ปฏิทินวันพระ 2567 ปฏิทินจันทรคติ

ปฏิทินวันพระ 2567 2566 2565 2564 2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557... ปฏิทินบุญเพื่อชาวพุทธ มีปฏิทินจันทรคติ และปฏิทินวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนงานบุญต่างๆ ของวัดพระธรรมกาย https://dmc.tv/a5453

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 1 ม.ค. 2513 ] - [ ผู้อ่าน : 18872 ]
วันโกน-วันพระ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
มีอะไรเกิดขึ้นในวันพระบ้าง
ฟังธรรม

ปฏิทินวันพระ

ส่งอีการ์ดวันนี้วันพระให้เพื่อนของคุณค่ะ


วันนี้วันพระ

 

ปฏิทินวันพระ
 
 

 ปฏิทินงานบุญ ข่าวสารงานบุญ โครงการอบรมต่างๆ ของวัดพระธรรมกาย
 
 
 
ปฏิทินวันสำคัญ


ปฏิทินวันพระ

รายงานวันพระทุกสัปดาห์ตลอดปี พ.ศ.2555-2566

ปฏิทินวันพระ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ตลอดปี 2567-2566-2565-2564-2563-2562-2560....
 
วันพระ
วันพระ วันที่ชาวพุทธเข้าวัดปฏิบัติธรรม
 
 
ปฏิทินวันพระ พ.ศ.2567

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม 2567
วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย (1) ปีเถาะ
วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย (1) ปีเถาะ
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีเถาะ
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระ เดือนกุมภาพันธ์ 2567
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 แรม 8 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีเถาะ
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 แรม 15 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีเถาะ
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีเถาะ
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีเถาะ (วันมาฆบูชา)

ปฏิทินวันพระ เดือนมีนาคม 2567
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567 แรม 8 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีเถาะ
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2567 แรม 14 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีเถาะ
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีเถาะ
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระ เดือนเมษายน 2567
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 แรม 8 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีเถาะ
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2567 แรม 15 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีเถาะ
วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีมะโรง
วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤษภาคม 2567
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 แรม 8 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีมะโรง
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 แรม 14 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีมะโรง
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก (6) ปีมะโรง
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก (6) ปีมะโรง (วันวิสาขบูชา)
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 แรม 8 ค่ำ เดือนหก (6) ปีมะโรง (วันอัฏฐมีบูชา)

ปฏิทินวันพระ เดือนมิถุนายน 2567
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567 แรม 15 ค่ำ เดือนหก (6) ปีมะโรง
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีมะโรง
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีมะโรง
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2567 แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระ เดือนกรกฎาคม 2567
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีมะโรง
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด (8) ปีมะโรง
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด (8) ปีมะโรง (วันอาสาฬหบูชา)
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 แรม 8 ค่ำ เดือนแปด (8) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระ เดือนสิงหาคม 2567
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2567 แรม 15 ค่ำ เดือนแปด (8) ปีมะโรง
วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า (9) ปีมะโรง
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า (9) ปีมะโรง
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2567 แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า (9) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน 2567
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2567 แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า (9) ปีมะโรง
วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีมะโรง
วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีมะโรง
วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2567 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระ เดือนตุลาคม 2567
วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2567 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีมะโรง
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปีมะโรง
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปีมะโรง (วันออกพรรษา)
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2567 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปีมะโรง
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤศจิกายน 2567
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง (12) ปีมะโรง
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง (12) ปีมะโรง
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง (12) ปีมะโรง
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง (12) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระ เดือนธันวาคม 2567
วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย (1) ปีมะโรง
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย (1) ปีมะโรง
วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2567 แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย (1) ปีมะโรง
วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2567 แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย (1) ปีมะโรง

 
ปฏิทินวันพระ 2566
 
ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม 2566
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีขาล
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีขาล
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีขาล
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ เดือนกุมภาพันธ์ 2566
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีขาล
วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีขาล
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีขาล
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ เดือนมีนาคม 2566
วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีขาล (วันมาฆบูชา)
วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีขาล
วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีขาล
วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระ เดือนเมษายน 2566
วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีเถาะ
วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีเถาะ (วันสงกรานต์)
วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 แรม 14 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีเถาะ
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก (6) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤษภาคม 2566
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ขึ้น15 ค่ำ เดือนหก (6) ปีเถาะ (วันฉัตรมงคล)
วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนหก (6) ปีเถาะ
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนหก (6) ปีเถาะ
วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระ เดือนมิถุนายน 2566
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีเถาะ (วันเฉลิมฯ พระราชินี, วันวิสาขบูชา)
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีเถาะ (วันอัฏฐมีบูชา)
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. พ.ศ. 2566 แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีเถาะ
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด (8) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระ เดือนกรกฎาคม 2566
วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด (8) ปีเถาะ
วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนแปด (8) ปีเถาะ
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนแปด (8) ปีเถาะ
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปดหลัง (88) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระ เดือนสิงหาคม 2566
วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปดหลัง (88) ปีเถาะ (วันอาสาฬหบูชา)
วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนแปดหลัง (88) ปีเถาะ
วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนแปดหลัง (88) ปีเถาะ
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า (9) ปีเถาะ
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า (9) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน 2566
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า (9) ปีเถาะ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า (9) ปีเถาะ
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีเถาะ
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระ เดือนตุลาคม 2566
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีเถาะ
วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีเถาะ
วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปีเถาะ
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปีเถาะ (วันออกพรรษา)

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤศจิกายน 2566
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปีเถาะ
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปีเถาะ
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง (12) ปีเถาะ
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง (12) ปีเถาะ (วันลอยกระทง)

ปฏิทินวันพระ เดือนธันวาคม 2566
วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง (12) ปีเถาะ (วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 , วันพ่อ)
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง (12) ปีเถาะ
วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย (1) ปีเถาะ
วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย (1) ปีเถาะ
 
 
 
ปฏิทินวันพระ 2565
 
 
ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม 2565
วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย (1) ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีฉลู
วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีฉลู

ปฏิทินวันพระ เดือนกุมภาพันธ์ 2565
วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีฉลู
วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีฉลู
วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีฉลู วันมาฆบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีฉลู

ปฏิทินนพระ เดือนมีนาคม 2565
วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีฉลู
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีฉลู
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีฉลู
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีฉลู

ปฏิทินวันพระ เดือนเมษายน 2565
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ 565 แรม 15 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีฉลู
วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีขาล
วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีขาล
วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีขาล
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤษภาคม 2565
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก (6) ปีขาล
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก (6) ปีขาล วันวิสาขบูชา
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนหก (6) ปีขาล วันอัฏฐมีบูชา
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนหก (6) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ เดือนมิถุนายน 2565
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีขาล
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีขาล
วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีขาล
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ เดือนกรกฎาคม 2565
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด (8) ปีขาล
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด (8) ปีขาล วันอาสาฬหบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 แรม 1 ค่ำ เดือนแปด (8) ปีขาล วันเข้าพรรษา
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนแปด (8) ปีขาล
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนแปด (8) ปีขาล วันเฉลิมฯ ร.10

ปฏิทินวันพระ เดือนสิงหาคม 2565
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า (9) ปีขาล
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า (9) ปีขาล วันเฉลิมฯ วันแม่
วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า (9) ปีขาล
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า (9) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน 2565
วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีขาล
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีขาล
วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีขาล
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ เดือนตุลาคม 2565
วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปีขาล
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปีขาล วันออกพรรษา
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปีขาล
วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤศจิกายน 2565
วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง (12) ปีขาล
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง (12) ปีขาล วันลอยกระทง
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง (12) ปีขาล
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง (12) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ เดือนธันวาคม 2565
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย (1) ปีขาล
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย (1) ปีขาล
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย (1) ปีขาล
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย (1) ปีขาล
วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีขาล
 

ปฏิทินวันพระ 2564
 
ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม 2564
วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 แรม 8 ค่ำ เดือนยี่  ปีชวด
วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 แรม 15 ค่ำ เดือนยี่ ปีชวด
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม ปีชวด
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม ปีชวด

ปฏิทินวันพระ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 แรม 8 ค่ำ เดือนสาม ปีชวด
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 แรม 14 ค่ำ เดือนสาม ปีชวด
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่ ปีชวด
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่ ปีชวด วันมาฆบูชา
ปฏิทินวันพระ เดือนมีนาคม 2564
วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564 แรม 8 ค่ำ เดือนสี่ ปีชวด
วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2564 แรม 15 ค่ำ เดือนสี่ ปีชวด
วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2564 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนห้า ปีฉลู
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า ปีฉลู

ปฏิทินวันพระ เดือนเมษายน 2564
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 แรม 8 ค่ำ เดือนห้า ปีฉลู
วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564 แรม 14 ค่ำ เดือนห้า ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก ปีฉลู

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤษภาคม 2564
วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 แรม 8 ค่ำ เดือนหก ปีฉลู วันฉัตรมงคล
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 แรม 15 ค่ำ เดือนหก ปีฉลู
วันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีฉลู
วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีฉลู วันวิสาขบูชา

ปฏิทินวันพระ เดือนมิถุนายน 2564
วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2564 แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีฉลู วันอัฏฐมีบูชา
วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีฉลู
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด ปีฉลู
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด ปีฉลู

ปฏิทินวันพระ เดือนกรกฎาคม 2564
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 แรม 8 ค่ำ เดือนแปด ปีฉลู
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 แรม 15 ค่ำ เดือนแปด ปีฉลู
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปดหลัง ปีฉลู
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปดหลัง ปีฉลู วันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 แรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง ปีฉลู วันเข้าพรรษา

ปฏิทินวันพระ เดือนสิงหาคม 2564
วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 แรม 8 ค่ำ เดือนแปดหลัง ปีฉลู
วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 แรม 15 ค่ำ เดือนแปดหลัง ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า ปีฉลู
วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า ปีฉลู

ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน 2564
วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า ปีฉลู
วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ ปีฉลู
วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ ปีฉลู
วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ ปีฉลู

ปฏิทินวันพระ เดือนตุลาคม 2564
วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ ปีฉลู
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีฉลู
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีฉลู วันออกพรรษา
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีฉลู

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤศจิกายน 2564
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีฉลู
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีฉลู
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีฉลู วันลอยกระทง
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีฉลู

ปฏิทินวันพระ เดือนธันวาคม 2564
วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีฉลู
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย ปีฉลู
วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย ปีฉลู
 

 
ปฏิทินวันพระ 2563
 
ปฏิทินวันพระ เดือนเดือนมกราคม 2563
วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่ ปีกุน
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ ปีกุน
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 แรม 8 ค่ำ เดือนยี่ ปีกุน
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 แรม 15 ค่ำ เดือนยี่ ปีกุน

ปฏิทินวันพระ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม ปีกุน
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม ปีกุน วันมาฆบูชา
วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แรม 8 ค่ำ เดือนสาม ปีกุน
วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แรม 14 ค่ำ เดือนสาม ปีกุน

ปฏิทินวันพระ เดือืนมีนาคม 2563
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่ ปีกุน
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่ ปีกุน
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 แรม 8 ค่ำ เดือนสี่ ปีกุน
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 แรม 15 ค่ำ เดือนสี่ ปีกุน
วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนห้า ปีชวด

ปฏิทินวันพระ เดือนเมษายน 2563
วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า ปีชวด
วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 แรม 8 ค่ำ เดือนห้า ปีชวด วันสงกรานต์
วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 แรม 14 ค่ำ เดือนห้า ปีชวด
วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก ปีชวด

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤษภาคม 2563
วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก ปีชวด วันวิสาขบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แรม 8 ค่ำ เดือนหก ปีชวด วันอัฏฐมีบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แรม 15 ค่ำ เดือนหก ปีชวด
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีชวด

ปฏิทินวันพระ เดือนมิถุนายน 2563
วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีชวด
วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีชวด
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563 แรม 15 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีชวด
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด ปีชวด

ปฏิทินวันพระ เดือนกรกฎาคม 2563
วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด ปีชวด วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 แรม 1 ค่ำ เดือนแปด ปีชวด วันเข้าพรรษา
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 แรม 8 ค่ำ เดือนแปด ปีชวด
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 แรม 15 ค่ำ เดือนแปด ปีชวด
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า ปีชวด วันเฉลิมฯ ร.10

ปฏิทินวันพระ เดือนสิงหาคม 2563
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า ปีชวด
วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า ปีชวด วันเฉลิมฯ วันแม่
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า ปีชวด
วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ ปีชวด

ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน 2563
วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ ปีชวด
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ ปีชวด
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ ปีชวด
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีชวด

ปฏิทินวันพระ เดือนตุลาคม 2563
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีชวด วันออกพรรษา
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีชวด
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีชวด
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีชวด
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีชวด วันลอยกระทง

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤศจิกายน 2563
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีชวด
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีชวด
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย ปีชวด
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย ปีชวด

ปฏิทินวันพระ เดือนธันวาคม 2563
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย ปีชวด
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย ปีชวด
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่ ปีชวด
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ ปีชวด

 
 
ปฏิทินวันพระ 2562

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม 2562
วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562 แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย ปีจอ
วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่ ปีจอ
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ ปีจอ
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 แรม 8 ค่ำ เดือนยี่ ปีจอ

ปฏิทินวันพระ เดือนกุมภาพันธ์ 2562
วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 แรม 15 ค่ำ เดือนยี่ ปีจอ
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม ปีจอ
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม ปีจอ วันมาฆบูชา
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 แรม 8 ค่ำ เดือนสาม ปีจอ

ปฏิทินวันพระ เดือนมีนาคม 2562
วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 แรม 14 ค่ำ เดือนสาม ปีจอ
วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่ ปีจอ
วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่ ปีจอ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 แรม 8 ค่ำ เดือนสี่ ปีจอ

ปฏิทินวันพระ เดือนเมษายน 2562
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 แรม 15 ค่ำ เดือนสี่ ปีจอ
วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนห้า ปีกุน
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า ปีกุน
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562 แรม 8 ค่ำ เดือนห้า ปีกุน

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤษภาคม 2562
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 แรม 14 ค่ำ เดือนห้า ปีกุน
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก ปีกุน
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก ปีกุน วันวิสาขบูชา
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 แรม 8 ค่ำ เดือนหก ปีกุน วันอัฏฐมีบูชา

ปฏิทินวันพระ เดือนมิถุนายน 2562
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562 แรม 15 ค่ำ เดือนหก ปีกุน
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีกุน
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีกุน
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีกุน

ปฏิทินวันพระ เดือนกรกฎาคม 2562
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีกุน
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด ปีกุน
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด ปีกุน วันอาสาฬหบูชา
วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 แรม 1 ค่ำ เดือนแปด ปีกุน วันเข้าพรรษา
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 แรม 8 ค่ำ เดือนแปด ปีกุน
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 แรม 15 ค่ำ เดือนแปด ปีกุน

ปฏิทินวันพระ เดือนสิงหาคม 2562
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า ปีกุน
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า ปีกุน
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า ปีกุน
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า ปีกุน

ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน 2562
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ ปีกุน
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ ปีกุน
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ ปีกุน
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ ปีกุน

ปฏิทินวันพระ เดือนตุลาคม 2562
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีกุน
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีกุน วันออกพรรษา
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีกุน
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีกุน

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤศจิกายน 2562
วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีกุน
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีกุน วันลอยกระทง
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีกุน
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีกุน

ปฏิทินวันพระ เดือนธันวาคม 2562
วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย ปีกุน
วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย ปีกุน
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย ปีกุน
วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย ปีกุน
 
ปฏิทินวันพระ 2561
 
ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม 2561
วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ ปีระกา วันปีใหม่
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 แรม 8 ค่ำ เดือนยี่ ปีระกา
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 แรม 15 ค่ำ เดือนยี่ ปีระกา
วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม ปีระกา
วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม ปีระกา

ปฏิทินวันพระ เดือนกุมภาพันธ์ 2561
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 แรม 8 ค่ำ เดือนสาม ปีระกา
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 แรม 14 ค่ำ เดือนสาม ปีระกา
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่ ปีระกา

ปฏิทินวันพระ เดือนมีนาคม 2561
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่ ปีระกา   วันมาฆบูชา
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 แรม 8 ค่ำ เดือนสี่ ปีระกา
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 แรม 15 ค่ำ เดือนสี่ ปีระกา
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนห้า ปีจอ
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า ปีจอ

ปฏิทินวันพระ เดือนเมษายน 2561
วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 แรม 8 ค่ำ เดือนห้า ปีจอ
วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561 แรม 14 ค่ำ เดือนห้า ปีจอ    วันสงกรานต์
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก ปีจอ
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก ปีจอ

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤษภาคม 2561
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 แรม 8 ค่ำ เดือนหก ปีจอ
วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 แรม 15 ค่ำ เดือนหก ปีจอ
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีจอ
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีจอ   วันวิสาขบูชา

ปฏิทินวันพระ เดือนมิถุนายน 2561
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีจอ วันอัฏฐมีบูชา
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีจอ
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด ปีจอ
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด ปีจอ

ปฏิทินวันพระ เดือนกรกฎาคม 2561
วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 แรม 8 ค่ำ เดือนแปด ปีจอ
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 แรม 15 ค่ำ เดือนแปด ปีจอ
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปดหลัง ปีจอ
วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปดหลัง) ปีจอ   วันอาสาฬหบูชา
วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 แรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง ปีจอ   วันเข้าพรรษา

ปฏิทินวันพระ เดือนสิงหาคม 2561
วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561แรม 8 ค่ำ เดือนแปดหลัง ปีจอ
วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561แรม 15 ค่ำ เดือนแปดหลัง ปีจอ
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า ปีจอ
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า ปีจอ

ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน 2561
วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า ปีจอ
วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า ปีจอ
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ ปีจอ
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ ปีจอ

ปฏิทินวันพระ เดือนตุลาคม 2561
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ ปีจอ
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ ปีจอ
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีจอ
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีจอ วันออกพรรษา

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤศจิกายน 2561
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีจอ
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีจอ
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีจอ
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีจอ วันลอยกระทง
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีจอ

ปฏิทินวันพระ เดือนธันวาคม 2561
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีจอ
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย ปีจอ
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย ปีจอ
วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย ปีจอ
 
ปฏิทินวันพระ 2560

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม 2560
วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่  ปีวอก
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่  ปีวอก
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2560แรม 8 ค่ำ เดือนยี่ ปีวอก
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2560แรม 15 ค่ำ เดือนยี่  ปีวอก

ปฏิทินวันพระ เดือนกุมภาพันธ์ 2560
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม  ปีวอก
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม ปีวอก วันมาฆบูชา
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 แรม 8 ค่ำ เดือนสาม  ปีวอก
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 แรม 14 ค่ำ เดือนสาม  ปีวอก

ปฏิทินวันพระ เดือนมีนาคม 2560
วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่ ปีวอก
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่  ปีวอก
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2560 แรม 8 ค่ำ เดือนสี่  ปีวอก
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2560 แรม 15 ค่ำ เดือนสี่  ปีวอก

ปฏิทินวันพระ เดือนเมษายน 2560
วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนห้า  ปีระกา
วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า  ปีระกา
วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ.2560 แรม 8 ค่ำ เดือนห้า ปีระกา
วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ.256 0แรม 14 ค่ำ เดือนห้า  ปีระกา

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤษภาคม 2560
วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก ปีระกา
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก ปีระกา วันวิสาขบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2560 แรม 8 ค่ำ เดือนหก ปีระกา  วันอัฏฐมีบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2560 แรม 15 ค่ำ เดือนหก  ปีระกา

ปฏิทินวันพระ เดือนมิถุนายน 2560
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด  ปีระกา
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด  ปีระกา
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2560 แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด  ปีระกา
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560 แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีระกา

ปฏิทินวันพระ เดือนกรกฎาคม 2560
วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด  ปีระกา
วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด  ปีระกา วันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แรม 1 ค่ำ เดือนแปด ปีระกา วันเข้าพรรษา
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แรม 8ค่ำ เดือนแปด ปีระกา

วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แรม 15 ค่ำ เดือนแปด ปีระกา
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า ปีระกา

ปฏิทินวันพระ เดือนสิงหาคม 2560
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า  ปีระกา
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า  ปีระกา
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560 แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า  ปีระกา
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ ปีระกา

ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน 2560
วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ  ปีระกา
วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ.2560 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ  ปีระกา
วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ  ปีระกา
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีระกา

ปฏิทินวันพระ เดือนตุลาคม 2560

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด  ปีระกา วันออกพรรษา
วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2560 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด  ปีระกา
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีระกา
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีระกา

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤศจิกายน 2560
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีระกา วันลอยกระทง
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีระกา
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง  ปีระกา
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย  ปีระกา

ปฏิทินวันพระ เดือนธันวาคม 2560

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย  ปีระกา
วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2560 แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย  ปีระกา
วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2560 แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย ปีระกา
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่  ปีระกา

ปฏิทินวันพระ 2559


ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม 2559
วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2559 แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีมะแม
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีมะแม
วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีมะแม
วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีมะแม
วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559 แรม 8 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีมะแม

ปฏิทินวันพระ กุมภาพันธ์ 2559
วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 แรม 15 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีมะแม
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีมะแม
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีมะแม วันมาฆบูชา

ปฏิทินวันพระ มีนาคม 2559

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 แรม 8 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีมะแม
วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 แรม 14 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีมะแม
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีมะแม
วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีมะแม
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 แรม 8 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีมะแม

ปฏิทินวันพระ เมษายน 2559
วันพุธที่ 6 เมษายน 2559 แรม 15 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีมะแม วันจักรี
วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2559 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีวอก วันสงกรานต์
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีวอก
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 แรม 8 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีวอก

ปฏิทินวันพระ พฤษภาคม 2559
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2559 แรม 14 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีวอก วันฉัตรมงคล
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก(6) ปีวอก
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก(6) ปีวอก วันวิสาขบูชา
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 แรม 8 ค่ำ เดือนหก(6) ปีวอก วันอัฏฐมีบูชา
 
ปฏิทินวันพระ มิถุนายน 2559
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 แรม 15 ค่ำ เดือนหก(6) ปีวอก
วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีวอก
วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีวอก
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีวอก

ปฏิทินวันพระ กรกฎาคม 2559
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 แรม 15 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีวอก
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีวอก
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2559 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีวอก วันอาสาฬหบูชา
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559 แรม 1 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีวอก วันเข้าพรรษา
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 แรม 8 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีวอก

ปฏิทินวันพระ สิงหาคม 2559
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559แรม 15 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีวอก
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีวอก
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีวอก
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีวอก

ปฏิทินวันพระ กันยายน 2559
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีวอก
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีวอก
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีวอก
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีวอก

ปฏิทินวันพระ ตุลาคม 2559
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีวอก
วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีวอก
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีวอก วันออกพรรษา
วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีวอก
วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีวอก

ปฏิทินวันพระ พฤศจิกายน 2559
วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีวอก
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีวอก วันลอยกระทง
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีวอก
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีวอก

ปฏิทินวันพระ ธันวาคม 2559
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีวอก
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีวอก
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีวอก
วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีวอก

 

ปฏิทินวันพระ 2558


ปฏิทินวันพระ 2558 เดือนมกราคม
วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2
วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 2
วันจันทร์ที่ 19 มกราคม2558 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 2
วันอังคารที่ 27 มกราคม2558 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3

ปฏิทินวันพระ 2558 เดือนกุมภาพันธ์
วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 3
วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 3
วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4

ปฏิทินวันพระ 2558 เดือนมีนาคม
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 (วันมาฆบูชา)
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 4
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 4
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5

ปฏิทินวันพระ 2558 เดือนเมษายน
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5
วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2558 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 5
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 5
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6

ปฏิทินวันพระ 2558 เดือนพฤษภาคม
วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 6
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7

ปฏิทินวันพระ 2558 เดือนมิถุนายน
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน7 (วิสาขบูชา)
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 7
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 7
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

ปฏิทินวันพระ 2558 เดือนกรกฎาคม
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 8
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 8
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปดหลัง
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปดหลัง (วันอาสาฬหบูชา)

ปฏิทินวันพระ 2558 เดือนสิงหาคม
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือนแปดหลัง
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือนแปดหลัง
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9

ปฏิทินวันพระ 2558 เดือนกันยายน
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 9
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 9
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10
วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10

ปฏิทินวันพระ 2558 เดือนตุลาคม
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 10
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 (วันออกพรรษา)

ปฏิทินวันพระ 2558 เดือนพฤศจิกายน
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 11
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 11
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 (วันลอยกระทง)

ปฏิทินวันพระ 2558 เดือนธันวาคม
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 12
วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2558 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 12 (วันรัฐธรรมนูญ)
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน1
 
ปฏิทินวันพระ 2557

ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนมกราคม
วันพุธ ที่ 8 มกราคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 2
วันพุธ ที่ 15 มกราคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 2
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 2
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม เป็นวันแรม 15 ค่ำเดือน 2

ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนกุมภาพันธ์
วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 3
วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 วันมาฆบูชา
วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 3
วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ เป็นวันแรม 14 ค่ำเดือน 3

ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนมีนาคม
วันเสาร์ ที่ 8 มีนาคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 4
วันเสาร์ ที่ 15 มีนาคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4
วันอาทิตย์ ที่ 23 มีนาคม เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 4
วันอาทิตย์ ที่ 30 มีนาคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4

ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนเมษายน
วันจันทร์ ที่ 7 เมษายน เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 5
วันจันทร์ ที่ 14 เมษายน เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 5
วันอังคาร ที่ 22 เมษายนเป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 5
วันจันทร์ ที่ 28 เมษายนเป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 5

ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนพฤษภาคม
วันอังคาร ที่ 6 พฤษภาคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 6
วันอังคาร ที่ 13 พฤษภาคม เป็นวันขึ้น 14 ค่ำเดือน 6 วันวิสาขบูชา
วันพุธ ที่ 21 พฤษภาคม เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 6
วันพุธ ที่ 28 พฤษภาคม เป็นวันแรม 15 ค่ำเดือน 6

ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนมิถุนายน
วันพฤหัสบดี ที่ 5 มิถุนายน เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 7
วันพฤหัสบดี ที่ 12 มิถุนายน เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 7
วันศุกร์ ที่ 20 มิถุนายน เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 7
วันพฤหัสบดี ที่ 26 มิถุนายน เป็นวันแรม 14 ค่ำเดือน 7

ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนกรกฎาคม
วันศุกร์ ที่ 4 กรกฎาคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 8
วันศุกร์ ที่ 11 กรกฎาคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8วันอาสาฬหบูชา
วันเสาร์ ที่ 19 กรกฎาคม เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 8
วันเสาร์ ที่ 26 กรกฎาคม เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 8

ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนสิงหาคม
วันอาทิตย์ ที่ 3 สิงหาคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 9
วันอาทิตย์ ที่ 10 สิงหาคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 9
วันจันทร์ ที่ 18 สิงหาคม เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 9
วันอาทิตย์ ที่ 24 สิงหาคมเป็นวันแรม 15 ค่ำเดือน 9

ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนกันยายน
วันจันทร์ ที่ 1 กันยายน เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 10
วันจันทร์ ที่ 8 กันยายน เป็นวันวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 10
วันอังคาร ที่ 16 กันยายน เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 10
วันอังคาร ที่ 23 กันยายน เป็นวันแรม 15 ค่ำเดือน 10

ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนตุลาคม
วันพุธ ที่ 1 ตุลาคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 11
วันพุธ ที่ 8 ตุลาคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 วันออกพรรษา
วันพฤหัสบดี ที่ 16 ตุลาคม เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 11
วันพุธ ที่ 22 ตุลาคม เป็นวันแรม 14 ค่ำเดือน 11
วันพฤหัสบดี ที่ 30 ตุลาคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 12

ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนพฤศจิกายน
วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤศจิกายน เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 วันลอยกระทง
วันศุกร์ ที่ 14 พฤศจิกายน เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 12
วันศุกร์ ที่ 21 พฤศจิกายน เป็นวันแรม 15 ค่ำเดือน 12
วันเสาร์ ที่ 29 พฤศจิกายน เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 1

ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนธันวาคม
วันเสาร์ ที่ 6 ธันวาคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 1
วันอาทิตย์ ที่ 14 ธันวาคม เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 1
วันเสาร์ ที่ 20 ธันวาคม เป็นวันแรม 14 ค่ำเดือน 1
วันอาทิตย์ ที่ 28 ธันวาคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 2
วันพุธ ที่ 31 ธันวาคม เป็นวันขึ้น 11 ค่ำเดือน 2 วันสิ้นปี

 


ปฏิทินวันพระ 2556
 
ปฏิทินวันพระ 2556 เดือนมกราคม
วันเสาร์ ที่ 5 มกราคม เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 1
วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม เป็นวันแรม 14 ค่ำเดือน 1
วันเสาร์ ที่ 19 มกราคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 2
วันเสาร์ ที่ 26 มกราคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 2 

ปฏิทินวันพระ 2556 เดือนกุมภาพันธ์
วันอาทิตย์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 2
วันอาทิตย์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ เป็นวันแรม 15 ค่ำเดือน 2
วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 3
วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 วันมาฆบูชา

ปฏิทินวันพระ 2556 เดือนมีนาคม
วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 3
วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม เป็นวันแรม 14 ค่ำเดือน 3
วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 4
วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4

ปฏิทินวันพระ 2556 เดือนเมษายน
วันพุธ ที่ 3 เมษายน เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 4
วันพุธ ที่ 10 เมษายน เป็นวันแรม 15 ค่ำเดือน 4
วันพฤหัสบดี ที่ 18
เมษายนเป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 5
วันพฤหัสบดี ที่ 25
เมษายนเป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 5

ปฏิทินวันพระ 2556 เดือนพฤษภาคม
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 5
วันพฤหัสบดี ที่ 9
พฤษภาคม เป็นวันแรม 14 ค่ำเดือน 5
วันศุกร์ ที่ 17
พฤษภาคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 6
วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 วันวิสาขบูชา

ปฏิทินวันพระ 2556 เดือน
มิถุนายน
วันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 6
วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน เป็นวันแรม 15 ค่ำเดือน 6
วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 7
วันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 7

ปฏิทินวันพระ 2556 เดือนกรกฎาคม
วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันแรม 2 ค่ำเดือน 7
วันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม เป็นวันแรม 14 ค่ำเดือน 7
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 8
วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม เป็นวัน
ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 วันอาสาฬหบูชา
วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม เป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือนแปด วันเข้าพรรษา
วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 8

ปฏิทินวันพระ 2556 เดือนสิงหาคม
วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม เป็นวันแรม 15 ค่ำเดือน 8
วันพุธ ที่ 14 
สิงหาคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 9
วันพุธ ที่ 21
สิงหาคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 9
วันพฤหัสบดี ที่ 29
สิงหาคมเป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 9

ปฏิทินวันพระ 2556 เดือนกันยายน
วันพุธ ที่ 4 กันยายน เป็นวันแรม 14 ค่ำเดือน 9
วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน เป็นวันวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 10
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 10
วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 10

ปฏิทินวันพระ 2556 เดือนตุลาคม
วันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม เป็นวันแรม 15 ค่ำเดือน 10
วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 11
วันเสาร์ ที่ 19 ตุลาคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 วันออกพรรษา
วันอาทิตย์ ที่ 27 ตุลาคม เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 11

ปฏิทินวันพระ 2556 เดือนพฤศจิกายน
วันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน เป็นวันแรม 14 ค่ำเดือน 11
วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 12
วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 วันลอยกระทง
วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 12

ปฏิทินวันพระ 2556 เดือนธันวาคม
วันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม เป็นวันแรม 15 ค่ำเดือน 12
วันอังคาร ที่ 10 ธันวาคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 1 วันรัฐธรรมนูญ
วันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 1
วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 1
วันอังคาร ที่ 31 ธันวาคม เป็นวันแรม 14 ค่ำเดือน 1 วันสิ้นปี
 
วันพระ 
 
ปฏิทินวันพระ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตลอดปี 2555
 
ปฏิทินวันพระเดือนมกราคม

วัน อาทิตย์ที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2
วัน อาทิตย์ที่ 8 มกราคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2
วัน จันทร์ที่ 16 มกราคม เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 2
วัน จันทร์ที่ 23 มกราคม เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 2
วัน อังคารที่ 31 มกราคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3

 
ปฏิทินวันพระเดือนกุมภาพันธ์

วัน อังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
วัน พุธที่ 15 กุมภาพันธ์ เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 3
วัน อังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 3
วัน พุธที่ 29 กุมภาพันธ์เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4

 
ปฏิทินวันพระเดือนมีนาคม

วัน พุธที่ 7 มีนาคมเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 (วันมาฆบูชา)
วัน พฤหัสบดีที่ 15 มีนาคมเป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 4
วัน พฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 4
วัน ศุกร์ที่ 30 มีนาคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5

 
ปฏิทินวันพระเดือนเมษายน

วัน ศุกร์ที่ 6 เมษายนเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5
วัน เสาร์ที่ 14 เมษายนเป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 5
วัน ศุกร์ที่ 20 เมษายนเป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 5
วัน เสาร์ที่ 28 เมษายน เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6

 
ปฏิทินวันพระเดือนพฤษภาคม

วัน เสาร์ที่ 5 พฤษภาคมเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
วัน อาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคมเป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6
วัน อาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคมเป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 6
วัน จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7

 
ปฏิทินวันพระเดือนมิถุนายน

วัน จันทร์ที่ 4 มิถุนายนเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 (วันวิสาขบูชา)
วัน อังคารที่ 12 มิถุนายนเป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 7
วัน จันทร์ที่ 18 มิถุนายนเป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 7
วัน อังคารที่ 26 มิถุนายนเป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8

 
ปฏิทินวันพระเดือนกรกฎาคม

วัน อังคารที่ 3 กรกฎาคมเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
วัน พุธที่ 11 กรกฎาคมเป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 8
วัน พุธที่ 18 กรกฎาคมเป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 8
วัน พฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคมเป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8

 
ปฏิทินวันพระเดือนสิงหาคม
วัน พฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคมเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 (2) (วันอาสาฬหบูชา)
วัน ศุกร์ที่ 10 สิงหาคมเป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 8 (2)
วัน ศุกร์ที่ 17 สิงหาคมเป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 8 (2)
วัน เสาร์ที่ 25 สิงหาคมเป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9
 
หมายเหตุ - วันเข้าพรรษา ศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม (แรม 1 คํ่า เดือน 8/8 )
 
ปฏิทินวันพระเดือนกันยายน

วัน เสาร์ที่ 1 กันยายนเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9
วัน อาทิตย์ที่ 9 กันยายนเป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 9
วัน เสาร์ที่ 15 กันยายนเป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 9
วัน อาทิตย์ที่ 23 กันยายนเป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10
วัน อาทิตย์ที่ 30 กันยายนเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10

 
ปฏิทินวันพระเดือนตุลาคม

วัน จันทร์ที่ 8 ตุลาคมเป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 10
วัน จันทร์ที่15 ตุลาคมเป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10
วัน อังคารที่ 23 ตุลาคมเป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11
วัน อังคารที่ 30 ตุลาคมเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 (
วันปวารณาออกพรรษา)

หมายเหตุ -  วันปวารณาออกพรรษา อังคาร ที่ 30 ตุลาคม ( มีสังฆกรรมพระสงฆ์ทำพิธีปวารณาออกพรรษาแทนอุโบสถคือสวดพระปาฏิโมกข์ )(ขึ้น 15 คํ่า เดือน 11)
            - เทศกาลออกพรรษาตักบาตรเทโว เริ่มกฐินกาล พุธ ที่ 31 ตุลาคม (แรม 1 คํ่า เดือน 11)

 
ปฏิทินวันพระเดือนพฤศจิกายน

วัน พุธที่ 7 พฤศจิกายนเป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 11
วัน จันทร์ที่ 13 พฤศจิกายนเป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 11
วัน อังคารที่ 21 พฤศจิกายนเป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12
วัน พุธที่ 28 พฤศจิกายนเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 (
วันลอยกระทง)


หมายเหตุ  - วันลอยกระทง วันสุดท้ายกฐินกาล พุธ ที่ 28 พฤศจิกายน (ขึ้น 15 คํ่า เดือน 12 )

ปฏิทินวันพระเดือนธันวาคม

วัน พฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคมเป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 12
วัน พฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคมเป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 12
วัน ศุกร์ที่ 21 ธันวาคมเป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1
วัน ศุกร์ที่ 28 ธันวาคมเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1


ปฏิทินวันพระ 2559

สั่งซื้อปฏิทิน


บทแผ่เมตตา
 
 
วันพระ


นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้กันในวันพระ
นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้กันในวันพระ

 

วันพระทำอะไรดี

บทความที่เกี่ยวข้องกับปฏิทินวันพระ 

เทปพิเศษเนื่องในวันพระวันพระใหญ่ วันพระเล็กต่างกันอย่างไร
โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ 

 
MV วันนี้วันพระ
 

รับชมคลิปวิดีโอวันนี้วันพระ
ชมวิดีโอวันนี้วันพระ   Download ธรรมะวันนี้วันพระ

http://goo.gl/gfeRt


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      เพลงวันสงกรานต์
      ทบทวนพระธรรมเทศนาหลวงพ่อธัมมชโย วันคุ้มครองโลก
      สารมุทิตา จากคณะกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิมาลาลา เซเกรา ศรีลังกา เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย
      สารมุทิตา จากประธานสหพันธ์พุทธนานาชาติ อินเดีย เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย
      สารมุทิตา จากสมเด็จสังฆนายกบังคลาเทศ องค์ที่ 29 แห่งบังคลาเทศ เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย
      สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2567
      คำขวัญวันเด็ก 2567 รวมคำขวัญวันเด็กทุกปี
      โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย เนื่องในวันเข้าพรรษา
      พระประวัติ "สมเด็จพระสังฆราช” องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
      โทษภัยของบุหรี่ ทำไมต้องมีกิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่
      วัดพระธรรมกาย เชิญชวนประชาชน ร่วมสวดธรรมจักร ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช ในเวลา 19.00 น. พร้อมกันทั่วโลก
      โครงการธัมมจักกัปปวัตตนสูตร [ประวัติความเป็นมาของโครงการ]
      วันสงกรานต์ 2567 ประเพณีวันสงกรานต์ ประวัติความเป็นมาวันสงกรานต์
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
เพลงวันสงกรานต์
   เพลงวันสงกรานต์ รูปภาพวันสงกรานต์สวยๆ การ์ดวันสงกรานต์ ประว..
(07 มี.ค. 2557)    ชม 18,497 ครั้ง