พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "ตามรอยยุคลบาท จะเป็นปราชญ์ที่ดี"

พุทธสุภาษิต วันนี้ "มหาปุริสภาวสฺส ลกฺขนํ กรุณาสโห อัชฌาศัยที่ทนไม่ได้เพราะกรุณา เป็นลักษณะของมหาบุรุษ" พุทธศาสนสุภาษิต ที่บัณฑิตควรศึกษาไว้... https://dmc.tv/a16697

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พุทธสุภาษิต
[ 1 ต.ค. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 17661 ]

พุทธสุภาษิต

พุทธสุภาษิต
เรื่อง ตามรอยยุคลบาท จะเป็นปราชญ์ที่ดี
จากหนังสือ พุทธภาษิตสะกิดใจ เล่มที่ ๓
 

มหาปุริสภาวสฺส ลกฺขนํ กรุณาสโห
"อัชฌาศัยที่ทนไม่ได้เพราะกรุณา เป็นลักษณะของมหาบุรุษ"


พุทธศาสนสุภาษิต
 
     มหาบุรุษ หมายถึง บุคคลผู้ยิ่งใหญ่ด้วยคุณธรรม ได้แก่ พระพุทธเจ้า หรือ พระราชามหากษัตริย์ เป็นต้น ซึ่งท่านทั้งหลายเหล่านี้ จะเป็นผู้อัชฌาศัยที่มากล้นไปด้วยพระมหากรุณา เมื่อเห็นผู้ใดผู้หนึ่งตกทุกข์ได้ยาก จะทนอยู่ไม่ได้ จะยินดีช่วยเหลือเกื้อกูล โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบาก มีความพยายามขวนขวาย เพื่อประโยชน์แก่มหาชน ตัวอย่างเช่น พระพุทธเจ้า หรือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทั้งหลาย สมควรที่เราทุกคนผู้อยู่ใต้เบื้องพระยุคลบาท จะได้เชื่อฟัง และปฎิบัติตามพระโอวาทที่ดี เมื่อทำได้อย่างนี้ ผู้นั้นจะชื่อว่า นักปราชญ์

     พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลาย ทรงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชาวโลก ในฐานะของผู้ที่เป็นประมุขของพระพุทธศาสนาทรงมีพระทัยอันใสสะอาดบริสุทธิ์ มีพระปัญญาอันประกอบด้วยเหตุที่ถูกต้อง มีพระอัชฌาศัยประกอบด้วยพระมหากรุณา ทรงสงสารหมู่สัตว์ที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฎสงสารไม่มีวันที่จะสิ้นสุด ได้ทรงสู้ทนกับความเหนื่อยยาก ลำบากพระวรกาย เสด็จไปเทศนาโปรด ใช้เวลาถึง ๔๕ พระพรรษา พระลักษณะเช่นนี้ชาวโลกจึงเทิดทูนพระองค์ ขนานพระนามว่า พระมหาบุรุษ

     ชาวเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลาย ซึ่งมีชื่อว่า พุทธศาสนิกชนควรจะได้บำเพ็ญตนให้สมกับ เป็นศิษย์ของพระตถาคต กล่าวคือน้อมนำเอาพระอัชฌาศัย ของพระองค์ ๓ ประการ มาประพฤติปฎิบัติ ที่เรียกว่า ดำเนินตามรอยพระยุคลบาท คือ สะอาดกายวาจา - มีปัญญาปรากฎ - ทำประโยชน์สังคม ได้แก่ พระบริสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ

     เพราะฉะนั้น หากบุคคลใดมาบำเพ็ญตน ตั้งอยู่ในพระคุณทั้ง ๓ ประการนี้ และหมั่นกราบไหว้บูชาทำวัตรสวดมนต์ทุกเช้าค่ำจะเกิดความดี ความเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว และปฎิบัติตนโดยไม่เกียจคร้าน มีความขยันอดทนอยู่เสมอ จะฉายแสงแห่งคนดีให้ปรากฎดังนี้ ขอให้คิดว่า

     ๑. การช่วยเหลือกัน เป็นสันดานของชาวพุทธ คนเห็นแก่ตัวเป็นคนชั่วที่สุด
     ๒. พุทธคุณสามนำพุทธบริษัท จะต้องปฎิบัติ จะเป็นปราชญ์ที่ดี
 
พุทธศาสนสุภาษิต

http://goo.gl/I0Tnht


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      มลทินที่ร้ายแรงที่สุด
      พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "เกียจคร้านเป็นมารชีวิต"
      พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "เกียจคร้าน เป็นสันดานคนเลว"
      พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "มนต์มีการไม่ท่องบ่นเป็นมลทิน"
      พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นการยาก"
      พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "ถึงจะรู้ว่าจริง ก็ชอบอิงของหลอก"
      พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "ชีวิตเกิดมาเหมือนขึ้นนาวาข้ามสมุทร"
      พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "การได้เกิดเป็นมนุษย์ เป็นของยาก"
      พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "สักการะย่อมฆ่าคนชั่วเสียได้"
      พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "ของดีความดีต้องมีคู่กัน"
      พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "คนชั่วช้า ไม่พ้นตาสังคม"
      พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "กตัญญูกตเวที เป็นคนดีของชาติ"
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร