ปรโลกนิวส์ ตอน ที่ดินผืนนั้น ตอนที่ 3

บุพกรรมที่ทำให้โยมแม่ของลูกต้องมาป่วยเป็นโรคไต แล้วก็เสียชีวิตด้วยอาการสงบในขณะที่ตัวท่านมีอายุ 78 ปีนั้น ทั้งนี้ก็เป็นเพราะวิบากกรรมที่โยมแม่ของลูกได้เคยเรียกเก็บเงินกู้ดอกโหดจากชาวบ้าน จนทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในหลายภพหลายชาติก่อนๆ นู้นได้ช่องตามมาส่งผล https://dmc.tv/a13778

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > ปรโลกนิวส์
[ 9 มิ.ย. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 16088 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2555
สะเก็ดข่าวสั้นทันปรโลก ตอน ที่ดินผืนนั้น ตอนที่ 3

 
 
 
ปรโลกนิวส์ ตอน ที่ดินผืนนั้น ตอนที่ 3
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ    

บุพกรรมที่ทำให้ป่วยเป็น<a href=http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/Karma-Retribution-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%95.html title='โรคไต' target=_blank><font color=#333333>โรคไต</font></a>เพราะวิบากกรรมเคยเรียกเก็บเงินกู้ดอกโหดจากชาวบ้าน 
 
บุพกรรมที่ทำให้ป่วยเป็นโรคไตเพราะวิบากกรรมเคยเรียกเก็บเงินกู้ดอกโหดจากชาวบ้าน
 
        สำหรับบุพกรรมที่ทำให้โยมแม่ของลูกต้องมาป่วยเป็นโรคไต แล้วก็เสียชีวิตด้วยอาการสงบในขณะที่ตัวท่านมีอายุ 78 ปีนั้น ทั้งนี้ก็เป็นเพราะวิบากกรรมที่โยมแม่ของลูกได้เคยเรียกเก็บเงินกู้ดอกโหดจากชาวบ้าน   จนทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในหลายภพหลายชาติก่อนๆ ได้ช่องตามมาส่งผล
 
      เรื่องก็มีอยู่ว่าในภพชาติดังกล่าว โยมแม่ของลูกได้เกิดเป็น “ กุลธิดาสุดสวยรวยทรัพย์ ” อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวย และเมื่อตัวท่านเจริญวัยขึ้นตัวท่านก็ได้กลายเป็น “ เศรษฐีนี ” ประจำหมู่บ้าน
 
โยมแม่จะคอยช่วยเหลือพวกชาวบ้านที่เดือดร้อนในเรื่องเงินด้วยการปล่อยเงินกู้ในราคาที่เหมาะสมจึงทำให้พวกชาวบ้านเกือบทั้งหมู่บ้านมาขอกู้เงินกับโยมแม่ของลูกในภพชาตินั้น 
 
โยมแม่จะคอยช่วยเหลือพวกชาวบ้านที่เดือดร้อนในเรื่องเงินด้วยการปล่อยเงินกู้ในราคาที่เหมาะสม
จึงทำให้พวกชาวบ้านเกือบทั้งหมู่บ้านมาขอกู้เงินกับโยมแม่ของลูกในภพชาตินั้น

       ซึ่งโยมแม่ของลูก ก็จะคอยช่วยเหลือพวกชาวบ้านที่เดือดร้อนในเรื่องเงินด้วยการปล่อยเงินกู้ในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้พวกชาวบ้านมีเงินไปลงทุนทำการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรของตัวเอง และด้วยความที่โยมแม่ของลูก เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ไม่สูงจนเกินไปนี้เอง จึงทำให้พวกชาวบ้านเกือบทั้งหมู่บ้าน ต่างก็พากันมาขอกู้เงินกับโยมแม่ของลูกในภพชาตินั้น เรียกได้ว่ากิจการปล่อยเงินกู้ของโยมแม่ของลูกในภพชาตินั้นเจริญรุ่งเรืองและเติบโตเป็นอย่างมาก
 
ไม่ใช่เพียงเท่านั้นชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงต่างก็พากันมาขอกู้เงินกับโยมแม่ของลูก
 
ไม่ใช่เพียงเท่านั้นชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงต่างก็พากันมาขอกู้เงินกับโยมแม่ของลูก
 
     ไม่ใช่เพียงเท่านั้นเรื่องราวการปล่อยเงินกู้ ของโยมแม่ของลูก ยังแพร่สะพัดไปถึงที่หมู่บ้านใกล้เคียงอีกด้วย ซึ่งก็เป็นผลทำให้พวกชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงต่างก็พากันมาขอกู้เงินกับโยมแม่ของลูก
ซึ่งโยมแม่ของลูก ก็ได้ปล่อยเงินกู้ในราคาที่เหมาะสมและเอื้อเฟื้อกับพวกชาวบ้านที่เป็นลูกหนี้มาโดยตลอด เช่น ถ้าหากพวกชาวบ้านที่เป็นลูกหนี้บางคนทำการเพาะปลูกแล้วได้ผลผลิตทางการเกษตรน้อย   ตัวท่านก็ช่วยผ่อนปรนเรื่องระยะเวลาการชำระหนี้  และให้โอกาสพวกชาวบ้านเหล่านั้นผ่อนคืนเป็นส่วนๆ ได้ เป็นต้น   
 
มีชาวบ้านคนหนึ่งมาขอกู้เงินเพราะลูกชายได้ไปเล่นการ<a href=http://www.dmc.tv/search/พนัน title='พนัน' target=_blank><font color=#333333>พนัน</font></a>จนติดแบบงอมแงม 
 
มีชาวบ้านคนหนึ่งมาขอกู้เงินเพราะลูกชายได้ไปเล่นการพนันจนติดแบบงอมแงม

        แต่เมื่อเวลาผ่านไป ก็ได้มีชาวบ้านคนหนึ่งที่กำลังประสบปัญหาทางด้านการเงินอย่างหนักมาขอกู้เงินกับโยมแม่ของลูก ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ชาวบ้านคนนั้นต้องประสบกับปัญหาทางด้านการเงินอย่างหนักนั้น ทั้งนี้ก็เป็นเพราะลูกชายของชาวบ้านคนนั้นได้ไปเล่นการพนันจนติดแบบงอมแงม และเมื่อตัวเขาเล่นการพนันจนเงินหมด เขาก็ได้ไปกู้เงินจากเจ้าของบ่อนมาเป็นจำนวนมาก เพื่อหวังจะมาเล่นแก้มือและเอาเงินทุนเดิมกลับคืนมาให้ได้ แต่ผลกลับปรากฏว่า “ ยิ่งเล่นก็ยิ่งเสีย ” เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้เงินที่เขาไปกู้มาจากเจ้าของบ่อนได้หายไปกับการพนันภายในพริบตา
 
ด้วยความรักลูกเขาได้ตัดสินใจมาขอกู้เงินกับโยมแม่ของลูกโดยนำที่ดินของตัวเองมาจำนองเอาไว้
 
ด้วยความรักลูกเขาได้ตัดสินใจมาขอกู้เงินกับโยมแม่ของลูก
โดยนำที่ดินของตัวเองมาจำนองเอาไว้

            และด้วยความที่ลูกชายของชาวบ้านคนนั้นกู้เงินมาจากเจ้าของบ่อนเป็นจำนวนมากนี้เอง จึงทำให้ตัวเขาไม่มีเงินที่จะจ่ายคืนให้กับเจ้าของบ่อน เมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าของบ่อนจึงได้ขู่ที่จะทำร้ายลูกชายของชาวบ้านคนนั้น  ทันทีที่ชาวบ้านคนนั้นได้รู้ว่า “ ลูกชายของตัวเองกำลังเดือดร้อนและถูกขู่ทำร้ายจากเจ้าของบ่อน”  ด้วยความรักลูกอย่างสุดหัวใจนี้เองจึงทำให้ตัวเขาได้ตัดสินใจมาขอกู้เงินกับโยมแม่ของลูก  เพื่อนำไปช่วยลูกชายของตัวเขาเอง  โดยชาวบ้านคนนั้นก็ได้นำที่ดินของตัวเองมาจำนองเอาไว้กับโยมแม่ของลูก 
  
ทันทีที่เห็นทำเลที่ดินของชาวบ้านคนนั้นตัวท่านก็เกิดความรู้สึกอยากได้ขึ้นมาในทันทีจึงได้ทำการโก่งราคาดอกเบี้ยเงินกู้ให้สูงขึ้น
 
ทันทีที่เห็นทำเลที่ดินของชาวบ้านคนนั้นตัวท่านก็เกิดความรู้สึกอยากได้ขึ้นมาในทันที
จึงได้ทำการโก่งราคาดอกเบี้ยเงินกู้ให้สูงขึ้น

       ทันทีที่โยมแม่ของลูกได้เห็นทำเลที่ดินของชาวบ้านคนนั้น ตัวท่านก็เกิดความรู้สึกอยากได้ที่ดินผืนนั้นขึ้นมาในทันที ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะที่ดินผืนนั้นอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำและแหล่งธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นทำเลที่สวยงามมากๆ เมื่อความโลภเข้ามาครอบงำจิตใจโยมแม่ของลูกเช่นนั้น จึงทำให้ตัวท่านได้ทำการโก่งราคาดอกเบี้ยเงินกู้ให้สูงขึ้น เพื่อต้องการให้ชาวบ้านคนนั้นไม่สามารถหาเงินมาคืนได้ทันตามกำหนด แล้วตัวท่านจะได้ยึดที่ดินของชาวบ้านคนนั้นมาเป็นของตัวท่านเองได้อย่างถูกต้องตามสัญญา โดยท่านได้ให้เหตุผลกับชาวบ้านคนนั้นไปว่า  “ ในช่วงนี้ตัวท่านจำเป็นที่จะต้องเพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้ให้สูงขึ้น เพราะมีชาวบ้านหลายคนไม่ยอมคืนเงินตามสัญญา จึงทำให้ตัวท่านทุนหายกำไรหดจนแทบจะขาดทุน”
 
เมื่อครบกำหนดชาวบ้านคนนั้นได้รวบรวมเงินซึ่งมีจำนวนประมาณครึ่งหนึ่งของเงินกู้มาคืนให้กับโยมแม่ของลูก 
 
เมื่อครบกำหนดชาวบ้านคนนั้นได้รวบรวมเงิน
ซึ่งมีจำนวนประมาณครึ่งหนึ่งของเงินกู้มาคืนให้กับโยมแม่ของลูก

      เมื่อชาวบ้านคนนั้นถูกโยมแม่ของลูก โก่งราคาดอกเบี้ยเงินกู้เช่นนั้น ด้วยความที่ตัวเขาเองก็ไม่มีทางเลือกและก็ไม่มีทางออกอื่นแล้ว ตัวเขาจึงจำใจและจำยอมที่จะต้องกู้เงินจากโยมแม่ของลูก เพื่อรีบนำเงินไปใช้คืนเจ้าของบ่อน ให้เร็วที่สุด เมื่อครบกำหนดตามสัญญาที่ชาวบ้านคนนั้นจะต้องคืนเงินให้กับโยมแม่ของลูก ชาวบ้านคนนั้นก็ได้รวบรวมเงินที่ตัวเขาได้เก็บสะสมเอาไว้ ซึ่งมีจำนวนประมาณครึ่งหนึ่งของเงินกู้และดอกเบี้ยทั้งหมด มาคืนให้กับโยมแม่ของลูก ด้วยความตั้งใจว่า จะคืนเงินส่วนนี้ให้กับโยมแม่ของลูกไปก่อน   และจะขอเจรจาผ่อนผันเรื่องการจ่ายเงินอีกส่วนหนึ่งกับโยมแม่ของลูก ซึ่งโยมแม่ของลูกก็น่าจะเอื้อเฟื้อและผ่อนปรนเรื่องหนี้สินให้กับตัวเขา
 
โยมแม่ของลูกปฏิเสธและไม่เจรจาแล้ว ก็ได้ยึดที่ดินของชาวบ้านคนนั้นมาเป็นของตัวท่านเองตามสัญญา 
 
โยมแม่ของลูกปฏิเสธและไม่เจรจาแล้วก็ได้ยึดที่ดินของชาวบ้านคนนั้น
มาเป็นของตัวท่านเองตามสัญญา

       แต่เมื่อชาวบ้านคนนั้นนำเงินก้อนแรกมาคืนพร้อมกับเจรจาขอผ่อนผันเรื่องการจ่ายเงินอีกส่วนหนึ่งกับโยมแม่ของลูกแล้ว โยมแม่ของลูกกลับปฏิเสธและไม่เจรจาอะลุ่มอะล่วยอะไรทั้งนั้น แล้วโยมแม่ของลูก ก็ได้ยึดที่ดินของชาวบ้านคนนั้นมาเป็นของตัวท่านเองตามสัญญาที่ได้ตกลงกันเอาไว้ในทันที ซึ่งก็เป็นผลทำให้ชาวบ้านคนนั้นได้รับความทุกข์ใจและเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
 
วิบากกรรมเรียกเก็บเงินกู้ดอกโหดได้กลายเป็นวิบากกรรมที่ติดตามตัว จึงทำให้ต้องมาป่วยด้วยโรคไตแล้วเสียชีวิต
 
วิบากกรรมเรียกเก็บเงินกู้ดอกโหดได้กลายเป็นวิบากกรรมที่ติดตามตัว
จึงทำให้ต้องมาป่วยด้วยโรคไตแล้วเสียชีวิต

      เมื่อกาลเวลาผ่านไป โยมแม่ของลูก ก็ได้เริ่มหันหน้าเข้าวัด แล้วก็ตั้งใจอุปัฏฐากพระอุปัฏฐากวัดสั่งสมบุญสร้างบารมีกับมหาปูชนียาจารย์และหมู่คณะอย่างเต็มที่เต็มกำลังจนกระทั่งหมดอายุขัย แม้ว่าในภายหลังโยมแม่ของลูกจะตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังเรื่อยมาจนกระทั่งหมดอายุขัยก็ตาม แต่ถึงกระนั้นวิบากกรรมดังกล่าว ที่โยมแม่ของลูกในภพชาตินั้นได้เรียกเก็บเงินกู้ดอกโหดจากชาวบ้านคนนั้น   จนทำให้ชาวบ้านคนนั้นได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก มันก็ได้กลายเป็นวิบากกรรมที่ติดตามตัวท่านนับตั้งแต่ภพชาติภพชาตินั้นเป็นต้นมา จนกระทั่งมาถึงในภพชาติปัจจุบันนี้เมื่อวิบากกรรมดังกล่าวได้ช่องตามมาส่งผล จึงทำให้โยมแม่ของลูกต้องมาป่วยด้วยโรคไตเป็นระยะเวลา 1 เดือน แล้วเสียชีวิตตอนอายุ 78 ปีเหมือนอย่างที่เป็นอยู่นี้นั่นเอง
 
ความเป็นจริงแล้วจะต้องป่วยด้วยโรคไตเป็นระยะเวลาหลายปีและจะต้องเจ็บปวดทุกข์ทรมานมากมายกว่านี้แต่ด้วยผลแห่งบุญได้ไปตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าวให้เจือจางเบาบางลงไป 
 
ความเป็นจริงแล้วจะต้องป่วยด้วยโรคไตเป็นระยะเวลาหลายปีและจะต้องเจ็บปวดทุกข์ทรมานมากมายกว่านี้
แต่ด้วยผลแห่งบุญได้ไปตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าวให้เจือจางเบาบางลงไป

        ซึ่งในความเป็นจริงแล้วโยมแม่ของลูกจะต้องป่วยด้วยโรคไตเป็นระยะเวลาหลายปีก่อนที่จะตัวท่านเสียชีวิต และตัวท่านจะต้องเจ็บปวดทุกข์ทรมานมากมายกว่านี้หลายเท่านัก แต่ด้วยผลแห่งบุญทุกๆ บุญที่โยมแม่ของลูกได้ตั้งใจสั่งสมเอาไว้เต็มที่เต็มกำลังมาโดยตลอด โดยเฉพาะบุญที่ตัวท่านได้ถวายพระลูกชายทั้งสองรูปให้เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยและเป็นอายุของพระพุทธศาสนา ด้วยผลแห่งบุญเหล่านี้เอง จึงได้ไปตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าว หรือวิบากกรรมที่โยมแม่ของลูก ได้เรียกเก็บเงินกู้ดอกโหดจากชาวบ้านคนนั้น   จนทำให้ชาวบ้านคนนั้นได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ให้เจือจางเบาบางลงไป  ซึ่งก็เป็นผลทำให้ตัวท่านไม่ต้องเจ็บปวดทุกข์ทรมานด้วยโรคไตเป็นระยะยาวนานเหมือนอย่างที่ควรจะเป็นนั่นเอง
 
         ส่วนว่าเรื่องราวการสร้างบารมีของตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้น เราก็คงจะต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในตอนต่อไป   
 
รับชมวิดีโอ
 
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

     บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

     "วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)

http://goo.gl/AXzTi


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก