World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ตะวัน พบ 1470 รายการ

   Tag :    ตะวัน

"ชีวิต มัณฑะเลย์"
   "ชีวิต มัณฑะเลย์" ภาพที่แสดงถึง ชีวิต ผู้คน พุทธศาสนิกชน และสถานที่อันสวยงาม รวมถึงการเตร.. ชม 771 ครั้ง (19 ก.ย. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/ชีวิตมัณฑะเลย์.html
สืบทอดพุทธธรรม...จากพุทธกาลสู่โลกปัจจุบัน
  คัมภีร์พระไตรปิฎกอักษรบาลีถือเป็นข้อมูลชั้นปฐมภูมิที่สืบทอดคำสอนเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีมาต.. ชม 431 ครั้ง (10 ก.ย. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/ความรู้รอบตัว/สืบทอดพุทธธรรมจากพุทธกาลสู่โลกปัจจุบัน.html..
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๔)
  ผู้เขียนและคณะนักวิจัยของสถาบันดีรี (DIRI) ได้นำเสนอเส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาอย่างต่อ.. ชม 241 ครั้ง (09 ก.ย. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/ความรู้รอบตัว/หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ-ตอนที่-๔.html..
ขอเชิญปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์เวิลด์พีซ มุกตะวัน เกาะสมุย เขาใหญ่ และสวนป่าหิมวันต์
  ขอเชิญปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์เวิลด์พีซ มุก..ตะวัน เกาะสมุย เขาใหญ่ และสวนป่าหิมวันต์.. ชม 1742 ครั้ง (19 มิ.ย. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/ขอเชิญปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์เวิลด์พีซมุกตะวันเกาะสมุยเขา..
ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน จัดพิธีจุดเทียนใจฯ
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล.. ชม 164 ครั้ง (27 ส.ค. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/580827-ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน-จัดพิธีจุดเที..
ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน จัดพิธีปุพพเปตพลี
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน ได้จัดพิธีปุพพเปตพลี เนื่องในวันพระใหญ่ และพิธีจุดประทีปบูชามหาธรร.. ชม 167 ครั้ง (22 ส.ค. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/580822-ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน-จัดพิธีปุพพเป..
มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดอะมิงกะลาชโย
  วันที่ 20 ส.ค. 2558 มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และคณะสงฆ์.. ชม 240 ครั้ง (21 ส.ค. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/580821-มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม-วัดอะมิ..
พระไตรปิฎกพิมพ์อักษรไทย อธิปไตยของแผ่นดิน
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระไตรปิฎกพิมพ์อักษรไทย อธิปไตยของแผ่นดิน.. ชม 890 ครั้ง (15 ส.ค. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/ความรู้รอบตัว/พระไตรปิฎกพิมพ์อักษรไทย-อธิปไตยของแผ่นดิน.html..
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๓)
  สืบเนื่องจากที่ผู้เขียนและคณะนักวิจัยได้ไปปฏิบัติศาสนกิจล่าสุดที่เมืองลั่วหยาง ณ วัดม้าขาว.. ชม 746 ครั้ง (04 ส.ค. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/ความรู้รอบตัว/หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ-ตอนที่-๓.html..
ซานเอนริเก้..เมืองแห่งแสงสว่างเมืองแรก..ของโลก
  วันนี้ชาวซานเอนริเก้ ได้รับการสอนสมาธิจากพระกองร้อย ตลอด 16 วัน 28 บารังไก ของการลงพื้นที่.. ชม 569 ครั้ง (31 ก.ค. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20150730-ซานเอนริเก้เมืองแห่งแสงสว่างเมืองแรกของโลก.html..
วันภาษาไทยแห่งชาติ 2558 ประวัติ ความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ
  วันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี คือ วันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสม.. ชม 466349 ครั้ง (20 ก.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/วันภาษาไทยแห่งชาติ-2554.html..
จดหมายจากโครงการกล้าตะวันสันติภาพโลก ครั้งที่ 4 ตอน เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วย
  โครงการนี้ได้มีผู้ช่วยพี่เลี้ยงหัวใจยอดกัลยาณมิตรจำนวน 5 ท่าน คือ หลิน ไต้หมิง และ โจว เว.. ชม 403 ครั้ง (12 ก.ค. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20150711-จดหมายจากโครงการกล้าตะวันสันติภาพโลก-ครั้งที่-4.ht..
พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ ประจำปี 2558
  พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ สภาธรรมกายสากล วัด.. ชม 4042 ครั้ง (11 ก.ค. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/พิธีถวายกองทุนแสงสว่างและผ้าอาบน้ำฝน-ประจำปี-2558.html..
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...ก้าวสู่รัตนโกสินทร์ตอนกลาง
  แผ่นดินสมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลางเริ่มในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรั..ตะวันตกและเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาชาติ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยทั้งทางตรงแล.. ชม 651 ครั้ง (10 ก.ค. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/ความรู้รอบตัว/พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก้าวสู่รัตนโกสินทร์ตอนกลาง.html..
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒)
  ขอนำเสนอเนื้อหาสาระการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลในชมพูทวีปซึ่งการเผยแผ่ถูกจำกัด.. ชม 1113 ครั้ง (09 ก.ค. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/ความรู้รอบตัว/หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ-ตอนที่-๒.html..
Peace Revolution ตอน มหากาพย์มินิไปโป้ (Mini PIPO)
  โครงการฝึกอบรมพีซอาคิเทค (Peace Architect) หรือ ผู้แนะนำสมาธิเบื้องต้น ครั้งนี้ ..ตะวันค่ะ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 25 คน โดยแบ่งเป็นคนเก่า 15 คน คนใหม่ 10 คน จาก 1.. ชม 441 ครั้ง (09 ก.ค. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20150708-Peace-Revolution-Mini-PIPO.html
ขันติวัณณชาดก ชาดกว่าด้วยต้องอดใจในคนที่หาคุณธรรมยาก
  อำมาตย์ของพระเจ้าโกศลผู้หนึ่ง ผู้มีอุปการะมากได้ลอบเป็นชู้กับนางสนมของพระเจ้าโกศล พระราชาแ.. ชม 2423 ครั้ง (30 มิ.ย. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-ขันติวัณณชาดก.html..
จากใจถึงใจของประธานการก่อสร้างพระเจดีย์สวรรค์
  เรื่องปลื้มๆ จากยอดดอยวัดบ้านแม่แสนสุข ตอน จากใจถึงใจของประธานการก่อสร้างพระเจดีย์สวรรค์.. ชม 777 ครั้ง (28 มิ.ย. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20150627-จากใจถึงใจของประธานการก่อสร้างพระเจดีย์สวรรค์.html..
ข่าวสว่างจากดินแดนตะวันออกกลางกาย
  ผมคิดว่าการบวชจะทำให้พัฒนาตนเองและเมื่อแต่ละคนเป็นคนดีแล้ว ก็จะทำให้สังคมทั้งหมดดีขึ้นเช่น.. ชม 374 ครั้ง (26 มิ.ย. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20150625-ข่าวสว่างจากดินแดนตะวันออกกลางกาย.html..
ธุดงค์ธรรมชัยฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ตอน ทุกย่างก้าวเพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา (พัฒนาวัดกองก๋อย)
  ปัจจุบันวัดกองก๋อย มีพระอธิการชยุธ ชวนปญฺโญ เจ้าอาวาส อยู่รักษาวัดพัฒนาวัดเพียงลำพังรูปเดี.. ชม 709 ครั้ง (23 มิ.ย. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20150622-ทุกย่างก้าวเพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา.html..
Peace Revolution ตอน อยู่กับศูนย์กลางกาย (Be At the Center)
  โครงการปฏิบัติธรรมของ Peace Revolution ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 2–15 .. ชม 446 ครั้ง (16 มิ.ย. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20150615-Peace-Revolution-Be-At-the-Center.html
ตักบาตรพระ 109 รูป ณ ตลาดไอยรา ต.คลองสอง
  ตักบาตรพระ 109 รูป ฉลองเทศกาลผลไม้ภาค..ตะวันออก ณ ตลาดไอยรา โซน 4 - 5 -6 ตลาดไทต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันอาทิตย์ที่.. ชม 840 ครั้ง (14 มิ.ย. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/ตักบาตรพระ-109-รูป-ตลาดไอยรา-คลองสอง.html..
ผลการปฏิบัติธรรมสามเณรเตรียมอุปสมบทอุทิศชีวิตวันวิสาขบูชา ตอน จะเป็นพระแท้ไปวันต่อวันชาติต่อชาติ
  กระผมลูกเณร ฉัตรดนัย ตระกูลคูศรี อายุ 22 ปี เปรียญธรรม ประโยค 4 เมื่ออุปสมบทแล้วจะได้ฉาย.. ชม 547 ครั้ง (27 พ.ค. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20150526-จะเป็นพระแท้ไปวันต่อวันชาติต่อชาติ.html..
มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลที่เมือง Dolkha
  มูลนิธิธรรมกาย ได้เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เมือง Dolkha ประเทศเนปาล.. ชม 514 ครั้ง (25 พ.ค. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/580525-มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลที่เมือ..
กำหนดการพิธีผูกพัทธสีมาวัดพระธรรมกายบาวาเรีย
  กำหนดการพิธีผูกพัทธสีมาประดิษฐานลูกนิมิตสถาปนาอุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย สหพันธ์สาธารณรัฐ.. ชม 858 ครั้ง (18 พ.ค. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/กำหนดการพิธีผูกพัทธสีมาวัดพระธรรมกายบาวาเรีย..
ห้วงเวลาแห่งการนับถอยหลัง ก่อนถึงงานผูกพัทธสีมาสถาปนาอุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย เยอรมนี
  กระผม ลูก Art องอาจ ธรรมนิทา ขอกราบถวายรายงานข่าวบุญสว่างจากแดนที่ไกลแต่กาย เพราะใจของลูกอ.. ชม 611 ครั้ง (17 พ.ค. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20150516-งานผูกพัทธสีมาสถาปนาอุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรียเยอ..
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "จบปริญญาตรี ไปต่างประเทศ สร้างบารมี ไม่ยากอย่างที่คิด"
  โครงการดองตะวันสันติภาพ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "จบปริญญาตรี ไปต่างประเทศ สร้างบารมี ไม่ยากอย่างที่.. ชม 525 ครั้ง (13 พ.ค. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/ขอเชิญร่วมงานสัมมนา-จบปริญญาตรีไปต่างประเทศสร้างบารมีไม..
รายงานสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล
  ย้อนไปเมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558 ในเวลา 11.56 น. (เวลาในประเทศเนปาล) หรือ 13.11 .. ชม 1814 ครั้ง (12 พ.ค. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20150511-รายงานสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นด..
วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม World No Tobacco Day
  31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก พระเทพญาณมหามุนี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมและรณรงค์เ.. ชม 45094 ครั้ง (25 เม.ย. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/31-พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลก-World-No-Tobacco-Day.html..
จดหมายจากนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ตอน ชาวเดนมาร์ก หัวใจรัก DMC
  ผมชื่อ ลุงเพียร์ มิคเคลเซ่น อายุ 65 ปี เป็นชาวเดนมาร์ก มีเทพธิดาคู่บุญเป็นชาวไทย ชื่อ มณ.. ชม 322142 ครั้ง (10 พ.ค. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20150509-จดหมายจากนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา-ตอน-ชาวเดนมาร..
งานผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย เยอรมนี
  กระผม “ลูก Art องอาจ ธรรมนิทา” ขอกราบถวายรายงานข่าวบุญสว่างในห้วงแห่งการนับเวลาถอยหลังสู่ง.. ชม 2440 ครั้ง (07 พ.ค. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20150506-งานผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรียเยอรมนี_R..
จดหมายจากนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ตอน รักโรงเรียนอนุบาล รักคุณครูไม่ใหญ่ค่ะ
  หลวงพ่อคะ ตั้งแต่ลูกเข้าวัดเมื่อ ปี พ.ศ. 2548 ลูกก็โชคดีได้ฟังคุณครูไม่ใหญ่สอนในโรงเรียนอน.. ชม 654 ครั้ง (06 พ.ค. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20150505-รักโรงเรียนอนุบาล-รักคุณครูไม่ใหญ่ค่ะ.html..
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีผูกพัทธสีมาประดิษฐานลูกนิมิต ณ อุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย
  ขอเรียนเชิญร่วมพิธีผูกพัทธสีมาประดิษฐานลูกนิมิต ณ อุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมน.. ชม 6303 ครั้ง (08 เม.ย. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/ขอเรียนเชิญร่วมพิธีผูกพัทธสีมาประดิษฐานลูกนิมิต-อุโบสถว..
วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม
  วันแรงงานแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม เกร็ดความรู้ดีๆ ทางธรรม เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ.. ชม 1586 ครั้ง (01 พ.ค. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/ความรู้รอบตัว/วันแรงงานแห่งชาติ.html..
แผ่นดินไหวเนปาลเกิดขึ้นจากอะไร
  แผ่นดินไหวเนปาลเกิดขึ้นจากอะไร สาเหตุของแผ่นดินไหวครั้งนี้มาจากอะไร .. ชม 3330 ครั้ง (28 เม.ย. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/แผ่นดินไหวเนปาลเกิดขึ้นจากอะไร.html..
โครงการบวชพระเข้าพรรษา ปี 2558
  โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย 6 ก.ค. - 2 พ.ย. 2558 บวชฟร.. ชม 11208 ครั้ง (28 เม.ย. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/โครงการบวชเข้าพรรษา-ปี-2558.html..
ปลื้มไว้นิรันดร์...วันคุ้มครองโลก
  แม้ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวขนาดไหนก็ตาม แต่สาธุชนผู้มีบุญก็พร้อมใจกันมาอย่างเนืองแน่น อีกทั้งช.. ชม 3302 ครั้ง (24 เม.ย. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20150423-ปลื้มไว้นิรันดร์-วันคุ้มครองโลก_LEFT.html..
คณะสงฆ์จากทุกนิกายทุกภาคทั่วไทยและสาธุชนนับแสนร่วมใจกันสร้าง “สภาวะโลกเย็น” จากภายในสู่ภายนอก
   “สันติภาพภายนอกเริ่มจากสันติสุขภายใน หรือ World Peace through Inner Peace” อันเป็นคำขวัญ.. ชม 1690 ครั้ง (22 เม.ย. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วันคุ้มครองโลก-22-เมษายน-2558%20.html..
พระสงฆ์ 13 ประเทศนับแสนรูป เจริญจิตตภาวนา เจริญพุทธมนต์เนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ณ วัดพระธรรมกาย
  พระสงฆ์ 13 ประเทศนับแสนรูป เจริญจิตตภาวนา เจริญพุทธมนต์เนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day).. ชม 879 ครั้ง (21 เม.ย. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วันคุ้มครองโลก-EarthDay2015-วัดพระธรรมกาย.html..
พระมหากษัตริย์ไทยกับพระไตรปิฎก ตอน ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
  ราชอาณาจักรรัตนโกสินทร์สถาปนาขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมบ..ตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา และพระราชทานนามราชธานีแห่งใหม่ว่า “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโก.. ชม 1517 ครั้ง (16 เม.ย. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/ความรู้รอบตัว/พระมหากษัตริย์ไทยกับพระไตรปิฎก-ตอน-ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโ..
ตักบาตรพระเมียนม่าร์ 111 รูป 21 เมษายน ณ บ้านสวนตะวันธรรม
  ตักบาตรพระเมียนม่าร์ 111 รูป วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 06.30 น. - 0..ตะวันสันติภาพ บ้านสวน ชม 813 ครั้ง (15 เม.ย. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/ตักบาตรพระเมียนม่าร์-111-รูป-21-เมษายน-บ้านสวนตะวันธรรม..
ปลื้มกับมหาสังฆทาน 3 หมื่นวัด ตอน ขอกดไลค์ล้านครั้ง
  วันนี้..นักข่าวบุญสว่างจะขอนำความปลื้มปุ๊บปั๊บจากพระครูวิริยธรรมโสภณ (พระครูบุญมาก ยสปาโล).. ชม 713 ครั้ง (09 เม.ย. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20150408-ปลื้มกับมหาสังฆทาน-3-หมื่นวัด-ตอน-ขอกดไลค์ล้านครั้..
จดหมายจากสามเณรโครงการยุวพุทธศาสตร์ ตอน ใกล้จะยกชั้นเข้าถึงธรรมแล้วครับ
  1.ผมชื่อ สามเณรสิริวุฒิ วอขวา หรือ สิงโต อายุ 8 ขวบ 2.ผมชื่อ สามเณรดานิช เสรีร..ตะวัน ครับ 3.ผมชื่อ สามเณรชัฐรา หมันเทศมัน หรือ เอิต.. ชม 2627 ครั้ง (08 เม.ย. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20150407-ใกล้จะยกชั้นเข้าถึงธรรมแล้วครับ.html..
เรื่องปลื้มๆจากโครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทย ตอน รวมพลังสามเณรพิทักษ์พระพุทธศาสนา
  ใครก็ตามที่ได้ยิน ได้เห็น ได้ซึมซับกับบรรยากาศในวันรวมพลังสามเณรเมื่อวันเสาร์ที่ 4 เมษายน .. ชม 2745 ครั้ง (07 เม.ย. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20150407-รวมพลังสามเณรพิทักษ์พระพุทธศาสนา.html..
เรื่องปลื้มๆในโครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทย ตอน ดวงตะวันแห่งขุนเขา
  สามเณรที่นี่ใจใสมากครับ ซึมซับธรรมะได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเวลาเปิดเรื่องนรกสวรรค์ให้ดู สา.. ชม 898 ครั้ง (02 เม.ย. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20150401-เรื่องปลื้มๆในโครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทย-ตอน-ดวงตะ..
โครงการดวงตะวันสันติภาพ รุ่นที่ 9
  โครงการดวงตะวันสันติภาพ รุ่นที่ 9 เปิดรับสมัคร นักศึกษาทุน "ดวง.. ชม 1365 ครั้ง (01 เม.ย. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/โครงการดวงตะวันสันติภาพ-รุ่นที่-9.html..
ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณรฟื้นฟูศีลธรรมโลกทั่วไทย ประจำปี พ.ศ. 2558
  ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณรฟื้นฟูศีลธรรมโลกทั่วไทย ประจำปี พ.ศ. 2558.. ชม 2842 ครั้ง (26 มี.ค. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณรฟื้นฟูศีลธรรมโลกทั่วไทย-2558.htm..
ผลปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาทนานาชาติ (IDOP Winter)
  ตอนนี้ผมรู้แล้วว่า “บ้าน คือศูนย์กลางกายฐานที่ 7” ผมเข้าใจความหมายที่แท้จริงของความสุขแล้ว.. ชม 1710 ครั้ง (26 มี.ค. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20150325-ผลปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาทนานาชาติ-IDOP-Winter_LEFT..
ข่าวน้ำท่วม เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดทุกภาคทั่วไทย ภาพน้ำท่วม
  ข่าวน้ำท่วมล่าสุด น้ำท่วมนาทีต่อนาที ภาพน้ำท่วม ข่าวน้ำท่วมทั่วไทย เกาะติดทุกสถานการณ์น้ำ.. ชม 151673 ครั้ง (14 ก.ย. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/น้ำท่วม-ข่าวน้ำท่วม-ข่าวน้ำท่วมอยุธยา.html..
โครงการปฏิบัติธรรมนานาชาติ 7 วัน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมุกตะวัน
  กองปฏิบัติธรรมนานาชาติ เดอะมิดเดิ้ลเวย์ เมดิเทชั่น ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมนานาชาติ 7 วัน.. ชม 1228 ครั้ง (20 มี.ค. 2558)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/580320-โครงการปฏิบัติธรรมนานาชาติ-7-วัน-ศูนย์ปฏิบัติธรรม..

<1> 2 3 4 ..  28  29   เก่ากว่า >   

   ค้นหา บทความธรรมะ