ปรโลกนิวส์ ตอน ที่ดินผืนนั้น ตอนที่ 5

ภายหลังจากที่ตัวลูกและเพื่อนสนิท “คู่ซี้ปาท่องโก๋ ” ของตัวลูก ในภพชาตินั้น ได้ออกบวชแล้ว ตัวลูกทั้งสองก็ได้ตั้งใจฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะเป็นพระแท้เรื่อยมา https://dmc.tv/a13787

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > ปรโลกนิวส์
[ 12 มิ.ย. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 14176 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2555
สะเก็ดข่าวสั้นทันปรโลก ตอน ที่ดินผืนนั้น ตอนที่ 5

 
 
 
ปรโลกนิวส์ ตอน ที่ดินผืนนั้น ตอนที่ 5

เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ  

ตัวลูก ใน<a href=http://www.dmc.tv/search/ภพชาติ title='ภพชาติ' target=_blank><font color=#333333>ภพชาติ</font></a>นั้น ก็ได้ทำหน้าที่ยอด<a href=http://www.dmc.tv/search/กัลยาณมิตร title='กัลยาณมิตร' target=_blank><font color=#333333>กัลยาณมิตร</font></a>ชักชวนให้สมาชิกทุกคนภายใน<a href=http://www.dmc.tv/seach/ครอบครัว title='ครอบครัว' target=_blank><font color=#333333>ครอบครัว</font></a>ของลูกได้เข้าวัดประพฤติ<a href=http://www.dmc.tv/search/ปฏิบัติธรรม title='ปฏิบัติธรรม' target=_blank><font color=#333333>ปฏิบัติธรรม</font></a>
 
ตัวลูก ในภพชาตินั้น ก็ได้ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรชักชวนให้
สมาชิกทุกคนภายในครอบครัวของลูกได้เข้าวัดประพฤติปฏิบัติธรรม
 
        ภายหลังจากที่ตัวลูกและเพื่อนสนิท “คู่ซี้ปาท่องโก๋ ” ของตัวลูก ในภพชาตินั้น ได้ออกบวชแล้ว   ตัวลูกทั้งสองก็ได้ตั้งใจฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะเป็นพระแท้เรื่อยมา    ซึ่งตัวลูก ในภพชาตินั้น ก็ได้ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรชักชวนให้สมาชิกทุกคนภายในครอบครัวของลูกได้เข้าวัดประพฤติปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะได้เป็นอย่างดี  เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงทำให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวของตัวลูก ในภพชาตินั้น รักบุญ,  รักธรรมะ,  และรักการสั่งสมบุญสร้างบารมีกับพระเถระและหมู่คณะเป็นอย่างมาก
 
เมื่อน้องชายของลูกออกบวชแล้วเขาก็ได้ตั้งใจฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะเป็นพระแท้ และได้ทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะไปจนตลอดชีวิต
 
เมื่อน้องชายของลูกออกบวชแล้วเขาก็ได้ตั้งใจฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะเป็นพระแท้
และได้ทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะไปจนตลอดชีวิต 
 
        แล้วในที่สุด น้องชายของลูก ที่เป็นทหารในภพชาตินั้น ก็ได้ตัดสินใจออกบวชสร้างบารมีกับหมู่คณะตามแบบอย่างตัวลูก หรือ พระพี่ชายของเขาในภพชาตินั้น ด้วย เมื่อน้องชายของลูกออกบวชแล้วเขาก็ได้ตั้งใจฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะเป็นพระแท้ และได้ทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะไปจนตลอดชีวิต  ส่วนผลการปฏิบัติธรรมของพระน้องชายของลูก ในภพชาตินั้น ตัวเขาก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี คือได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในที่ชัดใสสว่าง  และเมื่อพระน้องชายของลูก ในภพชาตินั้น หมดอายุขัยแล้วตัวเขาก็ได้เดินทางกลับสู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้ในที่สุด
 
ส่วนคุณพ่อของลูกในภพชาตินั้น ในช่วงบั้นปลายชีวิตของท่าน ตัวท่านก็ได้มีโอกาสบวชสร้างบารมี
 
 ส่วนคุณพ่อของลูกในภพชาตินั้น ในช่วงบั้นปลายชีวิตของท่าน ตัวท่านก็ได้มีโอกาสบวชสร้างบารมี
 
        ส่วนคุณพ่อของลูกในภพชาตินั้น ในช่วงบั้นปลายชีวิตของท่าน ตัวท่านก็ได้มีโอกาสบวชสร้างบารมีอยู่ในเพศสมณะเหมือนเช่นเดียวกันกับตัวลูกถึงแม้ในพุทธันดรที่ผ่านมาพระพ่อของลูกจะออกบวชในช่วงที่ตัวท่าน มีอายุสังขารมากแล้วก็ตาม แต่ตัวท่านก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญ สมณะธรรมอย่างเต็มที่เต็มกำลังอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันตั้งแต่วันแรกที่ตัวท่านได้ออกบวช โดยตัวท่าน ในภพชาตินั้น จะไม่ยอมปล่อยวันเวลาในเพศสมณะให้หมดไปโดยเปล่าประโยชน์เลย
 
ก่อนที่พระพ่อของลูก ในภพชาตินั้น จะละสังขาร   ตัวท่านก็สามารถรวมใจให้หยุดนิ่ง แล้วก็เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้ในที่สุด
 
ก่อนที่พระพ่อของลูก ในภพชาตินั้น จะละสังขาร  
ตัวท่านก็สามารถรวมใจให้หยุดนิ่ง แล้วก็เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้ในที่สุด
 
        และในช่วงก่อนที่พระพ่อของลูก ในภพชาตินั้น จะละสังขาร   ตัวท่านก็สามารถรวมใจให้หยุดนิ่ง แล้วก็เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้ในที่สุด เมื่อพระพ่อของตัวลูก ในภพชาตินั้น ละสังขารแล้วตัวท่านก็ได้เดินทางกลับสู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้อย่างสง่างาม
 
โยมแม่ พี่ชาย และพี่สาวของตัวลูกในภพชาติปัจจุบันนี้ ก็ได้ทำหน้าที่เป็นกองเสบียงคอยดูแลอุปัฏฐากพระอุปัฏฐากวัด
 
โยมแม่ พี่ชาย และพี่สาวของตัวลูกในภพชาติปัจจุบันนี้
ก็ได้ทำหน้าที่เป็นกองเสบียงคอยดูแลอุปัฏฐากพระอุปัฏฐากวัด
 
        ส่วนคุณแม่และพี่น้องทุกคนของตัวลูก ในภพชาตินั้น หรือโยมแม่ พี่ชาย และพี่สาวของตัวลูกในภพชาติปัจจุบันนี้ ก็ได้ทำหน้าที่เป็นกองเสบียงคอยดูแลอุปัฏฐากพระอุปัฏฐากวัดเป็นอย่างดีซึ่งคุณแม่ของลูกในภพชาตินั้นก็ได้ตั้งใจสั่งสมบุญทุกๆ บุญด้วยตัวท่านเอง พร้อมกับทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรชักชวนสมาชิกทุกคนในครอบครัวให้มาทำบุญร่วมกับพระลูกชายของท่าน หรือตัวลูกในภพชาตินั้น ควบคู่ไปกับการประพฤติปฏิบัติธรรมด้วย
 
โยมแม่ พี่ชาย  และพี่สาวของตัวลูกในภพชาติปัจจุบันนี้ ทุกๆ คนก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี คือได้เข้าถึงดวงธรรมภายในกลางกายกันได้ทุกคน
 
โยมแม่ พี่ชาย  และพี่สาวของตัวลูกในภพชาติปัจจุบันนี้ทุกๆ คนก็มีผลการปฏิบัติธรรม
ที่ดี คือได้เข้าถึงดวงธรรมภายในกลางกายกันได้ทุกคน
 
        ส่วนผลการปฏิบัติธรรมของคุณแม่และพี่น้องทุกคนของตัวลูก ในภพชาตินั้น หรือ โยมแม่ พี่ชาย  และพี่สาวของตัวลูกในภพชาติปัจจุบันนี้ ทุกๆ คนก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี คือได้เข้าถึงดวงธรรมภายในกลางกายกันได้ทุกคน และเมื่อถึงคราวที่คุณแม่และพี่น้องทุกคนของตัวลูก ในภพชาตินั้น หมดอายุขัย ทุกคนก็ได้กลับไปแวะพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตเสบียงกันได้ทุกคน โดยสรุปก็คือ สมาชิกทุกคนในครอบครัวของตัวลูกสามารถเดินทางกลับสู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้หมดทุกคนเลย
 
หลังจากที่พระเพื่อนของตัวลูกออกบวชแล้ว ตัวท่านก็ไม่ประมาทในชีวิตได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมและหมั่นประคองใจเอาไว้ที่ศูนย์กลาง
 
หลังจากที่พระเพื่อนของตัวลูกออกบวชแล้ว ตัวท่านก็ไม่ประมาทในชีวิต
ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมและหมั่นประคองใจเอาไว้ที่ศูนย์กลาง
 
        ส่วนผลการปฏิบัติธรรมของพระเพื่อน“คู่ซี้ปาท่องโก๋” ของตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมา พระเพื่อนของตัวลูก ในภพชาตินั้น ก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี เพราะหลังจากที่พระเพื่อนของตัวลูกออกบวชแล้ว ตัวท่านก็ไม่ประมาทในชีวิตได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมและหมั่นประคองใจเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายอย่างถูกหลักวิชชาตลอดเวลา แล้วในที่สุด ผลแห่งความเพียรของท่านก็สัมฤทธิ์ผลเพราะด้วยความเพียรอันกลั่นกล้าของตัวท่านนี่เอง จึงส่งผลทำให้ตัวท่านได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในที่ชัดใสสว่างได้ในที่สุด
 
 
ตัวท่านก็ได้มีโอกาสมาศึกษาวิชชาธรรมกายกับพระเถระผู้สืบทอด
วิชชาธรรมกายต่อจากพระมหาเถระหรือคุณยายอาจารย์ของเราอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง
 
        เมื่อพระเพื่อน “คู่ซี้ปาท่องโก๋” ของตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาได้เข้าถึงพระธรรมกายแล้ว  ตัวท่านก็ได้มีโอกาสมาศึกษาวิชชาธรรมกายกับพระเถระผู้สืบทอดวิชชาธรรมกายต่อจากพระมหาเถระหรือคุณยายอาจารย์ของเราอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นตัวท่านก็ได้รับมอบหมายจากหมู่คณะให้ไปทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายที่แคว้นของพระราชาผู้มีศิลปะในหัวใจ ซึ่งตัวท่านก็ทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะได้เป็นอย่างดีจนกระทั่งตัวท่านหมดอายุขัย และเมื่อพระเพื่อนของตัวลูก ในภพชาตินั้น หมดอายุขัยแล้ว ตัวท่านก็ได้เดินทางกลับไปสู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้อย่างสง่างาม
 
ตัวลูก ในภพชาตินั้น ก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี ซึ่งในช่วงพรรษาแรกๆ ตัวลูกก็สามารถฝึกใจให้หยุดนิ่งจนเห็นดวงใสๆ
 
ตัวลูก ในภพชาตินั้น ก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี 
ซึ่งในช่วงพรรษาแรกๆตัวลูกก็สามารถฝึกใจให้หยุดนิ่งจนเห็นดวงใสๆ
 
        ส่วนผลการปฏิบัติธรรมของตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมา ตัวลูก ในภพชาตินั้น ก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี ซึ่งในช่วงพรรษาแรกๆ ตัวลูกก็สามารถฝึกใจให้หยุดนิ่งจนเห็นดวงใสๆ และแสงสว่างภายในกลางกายได้ แต่ด้วยความที่ตัวลูกไม่ได้หมั่นประคองใจให้หยุดนิ่งอย่างสม่ำเสมอ เพราะมัวแต่เป็นโค้ชแนะนำให้มหาชนผู้มีบุญได้เข้าถึงความสุขภายใน จนละเลยและลืมเรื่องการหยุดนิ่งของตัวเองไป  ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ดวงใสๆ และแสงสว่างภายในที่ตัวลูกได้เคยเข้าถึงจึงเลือนลางและหายไป
 
ตัวลูก ในภพชาตินั้น ก็กลับมาคิดไตร่ตรองถึงผลการปฏิบัติธรรมของตัวลูกเอง   เมื่อตัวลูกได้คิด ตัวลูกจึงคิดได้
 
ตัวลูก ในภพชาตินั้น ก็กลับมาคิดไตร่ตรองถึงผลการปฏิบัติธรรมของตัวลูกเอง เมื่อตัวลูกได้คิด ตัวลูกจึงคิดได้  
 
        แต่ในเวลาต่อมา ตัวลูก ในภพชาตินั้น ก็กลับมาคิดไตร่ตรองถึงผลการปฏิบัติธรรมของตัวลูกเอง   เมื่อตัวลูกได้คิด ตัวลูกจึงคิดได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ ตัวลูกจึงตั้งใจประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับการทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะให้กับมหาชนผู้มีบุญทั้งหลายมากขึ้น แล้วในที่สุดตัวลูกก็สมปรารถนา คือได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในที่ชัดใสสว่างได้ในที่สุด
 
        เมื่อตัวลูก ในภพชาตินั้น เข้าถึงพระธรรมกายภายในแล้ว   ตัวลูกก็ได้ทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะอยู่ในเมืองหลวงของแคว้นพระราชาองค์ที่ออกบวชไปจนตลอดชีวิต และเมื่อตัวลูก ในภพชาตินั้น ละสังขารแล้ว ตัวลูกก็ได้กลับไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ สรุปว่าตัวลูกในภพชาตินั้นก็สามารถละบังอรมาหาจีวรได้ตลอดชีวิตนั่นเอง
 
ในภพชาติปัจจุบันนี้ ตัวลูกพระเพื่อนรวมถึงสมาชิกในครอบครัวทุกๆ คน ก็จะต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม
 
ในภพชาติปัจจุบันนี้ ตัวลูกพระเพื่อนรวมถึงสมาชิกในครอบครัวทุกๆ คน ก็จะต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม
 
        ดังนั้นในภพชาติปัจจุบันนี้ ตัวลูกพระเพื่อนรวมถึงสมาชิกในครอบครัวทุกๆ คน ก็จะต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมควบคู่ไปกับการทำภารกิจของหมู่คณะอย่างเต็มที่เต็มกำลัง เพื่อที่ตัวลูก พระเพื่อน รวมถึงสมาชิกในครอบครัวทุกๆ คน จะได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในและดวงธรรมภายในกลางกายได้เหมือนอย่างในภพชาติที่ผ่านมา
 
        ส่วนว่า อานิสงส์ผลบุญที่โยมแม่ของลูกได้ถวายพระลูกชายทั้งสอง ซึ่งก็คือ ตัวลูกและพระน้องชาย ให้เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยและเป็นอายุของพระพุทธศาสนานั้น จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไร เราก็คงจะต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในตอนต่อไป  
  
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

     บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

     "วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)

http://goo.gl/531s8


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก