กิจกรรมระหว่างอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่

บวชแล้วได้อะไร : กิจกรรมระหว่างอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่ ฝึกภาคสนาม ความเป็นระเบียบ ฝึกความพร้อมเพรียง เรียนรู้เรื่องวินัย เคารพ อดทน https://dmc.tv/a15807

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 31 พ.ค. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 18524 ]
View this page in: English

การเตรียมตัวเข้าอบรมโครงการอุปสมบทหมู่กิจกรรมระหว่างอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่รวมผลการปฎิบัติธรรมพระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่บวชเปลี่ยนชีวิต พลิกชีวิตด้วยบุญบวชเริ่มก้าวย่างออกเดินธุดงค์ ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ปีที่ 2
โอวาทอันทรงคุณค่าของพระเถรานุเถระเกี่ยวกับโครงการบวชพระ 100,000 รูป
 
กิจกรรมระหว่างอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่
 
บุญกุศลจากการบวชสามารถปิดอบายและเปิดทางไปสวรรค์แก่ผู้บวช ส่งผลโดยตรงกับพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ผู้ร่วมอนุโมทนา และผู้ที่เราอุทิศให้ บุญกุศลจากการบวชสามารถปิดอบายและเปิดทางไปสวรรค์แก่ผู้บวช
ส่งผลโดยตรงกับพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ผู้ร่วมอนุโมทนา และผู้ที่เราอุทิศให้
 
บุญกุศลจากการบวชสามารถปิดอบายและเปิดทางไปสวรรค์แก่ผู้บวช ส่งผลโดยตรงกับพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ผู้ร่วมอนุโมทนา และผู้ที่เราอุทิศให้ บุญกุศลจากการบวชสามารถปิดอบายและเปิดทางไปสวรรค์แก่ผู้บวช
ส่งผลโดยตรงกับพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ผู้ร่วมอนุโมทนา และผู้ที่เราอุทิศให้
 
บุญกุศลจากการบวชสามารถปิดอบายและเปิดทางไปสวรรค์แก่ผู้บวช ส่งผลโดยตรงกับพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ผู้ร่วมอนุโมทนา และผู้ที่เราอุทิศให้
การบวชพระเป็นสิ่งที่มีค่า ที่ท่านชายผู้เป็นบุตรพึงกระทำต่อบิดามารดา
 
กิจกรรมระหว่างอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่
รับบุญปัด กวาด เช็ดถู ทำความสะอาด พัฒนาวัด
 
กิจกรรมระหว่างอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่
นาคธรรมทายาทได้ศึกษาในเรื่องของวินัย เคารพ อดทน เรื่องพระคุณพอ่ แม่ 
 
กิจกรรมระหว่างอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่ 
นาคธรรมทายาทจะได้รับการฝึกให้มีระเบียบวินัย แม้เวลาการเดินไปไหนก็ต้องเดินเป็นแถว
 
กิจกรรมระหว่างอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่
นาคธรรรมทายาทจะได้รับการฝีกฝนตนเอง รักษาศีล 8 และเจริญสมาธิภาวนา
เพื่อเตรียมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ก่อนเข้ารับการอุปสมบท
 
กิจกรรมระหว่างอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่
  ในช่วงเวลาที่ยังเป็นนาคธรรรมทายาท จะได้ฝึกท่องคำขานนาค และบทสวดมนต์ต่างๆ
 
กิจกรรมระหว่างอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่ 
นาคธรรมทายาทจะได้รับการฝึกฝนอบรมให้มีความสงบและสำรวมในอินทรีย์
 
กิจกรรมระหว่างอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่
พิธีแห่นาค ซึ่งในแต่ละจังหวัดจะจัดพิธีแห่นาคแตกต่างกันไป
 
กิจกรรมระหว่างอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่
 
พิธีการทำประทักษิณเวียนขวารอบสีมาก่อนเข้าอุโบสถของผู้ที่จะบวชพระนี้ นอกจากจะเป็นการแสดงความเคารพตามธรรมเนียมโบราณแล้ว ยังเป็นอุบายที่คนโบราณสอนให้รู้ว่า สิ่งที่จะทำต่อไปนี้เป็นการกระทำที่สุจริตถูกต้องชอบธรรมทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ 
 
กิจกรรมระหว่างอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่
เมื่อวันที่รอคอยมาถึง เหล่าพ่อแม่ ญาติพี่น้องของธรรมทายาทก็จะได้มาร่วมพิธีถวายบาตรและผ้าไตรให้แก่ธรรมทายาท
ผู้พร้อมแล้วที่จะได้เป็นพระแท้ เป็นเนื้อนาบุญให้แก่หมู่ญาติอย่างแท้จริง
 
 
กิจกรรมระหว่างอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่
เมื่อวันที่รอคอยมาถึง เหล่าพ่อแม่ ญาติพี่น้องของธรรมทายาทก็จะได้มาร่วมพิธีถวายบาตรและผ้าไตรให้แก่ธรรมทายาท
ผู้พร้อมแล้วที่จะได้เป็นพระแท้ เป็นเนื้อนาบุญให้แก่หมู่ญาติอย่างแท้จริง
 
กิจกรรมระหว่างอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่
เมื่อวันที่รอคอยมาถึง เหล่าพ่อแม่ ญาติพี่น้องของธรรมทายาทก็จะได้มาร่วมพิธีถวายบาตรและผ้าไตรให้แก่ธรรมทายาท
ผู้พร้อมแล้วที่จะได้เป็นพระแท้ เป็นเนื้อนาบุญให้แก่หมู่ญาติอย่างแท้จริง
 
กิจกรรมระหว่างอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่
ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ ผู้บวชจะได้เป็นหนึ่งในนาคธรรมทายาท
ผู้พร้อมเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุ สืบสานและฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ยังความปลื้มใจแก่ผู้พบเห็น

 
กิจกรรมระหว่างอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่ 
นาคธรรมทายาทจะได้รับการบรรพชาจากพระเถรานุเถระที่เมตตามาจากทั่วประเทศ
 
 
กิจกรรมระหว่างอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่ 
สามเณรธรรมทายาท ก้มกราบมหาธรรมกายเจดีย์ เจดีย์แห่งพระรัตนตรัยที่ศรัทธาสาธุชนได้ร่วมกันสถาปนาไว้ ณ วัดพระธรรมกาย
 
กิจกรรมระหว่างอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่
เมื่อได้รับการบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดพระธรรมกายแล้ว
สามเณรก็จะได้กลับไปทำพิธีอุปสมบท ณ วัดต่างๆ ตามศูนย์อบรมทั่วประเทศ
 
กิจกรรมระหว่างอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่
 
เมื่อได้รับการบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดพระธรรมกายแล้ว
สามเณรก็จะได้กลับไปทำพิธีอุปสมบท ณ วัดต่างๆ ตามศูนย์อบรมทั่วประเทศ
 
กิจกรรมระหว่างอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่ 
เมื่อได้รับการบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดพระธรรมกายแล้ว
สามเณรก็จะได้กลับไปทำพิธีอุปสมบท ณ วัดต่างๆ ตามศูนย์อบรมทั่วประเทศ
 
  
กิจกรรมระหว่างอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่ 
เมื่อเป็นพระภิกษุแล้วก็ได้บำเพ็ญเพียรภาวนา
 
กิจกรรมระหว่างอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่ 
มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ในขณะบวชอยู่ในโครงการฯ
 
กิจกรรมระหว่างอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่ 
มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ในขณะบวชอยู่ในโครงการฯ
 
 
กิจกรรมระหว่างอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่ 
ตลอดเวลาที่อบรมจะมีพระพี่เลี้ยงคอยประคับประคอง ให้คำแนะนำ
และให้กำลังใจในการฝึกฝนอบรมตนเอง ไม่ได้ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง
 
 
กิจกรรมระหว่างอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่ 
บำเพ็ญกิจวัตร กิจกรรมตามแบบอย่างที่สมณะพึงทำ เป็นความสุขอย่างยิ่ง
 
กิจกรรมระหว่างอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่ 
มีโอกาสได้ออกโปรดญาติโยม ออกบิณฑาตเป็นเนื้อนาบุญให้สาธุชน
 
กิจกรรมหลังการอบรม
 
กิจกรรมระหว่างอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่
 
ช่วงท้ายของโครงการพระธรรมทายาทจะได้ธุดงค์ เพื่อเผากิเลสภายในตนให้ยิ่งยวด
ธุดงควัตร วัตรปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้
 
กิจกรรมระหว่างอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่
 
ช่วงท้ายของโครงการพระธรรมทายาทจะได้ธุดงค์ เพื่อเผากิเลสภายในตนให้ยิ่งยวด
ธุดงควัตร วัตรปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้
 
กิจกรรมระหว่างอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่ 
ช่วงท้ายของโครงการพระธรรมทายาทจะได้ธุดงค์ เพื่อเผากิเลสภายในตนให้ยิ่งยวด
ธุดงควัตร วัตรปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้
 
กิจกรรมระหว่างอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่ 
พระธรรมทายาทจะได้ช่วยกันทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา พัฒนาวัดร้าง ฟื้นฟูวัดร้างให้เจริญรุ่งเรืองกลับมา
 
 
กิจกรรมระหว่างอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่ 
พระธรรมทายาทจะได้ช่วยกันทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา พัฒนาวัดร้าง ฟื้นฟูวัดร้างให้เจริญรุ่งเรืองกลับมา
 
กิจกรรมระหว่างอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่ 
พระธรรมทายาทประกอบพิธีจุดประทีปและปฏิบัติธรรม
 
กิจกรรมระหว่างอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่  
พระธรรมทายาทประกอบพิธีปล่อยโคมลอยบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
กิจกรรมระหว่างอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่ 
พระธรรมทายาทจะได้ออกบิณฑบาตเป็นเนื้อนาบุญให้ญาติโยม
 
 
กิจกรรมระหว่างอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่ 
พระธรรมทายาทจะได้ร่วมธุดงค์เพื่ออัญเชิญพระมงคลเทพมุนี  (สด  จนฺทสโร)
บนเส้นทางสถาปนามหาปูชนียาจารย์
 
กิจกรรมระหว่างอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่ 
พระธรรมทายาทมีโอกาสได้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้สถาปนาเส้นทางอันศักดิ์สิทธิ์ของมหาปูชนียาจารย์ 
 
โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย
ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม - 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

โทร. 02-831-1234 , 087-707-7771 ถึง 3
www.dmycenter.com , www.dmc.tv
 
บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
บวชเข้าพรรษา โทร.02-831-1234
 
การบวชพระคืออะไร และอานิสงส์ที่ผู้บวชจะได้จากการบวชพระนี้ มีดังบทความต่อไปนี้

 
โอวาทอันทรงคุณค่าของพระเถรานุเถระเกี่ยวกับโครงการบวชพระ 100,000 รูป

http://goo.gl/0KKVC


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      เพลงวันสงกรานต์
      คำขวัญวันเด็ก 2567 รวมคำขวัญวันเด็กทุกปี
      โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย เนื่องในวันเข้าพรรษา
      พระประวัติ "สมเด็จพระสังฆราช” องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
      โทษภัยของบุหรี่ ทำไมต้องมีกิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่
      วัดพระธรรมกาย เชิญชวนประชาชน ร่วมสวดธรรมจักร ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช ในเวลา 19.00 น. พร้อมกันทั่วโลก
      โครงการธัมมจักกัปปวัตตนสูตร [ประวัติความเป็นมาของโครงการ]
      วันสงกรานต์ 2566 ประเพณีวันสงกรานต์ ประวัติความเป็นมาวันสงกรานต์
      สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2566
      กิจกรรมเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ระหว่างกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
      กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ "เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"
      วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
      Be Part of History in the Making