ดาวน์โหลดฟรี สื่อประชาสัมพันธ์โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคน

ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคน (บวชชีพราหมณ์) เพื่อให้ผู้มีบุญได้มีโอกาสเข้ามาบวช สร้างความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ ให้เกิดขึ้น เป็นต้นบุญต้นแบบของการประพฤติปฏิบัติธรรมให้แผ่ขยายไปทั่วโลก ยังความสงบร่มเย็นมาสู่สังคม และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองมั่นคงถาวรสืบไป https://dmc.tv/a8910

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 22 พ.ย. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 17558 ]
ดาวน์โหลดฟรี สื่อประชาสัมพันธ์
โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคน

     โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน1 ล้านคน เปิดรับสมัครแล้วทุกศูนย์อบรมทั่วประเทศกว่า 1,500 ศูนย์ ซึ่งจะ เริ่มอบรมระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม ถึง วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2553 กำหนดวันร่วมประกอบพิธีบวชอุบาสิกาแก้ว และรับผ้าสไบแก้วพร้อมกัน ณ วัดพระธรรมกายในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2553

     ดังนั้น ในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงสำคัญที่จะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคน (บวชชีพราหมณ์) ให้ออกไปในวงกว้าง ให้ผู้มีบุญได้มีโอกาสเข้ามาบวช เพื่อสร้างความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ ให้เกิดขึ้น เป็นต้นบุญต้นแบบของการประพฤติปฏิบัติธรรมให้แผ่ขยายไปทั่วโลก ยังความสงบร่มเย็นมาสู่สังคม และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองมั่นคงถาวรสืบไป


ป้ายสะพานลอยBanner
 
 
 

X-Stand
 
 
 
 
 


ป้ายสะพานลอย 
Banner  


Cutout
 

Poster 


Billboard


Handbill  ใบปลิวอุบาสิกาแก้ว
 
ใบปลิวอุบาสิกาแก้ว
ใบปลิวอุบาสิกาแก้ว
ด้านหน้า
ด้านหลัง

สร้างสรรค์โดย กองสื่อธรรมะ วัดพระธรรมกาย

http://goo.gl/y8LKi


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 จ.ปทุมธานี
      พรปีใหม่ 2561 สมเด็จพระสังฆราช
      ประมวลภาพพิธีตัดปอยผมธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 109 ปี คุณยายอาจารย์ฯ
      ประมวลภาพพิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษารุ่นที่ 45 (ภาคฤดูหนาว)
      พรปีใหม่ 2561 เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
      สมเด็จพระวันรัต ให้พรปีใหม่ 2561
      ประมวลภาพตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร 1,337 รูป ฉลองเมืองลำปาง
      ประมวลภาพพิธีปลงผมนาคธรรมทายาท รุ่นผู้นำพุทธโลก
      4 ขั้นตอนลอยกระทงให้ถูกวิธี
      7 สิ่งมหัศจรรย์ ที่ฉันจะทำในวันลอยกระทง
      กิจกรรมวันลอยกระทง
      ภาพบรรยากาศ ประชาชน ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
      พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ