อธิษฐานเป็นบรรพชิต - พุทธประวัติ

พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน https://dmc.tv/a7723

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา
[ 23 ส.ค. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 19069 ]
พุทธประวัติ - อธิษฐานเป็นบรรพชิต
 
อธิษฐานเป็นบรรพชิต

เมื่อถึงฝั่งแม่น้ำอโนมา ทรงตัดพระเมาลี (มวยผม)
พระเกศา (ผม) เหลือความยาว 2 องคุลี
ม้วยกลมเป็นทักษิณาวรรต
ด้วยบุญบารมีทำให้พระเกศายาวอยู่เพียงแค่นั้น
ตราบวันปรินิพพาน จากนั้น ทรงอธิษฐานว่า
“ถ้าเราจักได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ขอให้พระเกศาของเราจงตั้งอยู่ในอากาศ
แต่ถ้าไม่สามารถจะตรัสรู้ได้ก็ขอให้พระเกศานี้ตกลงบนพื้นดิน”
แล้วทรงโยนพระเกศาขึ้นไปอยู่ในอากาศ
พระอินทร์ทรงเอาผอบแก้วรับไว้ แล้วนำไปประดิษฐาน
ณ จุฬามณีเจดีย์ ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
เจ้าชายสิทธัตถะทรงรับบาตรและจีวรจาก ฆฏิการพรหม
แล้วครองเพศบรรพชิตออกแสวงหาทางพ้นทุกข์ต่อไป
 
 

http://goo.gl/f6ojb


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วันวิสาขบูชา 2566 ประวัติวันวิสาขบูชา
      วันมหาปูชนียาจารย์ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี
      วันออกพรรษา 2566 ประวัติวันออกพรรษา วันออกพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันสมาธิโลก 2566 World Meditation Day
      วันอาสาฬหบูชา 2566 ประวัติความเป็นมาความสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติ
      วันเข้าพรรษา 2566 ประวัติวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันอัฏฐมีบูชา ประวัติความสำคัญธรรมเนียมปฏิบัติในวันอัฏฐมีบูชา
      วันคุ้มครองโลก EarthDay ประวัติและความเป็นมาของวันคุ้มครองโลก
      วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
      วันมหาปวารณา วันที่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้
      ทอดกฐินทุกวัดทั่วไทย สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน
      เวียนเทียนวันวิสาขบูชา
      ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ