พิธีถวายองค์พระประธาน ณ วัดป่าหมาก

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา อีกกระแสหนึ่งที่มาแรงมากในอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ บุญพิธีถวายองค์พระประธาน องค์งามปลื้มใจ ที่ชาวดอยแห่งอำเภอแม่ลาน้อยและอำเภอใกล้เคียง ต่างตื่นเต้นดีใจปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่จะได้กราบสักการะองค์พระประธาน ซึ่งในงานนี้เกิดกระแสตื่นตัวเป็นอย่างยิ่ง https://dmc.tv/a16006

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > นานาสาระ
[ 26 มิ.ย. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 17003 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556  
 
 
รายงานบรรยากาศ พิธีถวายองค์พระประธาน
ณ วัดป่าหมาก อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา  
 
      ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา อีกกระแสหนึ่งที่มาแรงมากในอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ บุญพิธีถวายองค์พระประธาน องค์งามปลื้มใจ  ที่ชาวดอยแห่งอำเภอแม่ลาน้อยและอำเภอใกล้เคียง ต่างตื่นเต้นดีใจปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่จะได้กราบสักการะองค์พระประธาน ซึ่งในงานนี้เกิดกระแสตื่นตัวเป็นอย่างยิ่ง ทั้งคณะสงฆ์ บ้านเมือง และสาธุชน    ด้านคณะสงฆ์นั้น พระเดชพระคุณหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัด หลวงพ่อพระครูอนุสิฐธรรมสาร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู ได้เมตตาตอบรับที่จะมาเป็นประธานสงฆ์ในครั้งนี้  พร้อมกันนั้นหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภออีก 3 อำเภอได้แก่ หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอแม่ลาน้อยพระครูญาณสัมปยุต, หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง พระครูอนุศาสน์ถาวรคุณ,  หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอขุนยวม พระครูอนุศาสน์โกศล, เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญในงานนี้
 
หลวงพ่อพระครูอนุสิฐธรรมสาร รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู  ประธานสงฆ์ในพิธีถวายพระประธาน “องค์งามปลื้มใจ” 
หลวงพ่อพระครูอนุสิฐธรรมสาร
รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู
 ประธานสงฆ์ในพิธีถวายพระประธาน “องค์งามปลื้มใจ”

 

       ส่วนการเตรียมงานนั้น ได้พระภิกษุและสามเณรแห่งวัดบ้านขุน กว่า 40 รูป เดินทางมาเตรียมทำความสะอาดบริเวณวัด ศาลา ขัดเสาไม้สักทองให้งามสง่า ติดตั้งป้ายเส้นทางการเดินธุดงค์
 
 
พิเศษทุกขั้นตอน  แม้แต่กรอบป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
พิเศษทุกขั้นตอน

         งานนี้สามเณรเปิดใจกล่าวว่า “บุญของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ลูกเณรไม่ขอพลาดบุญใหญ่อย่างนี้เด็ดขาด ปลื้มใจมากๆครับ”
 
สามเณรวัดบ้านขุน ช่วยปรับพื้นที่ ขนเศษไม้วางเรียงให้เป็นระเบียบ 
สามเณรวัดบ้านขุน ช่วยปรับพื้นที่ ขนเศษไม้วางเรียงให้เป็นระเบียบ
 
         และ ในฝ่ายบ้านเมืองนั้น ท่านแม่เมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ คุณนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก็ตอบรับที่จะมาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส
 
คุณนฤมล ปาลวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีถวายพระประธาน “องค์งามปลื้มใจ” 
คุณนฤมล ปาลวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีถวายพระประธาน “องค์งามปลื้มใจ”

 
 
       ในด้านฝ่ายการศึกษา ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในเขตเทศบาลแม่ลาน้อย ได้แก่ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย และ โรงเรียนบ้านป่าหมาก ได้ให้เด็กนักเรียนมารับบุญเป็นอาสาสมัครเตรียมงาน และเป็นอาสาสมัครเตรียมความพร้อมในพื้นที่ พร้อมมาร่วมงานอย่างเต็มที่ด้วย
 
ชาวบ้านป่าหมากร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเตรียมพื้นที่วัด 
ชาวบ้านป่าหมากร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเตรียมพื้นที่วัด
 
ชาวบ้านป่าหมากร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเตรียมพื้นที่วัด
ชาวบ้านป่าหมากร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเตรียมพื้นที่วัด
 
       ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำรถแบ็คโฮ มาช่วยในการปรับพื้นที่ภายในวัด ให้สามารถรองรับคณะสงฆ์และสาธุชนได้อย่างเรียบร้อย
 
รถแบ็คโฮ จากน้ำใจ๋งามแต๊ๆ ของ อบจ.แม่ฮ่องสอน 
รถแบ็คโฮ จากน้ำใจ๋งามแต๊ๆ ของ อบจ.แม่ฮ่องสอน
 
        พร้อมกันนั้นเทศบาลแม่ลาน้อย ได้ติดต่อไปยังสถานีวิทยุ สวท.แม่สะเรียง และสถานีวิทยุ สวท.แม่ฮ่องสอน ให้ช่วยออกอากาศประชาสัมพันธ์งานบุญในครั้งนี้อย่างตลอดต่อเนื่อง และยังประชาสัมพันธ์ ในรายการเสียงตามสาย ของเทศบาลตำบลแม่ลาน้อยทุกเช้าอีกด้วย เรียกว่างานนี้ประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่ไม่ให้ใครตกข่าวบุญใหญ่ครั้งนี้กันเลย ไม่เพียงเท่านั้นสถานีตำรวจ สภ.แม่ลาน้อย ได้อำนวยความสะดวกแก่ขบวนอัญเชิญ ด้วยการนำรถตำรวจนำขบวน พร้อมดูแลเส้นทางการจราจรให้เป็นไปโดยสะดวก  ฝ่ายโรงพยาบาลแม่ลาน้อย ได้ส่งรถพยาบาลมาช่วยดูแล ผู้ที่อาจจะเจ็บป่วยให้แข็งแรง จะได้ร่วมงานในครั้งนี้อย่างบุญบันเทิง ทำให้กระแสบุญพิธีถวายองค์พระประธาน “องค์งามปลื้มใจ” ยังความปลื้มปีติสู่ดวงใจชาวดอยแห่งอำเภอแม่ลาน้อยอย่างสุดๆ ทั้งขณะก่อนงาน ขณะทำงาน และหลังจากงานเสร็จแล้ว ยังคงปลื้มปีติอย่างต่อเนื่อง
 
แม้สายฝนจะโปรยปรายก็ไม่อาจทลายความตั้งใจของชาวแม่ลาน้อยได้ 
แม้สายฝนจะโปรยปรายก็ไม่อาจทลายความตั้งใจของชาวแม่ลาน้อยได้
 
แม้สายฝนจะโปรยปรายก็ไม่อาจทลายความตั้งใจของชาวแม่ลาน้อยได้ 
แม้สายฝนจะโปรยปรายก็ไม่อาจทลายความตั้งใจของชาวแม่ลาน้อยได้
 
      ชาวบ้านป่าหมากกล่าวว่า “ปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่ง ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตากับชาวดอยชาวเขาอย่างเรามากถึงเพียงนี้ ลำพังชาวดอยเองไม่สามารถที่จะจัดงานได้ดีอย่างนี้ แต่ด้วยเพราะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตา งานนี้จึงดีเยี่ยมเป็นอย่างยิ่ง” แม้ในวันงานจะมีเทวดามาร่วมอนุโมทนาโปรยสายฝน ให้ชุ่มฉ่ำกันทั่วหน้าก็ตาม แต่ความปลื้มยังคงทับทวีต่อเนื่องไม่รู้จบและไม่มีใครยอมหลบฝนกันเลย
 
พิธีอัญเชิญพระประธาน “องค์งามปลื้มใจ” 
พิธีอัญเชิญพระประธาน “องค์งามปลื้มใจ”
 
ส่วนบรรยากาศวันงาน จะปลื้มแบบจัดเต็มอย่างไร โปรดติดตามตอนต่อไป   

    สำหรับวันนี้ เราไปติดตามชมประมวลภาพปลื้มๆ กันก่อนเลย


รับชมคลิปวิดีโอประมวลภาพถวายองค์พระประธาน ณ วัดป่าหมาก
ชมวิดีโอประมวลภาพถวายองค์พระประธาน ณ วัดป่าหมาก   Download ธรรมะประมวลภาพถวายองค์พระประธาน ณ วัดป่าหมาก


พิธีถวายองค์พระประธาน ณ วัดป่าหมาก ตอนที่ 2

 

http://goo.gl/TDeOC


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝัน



บทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก



   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร