ถาม-ตอบ มหาธรรมยาตราธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร

ถาม-ตอบ มหาธรรมยาตราธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร โดย พระมหาสมเกียรติ วรยโส ป.ธ.9 อภิธรรมมหาบัณฑิต, พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโก ป.ธ.9, พระมหา ดร.สุธรรม สุรตโน ป.ธ.9, พระ ดร.สมศักดิ์ จนฺทสีโล https://dmc.tv/a17225

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 5 ม.ค. 2557 ] - [ ผู้อ่าน : 16830 ]
ถาม-ตอบ มหาธรรมยาตราธุดงค์ธรรมชัย
เส้นทางพระผู้ปราบมาร


โดย พระมหาสมเกียรติ วรยโส ป.ธ.9 อภิธรรมมหาบัณฑิต, พระมหาวีรวัฒน์  วีรวฑฺฒโก ป.ธ.9,

พระมหา ดร.สุธรรม  สุรตโน ป.ธ.9, พระ ดร.สมศักดิ์ จนฺทสีโล
 


มหาธรรมยาตราธุดงค์ธรรมชัยคืออะไร

      มหาธรรมยาตรา คือ การเดินไปเป็นหมู่ใหญ่ของพระภิกษุเพื่อเผยแผ่ธรรมและปฏิบัติธุดงควัตรอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งไปด้วย เพื่อชนะกิเลสด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ธุดงค์คืออะไร

    ธุดงค์ คือ วิธีปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสตนเองอย่างเข้มข้น และเป็นวิธีที่จะช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติมรรคมีองค์ 8 อันเป็นข้อปฏิบัติเพื่อปราบทุกข์ให้เจริญก้าวหน้าขึ้น

ธรรมชัยคืออะไร


    ธรรมชัย คือ การชนะมารคือกิเลสเป็นต้นด้วยธรรมของพระพุทธองค์


ทำไมต้องเดินในเมือง  ปฏิบัติอยู่กับที่ หรือเดินอยู่ในป่าไม่ได้หรือ


    1. ความทุกข์อยู่ในใจของคน จะแก้ทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ใจชุ่มชื่น เบิกบาน ผ่องใส และคนส่วนมากก็รวมกันอยู่ในเมืองมากกว่าที่อยู่ในป่า การที่คนในเมืองได้เห็นมหาธรรมยาตราของพระภิกษุที่ฝึกฝนตนเองมาอย่างดีเป็นระเบียบเรียบร้อย จิตย่อมเบิกบานผ่องใส เมื่อจิตผ่องใส สว่าง ความทุกข์ความมืดมนต่างๆที่มีอยู่ในใจขณะนั้นก็เป็นอันถูกขจัดไป เหมือนพระอาทิตย์ขึ้น ก็ย่อมกำจัดความมืดไป ทำให้โลกนี้สว่างได้ฉะนั้น

    2. คนส่วนมากอยู่ในเมือง คนเมืองเมื่ออยู่ร่วมกันจำนวนมากก็มีทุกข์มากอันเกิดจากการไม่สำรวมกาย  วาจา  จึงเกิดการกระทบกระทั่งในการอยู่ร่วมกัน เมื่อมาเห็นพระธุดงค์ผู้มีความสงบสำรวม ยาตรามาอย่างเป็นระเบียบ เรียบร้อย สง่างาม จำนวนมากถึง 1,129 รูป จิตก็จะเกิดความเลื่อมใส ศรัทธา เกิดสติได้คิดว่า พระท่านแม้มีจำนวนมากก็ไม่เกิดทุกข์จากการอยู่ร่วมกัน เพราะท่านฝึกฝนสติมาอย่างดี เราก็ควรฝึกตนเองให้มีสติจะได้สงบ สำรวมเช่นท่าน ทุกข์อันเกิดจากใจที่เร่าร้อนเพราะการกระทบกระทั่งกันก็จะได้สงบลงเหมือนอย่างพระท่าน

    3. คนในเมืองได้เห็นพระธุดงค์ต้นแบบในการฝึกฝนตนเองจำนวนมาก ซึ่งได้ฝึกฝนตนเองตามวิธีปฏิบัติของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี ผู้ค้นพบวิธีปราบมารกำจัดทุกข์ตามแบบอย่างพระพุทธองค์ซึ่งเป็นพระผู้ปราบมารองค์แรก ก็จะทำให้เกิดกำลังใจอาจหาญร่าเริงที่จะปฏิบัติตามท่าน
 
หลวงปู่วัดปากน้ำ <a href=http://www.dmc.tv/pages/phramongkolthepmuni/2007-04-21-1.html title='ภาษีเจริญ' target=_blank><font color=#333333>ภาษีเจริญ</font></a>
พระมงคลเทพมุนี (สด  จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
พระผู้ปราบมาร

พระผู้ปราบมารคือใคร


    พระผู้ปราบมาร คือ พระผู้กำจัดทุกข์อันเกิดจากกิเลสมารเป็นต้นให้หมดสิ้นไป และสอนวิธีกำจัดทุกข์ให้แก่ชาวโลก โดยมีพระพุทธองค์เป็นพระผู้ปราบมารองค์แรก และพระมงคลเทพมุนี หลวงปู่สดวัดปากน้ำภาษีเจริญ พระผู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันจนค้นพบวิธีปฏิบัติในการกำจัดทุกข์อย่างง่ายๆ ตามวิธีการปฏิบัติของพระพุทธองค์ซึ่งเป็นพระผู้ปราบมารองค์แรก เพราะเส้นทางนี้ได้เลือนรางไปหลังพุทธปรินิพพานแล้วประมาณ 500 ปี

มารคือใคร


    มาร คือ สิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ และขัดขวางการทำความดีทั้งปวง ได้แก่ กิเลส, กรรม, ผลของกรรม, ความตาย และคนเลว

เส้นทางพระผู้ปราบมารคืออะไร


    เส้นทางพระผู้ปราบมาร คือ วิธีปฏิบัติในการปราบทุกข์อันเป็นเส้นทางภายในตัวของทุกคน และเส้นทางเดินไปสู่สถานที่ให้ระลึกถึงพระผู้ปราบมารในยุคปัจจุบันคือพระมงคลเทพมุนี หลวงปู่สดวัดปากน้ำภาษีเจริญ พระผู้ค้นพบเส้นทางปราบมารของพระพุทธองค์ผู้เป็นพระปราบมารองค์แรก ซึ่งเลือนรางไปให้ย้อนกลับมาในยุคนี้

การเดินในเมืองผิดพุทธประสงค์หรือไม่


      การเดินแต่ละครั้งเป็นการเดินตามพุทธประสงค์ คือ เดินไปเพื่อเผยแผ่วิธีกำจัดทุกข์ให้ชาวโลก และฝึกฝนการกำจัดทุกข์ของพระภิกษุ มิได้เดินเพื่อต้องการปัจจัยลาภหรือต้องการโอ้อวดแบบแฟชั่นโชว์  แต่ว่าจะเกิดประโยชน์แก่ผู้มีบุญบางพวกคือคนที่ยังไม่เลื่อมใสก็จักทำจิตให้เลื่อมใส คนที่เลื่อมใสแล้วก็จะเลื่อมใสยิ่งขึ้นไป  ซึ่งคนบากพวกจะแสดงออกถึงความเลื่อมใสด้วยการบูชาด้วยดอกไม้เป็นต้น บางพวกจักถวายภัตตาหาร น้ำปานะ บางพวกก็จักละความเห็นผิดเป็นสัมมาทิฏฐิ ซึ่งทั้งหมดนั้นก็จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่คนเหล่านั้นตลอดกาลนาน

ทำไมต้องเดินทุกปี


    ความทุกข์เกิดขึ้นทุกวัน แม้ผู้ที่ฝึกกำจัดทุกข์อันเกิดจากกิเลสทุกวัน ก็ยังไม่รู้เลยว่ากิเลสตัวต้นเหตุให้เกิดทุกข์จะหมดสิ้นเมื่อไร พระท่านมาเดินเพื่อให้สติให้เป็นต้นแบบของการสำรวมระวังแก่คนจำนวนมากเพียงปีละครั้ง    ถือว่ายังน้อยมาก ไม่เพียงพอที่จะให้เกิดสติในการเตือนให้กำจัดทุกข์ได้

ทำไมต้องหล่อด้วยทองคำด้วยล่ะ


    ความจริงหากหาโคตรเพชรได้ใหญ่ขนาดรูปท่านได้ หรือได้รัตนชาติอื่นใดที่มีค่าที่สุดในโลกมนุษย์มาหล่อหลอมเป็นรูปของท่านได้ เหล่าศิษยานุศิษย์ผู้รู้ซึ้งถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านก็คงจะหามาหล่อหลอมเป็นรูปของท่านแล้ว ไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นทองคำหรอกนะ เพราะรัตนะใดๆในโลก ก็มีคุณค่าไม่เท่ากับพระรัตนตรัย โดยเฉพาะเฉกเช่นพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารองค์ปัจจุบัน ซึ่งสละชีวิตเป็นเดิมพันในการค้นพบเส้นทางปราบมารกำจัดทุกข์ตามแบบอย่างพระผู้ปราบมารองค์แรกคือพระพุทธองค์ ซึ่งเส้นทางนี้ได้เลือนรางไปให้หวนกลับคืนมาใหม่ 

ทำไมต้องปูเสื่อและโปรยดอกไม้ด้วย


    เป็นการเชิดชูบูชาแด่พระรัตนตรัยอย่างสุดซึ้งทางกายกรรมที่จะทำให้ผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสเกิดความเลื่อมใส ผู้ที่เลื่อมใสแล้วเกิดความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยยิ่งๆขึ้นไป เพราะมาเห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยสงบสำรวมของพระภิกษุแม้มีจำนวนมากก็ตามที ซึ่งวิธีการนี้ก็มีผู้ทำมาแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาล ซึ่งเป็นการกระทำของผู้ที่มีจิตผ่องใสเต็มที่แล้ว

ทำไมต้องเอาดอกดาวเรืองด้วย ดอกไม้อย่างอื่นไม่ได้หรือ


    เพราะดอกดาวเรืองหาได้ ปลูกง่าย ไม่มียางกัดเท้า ไม่มีหนาม หรือความแข็งที่จะไปบาดเท้าพระภิกษุ และมีสีเหลืองสว่างใกล้เคียงกับผ้ากาสาวพัสตร์ของพระภิกษุ ทำให้จิตใจของผู้โปรยและของพระธุดงค์ผู้เดินรู้สึกสงบเย็นไปด้วย

หลวงปู่สดคือใคร มีความสำคัญอย่างไร ศักดิ์สิทธิ์อย่างไร    


    หลวงปู่สดคือพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงทางพระนิพพานชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพัน จนค้นพบเส้นทางพระผู้ปราบมารด้วยพระธรรมกายให้ย้อนหวนคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง หลังจากเส้นทางนี้ลางเลือนไปแล้วตั้งแต่ครั้งหลังพุทธปรินิพพานได้ประมาณ 500 ปีหรือประมาณหลังสังคายนาครั้งที่ 4 (3 ครั้งแรกที่อินเดียและครั้งที่ 1 ในลังกา รวมเป็น 4 ครั้งซึ่งยังรุ่งเรืองด้วยพระอรหันต์และพระอริยสาวก) แล้ว

    หลังจากที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ค้นพบเส้นทางปราบมารด้วยพระธรรมกายแล้ว ก็มีมหากรุณาได้นำไปเผยแผ่ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามจนเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัว ทำให้ได้ประสบความสุขภายในและความสำเร็จประโยชน์ในปัจจุบันตามที่ปรารถนา เช่น รอดตาย หายป่วย ร่ำรวยขึ้นเป็นต้นอีกมากมาย ดังที่บันทึกไว้ในหนังสือประวัติของท่าน และสิ่งที่ปรากฏชัดให้เห็นชัดเป็นรูปธรรมในอิทธิปาฏิหาริย์ของหลวงปู่สำหรับผู้ที่ยังไม่ชอบการปฏิบัติก็คือพระของขวัญวัดปากน้ำซึ่งหลวงปู่ได้ประกอบวิชชาธรรมกายขณะทำ ทำให้มีความศักดิ์สิทธิ์ตลอดกาล ดังที่กล่าวขานในหนังสือพระเครื่องทั่วไป ทำให้หลวงปู่พระผู้ปราบมารเป็นที่เคารพเลื่อมใสยิ่งของเหล่าศิษยานุศิษย์ผู้รู้ซึ้งถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่นี้ตลอดกาล
 
ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 2
ภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 2 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2556 จากที่ดินตลิ่งชันถึงร.ร.สุรศักดิ์มนตรี

ทำไมต้องมาเดินธุดงค์ในเมือง


    ที่ต้องเดินในเมืองก็ด้วยเหตุผล 2 ประการหลักๆ คือ

      1. เพราะเป็นเส้นทางผ่านไปสู่สถานที่ให้ระลึกถึงพระผู้ปราบมารในยุคปัจจุบัน อันจะนำไปสู่การย้อนรอยถึงพระผู้ปราบมารในอดีตองค์แรกคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น    
 
      2. ประโยชน์ของการเดินในเมืองก็เพื่อเผยแผ่ธรรมะคือเส้นทางปราบกิเลสมารซึ่งอยู่ภายในใจของทุกคน ซึ่งคนส่วนมากก็อยู่ในเมือง และคนในเมืองส่วนมากก็มีบุญบารมีมากพอ (หากไม่มีกรรมมาบังเสียก่อน) ที่จะปฏิบัติตามเส้นทางปราบมารภายในได้http://goo.gl/TwUj5Q


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      กรณีการจัดการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะพระธรรมยาตรา
      กิจกรรมที่พึงปฏิบัติในวันพระ
      ข้อคิดสะกิดใจ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
      ประมวลภาพพิธีทอดกฐินสามัคคีบำรุงวัด วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
      ประมวลภาพวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ประจำปี 2561
      ประมวลภาพงานบุญวันธรรมชัย 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
      ประวัติการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
      ประมวลภาพงานบุญวันสมาธิโลก ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      ประมวลภาพวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      5 เทคนิคใน "การสื่อสาร" ให้โดนใจ
      ศีล 5 กับกลอนสุนทรภู่
      ประมวลภาพวันวิสาขบูชา 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      วันวิสาขบูชามีความสําคัญอย่างไร   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
กรณีการจัดการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะพระธรรมยาตรา
  กรณีการจัดการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะพระธรรมยาตรา 1,135..
(16 ม.ค. 2562)    ชม 212 ครั้ง
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร