เลือกเกิดได้ด้วยพระบารมี - พุทธประวัติ

พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน https://dmc.tv/a7714

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา
[ 23 ส.ค. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 18277 ]
พุทธประวัติ
 
 เลือกเกิดได้ด้วยพระบารมี

 พระองค์ทรงตรวจดู “ปัญจมหาวิโลกนะ”
 คือ 1. ทวีป 2.ประเทศ 3.อายุขัยของมนุษย์
 4.ตระกูล 5. มารดา เมื่อทรงเห็นว่ามีครบทั้ง 5 ประการ
ที่เหมาะแก่การตรัสรู้แล้ว จึงทรงรับคำเชิญมาเกิด
และทรงเลือกเกิดในตระกูลกษัตริย์
ซึ่งเป็นตระกูลสูง พระราชบิดา คือ พระเจ้าสุทโธทนะ
 พระราชมารดา คือ พระนางสิริมหามายา
 ในวันเสด็จลงสู่พระครรภ์
พระราชมารดาทรงพระสุบิน (ฝัน) ว่า
มีพญาช้างเผือกนำดอกบัวขาวมาถวาย
 
 

http://goo.gl/ULiRu


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วันวิสาขบูชา 2566 ประวัติวันวิสาขบูชา
      วันมหาปูชนียาจารย์ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี
      วันออกพรรษา 2566 ประวัติวันออกพรรษา วันออกพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันสมาธิโลก 2566 World Meditation Day
      วันอาสาฬหบูชา 2566 ประวัติความเป็นมาความสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติ
      วันเข้าพรรษา 2566 ประวัติวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันอัฏฐมีบูชา ประวัติความสำคัญธรรมเนียมปฏิบัติในวันอัฏฐมีบูชา
      วันคุ้มครองโลก EarthDay ประวัติและความเป็นมาของวันคุ้มครองโลก
      วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
      วันมหาปวารณา วันที่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้
      ทอดกฐินทุกวัดทั่วไทย สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน
      เวียนเทียนวันวิสาขบูชา
      ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ