขึ้นธาตุ” สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่  783  โดยนิยมปฏิบัติกันในวัน “มาฆบูชา และ วิสาขบูชา”  แต่เนื่องจากในอดีตช่วงวันวิสาขบูชาเป็นช่วงฤดูฝนทำให้ยากลำบากในการเดินทาง  จึงหันมาเน้นจัดแห่ผ้าขึ้นธาตุในวันมาฆบูชาเป็นหลัก  อย่างไรก็ตามในปัจจุบันในวันวิสาขบูชาก็ยังมีชาวพุทธบางส่วนยังจัดกิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุเช่นกัน
 
        นายพิชัย  บุณยเกียรติ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ปี  1773  โดยเมื่อปี 2553 สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ยกระดับงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุของจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นสู่ระดับนานาชาติ ภายใช้ชื่อประเพณี “มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร”  สำหรับในปีนี้ “วันมาฆบูชา” ตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 จังหวัดนครศรีธรรมราชได้กำหนดจัดประเพณีนี้ขึ้นระหว่างวันที่ 21 –26 กุมภาพันธ์ 2556  โดยได้เชิญตัวแทนจาก 11 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศ ศรีลังกา จีน เนปาล บังกลาเทศ เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว ญี่ปุ่น อินเดีย และจากรัฐเคดาห์และปีนังประเทศมาเลเซีย รวมทั้งหัวเมือง 12 นักษัตร ในอดีตและจาก 4 ภูมิภาคของประเทศไทยมาร่วมกิจกรรม เพื่อนำผ้าพระบฏทั้งหมดไปร่วมขบวนแห่และนำขึ้นโอบห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ใน   “วันมาฆบูชา” ต่อไป
 
กิจกรรมวันมาฆบูชา
กิจกรรมวันมาฆบูชา 2556


        นางนภสร ค้าขาย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครศรีธรรมราช  กล่าวว่าประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนคร ได้ดำเนินอยู่ด้วยพลังแห่งความเชื่อและศรัทธาในพุทธานุภาพที่กว้างไกล บนดินแดนที่หลากหลายและเป็นแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งประชาชนชาวพุทธทั่วโลกจะเดินทางมาร่วมกิจกรรม สำคัญต่าง ๆ ที่กำหนดจัดขึ้นตามสถานที่ต่าง ๆ ประกอบด้วย วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  สวนศรีธรรมโศกราช  สนามหน้าเมือง ศาลาประดู่หกและอำเภอปากพนัง โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การสาธิตผลิตและทอผ้าพระบฎ 4 ภาค นิทรรศการศิลปกรรมเครื่องพุทธบูชา การสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน (ที่อำเภอปากพนัง) การสมโภชและพุทธาภิเษกผ้าพระบฏไทยและผ้าพระบฏนานาชาติ  พิธีรับผ้า แห่ผ้าและถวายผ้าพระบฏพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  พิธีถวายผ้าพระบฏเป็นพุทธบูชาชาการนำผ้าพระบฎขึ้นโอบห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ และเวียนเทียนมาฆบูชา

        ทางด้านนายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก อาทิ พิธีกวนข้าวมธุปายาส  การทำบุญตักบาตร การสาธิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) การจัดตลาดนัดโบราณจำหน่ายอาหารและขนมพื้นเมือง การแสดงบนเวทีของไทยและนานาชาติ   การแสดงหุ่นละครเล็กชุด “สืบสานตำนานศิลป์ จากคณะโจหลุยส์”  การสัมมนาวิชาการว่าด้วยพระพุทธศาสนาในภาคใต้ การปฏิบัติธรรมเจริญไตรสิกขา และแสดงธรรม การสวดด้าน การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การประกวดวาดภาพพุทธประวัติระบายสี การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ การประกวดการบรรยายธรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธเส้นทางพระพุทธศาสนาในนครศรีธรรมราช การท่องเที่ยวตามรอยกินรีสามพิพิธภัณฑ์ การแสดงหนังตะลุง เพลงบอก มโนราห์  และโครงการพระบรมธาตุสู่มรดกโลก เป็นต้น.

        นับเป็นอีกโอกาสหนึ่งของการได้ทำบุญอันยิ่งใหญ่ในทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธของชาวนครศรีธรรมราช และชาวพุทธทั่วไปในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันที่สำคัญที่สุดวันหนึ่งของศาสนาพุทธ ในช่างดังกล่าวจะมีประชาชนชาวพุทธรวมทั้งชาวต่างชาติจะเดินทางมาร่วมกิจกรรมอย่างมืดฟ้ามัวดินนับแสนคน  ซึ่งทุกคนที่มาร่วมงานประเพณีเชื่อว่า “แม้ในชีวิตไม่ได้ร่วมสร้าง ขอให้ได้ซ่อมแต่ขอให้มีโอกาสร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนครสักครั้ง” ถือว่าเป็นการทำบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่คติความเชื่อที่ว่า “เกิดมาหนึ่งชาติได้กราบพระบรมธาตุเมืองนครหนึ่งครั้ง” ก็ถือว่าไม่เสียที่เกิดมาในบวรพุทธศาสนา
*ข่าวจากเดลินิวส์
 
ศิริราชจัดปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา


       รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม หน่วยประชาสัมพันธ์ภายนอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดเผยว่า ร่วมอนุโมทนาบุญในงานสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 18-22 ก.พ.2556 เวลา 09.00-18.00 น. ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช ภายในงานมีนิทรรศการเนื่องในวันมาฆบูชาและธรรมะในพระพุทธศาสนา ตลอดจนมีหนังสือ เทปธรรมะมอบให้เป็นธรรมทาน โดยทุกวันเวลา 12.15-13.30 น. บรรยายธรรมโอวาทปาติโมกข์และทอดผ้าป่าสามัคคี เวลา 16.30-18.00 น. สาธยายธรรมสิงคาลกสูตร อนึ่งในวันที่ 22 ก.พ. เวลา 10.00 น. มีพิธีลาบรรพชา-อุปสมบทหมู่ของนักศึกษาวิทยาเขตบางกอกน้อย จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจเข้าร่วมบำเพ็ญกุศลและร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชุมนุมพุทธธรรมศิริราชฯ โทร.0-2419-9435, 0-2419-7426 หรือ www.si.mahidol.ac.th

วันมาฆบูชา เหตุการณ์สำคัญในวันมาฆบูชา   /   การพิทักษ์พุทธโบราณสถาน เมส ไอย์นัค เแห่งอัฟกานิสถาน 

 

คำยอดฮิตวันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา / ประวัติวันมาฆบูชา / ความสำคัญของวันมาฆบูชา / กิจกรรมวันมาฆบูชา / หลักธรรมวันมาฆบูชา / พิธีกรรมวันมาฆบูชา / การปฏิบัติตนในวันมาฆบูชา / กลอนวันมาฆบูชา / รูปภาพวันมาฆบูชา / เพลงวันมาฆบูชา และเนื้อเพลงมาฆบูชา / อีการ์ดวันมาฆบูชา

http://goo.gl/hBdHM


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วันมหาปูชนียาจารย์ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี
      วันมหาปวารณา วันที่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้
      วันออกพรรษา 2563 ประวัติวันออกพรรษา วันออกพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันสมาธิโลก 2564 World Meditation Day
      ทอดกฐินทุกวัดทั่วไทย สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน
      วันอาสาฬหบูชา 2564 ประวัติความเป็นมาความสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติ
      เวียนเทียนวันวิสาขบูชา
      ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ
      วันมาฆบูชา...สำคัญอย่างไร ?
      วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
      วันคุ้มครองโลก EarthDay ประวัติและความเป็นมาของวันคุ้มครองโลก
      วันเข้าพรรษา 2564 ประวัติวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันวิสาขบูชา 2564 ประวัติวันวิสาขบูชา
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related