คำคมความรัก

คำคมความรัก คำคมชวนคิด Status โดนใจกับความรักที่น่ารัก สำหรับคนมีความรัก คำคมโดนๆ จากความรัก ทุกข้อความคือกำลังใจ คำคมมุมมองต่างๆ ที่มีต่อความรัก https://dmc.tv/a15052

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 14 ก.พ. 2558 ] - [ ผู้อ่าน : 18403 ]
ข้อคิดโดนใจ
 
 
 
คำคมความรัก คำคมชวนคิด Status ความรักที่น่ารัก
 
คำคมความรัก สำหรับคนมีความรัก คำคมโดนๆ จากความรัก
ทุกข้อความคือกำลังใจ คำคมมุมมองต่างๆ ที่มีต่อความรัก
 
คำคมความรัก
คำคมความรักคำคมความรัก ข้อคิดโดนใจ บุพเพสันนิวาส ความรักระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะบังเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน
หรือค่อยๆ งอกงามอย่างช้าๆ ล้วนมีเหตุมาจากบุพเพสันนิวาส
 
 
คำคมความรัก ข้อคิดโดนใจ บทที่ 1 :  บุพเพสันนิวาส

      ความรักระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะบังเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน หรือค่อยๆ งอกงามอย่างช้าๆ ล้วนมีเหตุมาจากบุพเพสันนิวาส  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสอธิบายเอาไว้ว่า ความรักเกิดขึ้นได้ด้วยสาเหตุ 2 ประการ  ประการแรกคือ บุคคลเคยอยู่ร่วมกันในอดีตชาติ และประการที่สองคือ ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในปัจจุบัน เปรียบเสมือนดอกบัวที่เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งโคลนตมและน้ำคือมีโคลนตมอย่างหนึ่ง พร้อมกับน้ำอีกอย่างหนึ่ง ดอกบัวจึงอาศัยเกิดขึ้นได้ ถ้าหากบุคคลเคยอยู่ร่วมกันมาในอดีตชาติ พอได้เจอกันแล้วก็จะถูกอกถูกใจกันเป็นพิเศษ

       การที่คู่ครองจะอยู่ร่วมกันได้นานหรือไม่นั้น นอกจากเหตุที่ประกอบในปัจจุบันแล้ว ยังขึ้นอยู่กับการทำบุญและการใช้ชีวิตร่วมกันมาในอดีต  ถ้าเราสังเกตุพบว่าคู่ใดอยู่ด้วยกันอย่างผาสุก เป็นกัลยาณมิตรให้แก่กันและกัน คู่นั้นมักจะอยู่กันมายาวนานตั้งแต่กาลก่อน ภพชาติก่อน แล้วก็ประคับประคองชีวิตคู่กันมาเป็นอย่างดี  แต่สำหรับบางคู่ ทำบุญร่วมกันมาไม่มาก พอหมดกระแสบุญเมื่อใด ความรักก็จะจางหายไป ขึ้นอยู่กับว่าได้สร้างร่วมกันมามากน้อยเท่าใด แม้ไม่จากเป็น ด้วยการแยกทางกัน ก็จากตาย คือล้มหายตายจากกันไป  ไม่ว่าจะอยู่กับใคร เพราะฉะนั้น เนื้อคู่จะอยู่ร่วมกันได้เป็นระยะเวลานานหรือสั้น ขึ้นอยู่กับว่ามีบุญร่วมกันหรือไม่ เป็นบุพเพสันนิวาสกัน หรือปัจจุบันเกื้อกูลต่อกันและกัน ถ้าปัจจุบันไม่เกื้อกูลกัน ก็อยู่ด้วยกันไม่ยั่งยืนอีกเหมือนกัน
 

คำคมความรัก
คำคมความรักำคมความรัก ข้อคิดโดนใจ  เลือกคู่.... ต้องดูใจ แม้บุพเพสันนิวาสจะเป็นแรงหนุนให้เกิดความรัก แต่เราก็จำต้องมีหลักในการเลือกคู่ชีวิต
เพราะความรักเพียงอย่างเดียว มิใช่เครื่องตัดสินว่าบุคคลนั้นๆจะเป็นคู่ชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับเรา


คำคมความรัก ข้อคิดโดนใจ บทที่ 2 : เลือกคู่.... ต้องดูใจ

       แม้บุพเพสันนิวาสจะเป็นแรงหนุนให้เกิดความรัก แต่เราก็จำต้องมีหลักในการเลือกคู่ชีวิต เพราะความรักเพียงอย่างเดียว มิใช่เครื่องตัดสินว่าบุคคลนั้นๆจะเป็นคู่ชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับเรา  คำว่าคู่ชีวิตหมายถึงคนสองคน คือผัวเดียวเมียเดียว ร่วมกันจึงเรียกว่าคู่ชีวิต  ถ้าคนหนึ่งมีอีกหลายคน จะเรียกว่าอย่างไร  สมมติว่ามีสามคน เราจะเรียกได้อย่างไร คู่หรือคี่  หรือทีมชีวิตได้ไหม เพราะจำนวนไม่ใช่คู่แล้ว กลายเป็นทีมชีวิตไปเสียแล้ว หนึ่งต่อสอง หนึ่งต่อสาม หนึ่งต่อสี่ หรือหนึ่งต่อห้า เราไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นคู่ชีวิต ถ้าหากมีหลายคน ยิ่งคิด ยิ่งแปลก สำหรับคู่ครองที่ครองทีเดียวหลายคน ไม่สามารถใช้คำว่าคู่ได้

      ในการเลือกคู่ชีวิตนั้น  ควรจะศึกษา คบหาดูใจกันก่อน ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพราะเรากำลังสรรหาบุคคลมาเป็นพ่อหรือแม่ของลูกชายและลูกสาวที่จะเกิดมา ซึ่งจะเป็นผู้สืบสกุลต่อไปในอนาคต เราต้องเป็นต้นบุญ ต้นแบบที่ดี ให้ทั้งพ่อและแม่ พร้อมกับลูกที่เกิดมาได้มีความปีติและภาคภูมิใจ อย่าลืมว่าเรากำลังเลือกพ่อของลูก หรือแม่ของลูก และเลือกคนที่จะมาเคียงข้างชีวิตเรา ที่จะสร้างบารมี สร้างความดีร่วมกัน เราไม่ควรดูเพียงความสวย หล่อ รวย เก่งเท่านั้น แต่ต้องดูที่ความดีด้วย อย่าหวังเพียงเพื่อมีทายาทสืบตระกูล และความเอร็ดอร่อยทางเนื้อหนัง เพราะจะเป็นไปในแค่ช่วงสั้นๆ และควรตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติคือ ศรัทธา ศีล ทิฐิ เสมอกันหรือไม่ มีศรัทธาในพระรัตนตรัยเหมือนกันหรือไม่ มีศีล 5 หรือไม่ เป็นบุคคลผู้มีสัมมาทิฐิหรือไม่ ต้องเชื่อเรื่องบุญบาป เหล่านี้เป็นต้น  ถ้าดูใจกันเช่นนี้ ต้องดูไปนานๆ จะคบก็ต้องคบกันนานๆ เพราะในระยะเวลาชั่วครู่นั้น  อาจมีการสร้างภาพกันได้  เพื่อจะให้เขารัก จึงทำตัวให้น่ารักให้เห็น มิใช่อุปนิสัยที่แท้จริง เราจึงต้องคอยดูตอนเขาเผลอ ดูไปเรื่อยๆ ดูใจกันไปก่อน และเว้นระยะห่าง อย่าให้รุกกระชั้นชิด ถ้าหากเราไปกันได้ เห็นว่ามีความพร้อมที่จะสมรส  เตรียมเป็นพ่อคนแม่คนได้แล้ว จะได้ศึกษาเรียนรู้กันต่อไปว่าต้องประพฤติอย่างไรเมื่ออยู่ร่วมกัน และควรสอนอะไรให้กับลูกที่จะเกิดมาได้บ้าง ถ้าทำได้อย่างนี้แล้วชีวิตการครองเรือนของเราก็จะทุกข์น้อย และอยู่กันอย่างมีความสุข
 
คำคมความรัก
คำคมความรักคำคมความรัก ข้อคิดโดนใจ : สมรส... รสแห่งธรรม คำว่า “สมรส” แปลว่า มีรสแห่งธรรมเสมอกัน คือมีศรัทธา ศีล และทิฐิเสมอกัน
คือศรัทธาในพระรัตนตรัย มีศีล 5 เป็นปกติเหมือนกัน


คำคมความรัก ข้อคิดโดนใจ บทที่ 3 : สมรส... รสแห่งธรรม

       คำว่า “สมรส” แปลว่า มีรสแห่งธรรมเสมอกัน คือมีศรัทธา ศีล และทิฐิเสมอกัน คือศรัทธาในพระรัตนตรัย มีศีล 5 เป็นปกติเหมือนกัน  มีสัมมาทิฐิ  เชื่อเรื่องบุญ เรื่องบาป เรื่องกฎแห่งกรรม ส่วนการ “แต่งงาน” คือการทำงานสร้างบารมีให้ดีขึ้น เพราะการใช้ชีวิตคู่ คือการเป็นกัลยาณมิตรให้แก่กันและกัน ประคับประคองกันเป็นคู่บุญ คู่บารมี เพื่อให้งานสร้างบุญบารมีไปได้ตลอดรอดฝั่ง และประสบความสำเร็จ เหมือนรางรถไฟคู่ขนานทั้ง 2 รางที่พาโบกี้ไปสู่จุดหมายปลายทาง 
 
คำคมความรัก

      การแต่งงาน หรือการทำงานให้ดีขึ้น เหมือนกับการแต่งตัว ก็คือการทำตัวของเราให้สวยขึ้น ดีขึ้น ให้ดูดี  งานที่เราควรแต่งคืองานสร้างบุญบารมี จะต้องทำงานตรงนี้ให้ดี เป็นคู่บุญคู่บารมีกันไป เพราะการอยู่ตามลำพัง บางครั้งติดขัด คิดอะไรไม่ออก จำเป็นต้องมีกัลยาณมิตร ต้องมีคู่คิด คู่ปรึกษา แต่บางทีอยู่กันไปนานๆเข้า จึงมองข้ามไปเพราะคุ้นเคยไม่เอาอกเอาใจกัน นึกอยากจะพูดอะไรก็พูด ขาดความเกรงอกเกรงใจกันเสียแล้ว งานสร้างบารมีจึงพลอยเสียไปด้วย
 
คำคมความรัก
คำคมความรักคำคมความรัก ข้อคิดโดนใจ : รักละเมียดละไม  บรรพบุรุษชาวพุทธของเรา ท่านจะสงวนของรักเอาไว้สำหรับคนรัก 
คนที่จะมาเคียงข้างเป็นคู่ชีวิต คู่สร้างบารมี เป็นพ่อเป็นแม่ของลูกเท่านั้น


คำคมความรัก ข้อคิดโดนใจ บทที่ 4 : รักละเมียดละไม

       วัฒนธรรมชาวพุทธ เป็นแบบแผนที่ดีสำหรับชีวิตคู่  เพราะเป็นความรู้สู่การปฏิบัติ ที่จะส่งผลให้เราเป็นเชื้อสายแห่งวงศ์อริยะที่เจริญสูงส่ง  คำว่าพุทธะแปลว่า ผู้รู้แจ้ง เห็นแจ้ง แทงตลอดในสรรพสัตว์ และสรรพสิ่งทั้งหลาย รวมทั้งความจริงของชีวิต เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เพราะฉะนั้น เมื่อได้ศึกษาแล้ว ก็จะรู้ได้ว่าสิ่งใดควรไม่ควร และรู้จักยับยั้งชั่งใจ เป็นไปตามขั้นตอนของผลไม้ ที่ห่ามก่อน แล้วจึงสุกได้ นี่เป็นเรื่องสำคัญทีเดียว ที่จะมีสัมพันธ์รักกันต่อเมื่อถูกศีล ถูกธรรม ถูกกฎหมาย และถูกเวลา

        บรรพบุรุษชาวพุทธของเรา มีความรักอันละเมียดละไม ถ้าหากคนรุ่นหลังได้ศึกษาก็จะพบว่ากว่าจะมาเป็นพระอรหันต์ในบ้านนั้น ท่านได้ดำเนินชีวิตกันอย่างไร ท่านจะสงวนของรักเอาไว้สำหรับคนรัก  คนที่จะมาเคียงข้างเป็นคู่ชีวิต คู่สร้างบารมี เป็นพ่อเป็นแม่ของลูกเท่านั้น ซึ่งเขาพิถีพิถันในเรื่องนี้มาก ไม่รักฉุกละหุก ชิงสุกก่อนห่ามกันเลย
 
 
คำคมความรัก
คำคมความรักคำคมความรัก ข้อคิดโดนใจ : ความรักเป็นของสูงส่ง ไม่ใช่ของสำส่อน สิ่งที่เป็นของรัก ของส่วนตัว เราต้องสงวนเอาไว้
ต้องคอยหมั่นสั่งสอนใจตนเองอยู่ตลอดเวลา มิฉะนั้นแล้วจิตใจก็จะตกต่ำ เป็นการลดคุณค่าลงมา


คำคมความรัก ข้อคิดโดนใจ บทที่ 5 : ความรักเป็นของสูงส่ง ไม่ใช่ของสำส่อน

      ความรักเป็นของสูงส่ง เพราะเป็นการทำให้หญิงและชายที่ได้รับเลือกมาจากคนทั่วโลกกว่าเจ็ดพันล้าน ได้มาเป็นคู่ชีวิตกัน เพื่อทำหน้าที่กัลยาณมิตร แนะนำ เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันในการทำความดี จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง และเป็นทางมาเกิดของผู้มีบุญ ที่จะต้องมาเกิดด้วยความรักอันสูงส่งนี้ เพื่อมาสร้างบารมีในเมืองมนุษย์ต่อไป

      ในเมื่อเราอยู่กามภพ มนุษย์ต้องอาศัยเกิดในครรภ์มารดา คือต้องมีพ่อ มีแม่ เราไม่สามารถทำไปเพียงเพื่อเล่นสนุกสนาน แต่เป็นหน้าที่ ที่จะให้มนุษย์ได้เกิดมาอย่างมีศักดิ์ศรีและภาคภูมิใจ ที่ได้เกิดมาอย่างสง่างาม ในครรภ์มารดาที่เกลี้ยง สะอาด บริสุทธิ์

      สิ่งที่เป็นของรัก ของส่วนตัว เราต้องสงวนเอาไว้ ต้องคอยหมั่นสั่งสอนใจตนเองอยู่ตลอดเวลา มิฉะนั้นแล้วจิตใจก็จะตกต่ำ เป็นการลดคุณค่าลงมา แม้มนุษย์จำเป็นที่จะต้องถือกำเนิดผ่านบิดามารดา แต่ต้องให้ถึงเวลาอันสมควร ถ้ายังไม่ถึงเวลาแต่ไปล่วงเกินเข้า เรามักจะได้ยินคำกล่าวอ้างว่าบุตรเกิดขึ้นในภาวะที่ไม่พร้อม จึงต้องไปทำแท้ง ก่อเป็นวิบากกรรมที่จะผูกพัวพันกันต่อไป

     เพราะฉะนั้น ของสงวน ของรัก ของหวงของเรา เราจะส่งมอบให้กันได้ก็ต่อเมื่อเราตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตคู่ ร่วมกันสร้างบารมีแล้ว และพร้อมที่จะยกฐานะจากแฟนเป็นสามีภรรยาอย่างถูกต้อง ถูกศีลธรรม และถูกกฎหมาย และจะต้องยกสูงขึ้นไปอีกในฐานะบิดามารดา เป็นพรหมและพระอรหันต์ของลูกที่จะเกิดมาต่อไป
 
คำคมความรัก
 คำคมความรักคำคมความรัก ข้อคิดโดนใจ : รักไม่มั่ว ความรักต้องกลับกลายเป็นสิ่งด้อยค่า เมื่อถูกครอบงำโดยความต้องการทางเพศ
และการมั่วสนุกสนานในกามรมณ์ สาเหตุหลักคือการที่ตนเองไม่มีหลักยึดของจิตใจ

คำคมความรัก ข้อคิดโดนใจ บทที่ 6 : รักไม่มั่ว

      ความรักต้องกลับกลายเป็นสิ่งด้อยค่า เมื่อถูกครอบงำโดยความต้องการทางเพศ และการมั่วสนุกสนานในกามรมณ์  พฤติกรรมมั่วรักกันระหว่างบุคคลนี้ เริ่มต้นตั้งแต่การไปเที่ยวเตร่ ดื่มสุรา เสพยาเสพติด เล่นการพนัน นักศึกษาหญิงบางคนอยู่ห่างไกลบิดามารดา เช่าหอพักอยู่ใกล้สถาบันการศึกษา เมื่อมีโอกาสจึงชวนเพื่อนๆมามั่วสุม  คิดไปเองว่า การมีประสบการณ์ทางเพศในวัยเด็กเป็นเรื่องเก่ง โก้ เก๋ และเป็นที่ยอมรับ คนที่ไม่มีประสบการณ์จะไม่ได้รับการยอมรับเข้ากลุ่ม นี้เป็นพฤติกรรมของผู้ที่ยังมีเวรกาเม คล้ายสัตว์ต่างๆ ที่ทำเช่นนี้เป็นปกติ
 
คำคมความรัก

       สาเหตุหลักคือการที่ตนเองไม่มีหลักยึดของจิตใจ หรือมีอยู่แต่ไม่รับมาเป็นที่พึ่งที่ระลึก และปฏิบัติ รองลงมาคือเพื่อน สภาพแวดล้อมในสังคม และปัญหาครอบครัว  วิธีการแก้ไขคือต้องเริ่มตั้งแต่การเลี้ยงดูอบรมโดยพ่อแม่ ส่วนหน่วยงานภาครัฐสามารถช่วยในเรื่องของสังคมโดยรวม สื่อมวลชนทุกประเภทต้องกวดขัน และครูอาจารย์ก็ควรเอาใจใส่ให้การสั่งสอนศิษย์ในเรื่องนี้ โดยเฉพาะตนเอง ต้องมีจิตสำนึกที่ดี การเข้าวัดศึกษาธรรมจึงเป็นสิ่งพึงกระทำ และควรเริ่มตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อให้ทราบความเป็นจริงของชีวิต เข้าใจถึงโทษที่จะเกิดขึ้นทั้งในภพนี้ และภพหน้า รวมถึงความเสื่อม ที่จะเกิดขึ้นกับทั้งร่างกาย และจิตใจ
 
 
คำคมความรัก
คำคมความรักคำคมความรัก ข้อคิดโดนใจ : หลักธรรมที่ทำให้ครองรักกันได้นาน  ต้องมีสังคหวัตถุ 4 ประการ
ต้องมีการแบ่งปันมีคำพูดที่ไพเราะไม่เห็นแก่ตัและมีความเสมอต้นเสมอปลาย
 
คำคมความรัก ข้อคิดโดนใจ บทที่ 7 : หลักธรรมที่ทำให้ครองรักกันได้นาน

       รวมความว่า การที่เราจะรักษาคู่ครองให้อยู่กับเราได้ เราจะต้องทำเหมือนกับเราจับนกไว้ในมือ คือกำหลวมๆ เพราะฉะนั้นเราต้องผูกหย่อนๆ คือต้องมีความยืดหยุ่น จะทำให้อยู่ร่วมกันไปได้ยาวนาน  นอกจากนี้ต้องศึกษาวิธีครองใจ คือมีสังคหวัตถุ 4 ประการ ต้องมีการแบ่งปัน มีการให้ซึ่งกันและกัน (ทาน) มีคำพูดที่ไพเราะ (ปิยวาจา) ช่วยเหลือเกื้อกูล วางตัวเหมาะสมว่าเราเป็นภรรยา ควรทำอย่างไร เป็นสามีควรทำอย่างไร ไม่เห็นแก่ตัว (อัตถจริยา)  และมีความเสมอต้นเสมอปลาย (สมานัตตตา) 

       สำหรับบางคู่ แม้ว่าได้ทำตามคำแนะนำดังกล่าวแล้วก็ตาม ก็ยังไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ ก็มีบ้างเหมือนกัน แต่มีจำนวนน้อย ทั้งนี้ต้องนำกฎแห่งกรรมเข้ามาพิจารณาประกอบ ว่ามาจากสาเหตุใด แต่ถ้าหากปฏิบัติได้ตามที่แนะนำแล้ว ส่วนใหญ่จะสามารถอยู่ร่วมกันได้ยาวนาน  ตามกฎแห่งกรรมแล้ว ถ้าสามีภรรยาคู่หนึ่ง เคยสร้างบุญร่วมกันมา และเคยอยู่ร่วมกันมาช่วงสั้นๆ เมื่อมาเกิดใหม่ แล้วหมดกำลังบุญที่เคยอยู่ร่วมสร้างกันมา ก็จะแยกย้ายจากกันไป นี่กรณีหนึ่ง  อีกกรณีหนึ่ง อาจเป็นกรรมส่วนตัวของภรรยา เพราะผู้หญิงมักจะมีกรรมเจ้าชู้ติดตัวมา ในสมัยที่เป็นผู้ชาย คือไปเจ้าชู้เอาไว้ในอดีต หรือพ่อแม่ลูกมีกรรมร่วมกัน หรือคล้ายๆกัน ก็มาเกิดอยู่ร่วมกัน เมื่อกรรมส่งผล ทำให้ชีวิตครอบครัวไปไม่รอด
 
คำคมความรัก
คำคมความรักคำคมความรัก ข้อคิดโดนใจ : ความรักสากล ความรักสากลเป็นที่สุดแห่งความรัก 
ที่มนุษย์ทุกคนล้วนมีอยู่ภายในตน และควรค่าแก่การแสวงหาอย่างแท้จริง
 
คำคมความรัก ข้อคิดโดนใจ บทที่ 8 : ความรักสากล

      เมื่อฝนผ่านไปก็ทิ้งรุ้งไว้ให้เราชม สี ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง นี่เป็นสีสันบนท้องฟ้า เหมือนเป็นประตูสวรรค์ที่สวยสดงดงามทีเดียว แปลว่าแม้แต่ท้องฟ้ายังต้องการหลากสีสันมาประดับฟ้าให้งดงาม บนพื้นดินก็เช่นเดียวกัน จำต้องมีหลากสีสัน ดังเช่นมนุษย์ที่มีหลากเชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ และสีผิว แต่เมื่อเราปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆ มองผ่านแสงสว่างภายใน จะเห็นโลกใหม่ภายใน เห็นความเหมือนกันซึ่งซ่อนเร้นอยู่ภายใน ซึ่งอยู่เหนือความแตกต่างภายนอก เห็นทุกชีวิตชัดเจน ด้วยจิตใจที่เป็นสุข และเปี่ยมไปด้วยความรัก ไม่ต้องการให้ใครมารัก แต่บังเกิดมีความรักอันสมบูรณ์ และยิ่งใหญ่เกิดขึ้นภายในตนเอง แล้วขยายไปสู่ผู้อื่นเป็นความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นกับจิตใจอย่างแท้จริง คือความรักความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ โดยไม่มีเรื่องกามกิเลสเข้ามาเกี่ยวพัน เพียงแต่รักแล้วปรารถนาอยากให้ทุกคนมีความสุข  เมื่อใจเข้าสู่สภาวะเช่นนี้ ความรักสากลจะเกิดขึ้น เป็นความรักที่มีต่อบุคคลอื่นเสมอเหมือนกัน  เช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้พระองค์จะร่วมสร้างบารมี โดยมีพระนางพิมพาเป็นคู่ชีวิตมาหลายชาติ ในสมัยยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ แต่ท้ายที่สุด พระองค์ก็สามารถตัดพระทัยได้ ละทิ้งความรักความผูกพันส่วนตัว ทรงออกผนวช บำเพ็ญเพียรจนบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ และทรงมีความรักสากลคือมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสรรพสัตว์ เทศน์โปรด อบรมสั่งสอนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจนบรรลุธรรม พ้นทุกข์กันมากมาย แม้แต่พระนางพิมพา และพระราหุล ผู้เคยเป็นภรรยาและบุตรร่วมกันมาหลายชาติ ก็ได้บวช ประพฤติธรรมจนบรรลุผล และเข้าพระนิพพานไปในที่สุด ถือได้ว่าพระองค์ทรงเป็นต้นแบบแห่งความรักสากลนี้อย่างแท้จริง ซึ่งทุกท่านควรยึดถือเป็นแบบอย่าง  ความรักสากลจึงเป็นที่สุดแห่งความรัก  ที่มนุษย์ทุกคนล้วนมีอยู่ภายในตน และควรค่าแก่การแสวงหาอย่างแท้จริง
 
 
คำคมความรัก
คำคมความรักคำคมความรัก ข้อคิดโดนใจ : รักแล้ว รักให้เป็น จำเป็นที่จะต้องหาความรักที่แท้จริงให้เจอ นับเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียว 
ไม่เช่นนั้นก็รักคนนั้น รักสิ่งนี้ รักไปเรื่อยเปื่อย เจออะไรก็รักหมด แต่ลืมที่จะรักตัวเอง

 
คำคมความรัก ข้อคิดโดนใจ บทที่ 9 : รักแล้ว รักให้เป็น
      หลังจากที่เราได้ทราบเกี่ยวกับการทะนุถนอมความรักในลักษณะที่ต่างๆ กัน จนกระทั่งเข้าถึงความรักตนเอง ซึ่งสามารถเติบโตผลิบานเป็นความรักสากลแล้ว  หลวงพ่อขอนำตัวเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างผู้ประสบความสำเร็จในความรักบริสุทธิ์นี้มาเล่าสู่กันฟัง  ท่านเหล่านี้ก็เคยเป็นเหมือนกับคนทั่วๆไป  ที่มีความรักแต่ยังไม่สมบูรณ์ ต่อเมื่อได้ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้ว จึงบริบูรณ์ในความรักได้  สำหรับบางคู่นั้นก็มีชีวิตรักที่ลุ่มๆดอนๆ  เดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็ไม่รักกัน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องหาความรักที่แท้จริงให้เจอ นับเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียว  ไม่เช่นนั้นก็รักคนนั้น รักสิ่งนี้ รักไปเรื่อยเปื่อย เจออะไรก็รักหมด แต่ลืมที่จะรักตัวเอง จึงต้องประสบกับความทุกข์ใจอยู่ร่ำไป บางท่านเล่าเรื่องได้น่ารักมาก แล้วก็น่าอัศจรรย์ว่าสามารถปฏิบัติจนดวงธรรมภายในปรากฏขึ้นในกลางกาย ทำให้มีชีวิตใหม่ มีจิตใจที่สดใส  หันกลับมารักตนเอง และแบ่งปันความรักนั้นให้กับทุกๆคนได้เสมอเหมือนกัน แม้จะเป็นคู่ชีวิตที่มาจากต่างวัฒนธรรม และความเชื่อก็ตาม  ถ้าทุกคนในโลกหันมาปฏิบัติธรรมจนเห็นผลอย่างท่านเหล่านี้ หลวงพ่อเชื่อว่าพรุ่งนี้โลกก็จะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน เปลี่ยนเป็นโลกที่สมบูรณ์ด้วยความรัก ที่ทุกคนมีให้ต่อกันและกัน

*คัดลอกจากหนังสือความรักที่น่ารัก (Lovely Love) #8
 
 
คำคมความรัก
คำคมความรักคำคมความรัก ข้อคิดโดนใจ : อย่าลืม ! ความรักระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะบังเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน
หรือค่อยๆ งอกงามอย่างช้าๆ ล้วนมีเหตุมาจาก "บุพเพสันนิวาส"

คำคมความรัก : คุณอาจเป็นเพียงคนหนึ่งบนโลกใบนี้ แต่คุณอาจเป็นโลกทั้งใบของใครคนหนึ่งก็ได้

คำคมความรัก : มิตรภาพมักจบลงด้วยความรัก แต่ความรักไม่มีวันจบลงด้วยมิตรภาพ

คำคมความรัก : ความรัก"ที่ยิ่งใหญ่" คือ "ไม่เสียใจ" แม้..ไม่ได้อะไร "กลับมา"

คำคมความรัก : ความรักคือความเข้าใจของคนสองคน ไม่ใช่ความอดทนของคนๆ เดียว

คำคมความรัก : หากไม่รักตัวเอง คุณจะไม่มีทางรู้จักคำว่ารัก

คำคมความรัก : รักกันมาเป็นปี จะจบทั้งทีแค่วินาทีเดียว

คำคมความรัก : ความหึงหวงเป็นผลพวงจากความรัก

คำคมความรัก : คนที่ฉลาดที่สุดมักจะบอกว่าไม่รู้เรื่องความรัก ส่วนคนที่โง่ที่สุดมักจะพร่ำเพ้อว่าตัวเองรู้เรื่องความรักดี

คำคมความรัก : รักใครหลายคน ไม่ใช่เหตุผลของคนหลายใจ

คำคมความรัก : รักแท้ มีแม่คนเดียว

คำคมความรัก : อย่าใช้อดีตสร้างอนาคต แต่จงใช้อนาคตลบอดีต

คำคมความรัก : อย่าเสียใจที่เขา ” ทิ้งเราไป ” แต่จงดีใจที่เราได้ ” หัวใจ ” เรากลับคืนมา

คำคมความรัก : ความเชื่อใจเหมือน ยางลบ ผิดบ่อยๆ ยางลบก็ก้อนเล็กลง

คำคมความรัก : ตัดกระดาษต้องใช้กรรไกร...แต่ตัดใจต้องใช้เวลา

คำคมความรัก : จบแบบเจ็บ ๆ "ดีกว่า" เจ็บแบบไม่มีวันจบ...

คำคมความรัก : ถ้าชอบก็กด "Like" ถ้าใช่ก็กด"Love"

คำคมความรัก : ผู้ชายไม่ได้ต้องการนางฟ้า แต่ ต้องการ คนที่มีเวลาให้กัน ... ผู้หญิงไม่ได้ต้องการเทพบุตร แต่ ต้องการ คนที่หยุดสักที

คำคมความรัก : รัก เป็นกริยา แต่อกหัก มันเป็น กรรม

คำคมความรัก : เนื้อคู่ก็เหมือน IPhone 5 ถึงจะมาช้า แต่ก็จะรอ

คำคมความรัก : ความเงียบ มันมักจะ จับมือกับ ความเหงา มาเล่นงานเรา ในเวลา ไม่มีใคร

คำคมความรัก : ยอมเป็นแค่คนดีที่ไม่มีใคร ดีกว่าเป็นคนหลายใจที่ไม่มีอะไรดี

คำคมความรัก : คุณสมบัติหนึ่งของน้ำตา เปลี่ยนสีชมพูให้เป็นสีเทา

คำคมความรัก : บ่อยครั้ง... การหลอกตัวเองก็ทําให้เรามีความสุขมากกว่าได้รู้ความจริง

คำคมความรัก : เหตุผลที่ต้องฆ่าเวลา เพราะเวลาทำให้เธอ เปลี่ยนไป

คำคมความรัก : ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว พบเจอหมดแล้ว แต่ทำไมยังไม่เจอ ฤดูรักซักทีนะ
 
 
คำคมความรัก
คำคมความรักคำคมความรัก ข้อคิดโดนใจ : อย่าละเลยเพื่อน ๆ ของคุณ เพียงเพราะคุณมีคนรัก


คำคมความรัก : ความรักคือการเดินทางไกล กว่าจะถึงหัวใจ มันต้องใช้เวลา

คำคมความรัก : ถึงจะเป็นคนคุ้นเคย ถ้าเอาแต่ละเลย ก็อาจกลายเป็นแค่คนเคยคุ้นกัน

คำคมความรัก : สิ่งที่คนมีแฟนควรเรียนรู้ คือ คนไม่มีคู่เขาอยู่ได้อย่างไรในวันเดียวดาย

คำคมความรัก : ถึงบางครั้งอาจจะพูดแรงไป... แต่ก็แรงไม่ยอมเปลี่ยนปลั๊ก รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง..

คำคมความรัก : ก่อนจะพิมพ์คำว่า "เรา" อย่าลืมเปลี่ยนภาษาล่ะ ไม่อยากกลายเป็น "gik"

คำคมความรัก : อยากบอกเธอว่า.. ปากกา พัดลม ปืน (PEN FAN GUN)..นะ

คำคมความรัก : ผู้ชายก็มักกังวลกับสิ่งที่ผู้หญิงจำได้... ผู้หญิงมักใส่ใจกับสิ่งที่ผู้ชายลืม

คำคมความรัก : ถ้าในวันๆนึงเราได้จับมือคนที่เรารัก นานเท่าจับเม้าท์ก้อคงจะดีนะ

คำคมความรัก : คนที่พูดว่าไม่รู้..มักจะรู้...และคนที่พูดว่า ไม่เป็นไร...มักจะเป็น...แต่ถ้าใครพูดว่า ไม่รัก..มักจะจริง

คำคมความรัก : อย่าทำตัวเป็นแฟนแค่ในนามและความคิด ... โปรดลงมือกระทำด้วย

คำคมความรัก : ฉันดูแลตัวเองได้ เป็นคำบอกเลิก...ที่อยู่ในประโยคบอกเล่า ..

คำคมความรัก : จำไว้.. "ห่างกันซักพัก"..เป็นคำสุภาพที่สุดของคำว่า "เลิกกันเถอะ"

คำคมความรัก : บังคับตัวเองให้เลิกเหงา ยังดีกว่าบังคับเขาให้กลับมา

คำคมความรัก : ลบฉันออกจากเพื่อนไม่เป็นไร แต่อย่าบล็อกได้ไหม เพราะฉันยังอยากรู้ความเคลื่อนไหวของเธอ

คำคมความรัก : เราเป็น คนหลายใจ.. เพราะ ให้เธอได้ทั้ง จริงใจ, เข้าใจ, ใส่ใจ ... แต่ว่าเรา ดันลืมไปอย่างนึง ... เราลืมเผื่อใจ!

คำคมความรัก : ความเปล่าเปลี่ยวเป็นความยากไร้ที่ทรมานที่สุด

คำคมความรัก : ความรักไม่ได้วัดโดยความรู้สึกของคุณ แต่วัดจากการที่คุณทำให้เขารู้สึกอย่างไร

คำคมความรัก : บางครั้ง การที่หลายสิ่งในชีวิตเราไม่ได้สมบูรณ์แบบ มันคงดีกว่า เพราะอย่างน้อย เราก็ได้รับรู้ว่ามันคือความจริง

คำคมความรัก : คุณอาจจะรู้สึกไร้ค่าสำหรับคนคนหนึ่ง แต่คุณก็มีค่ามากมายสำหรับใครอีกคน ดังนั้น จงอย่าลืมคุณค่าของตัวเอง

คำคมความรัก : ความรักทำให้เรามองเห็นทุกอย่าง ทั้งความดี ความเลวร้าย ความเข้มแข็ง และความร้าวราน  แต่กระนั้นเราก็ยังเลือกที่จะรัก

คำคมความรัก : คุณไม่ได้ต้องการใครสักคนที่เติมเต็มชีวิตคุณได้ แต่คุณเพียงแค่ต้องการใครสักคนที่ยอมรับคุณได้ทุกอย่างต่างหาก

คำคมความรัก : ความแตกต่างระหว่าง ชอบ รัก และตกหลุมรักก็เหมือนความแตกต่างระหว่าง ขณะนี้ ชั่วครู่ และตลอดไป

คำคมความรัก : อย่าเสียเวลาและเรี่ยวแรงเพื่อค้นหาคนที่ใช่เพียงแค่เป็นตัวของตัวเอง แล้วคนคนนั้นก็จะเดินเข้ามาหาคุณเอง

คำคมความรัก : จงมองดูว่าความรักของคุณเกิดขึ้นจากแรงดึงดูดทางรูปลักษณ์ภายนอกหรือเปล่าเพราะอีกไม่นาน ความสวยงามก็จะค่อย ๆ หายไปแล้ว

คำคมความรัก : บางครั้ง วิธีที่ดีที่สุดที่จะใกล้ชิดกับคนที่คุณแอบรักได้ก็คือการเป็นแค่เพื่อนของเขา

คำคมความรัก : ไม่สำคัญหรอกว่าใครจะทำร้ายหรือทำให้คุณรู้สึกไม่ดีแต่สำคัญที่ว่า ใครที่อยู่ข้าง ๆ คุณเสมอ และทำให้คุณยิ้มได้อีกครั้งต่างหาก

คำคมความรัก : อย่าท้อแท้และไขว่คว้าบางอย่างที่คุณเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้แต่จงก้าวต่อไปด้วยรอยยิ้ม แล้วคุณก็จะมีความสุข

คำคมความรัก : ถึงแม้สุดท้าย คุณกับคนที่คุณรักจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่จงดีใจที่อย่างน้อยพวกเขาเหล่านั้นก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

คำคมความรัก : หากคุณรักใครสักคนอย่างแท้จริงคุณจะยอมรับอดีตของเขาได้ และทิ้งมันไว้ตรงนั้น

คำคมความรัก : ผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนไหว พวกเธอคิดมากกับเรื่องเล็กๆ และใส่ใจกับทุกอย่างมากกว่าที่ควรจะเป็นและนั่นแหละที่ทำให้ความรักของพวกเธอหนักแน่น

คำคมความรัก : หากคุณหยิบอิฐก้อนเดิมจากความรักครั้งเก่ามาสร้างรักครั้งใหม่คุณก็จะได้สร้างบ้านหลังเดิมนั่นแหละ

คำคมความรัก : จงเป็นตัวของตัวเอง เพราะการเป็นตัวของตัวเองนั้น คุณสามารถเป็นได้ทุกอย่างตามที่คุณต้องการ

คำคมความรัก : อย่ามีคนรักเลย ถ้าหากว่าคุณกำลังทำเหมือนตัวเองโสด

คำคมความรัก : อย่ารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนไม่ดีพอสำหรับคนอื่นเพราะหากใครสักคนไม่เห็นค่าของคุณแล้วพวกเขาก็ไม่มีค่าพอสำหรับคุณเหมือนกัน

คำคมความรัก : วิธีที่ดีที่สุดในการประเมินค่าอะไรบางอย่างคือการอยู่โดยไม่มีสิ่ง ๆ นั้นสักพัก

คำคมความรัก : คู่แท้ คือ คนที่ทำให้เราได้เป็นตัวเองมากที่สุดเท่าที่เราสามารถเป็นได้

คำคมความรัก : จงปล่อยให้คนรักเก่าผ่านพ้นไปกับอดีต ด้วยบทเรียนทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้

คำคมความรัก : การเปลี่ยนจากเพื่อนเป็นคนรักนั้น ง่ายกว่าการเปลี่ยนจากคนรักเป็นเพื่อนอย่างเทียบกันไม่ติด

คำคมความรัก : อย่าละเลยเพื่อน ๆ ของคุณ เพียงเพราะคุณมีคนรัก
*ขอบคุณคำคมความรัก จาก sanook.com และ kapook.com

บทความที่เกี่ยวข้องกับคำคมความรัก
 
วาเลนไทน์นี้ การกอดมีความหมายมากกว่าที่คิด

วันวาเลนไทน์ Valentine’s Day
เพลง มันเป็นของรักนะ 

http://goo.gl/ESvQt


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      เพลงวันสงกรานต์
      ทบทวนพระธรรมเทศนาหลวงพ่อธัมมชโย วันคุ้มครองโลก
      สารมุทิตา จากคณะกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิมาลาลา เซเกรา ศรีลังกา เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย
      สารมุทิตา จากประธานสหพันธ์พุทธนานาชาติ อินเดีย เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย
      สารมุทิตา จากสมเด็จสังฆนายกบังคลาเทศ องค์ที่ 29 แห่งบังคลาเทศ เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย
      สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2567
      คำขวัญวันเด็ก 2567 รวมคำขวัญวันเด็กทุกปี
      โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย เนื่องในวันเข้าพรรษา
      พระประวัติ "สมเด็จพระสังฆราช” องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
      โทษภัยของบุหรี่ ทำไมต้องมีกิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่
      วัดพระธรรมกาย เชิญชวนประชาชน ร่วมสวดธรรมจักร ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช ในเวลา 19.00 น. พร้อมกันทั่วโลก
      โครงการธัมมจักกัปปวัตตนสูตร [ประวัติความเป็นมาของโครงการ]
      วันสงกรานต์ 2567 ประเพณีวันสงกรานต์ ประวัติความเป็นมาวันสงกรานต์