ชนะมารตั้งแต่ยังไม่ตรัสรู้ - พุทธประวัติ

พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน https://dmc.tv/a7727

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา > พุทธประวัติ > ตรัสรู้
[ 23 ส.ค. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 17863 ]
พุทธประวัติ - ชนะมารตั้งแต่ยังไม่ตรัสรู้
 
ชนะมารตั้งแต่ยังไม่ตรัสรู้

ขณะนั้น พญามารพาไพร่พลยกทัพ
มาขัดขวางการตรัสรู้ของพระองค์
เทพบุตรมารขี่ช้างคิริเมขล์สูง 150 โยชน์
เนรมิตรแขนพันแขน ถืออาวุธนานาชนิด
หมู่มารทั้งหลายล้วนมีรูปร่างน่าสะพรึงกลัว
เข้าจู่โจมพระโพธิสัตว์ทั้งสี่ทิศ
แต่พระองค์ไม่ทรงหวาดหวั่น ทรงระลึกถึงบารมี
ที่บำเพ็ญมาถึง 20 อสงไขยกับอีกแสนมหากัป
ทำให้มารทั้งหลายหลบหนีไปจนหมดสิ้น
พระโพธิสัตว์จึงทรงชนะมารตั้งแต่ยังไม่ตรัสรู้
 
 

http://goo.gl/iIV8V


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วันมหาปูชนียาจารย์ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี
      วันมหาปวารณา วันที่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้
      วันออกพรรษา 2563 ประวัติวันออกพรรษา วันออกพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันสมาธิโลก 2563 World Meditation Day
      ทอดกฐินทุกวัดทั่วไทย สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน
      วันอาสาฬหบูชา 2563 ประวัติความเป็นมาความสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติ
      เวียนเทียนวันวิสาขบูชา
      ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ
      วันมาฆบูชา...สำคัญอย่างไร ?
      วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
      วันคุ้มครองโลก EarthDay ประวัติและความเป็นมาของวันคุ้มครองโลก
      วันเข้าพรรษา 2563 ประวัติวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันวิสาขบูชา 2563 ประวัติวันวิสาขบูชา