เพลงวันงดสูบบุหรี่ เพลงสำหรับส่งเสริมการเลิกบุหรี่

เพลงวันงดสูบบุหรี่ เพลง เทเหล้า-เผาบุหรี่ เพลงเทเหล้าเผาบุหรี่ (Pour out the Alcohol and Burning Tobacco) https://dmc.tv/a18089

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 28 พ.ค. 2557 ] - [ ผู้อ่าน : 9932 ]

เพลงวันงดสูบบุหรี่ เทเหล้าเผาบุหรี่


เพลงสำหรับวันงดสูบบุหรี่โลก

เลิกบุหรี่เพื่อลูก


เพลงเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ เพลงที่ 1 >>> เพลงเทเหล้า-เผาบุหรี่


เนื้อเพลง : เทเหล้า - เผาบุหรี่
 
เทเหล้าเผาบุหรี่
ของไม่ดีเอาออกทิ้งไป
บ้านเราตะได้สดใส
เสนียดจัญไรจะต้องไม่มี
เทวจะลงรักษา
เสน่ห์จะมา  บ้านก็สุขี
ทรัพย์สินเนีองนองล้นปรี่
ของดีดีไหลมาเทมา
เอ้าเฮ..!  เทไปเลย
เอ้าเฮ..!  เทไปเลย
เอ้าเฮ..!  เทไปเลย
อย่าเสียดายราคา
แม้ขวดสวยก็ไร้คุณค่า
ทุบทิ้งดีกว่า  ห่อผ้าทิ้งไป
บุหรี่มีกี่ยี่ห้อ
อย่ารีรอเอาไปเผาไฟ
หักดิบ..หักดิบ..ตัดใจ
เสนียดจัญไรจะต้องไม่มี

เทเหล้าเผาบุหรี่
ของไมาดีเอาออกทิ้งไป
บ้านเราจะได้สดใส
เสนียดจัญไรจะต้องไม่มี
เทวจะลงรักษา
เสน่ห์จะมา  บ้านก็สุขี
ทรัพย์สินเนีองนองล้นปรี่
ของดีดีไหลมาเทมา
เอ้าเฮ..!  เทไปเลย
เอ้าเฮ..!  เทไปเลย
เอ้าเฮ..!  เทไปเลย
อย่าเสียดายราคา
แม้ขวดสวยก็ไร้คุณค่า
ทุบทิ้งดีกว่า  ห่อผ้าทิ้งไป
บุหรี่มีกี่ยี่ห้อ
อย่ารีรอเอาไปเผาไฟ
หักดิบ..หักดิบ..ตัดใจ
เสนียดจัญไรจะต้องไม่มี

อย่ารีรอเอาไปเผาไฟ
หักดิบ..หักดิบ..ตัดใจ
เสนียดจัญไรจะต้องไม่มี
หักดิบ..หักดิบ..ตัดใจ
เสนียดจัญไรจะต้องไม่มี
หักดิบ..หักดิบ..ตัดใจ
เสนียดจัญไรจะต้องไม่มี
อธิษฐานต่อแต่นี้ไป
ชีวิตใหม่ให้เจอสิ่งที่ดี
 
 

เพลงเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ เพลงที่ 2 >>> เพลงเทเหล้า-เผาบุหรี่ (ภาษาไทย)  เวอร์ชั่นการ์ตูน

 


เนื้อเพลง : เทเหล้า - เผาบุหรี่

ผู้ใดเทเหล้า เผาบุหรี่ได้ ผู้นั้นคือวีรบุรุษ วีรสตรีของโลกที่แท้จริง
เป็นผู้ที่งดงามประดุจพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญที่พ้นจากหมู่เมฆ

 
เทเหล้าเผาบุหรี่
ของไม่ดีเอาออกทิ้งไป
บ้านเราตะได้สดใส
เสนียดจัญไรจะต้องไม่มี
เทวจะลงรักษา
เสน่ห์จะมา  บ้านก็สุขี
ทรัพย์สินเนีองนองล้นปรี่
ของดีดีไหลมาเทมา

เอ้าเฮ..!  เทไปเลย
เอ้าเฮ..!  เทไปเลย
เอ้าเฮ..!  เทไปเลย
 
อย่าเสียดายราคา
แม้ขวดสวยก็ไร้คุณค่า
ทุบทิ้งดีกว่า  ห่อผ้าทิ้งไป
 
บุหรี่มีกี่ยี่ห้อ
อย่ารีรอเอาไปเผาไฟ
หักดิบ..หักดิบ..ตัดใจ
เสนียดจัญไรจะต้องไม่มี

เทเหล้าเผาบุหรี่
ของไมาดีเอาออกทิ้งไป
บ้านเราจะได้สดใส
เสนียดจัญไรจะต้องไม่มี
เทวจะลงรักษา
เสน่ห์จะมา  บ้านก็สุขี
ทรัพย์สินเนีองนองล้นปรี่
ของดีดีไหลมาเทมา
 
เอ้าเฮ..!  เทไปเลย
เอ้าเฮ..!  เทไปเลย
เอ้าเฮ..!  เทไปเลย
 
อย่าเสียดายราคา
แม้ขวดสวยก็ไร้คุณค่า
ทุบทิ้งดีกว่า  ห่อผ้าทิ้งไป
 
บุหรี่มีกี่ยี่ห้อ
อย่ารีรอเอาไปเผาไฟ
หักดิบ..หักดิบ..ตัดใจ
เสนียดจัญไรจะต้องไม่มี

อย่ารีรอเอาไปเผาไฟ
หักดิบ..หักดิบ..ตัดใจ
เสนียดจัญไรจะต้องไม่มี

 

เพลงเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ เพลงที่ 3 >>> เพลงเทเหล้าเผาบุหรี่ (Pour out the Alcohol and Burning Tobacco) V. ภาษาอังกฤษ

 

เนื้อเพลง : เทเหล้าเผาบุหรี่
คำร้อง : ตะวันธรรม
ใช้ในการสอนศีลธรรม

 

Burn your tobacco.
Pour out your alcohol.
Your homes will be brighter.
good things will come to you.
The angel by your side.
Will shower love upon your home.
There's treasure all around you.
merits to be one.
Let's pour it out.
Let's burn it up.
Let's pour it out.
do not regret the price.
We gonna break all the pretty bottles
throw them away.
Tobacco and alcohol
We will destroy them all.
Do it, decide to do it.
only good things will come to you.
Pour it out (pour it out)
burn it up. (burn it up)
Pour it out (pour it out)
burn it up. (burn it up)
Pour it out (pour it out)
burn it up. (burn it up)
Pour it out (pour it out)
burn it up. (burn it up)
Do it (ok). just decide to do it (let's do it).
Decide to break those bottles.
And the angel will stop by.

เผาบุหรี่
เทเหล้า
บ้านเราจะได้สดใส
จะมีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตคุณ
เทวาจะลงรักษา
เสน่ห์จะมาบ้านก็สุขี
ทรัพย์สินเนื่องนองส้นปรี่
ของดีดีไหนมาเทมา
เอ้า เฮ เทไปเลย
เอ้า เฮ เผาไปเลย
เอ้า เฮ เทไปเลย
อย่าเสียดายราคา
พวกเราจะทำลายขวดสวยเหล่านี้ให้

หมด
ทิ้งมันไปเลย
ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่หรือเหล้า
พวกเราก็จะทำลายไปให้หมด
หัดดิบ ตัดใจ
จะมีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตคุณ
เทไปเลย
เผามันทิ้งไป
เทไปเลย
เผามันทิ้งไป
เทไปเลย
เผามันทิ้งไป
เทไปเลย
เผามันทิ้งไป
หักดิบ ตัดใจ
ตัดใจที่จะทำลายขวดเหล้าไปให้
หมด
แล้วเทวาจะลงรักษา

 

เพลงเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ เพลงที่ 4 >>> เพลงอบาย V. 3D วิบากกรรม สูบบุหรี่ Law of Karma sub.English

 


ชื่อเพลง :  อบาย (地獄)
คำร้อง :  ตะวันธรรม
ทำนอง/เรียบเรียง : วิเนตร วัฑฒนะพงศ์

ขับร้อง :  ปัญจสิขะ
คำแปลภาษาอังกฤษ :  Kitty Tempati
ภาพ/ลำดับภาพ : พุทธศิลป์

 

อบาย อบาย อบาย
ถ้าใครใจหมองต้องไปอบาย
ไม่ว่าผู้ใด ทั้งหญิงและชาย
ยิ่งใหญ่แค่ไหน ไม่เว้นใครสักคน

อบาย อบาย อบาย
มีแต่ร้องไห้ หัวใจสับสน
ต้องหิวกระหาย ถูกไฟเผาลน
มีทุกข์มากล้นไม่เคยสบาย

อบาย อบาย อบาย
แออัดมากมายอยู่ในอบาย
อาจม อาเจียน คลื่นเหียนเจียนตาย
ทั้งหญิงและชายร่างกายพิกล

อบาย อบาย อบาย
เกิดตายเกิดตายวันละหลายล้านหน
เจ็บปวดเหลือเกินทุรายทุรน
ลำบากลำบนไม่มีวันสบาย

"ลากตัวมันไป"

อบาย อบาย อบาย
มีแต่ร้องไห้ หัวใจสับสน
ต้องหิวกระหาย ถูกไฟเผาลน
มีทุกข์มากล้นไม่เคยสบาย

อบาย อบาย อบาย
แออัดมากมายอยู่ในอบาย
อาจม อาเจียน คลื่นเหียนเจียนตาย
ทั้งหญิงและชายร่างกายพิกล

อบาย อบาย อบาย
เกิดตายเกิดตายวันละหลายล้านหน
เจ็บปวดเหลือเกินทุรายทุรน
ลำบากลำบนไม่มีวันสบาย

ถ้าใครใจหมองต้องไปอบาย
ถ้าใครใจหมองต้องไปอบาย
ถ้าใครใจหมองต้องไปอบาย

รวมบทความน่าอ่านเกี่ยวกับ >> วันงดสูบบุหรี่โลก

 

Case Study เกี่ยวกับ >> การสูบบุหรี่

สูบบุหรี่เป็นประจำ นำไปสู่อบาย นรกขุม 5
สูบบุหรี่เป็นประจำ นำไปสู่อบาย นรกขุม 5ตอนที่ 2 (ขึ้นจากนรก พระมาโปรด)
ภรรยาหาย ไม่เสียดายเท่าบุหรี่ดับ


VCD เรื่องโทษภัยของการสูบบุหรี่

VCD โทษภัยของบุหรี่และยาเสพติดในมหานรกขุม 5

VCD โทษภัยของบุหรี่และยาเสพติดในมหานรกขุม 5


http://goo.gl/Q2HTGE


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมที่พึงปฏิบัติในวันพระ
      ข้อคิดสะกิดใจ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
      ประมวลภาพพิธีทอดกฐินสามัคคีบำรุงวัด วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
      ประมวลภาพวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ประจำปี 2561
      ประมวลภาพงานบุญวันธรรมชัย 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
      ประวัติการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
      ประมวลภาพงานบุญวันสมาธิโลก ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      ประมวลภาพวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      5 เทคนิคใน "การสื่อสาร" ให้โดนใจ
      ศีล 5 กับกลอนสุนทรภู่
      ประมวลภาพวันวิสาขบูชา 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      วันวิสาขบูชามีความสําคัญอย่างไร
      ประมวลภาพวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2561
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
กิจกรรมที่พึงปฏิบัติในวันพระ
  กิจกรรมที่พึงปฏิบัติในวันพระ ..
(17 ธ.ค. 2561)    ชม 102 ครั้ง
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร