โครงการบวชของวัดพระธรรมกาย

โครงการบวชพระรุ่นเข้าพรรษา รุ่นภาคฤดูร้อน บวชพระนานาชาติ บวชสามเณร อบรมธรรมทายาทชาย - หญิง https://dmc.tv/a17165

บทความธรรมะ Dhamma Articles > Review รายการ
[ 20 ธ.ค. 2558 ] - [ ผู้อ่าน : 17447 ]
 
โครงการบวชพระ ประจำปี พ.ศ. 2564
 
โครงการบวชสามเณร ประจำปี พ.ศ. 2564
 
บวชพระ
 
 
 
บวชพระ
 
 
บวชเณร
 


 
 
การเตรียมตัวเข้าอบรมโครงการอุปสมบทหมู่กิจกรรมระหว่างอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่รวมผลการปฎิบัติธรรมพระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่
บวชเปลี่ยนชีวิต พลิกชีวิตด้วยบุญบวชเริ่มก้าวย่างออกเดินธุดงค์ ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ปีที่ 2
บวชรักษาศีล 8
 

 
 

      การบวชจะเป็นการช่วยทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา และมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเป็นดินแดนแห่งสันติสุขอันเกิดจาก พุทธธรรม อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บวชทุกท่าน จะได้ฝึกฝนอบรมตนเอง เพื่อให้เป็นพระแท้ตามพระธรรมวินัย เปี่ยมด้วยศีล สมาธิ(Meditation)และปัญญา ซึ่งถือเป็นการใช้วันเวลาอย่างคุ้มค่าและมีความหมายต่อการเกิดมาเป็นมนุษย์ อย่างยิ่ง ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เคยตรัสไว้ว่า "ชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีศีล มีสมาธิ ยังประเสริฐกว่าชีวิตตั้งร้อยปี ของผู้ทุศีล ไร้สมาธิ"

อานิสงส์ของการบวช
 

     1. เป็นผู้รู้จักบริหารเวลา คือรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เรียกว่า ความเป็นผู้รู้กาล ซึ่งเป็นคุณธรรมข้อหนึ่งที่ทำให้เป็นสัปบุรุษ

     2. แม้ช่วงเวลาจะสั้น แต่ถ้าลงปฏิบัติอย่างจริงจัง ก็จะได้รับความสุขสงบจากการบำเพ็ญสมณะธรรม

     3. มีโอกาสได้ศึกษาหลักธรรม ซึ่งนำไปใช้ควบคู่กับความรู้ทางโลก ให้ได้ใช้ความรู้ ในทางที่ถูกที่ควร
 
     4. ได้ฝึกวินัยและเข้าใจวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ถ้าตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองอย่างจริงจัง ต่อไปจะเป็นคนรักระเบียบวินัย
 
     5. ได้ฝึกสมาธิ ทำจิตให้สงบ ซึ่งเป็นผลดีต่อการเรียนและการทำงานต่างๆ
 
     6.  เกิดความปลื้มปีติยินดีที่ได้ทำความดี ซึ่งความปีตินี้เองที่จะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหัวใจอยู่เสมอ

     7. ทำให้มีความอดทน ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆ

     8. ทำให้รู้จักตนเอง คือรู้ว่าตนเองมีความรู้ความสามารถคุณธรรมแค่ไหน เพียงใด เพื่อที่จะได้พัฒนาปรับปรุง ตนเองให้ดียิ่งขึ้น
 
     9.ได้ชื่อว่าเป็นผู้เริ่มถากถางหนทางไปพระนิพพาน
 
     10. ผู้บวชย่อมได้โอกาสในการสั่งสมเนกขัมมบารมี (คือบารมีที่เกิดจากการออกบวช) ตามรอยบาท พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

     11. ผู้บวชย่อมได้บุญใหญ่ที่จะช่วยปิดอบาย เปิดหนทางสวรรค์และพระนิพพาน ติดตัวไปยาวนาน ถึง 64 กัป
 
     12. ผู้บวชและ ผู้สนับสนุนการบวชย่อมได้อานิสงส์ (ผลที่ได้จากการทำความดี) คือ เป็นผู้มีปัญญา มีสัมมาทิฐิ สมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์และอริยทรัพย์ และได้เกิดในดินแดนที่มีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ไปนับภพนับชาติไม่ถ้วน
 
     13. สังคมและประเทศชาติเกิดความสงบสุข ร่มเย็น ผ่านพ้นปัญหาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างเป็นอัศจรรย์

     14.  สร้างผู้นำทางศีลธรรมให้เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินไทย จะได้ช่วยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาลนาให้อยู่คู่ชาติไทยและโลกใบนี้ไปตราบนาน เท่านาน

     15. สร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่พุทธบริษัท 4 ทั้งแผ่นดินไทย เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการฟื้นฟูศีลธรรม และพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนสืบไป
 
 
      การอบรมศีลธรรมทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับวัดพระธรรมกาย เพราะวัตถุประสงค์ของการสร้างวัดพระธรรมกาย ก็คือ "การสร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ และสร้างคนให้เป็นคนดี" ซึ่ง โครงการส่วนใหญ่ได้รับความสนใจ และได้รับความร่วมมือจากผู้คนเป็นอันมาก แม้ว่าในปัจจุบันนี้ หลาย ๆ คนจะมีทัศนะว่า ศาสนธรรม คำสอนเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจก็ตาม แต่โครงการ ต่าง ๆ ที่ทางวัดจัดขึ้นช่วยพิสูจน์ให้เห็นว่าพระพุทธธรรมคำสอนมิใช่เป็นเพียงความ รู้ที่อยู่ในตำรา แต่สามารถนำมาปฏิบัติและก่อให้เกิดประโยชน์ได้ทุกกาลสมัย

     โครงการของวัดพระธรรมกายที่ได้รับความสนใจจากผู้คนมากที่สุดโครงการหนึ่ง ก็คือ โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ซึ่งเป็นโครงการที่จัดอย่างต่อเนื่อง ปีละ 2 ครั้ง ในภาคฤดูร้อนและในฤดูกาลเข้าพรรษา ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเหมาะสมที่สุด เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยอาศัยหลัก ความก้าวหน้าทางวัตถุควบคู่ไปกับความเจริญทางด้านจิตใจŽ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-831-1234
 

บทความน่าอ่านเกี่ยวกับการบวช


http://goo.gl/SUOv6g


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วันแม่แห่งชาติ 2564 กลอนวันแม่ ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ
      ปฐมเทศนาในวันอาสาฬหบูชา
      วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2564 World No Tobacco Day
      112 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
      พระพุทธศาสนากับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
      วันมาฆบูชา 2564 ประวัติความสำคัญ กิจกรรมวันมาฆบูชา
      วันวาเลนไทน์ Valentine’s Day ประวัติและธรรมเนียมปฏิบัติในวันวาเลนไทน์
      ทุกข์โทษภัยของวจีกรรม
      นกน้อยผู้มีจิตเลื่อมใส
      ทำถูกหลักวิชชา นำพาสู่สวรรค์
      Affiliate Marketing ทำอย่างไร
      อารมณ์กับการเกิดโรค
      ฝึกเด็กอย่างไรโตไปไม่โกง