Case Study ทัณฑ์ทรมานในยมโลกของมหานรกขุม 5 ตอนที่ 3 (คุณแม่บูแลต)

ส่วนสาเหตุที่ทำให้การดื่มน้ำเมานั้นเป็นบาป ทั้งนี้ก็เป็นเพราะ...ใครก็ตามที่ดื่มน้ำเมาเข้าไปแล้ว ก็จะกลายเป็นคนที่ขาดสติ คือ... https://dmc.tv/a21301

บทความธรรมะ Dhamma Articles > กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
[ 10 เม.ย. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 16555 ]

สมาธิ(Meditation) กฏแห่งกรรม

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

Case Study ทัณฑ์ทรมานในยมโลกของมหานรกขุม 5 ตอนที่ 3 (คุณแม่บูแลต)

เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ
 

วาระสุดท้ายในชีวิตภาพของบาปอกุศลมาปรากฏฉายอยู่ภายในใจ เป็นผลทำให้ใจเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็ต้องไปบังเกิดในอบายภูมิ
 
     ส่วนสาเหตุที่ทำให้การดื่มน้ำเมานั้นเป็นบาป ทั้งนี้ก็เป็นเพราะ...ใครก็ตามที่ดื่มน้ำเมาเข้าไปแล้ว ก็จะกลายเป็นคนที่ขาดสติ คือ...จากเดิมที่มีสติเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์...ก็จะเริ่มสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไป แล้วก็เริ่มควบคุมร่างกายของตัวเองไม่ได้  เช่น...พูดจาไปเรื่อยเปื่อยแบบหาสาระไม่ได้หรือ...เดินไม่ตรงทางเป๋ไปเป๋มาเป็นต้น จากนั้น...ก็จะเริ่มควบคุมจิตใจของตัวเองไม่ได้  

     และเมื่อยิ่งดื่มน้ำเมาเข้าไปมากเข้าๆ  คนๆ นั้นก็จะกลายเป็นคนอีกคนหนึ่ง!!!...ที่หลงผิดมีจิตเศร้าหมอง และไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี   คือ...ไม่รู้ว่าอะไรผิด...อะไรถูก อะไรควร...อะไรไม่ควรเป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญและถ้าไม่รู้ก็จะอันตรายต่อชีวิตเมื่อเป็นเช่นนี้...จึงทำให้พวกเขาดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความประมาทซึ่งความประมาทนี้เป็นบ่อเกิดแห่งบาปอกุศลธรรมทั้งปวง  แล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นกับทั้งตนเองและผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย
 
     และเมื่อถึงวาระสุดท้ายในชีวิตของพวกเขา ภาพของบาปอกุศลเหล่านี้...ก็จะมาปรากฏฉายอยู่ภายในใจของพวกเขา  ซึ่งเป็นผลทำให้ใจของพวกเขาเศร้าหมองไม่ผ่องใส  แล้วก็ต้องไปบังเกิดในอบายภูมิเป็นที่สุดนั่นเอง!!!...
 

ภาพของวิบากกรรมที่ได้เคยดื่มน้ำเมามาปรากฏฉายอยู่ภายในใจ

     ส่วนตัวคุณแม่ของลูก...ในขณะที่ตัวท่านกำลังถูกทัณฑ์ทรมานอย่างแสนสาหัสอยู่นั้น ก็ยังมีภาพของวิบากกรรมที่ตัวท่านได้เคยดื่มน้ำเมาและพฤติกรรมต่างๆ หลังจากที่ดื่มน้ำเมาเข้าไปแล้ว...ไปคิดพูดทำอะไรอย่างไรบ้างอยู่เป็นประจำในสมัยที่ตัวท่านยังเป็นมนุษย์ มาปรากฏฉายอยู่ภายในใจของท่าน แต่ด้วยความเจ็บปวดจากการทัณฑ์ทรมานอย่างแสนสาหัสนี้เอง จึงทำให้ตัวท่านแทบจะไม่สามารถรับรู้และเห็นภาพของวิบากกรรมดังกล่าวได้เลย
    
     แต่ก็ยังมีช่วงจังหวะที่คุณแม่ของลูกเจ็บปวดทุกข์ทรมานลดน้อยลง คือในช่วงที่เจ้าหน้าที่ในยมโลกกำลังจะเอาน้ำโลหะร้อนแดงกรอกเข้าไปในปากและราดไปตามลำตัวของท่านนั้น ตัวท่านจะสามารถรับรู้และเห็นภาพของวิบากกรรมดังกล่าวได้!!!...    
 

ในวันพระใหญ่เจ้าหน้าที่ในยมโลกก็จะหยุดการลงทัณฑ์ทรมานสัตว์นรก
 
     และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง...ในช่วงวันพระใหญ่ขึ้น 15 ค่ำ หรือวันพระจันทร์เต็มดวงนั้น...เป็นวันสำคัญสำหรับผู้ที่อยู่ใน คือ...ในช่วงวันพระใหญ่ขึ้น 15 ค่ำ เจ้าหน้าที่ในยมโลกก็จะหยุดการลงทัณฑ์ทรมานสัตว์นรก เมื่อเป็นเช่นนี้...จึงทำให้คุณแม่ของลูกสามารถที่จะเห็นภาพของวิบากกรรม ที่ตัวท่านได้เคยดื่มน้ำเมาและพฤติกรรมต่างๆ หลังจากที่ดื่มน้ำเมาเข้าไปแล้ว...ไปคิด  พูด  ทำอะไรอย่างไรบ้าง  อยู่เป็นประจำในสมัยที่ตัวท่านยังเป็นมนุษย์ ได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอีก  
    
     และด้วยเหตุดังกล่าวนี้เอง...จึงทำให้คุณแม่ของลูกรู้ได้ว่า “ทำไม...ตัวท่านถึงต้องมาถูกทัณฑ์ทรมานอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ ” หรือ...พูดเป็นภาษาบ้านๆ ก็คืออ๋อ!!!... เราไปประกอบเหตุอย่างนี้ จึงมาได้รับผลอย่างนี้
 

กระแสธารแห่งบุญแปรเปลี่ยนเป็นกระแสแห่งความสุขที่อบอุ่นใจซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดทุกข์ทรมานของท่านให้ทุเลาเบาบางลงไปในทันที
 
     สำหรับบุญที่ตัวลูกได้ตั้งใจบวชและบุญทุกๆ บุญที่ตัวลูกได้ตั้งใจทุ่มเททำแล้วก็อุทิศส่งไปให้กับคุณแม่ของลูกนั้น คุณแม่ของลูกก็ได้รับบุญเหล่านี้แล้ว โดยในทุกๆ วันพระใหญ่ หรือวันพระจันทร์เต็มดวง เจ้าหน้าที่ในยมโลกก็จะหยุดการลงทัณฑ์ทรมานเหล่าสัตว์นรกและในช่วงจังหวะนี้เอง...กระแสธารแห่งบุญทุกๆ บุญที่ตัวลูกได้ตั้งใจทุ่มเททำแล้วอุทิศส่งไปให้กับคุณแม่ของลูกโดยเฉพาะบุญบวช!!!...ก็จะไหลไปจรดเชื่อมที่ศูนย์กลางกายของท่าน
 
     แม้ว่าตัวท่านเองจะไม่รู้ว่ากระแสนี้เป็นกระแสธารแห่งบุญก็ตาม แต่ทุกครั้งที่กระแสนี้มาจรดเชื่อมที่ใจของท่าน ภาพของบุญทุกๆ บุญที่ตัวลูกได้ตั้งใจทุ่มเททำ...ก็จะมาปรากฏฉายให้ตัวท่านได้เห็นและแปรเปลี่ยนเป็นกระแสแห่งความสุขที่อบอุ่นใจ...ซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดทุกข์ทรมานของท่านให้ทุเลาเบาบางลงไปในทันที   
 

ด้วยผลแห่งบุญต่างๆ ที่ตัวลูกได้อุทิศส่งไปให้นั้น ก็ได้ไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมต่างๆที่คุณแม่ได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ให้เบาบางเจือจางลงไป
 
     ส่วนในวันอื่นๆ ที่ไม่ใช่วันพระใหญ่นั้น...ผลแห่งบุญดังกล่าวก็มีโอกาสที่จะส่งผลและไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมให้กับคุณแม่ของลูกได้บ้างเหมือนกัน เพียงแต่จะไม่เต็มที่เท่ากับวันพระใหญ่ ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะ...ใจของคุณแม่ของลูกยังเจ็บปวดทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสนั่นเอง และด้วยผลแห่งบุญต่างๆ ที่ตัวลูกได้ตั้งใจทุ่มเททำแล้วก็อุทิศส่งไปให้กับท่าน โดยเฉพาะบุญบวชของตัวลูกนั้น  ก็ได้ไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมต่างๆ ที่คุณแม่ของลูกได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ให้เบาบางเจือจางลงไปซึ่งส่งผลทำให้...ระยะเวลาที่ตัวท่านจะต้องได้รับโทษทัณฑ์ทรมานในยมโลกของมหานรกขุม 5 นี้ลดน้อยลงไปเรื่อยๆ ตามลำดับ


ตอนนี้คุณแม่ของลูกรู้แล้วว่านรกมีจริงและรู้สึกซาบซึ้งในผลของบาปอย่างสุดๆ
 
     ในตอนนี้...คุณแม่ของลูกก็ยังไม่มีข้อความใดๆ ฝากมาถึงตัวลูกแต่ความรู้สึกของท่านในตอนนี้ก็คือ...ตัวท่านรู้แล้วว่านรกมีจริง!!! และตัวท่านก็รู้สึกสำนึกผิดแล้ว อีกทั้ง...ตัวท่านยังรู้สึกตระหนักและซาบซึ้งในผลของบาปอย่างสุดๆ ผลของบาปนั้นช่างน่ากลัวเสียเหลือเกิน  มันช่างเจ็บปวดทุกข์ทรมานจริงๆ ซึ่งตัวท่านปรารถนาอยากที่จะพ้นจากที่ตรงนี้ไปให้เร็วที่สุด เพราะที่ตรงนี้มีแต่ความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน ไม่ว่าจะหนีไปไหนก็มีแต่ความทุกข์ทรมานอยู่เต็มไปหมด ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ตัวท่านจะพ้นจากที่ตรงนี้ไปซะทีถ้าหากตัวท่านพ้นจากที่ตรงนี้ไปได้ ตัวท่านจะไม่ขอทำบาปอีกเลย!!!...จะตั้งใจทำแต่ความดีเท่านั้น

     คำถามข้อที่ 2.  ผมเองสร้างบารมีมากับหลวงพ่อและหมู่คณะอย่างไรมีหน้าที่อะไรในหมู่คณะทำไมต้องมาเกิดเกือบถึงขั้วโลกเหนือแต่ก็เข้าใจในมโนปณิธานของหลวงพ่อและตั้งใจจะช่วยงานเผยแผ่วิชชาธรรมกายอย่างสุดกำลังความสามารถครับ
 

ในพุทธันดรที่ผ่านมาได้เกิดเป็นเด็กหนุ่มที่มีความเฉลียวฉลาดรอบรู้และเป็นคนที่มีเหตุมีผลเป็นอย่างมาก
 
     สำหรับเรื่องราวการสร้างบารมีของตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมานั้น ตัวลูกก็ได้เกิดมาสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะด้วยเรื่องก็มีอยู่ว่า.....

    ตัวลูกได้เกิดเป็น “กุลบุตรสุดหล่อไฮโซแฮนซั่ม” ของท่านเจ้าเมืองแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ภายในแคว้นทางตอนเหนือที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชออกไปโดยตัวลูก (ในพุทธันดรที่ผ่านมา) จะเป็นเด็กหนุ่มที่มีความเฉลียวฉลาดรอบรู้ ช่างสังเกต และเป็นคนที่มีเหตุมีผลเป็นอย่างมาก
 

ตัวลูกไม่ค่อยจะสนใจและให้ความสำคัญกับคำสอนในความเชื่อแบบลัทธิเทวนิยม เพราะรู้สึกว่าลัทธิเทวนิยมนั้น แลดูไม่ค่อยมีเหตุมีผลสักเท่าไหร่
 
     ซึ่งภายในแคว้นที่ตัวลูกอาศัยอยู่นั้น...ผู้คนส่วนใหญ่จะมีความเคารพนับถือในความเชื่อแบบลัทธิเทวนิยม  แต่โดยส่วนลึกภายในใจของตัวลูกเองนั้น...ตัวลูกกลับไม่ค่อยจะเชื่อหรือเลื่อมใสในคำสอนของลัทธิเทวนิยมเหมือนกับคนอื่นทั่วๆ ไป
    
     ส่วนสาเหตุที่ทำให้ตัวลูกมีความรู้สึกเช่นนี้ ทั้งนี้ก็เป็นเพราะตัวลูกเองมีความรู้สึกว่า คำสอนแต่ละคำสอนของลัทธิเทวนิยมนั้น แลดูไม่ค่อยมีเหตุมีผลสักเท่าไหร่ อีกทั้ง...ยังเป็นคำสอนที่เลื่อนลอยและไม่สามารถหาคำตอบได้อีกด้วยเช่น...ให้ไปกราบไหว้ในสิ่งที่ไม่ควรบูชา,คนเราตายแล้วสูญ,บุญบาปไม่มีจริง หรือ...มีผู้สร้างโลกนี้ขึ้นมา เป็นต้น ไม่เพียงแค่นั้น...ภายในใจลึกๆ ของตัวลูกเอง ตัวลูกก็ยังมีความรู้สึกเหมือนกับว่า...ตัวลูกกำลังแสวงหาบางสิ่งบางอย่างอยู่  แต่ตัวลูกเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่า...สิ่งที่กำลังแสวงหาอยู่นั้นคืออะไร!!!
 
     เมื่อเป็นเช่นนี้...จึงทำให้ตัวลูกไม่ค่อยจะสนใจและให้ความสำคัญกับคำสอนในความเชื่อแบบลัทธิเทวนิยมนั่นเอง
 

ทุกๆ เมืองที่ตัวลูกได้เดินทางไปยังคงมีความแตกต่างระหว่างชนชั้นอีกทั้งยังมีความเชื่อแบบลัทธิเทวนิยมต่างๆ ซึ่งก็ไม่ได้ตอบโจทย์ที่มีอยู่ภายในใจของตัวลูกเลย
 
     ต่อมาเมื่อตัวลูกเติบใหญ่...ตัวลูกก็ได้เข้ามาช่วยคุณพ่อของลูกซึ่งเป็นท่านเจ้าเมือง พัฒนาระบบความเป็นอยู่ของผู้คนภายในหัวเมืองแห่งนั้นให้ดีขึ้นซึ่งคุณพ่อของลูกก็ได้ส่งตัวลูกให้เดินทางไปศึกษาดูงานตามเมืองต่างๆ เพื่อที่ตัวลูกจะได้นำสิ่งที่ได้จากการศึกษาดูงาน...กลับมาใช้พัฒนาหัวเมืองของตัวลูกนั่นเอง
    
    แต่พอตัวลูกได้ไปศึกษาดูงานตามเมืองต่างๆ แล้ว ตัวลูกเองก็ยังไม่เห็นว่าจะมีอะไรที่แปลกใหม่...หรือผิดแผกแตกต่างไปจากเมืองที่ตัวลูกอาศัยอยู่เลยที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะ...ทุกๆ เมืองที่ตัวลูกได้เดินทางไป...ยังคงมีความแตกต่างระหว่างชนชั้น  ยังมีคนรวยกับคนจน  อีกทั้งยังมีความเชื่อแบบลัทธิเทวนิยมต่างๆ ซึ่งก็ไม่ได้ตอบโจทย์ที่มีอยู่ภายในใจของตัวลูกเลย  
 

ภรรยาได้เข้าถึงความสุขภายในจากการนั่งสมาธิจึงได้กลับชวนให้ตัวลูกมาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมกับคณะพระอาจารย์ที่เดินทางมาเผยแผ่ธรรมะในแคว้นที่ตัวลูกอาศัยอยู่
 
     ในเวลาต่อมา...ตัวลูกก็ได้แต่งงานมีครอบครัว และในช่วงเวลานั้นเอง...ทางแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชก็ได้มีการเผยแผ่ธรรมะไปยังแคว้นต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงแคว้นที่ตัวลูกอาศัยอยู่ด้วย ซึ่งภรรยาของลูกก็ได้มีโอกาสไปฟังธรรมปฏิบัติธรรมและได้เข้าถึงความสุขจากการนั่งสมาธิ
 
    และเมื่อตัวเธอได้เข้าถึงความสุขภายในจากการนั่งสมาธิเช่นนี้ เธอจึงได้กลับไปเชิญชวนให้ตัวลูกมาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมกับคณะพระอาจารย์ที่เดินทางมาเผยแผ่ธรรมะในแคว้นที่ตัวลูกอาศัยอยู่
    

พอได้มาปฏิบัติธรรมกับคณะพระอาจารย์ได้เพียงไม่นานตัวลูกก็ได้พบกับความสว่างภายในที่มาพร้อมกับความสุขใจเป็นอย่างมาก
 
    พอตัวลูกได้มาปฏิบัติธรรมกับคณะพระอาจารย์ได้เพียงไม่นาน...ตัวลูกก็ได้พบกับความสว่างภายในที่มาพร้อมกับความสุขใจเป็นอย่างมากซึ่งเป็นความสุขแบบที่ตัวลูกไม่เคยพบและไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลย

      เมื่อเป็นเช่นนี้...จึงทำให้ตัวลูกรู้สึกอัศจรรย์ใจและรู้สึกว่าได้มาพบกับสิ่งที่ตัวลูกกำลังแสวงหามาทั้งชีวิต!!!...และยิ่งตัวลูกได้มีโอกาสซักถามข้อสงสัยต่างๆ กับพระอาจารย์แล้ว ตัวลูกก็ได้รับคำตอบที่เป็นเหตุเป็นผลจนทำให้ตัวลูกเกิดกุศลศรัทธา  และอยากที่จะนั่งสมาธิให้ใจละเอียดยิ่งๆ ขึ้นไป   


ตัวลูกเดินทางไปฟังธรรมและปฏิบัติธรรมกับคณะพระอาจารย์ ที่เดินทางมาเผยแผ่ธรรมะอยู่เป็นประจำ จนตัวลูกเกิดความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างแจ่มแจ้ง
 
     และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา...ตัวลูกก็ชอบเดินทางไปฟังธรรมและปฏิบัติธรรมกับคณะพระอาจารย์ ที่เดินทางมาเผยแผ่ธรรมะอยู่เป็นประจำ จนตัวลูกเกิดความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างแจ่มแจ้ง ไม่เพียงแค่นั้น...ตัวลูกยังเกิดความรู้สึกอยากที่จะบวชเป็นพระขึ้นมาภายในใจอีกด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้...ตัวลูกจึงได้ตัดสินใจที่จะเดินทางมายังแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวช   เพื่อตั้งใจจะมาบวชและมาพบกับพระเถระ (อดีตพระราชาองค์ที่ออกบวช)

     ส่วนว่า...เรื่องราวของตัวลูกในพุทธันดรที่แล้วจะเป็นอย่างไรต่อไป จะน่าติดตามขนาดไหนเราก็คงจะต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในตอนต่อไป  
 


กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

"วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      Case Study โรคมะเร็งลำไส้และภาวะลำไส้อุดตัน (คุณแม่ชื้น)
      Case Study โรคปอดติดเชื้อ (คุณพ่อกิตติ)
      Case Study โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (คุณพ่อวิศิษฎ์)
      Case Study โรคมะเร็งท่อไต (โยมแม่นุชชดา)
      ราชองครักษ์ชาตินักรบ ตอนที่ 16 (ตอนจบ)
      Case Study วิบากกรรมใดทำให้ไปเป็นสัมภะเวสี (คุณพ่อหัน)
      วิบากกรรม "คนหาปลา" ตอนจบ
      Case Study โรคมะเร็งลำไส้ (อุบาสกปองสิชฌ์) ตอนที่ 2 (ตอนจบ)
      Case Study โรคมะเร็งลำไส้ (อุบาสกปองสิชฌ์) ตอนที่ 1
      Case Study โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (พระจุมพล)
      วิบากกรรมน้ำท่วมปอด (คุณแม่พยอม)
      Case Study โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (โยมพ่อเกษมศักดิ์) ตอนที่ 3 (ตอนจบ)
      Case Study โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (โยมพ่อเกษมศักดิ์) ตอนที่ 2