ปรโลกนิวส์ อาจารย์วิทยาธรสายขาว ตอนที่ 8

ต่อจากตอนที่แล้ว.....เมื่อความใฝ่ฝันอยากที่จะเป็นคุณหมอได้เกิดขึ้นมาภายในใจของตัวลูกแล้วตัวลูกจึงได้ตั้งใจเดินทางไปศึกษาเรียนรู้วิชาทางการแพทย์ที่ใช้ในการรักษาโรคต่างๆกับอาจารย์หมอตามเมืองต่างๆ ภายในแคว้นของพระราชา https://dmc.tv/a16003

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน
[ 25 มิ.ย. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 18235 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2556
ปรโลกนิวส์ อาจารย์วิทยาธรสายขาว
 
 
ปรโลกนิวส์ อาจารย์วิทยาธรสายขาว ตอนที่ 8

 เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา  
 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ
 
ปรโลกนิวส์ อาจารย์วิทยาธรสายขาว
ตัวลูกเดินทางไปศึกษาเรียนรู้วิชาทางการแพทย์ที่ใช้ในการรักษาโรคต่างๆ
กับอาจารย์หมอตามเมืองต่างๆ ภายในแคว้นของพระราชา
 
       ต่อจากตอนที่แล้ว.....เมื่อความใฝ่ฝันอยากที่จะเป็นคุณหมอได้เกิดขึ้นมาภายในใจของตัวลูกแล้วตัวลูกจึงได้ตั้งใจเดินทางไปศึกษาเรียนรู้วิชาทางการแพทย์ที่ใช้ในการรักษาโรคต่างๆ กับอาจารย์หมอตามเมืองต่างๆ ภายในแคว้นของพระราชา อีกทั้งตัวลูกยังได้ตั้งอกตั้งใจศึกษาเรียนรู้วิชาทางการแพทย์กับอาจารย์หมอเหล่านั้นเป็นอย่างดีอีกด้วย

ปรโลกนิวส์ อาจารย์วิทยาธรสายขาว 
ตัวลูกได้ขันอาสามาสมัครเป็นแพทย์อาสาคอยช่วยดูแลเหล่าทหารหาญ
และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากภัยสงคราม

       จนกระทั่งในเวลาต่อมาก็ได้เกิดมหาสงครามขึ้นระหว่างแคว้นของพระราชา กับแคว้นกันชนฝั่งทิศใต้ ทันทีที่มหาสงครามระหว่างแคว้นได้เกิดขึ้นแล้วตัวลูก ก็ได้ขันอาสาตัวเองมาสมัครเป็น “แพทย์อาสา” ที่คอยช่วยดูแลเหล่าทหารหาญและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากภัยสงครามอยู่ภายในค่ายทหารของกองทัพพระราชา

ปรโลกนิวส์ อาจารย์วิทยาธรสายขาว 
ตัวลูกได้เห็นผู้คนเป็นจำนวนมากได้รับบาดเจ็บล้มตายและทุกครั้งที่ได้เห็นก็เกิด
ความรู้สึกสงสารและเห็นใจผู้คนเหล่านั้นเป็นอย่างมากตามไปด้วย

        โดย ณ ช่วงเวลาที่มหาสงครามระหว่างแคว้นกำลังดำเนินไปเรื่อยๆ อยู่นั้นตัวลูกก็ได้เห็นผู้คนเป็นจำนวนมากได้รับบาดเจ็บล้มตาย และก็เศร้าโศกเสียใจกับการพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักของพวกเขาไปอยู่เนืองๆ และทุกครั้งที่ตัวลูก ได้เห็นภาพอันน่าสะเทือนใจเหล่านั้นแล้ว ตัวลูกก็เกิดความรู้สึกสงสารและเห็นใจผู้คนเหล่านั้นเป็นอย่างมากตามไปด้วย

ปรโลกนิวส์ อาจารย์วิทยาธรสายขาว 
ชีวิตของมนุษย์นี้มีแต่ความทุกข์
คือเกิดก็ทุกข์ หิวก็ทุกข์ อิ่มก็ทุกข์ เจ็บก็ทุกข์ ตายก็ทุกข์

         นอกจากตัวลูก จะเกิดความรู้สึกดังกล่าวแล้ว ตัวลูกยังมีคำถามต่างๆ นานา เกิดขึ้นมาวนเวียนอยู่ภายในใจของตัวลูกเองอีกด้วยว่า “ ชีวิตของมนุษย์นี้มีแต่ความทุกข์ คือเกิดก็ทุกข์ หิวก็ทุกข์ อิ่มก็ทุกข์ เจ็บก็ทุกข์ ตายก็ทุกข์ อีกทั้ง การพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักไปก็เป็นทุกข์ แล้วสิ่งใดเล่าที่จะช่วยทำให้มวลมนุษยชาติทั้งหลายพ้นจากความทุกข์เหล่านี้ไปได้ หรือผู้คนที่เสียชีวิตจากภัยสงครามครั้งนี้ไปแล้ว พวกเขาไปรวมกันอยู่ที่ไหน เป็นต้น”

       และถึงแม้ว่ามหาสงครามระหว่างแคว้นทั้งสองจะสงบลงไปแล้วก็ตาม แต่คำถามและข้อสงสัยต่างๆ เหล่านั้นมันก็ยังคงค้างคาอยู่ภายในใจของตัวลูก เรื่อยมา 
 
ปรโลกนิวส์ อาจารย์วิทยาธรสายขาว
เหตุไฉน ทำไมพระราชาผู้เป็นที่รักยิ่งของมหาชนทั้งหลายและทรงเพียบพร้อมไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่าง
จึงได้ตัดสินพระทัยสละราชสมบัติอันยิ่งใหญ่แล้วก็เสด็จออกผนวชเช่นนี้
 
        จวบจนกระทั่งพระราชาผู้เป็นที่รักยิ่งของมหาชนทั้งหลายได้ตัดสินพระทัยสละราชสมบัติทั้งหมดเสด็จออกผนวช  ซึ่งข่าวการเสด็จออกผนวชของพระองค์นั้นก็ได้แพร่สะพัดออกไปเป็นวงกว้างทั้งภายในแคว้นและภายนอกแคว้นของพระองค์  ทันทีที่ตัวลูก หรือคุณหมอผู้มีจิตใจงดงามในพุทธันดรที่ผ่านมา ได้ทราบข่าวอันเป็นมงคลนี้แล้ว ตัวลูกก็เกิดความสงสัยใคร่รู้ขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจว่า “เหตุไฉน ทำไมพระราชาผู้เป็นที่รักยิ่งของมหาชนทั้งหลายและทรงเพียบพร้อมไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่าง จึงได้ตัดสินพระทัยสละราชสมบัติอันยิ่งใหญ่แล้วก็เสด็จออกผนวชเช่นนี้”
ปรโลกนิวส์ อาจารย์วิทยาธรสายขาว 
ตัวลูกเกิดความรู้สึกสนอกสนใจและอยากที่จะเดินทางไปฟังธรรมกับพระเถระอย่างสุดๆ

      จวบจนกระทั่งเมื่อวันเวลาล่วงเลยผ่านไปได้สักระยะหนึ่งตัวลูก ก็ได้มีโอกาสเดินทางมารักษาคนป่วยที่เมืองหลวงของแคว้น และในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เองตัวลูกก็ได้มาพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆ ที่เป็นนายทหาร หลังจากที่ตัวลูก ได้พูดคุยกับเพื่อนๆ ที่เป็นนายทหารเหล่านั้นแล้ว ตัวลูกก็ได้ทราบว่า “ เพื่อนๆ ที่เป็นนายทหารกลุ่มนี้ได้มีโอกาสไปสั่งสมบุญและฟังธรรมกับพระเถระมา อีกทั้ง พวกเขาทุกคนยังเกิดความรู้สึกประทับใจในธรรมะที่พระเถระได้เมตตาแสดงแก่สาธุชนทั้งหลายเป็นอย่างมากอีกด้วย ”  เมื่อตัวลูก ได้ทราบเช่นนี้แล้วตัวลูกก็เกิดความรู้สึกสนอกสนใจและอยากที่จะเดินทางไปฟังธรรมกับพระเถระอย่างสุดๆ
 
 
ปรโลกนิวส์ อาจารย์วิทยาธรสายขาว 
ในที่สุดตัวลูกก็ได้เดินทางไปที่วัดใหม่เพื่อไปสั่งสมบุญและฟังธรรมกับพระเถระ
 
      แล้วในที่สุดตัวลูก ก็ได้ตัดสินใจเดินทางไปที่วัดใหม่เพื่อไปสั่งสมบุญและฟังธรรมกับพระเถระภายหลังจากที่ตัวลูก ได้ฟังธรรมจากพระเถระแล้วตัวลูกก็เกิดความรู้สึกประทับใจในธรรมะและเลื่อมใสในปฏิปทาการเสด็จออกผนวชสร้างบารมีของพระเถระเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแค่นั้น ตัวลูกยังเกิดความรู้สึกอยากที่จะออกบวชสร้างบารมีตามพระเถระอีกด้วย
 
ปรโลกนิวส์ อาจารย์วิทยาธรสายขาว 
ตัวลูกได้ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ออกบวชระยะสั้น
เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาอยู่ที่วัดใหม่ของพระเถระ 

        แต่ถึงกระนั้น ตัวลูก ก็ยังไม่สามารถที่จะออกบวช ณ ช่วงเวลานั้นได้ ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะตัวลูกยังมีภาระหน้าที่ ที่จะต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ของลูกอยู่ เมื่อเป็นเช่นนี้ตัวลูกจึงได้แต่เก็บงำความรู้สึกที่อยากจะออกบวชนี้เอาไว้อยู่ภายในใจนับตั้งแต่นั้นเรื่อยมา จนกระทั่งเมื่อวันเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปพอถึงช่วงจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมแล้ว ตัวลูกจึงได้ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ของลูก ออกบวชระยะสั้นเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาอยู่ที่วัดใหม่ของพระเถระ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ของลูกก็ได้อนุมัติและอนุโมทนากับการออกบวชของตัวลูก
 
ปรโลกนิวส์ อาจารย์วิทยาธรสายขาว 
ตัวลูกได้ตั้งใจฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะเป็นพระแท้ควบคู่กับการประพฤติปฏิบัติธรรมเรื่อยมา

       ทันทีที่ตัวลูกได้รับการอนุมัติและอนุโมทนาจากคุณพ่อคุณแม่ของลูกแล้วตัวลูกก็เกิดความรู้สึกตื่นเต้นดีใจและปลื้มปีติใจอย่างสุดๆ แล้วตัวลูกก็ไม่รอช้าได้ออกบวชระยะสั้นตามความปรารถนาที่ตั้งใจเอาไว้ในทันที  โดย ณ ช่วงเวลาที่ตัวลูก ออกบวชระยะสั้นอยู่นั้น  ตัวลูกก็ได้ตั้งใจฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะเป็นพระแท้ควบคู่กับการประพฤติปฏิบัติธรรมเรื่อยมา แต่ด้วยความที่ตัวลูก มีความตั้งใจในการปฏิบัติธรรมมากจนเกินไป  จึงเป็นผลทำให้ ณ ช่วงเวลานั้นตัวลูกจึงมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีอยู่ในระดับหนึ่ง  คือได้เห็นความสว่างภายในที่มาพร้อมกับความสุขใจบ้างเป็นระยะๆ
 
ปรโลกนิวส์ อาจารย์วิทยาธรสายขาว 
เมื่อตัวลูกได้ลาสิกขาออกมาทำหน้าที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วตัวลูกก็ได้ตั้งใจรักษาศีลและหมั่นเดินทาง
ไปสั่งสมบุญที่วัดใหม่ของพระเถระควบคู่ไปกับการทำภารกิจหน้าที่การงานทางโลกอยู่เป็นประจำ

      ในเวลาต่อมาเมื่อตัวลูก ได้ลาสิกขาออกมาทำหน้าที่เป็นคุณหมอและคอยดูแลคุณพ่อคุณแม่ของตัวลูกแล้ว ตัวลูกก็ได้ตั้งใจรักษาศีลและหมั่นเดินทางไปสั่งสมบุญที่วัดใหม่ของพระเถระควบคู่ไปกับการทำภารกิจหน้าที่การงานทางโลกอยู่เป็นประจำ และถึงแม้ว่าตัวลูกจะมีความจำเป็นที่จะต้องลาสิกขาออกมารับผิดชอบดูแลคุณพ่อคุณแม่ของตัวลูก ก็ตาม แต่มโนปณิธานในการออกบวชสร้างบารมีของตัวลูกก็ยังคงติดแน่นและฝังอยู่ภายในใจของตัวลูกตลอดเวลา
 
ปรโลกนิวส์ อาจารย์วิทยาธรสายขาว 
วันหนึ่งตัวลูกเดินผ่านตลาดก็ได้มาพบใครคนหนึ่ง
ซึ่งทำให้ตัวลูกต้องถึงกับเหลียวหลังหันไปมอง

         จนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งในระหว่างที่ตัวลูก กำลังเดินผ่านตลาด เพื่อไปสั่งสมบุญที่วัดใหม่ของพระเถระอยู่นั้น ตัวลูกก็ได้มาพบใครคนหนึ่ง ซึ่งทำให้ตัวลูกต้องถึงกับเหลียวหลังหันไปมองใครคนนั้นแบบมองแล้วมองอีกเลยทีเดียว  
 
ส่วนว่า เรื่องราวจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรต่อไปนั้น 
เราก็คงจะต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในตอนต่อไป  

 
รับชมวดีโอ
 

รับชมคลิปวิดีโอ
ชมวิดีโอ   Download ธรรมะ
 
 
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

     บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

     "วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)

http://goo.gl/TXloN


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก