World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ทางสายกลาง พบ 190 รายการ

   Tag :    ทางสายกลาง

ศูนย์สาขาทั่วโลก
  วัดพระธรรมกาย ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีสาขาอยู่ในต่างประเทศจ.. ชม 18087 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
  http://www.dmc.tv/pages//world_centers.html
ผลแห่งการชวนคนมารู้จักพระรัตนตรัย
  หากว่าบุคคลจะพึงทำบุญไซร้ ควรทำบุญนั้นบ่อยๆ ควรทำความพอใจในบุญนั้น เพราะการสั่งสมบุญนำสุขม.. ชม 227 ครั้ง (17 ต.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages//ผลแห่งการชวนคนมารู้จักพระรัตนตรัย.html..
130 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
  พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เกิดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2427 ถ้านับมาถึงปัจจ.. ชม 690 ครั้ง (05 ต.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages//130-พระมงคลเทพมุนี-(สด-จนฺทสโร)-หลวงปู่วัดปากน้ำ-ภาษีเจริญ.html..
ประธานกฐินธรรมชัย เป็นได้ทุกคน
  ในช่วงก่อนเข้าพรรษา พระเดชพระคุณหลวงพ่อ คุณครูไม่ใหญ่ของเราท่านก็ได้ให้โอวาทเป็นวาทะสั้นๆ .. ชม 692 ครั้ง (03 ต.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages//ประธานกฐินธรรมชัย-เป็นได้ทุกคน.html..
ต้นแบบแห่งความดี
  บุคคลพึงเห็นโทษในการปฏิบัติผิดทาง ควรศึกษาไตรสิกขา เพื่อละความดำริผิด ควรศึกษาวิเวก และประ.. ชม 854 ครั้ง (25 ก.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages//ต้นแบบแห่งความดี.html
97 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
  ย้อนไปเมื่อ พ.ศ. 2427 ตรงกับรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ ผืนดินรูปดอกบัว ที่แวดล้อมด.. ชม 392 ครั้ง (10 ก.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages//97-ปี-วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายพระมงคลเทพมุนี-(สด-จนฺทสโร).html..
คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน Meditation Experience
  คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน Meditation Experience ประสบการณ์ภายในจากการฝึกสมาธิ.. ชม 630 ครั้ง (05 ก.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages//คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้-ตอน-Meditation-Experience.html..
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (๒)
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทางสุดโต่งสองอย่างบรรพชิตไม่ควรเสพ คือ การทรมานตัวเองให้ลำบากและการประ.. ชม 1919 ครั้ง (18 ส.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages//ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร-(2).html
ผู้มีราตรีเดียวเจริญ
  พึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละ ใครเล่าจะรู้ว่า ความตายจะมีในวันพรุ่ง เพราะว่าความผัดเพี้ยน.. ชม 981 ครั้ง (08 ส.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages//570808-ผู้มีราตรีเดียวเจริญ.html
อริยมรรค หนทางสู่ความหลุดพ้น
  ท่านทั้งหลายจงดำเนินตามทางที่สร่างความมัวเมา บรรเทาความเศร้าโศก เปลื้องตนให้หลุดพ้นจากสงสา.. ชม 1357 ครั้ง (07 ส.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages//อริยมรรค-หนทางสู่ความหลุดพ้น.html..
กลอนวันแม่ กลอนวันแม่สั้นๆ ซึ้งๆ จากใจลูกน้อย
  รวมบทกลอนวันแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2557 ซึ่งเป็นกลอนวันแม่สั้นๆ แต่ซึ้ง คํากลอนแด่แม่ผู.. ชม 845186 ครั้ง (10 ส.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages//กลอนวันแม่-วันแม่แห่งชาติ.html..
มัชฌิมาปฏิปทา เส้นทางสู่ความหลุดพ้น
  ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย มัชฌิมาปฏิปทาที่เป็นธรรมทำให้มีดวงตา ทำให้เกิดญาณ ย่อมเป็นไปเพ.. ชม 970 ครั้ง (30 ก.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages//มัชฌิมาปฏิปทา-เส้นทางสู่ความหลุดพ้น.html..
อิทธิบาทสี่ ชี้ทางสู่นิพพาน
  ขอท่านจงตื่นขึ้นเถิด อย่าให้มัจจุราชผู้เป็นพวกพ้องของคนประมาท ชนะท่านผู้เกียจคร้านด้วยอุบา.. ชม 921 ครั้ง (23 ก.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages//อิทธิบาทสี่-ชี้ทางสู่นิพพาน.html..
หนทางสู่ธรรมกาย
  ดูก่อนวาเสฏฐะ คำว่า ธรรมกายก็ดี คำว่า พรหมกายก็ดี คำว่า ธรรมภูต ก็ดี หรือคำว่า พรหมภูตก็ดี.. ชม 170530 ครั้ง (01 ก.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages//หนทางสู่ธรรมกาย.html
ฝึกใจให้หยุดนิ่ง
  ท่านทั้งหลายพึงทำความเพียรเครื่องเผากิเลส พระตถาคตทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอก เหล่าชนผู้.. ชม 1354 ครั้ง (18 มิ.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages//ฝึกใจให้หยุดนิ่ง.html
เส้นทางไปของผู้มีรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
  ชนเหล่าใดในศาสนานี้ละกามราคะอนุสัย คือภวราคะ และโมหะได้ขาด ชนเหล่านั้น ย่อมไม่ต้องนอนในครร.. ชม 1078 ครั้ง (23 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages//เส้นทางไปของผู้มีรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.html..
เป้าหมายสูงสุดของชีวิต
  ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องทรงจำ เรากล่าวว่า เป็นบัณฑิต เพราะการยึดได้ซึ่งประโยชน์ในทิฏฐธรรม และ.. ชม 43194 ครั้ง (08 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages//เป้าหมายสูงสุดของชีวิต.html
เพลงวันวิสาขบูชา
  เพลงวันวิสาขบูชา เพลง อัศจรรย์วันวิสาขบูชา เพลงวิสาขบูชา .. ชม 1817 ครั้ง (08 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages//เพลงวันวิสาขบูชา.html
วันสตรีสากล ประวัติความเป็นมาความสำคัญของวันสตรีสากล
  8 มีนาคม วันสตรีสากล การถือกำเนิดของวันสตรีสากลนี้ เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นในการขจัดการแบ่งแย.. ชม 14504 ครั้ง (23 ก.พ. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages//วันสตรีสากล.html
ฐานที่ ๗ ใสบริสุทธิ์ดุจตะวันแก้ว
  เธอทั้งหลายจงดูรถอันไม่มีโทษ มีหลังคาสีขาว มีเพลาเดียว ไม่มีทุกข์ แล่นไปถึงที่หมาย ตัดกระแ.. ชม 1272 ครั้ง (30 เม.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages//ฐานที่-7-ใสบริสุทธิ์ดุจตะวันแก้ว.html..
ที่พึ่งที่แท้จริง
  จงมีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พึ่ง สิ่งอื่นไม่ใช่ จงมีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง สิ่งอื่นไ.. ชม 1332 ครั้ง (29 เม.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages//ที่พึ่งที่แท้จริง.html
หนทางสายกลาง
  หนทางสายกลาง พระตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง เกิดธรรมจักขุ เกิดญาณเครื่องรู้ ย่อมเป็น.. ชม 990 ครั้ง (28 เม.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages//หนทางสายกลาง.html
บันทึกประวัติศาสตร์การสร้างสันติภาพจากสันติสุขภายใน เมืองอิโลอิโล แสงสว่างจากฟิลิปปินส์
  วันนี้ฉันขอเป็นตัวแทนชาวปินอย เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ สำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้น ณ หมู่บ้า.. ชม 1093 ครั้ง (13 เม.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages//20140412-บันทึกประวัติศาสตร์การสร้างสันติภาพจากสันติสุขภายในเมืองอิโลอิโ..
วันมาฆบูชา ประวัติความสำคัญ กิจกรรมวันมาฆบูชา 2557
  วันมาฆบูชา ปีนี้ตรงกับวันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2557 วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทา.. ชม 44225 ครั้ง (10 ม.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages//วันมาฆบูชา-วันจาตุรงคสันนิบาติ.html..
พิธีลงนามเพื่อร่วมกันจัดงานแสงแห่งสันติภาพครั้งที่ 2 ปี 2557
  สถาบันสมาธิทางสายกลางร่วมกับ 6 องค์กรสำคัญในฟิลิปปินส์ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อร่วมกันจัดงาน “แ.. ชม 12376 ครั้ง (30 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//พิธีลงนามเพื่อร่วมกันจัดงานแสงแห่งสันติภาพครั้งที่-2-ปี-2557%20%20.html..
มูลนิธิธรรมกายบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยจากไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน
  มูลนิธิธรรมกายและสถาบันสมาธิ..ทางสายกลาง บริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยจากไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน ประเทศฟิลิปปินส์.. ชม 12325 ครั้ง (13 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//มูลนิธิธรรมกายบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยจากไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน.html..
ศูนย์สมาธิทางสายกลางอิโลอิโลแจกถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยจากไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน
  ศูนย์สมาธิทางสายกลางอิโลอิโล ได้ร่วมกับมูลนิธิ จิงเกิ้ล ฟาวเดชั่น (Jingle Foundation) ได้มอบถุงยังชี.. ชม 12260 ครั้ง (06 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//ศูนย์สมาธิทางสายกลางอิโลอิโลแจกถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยจากไต้ฝุ่นไห่เยี่..
กฐิน 131 วัดสาขาทั่วโลก ประจำปี พ.ศ.2556
  กฐิน 131 วัดสาขาทั่วโลก ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก ประจำปี พุทธศักราช 2556 "ไม่ว่าจะอยู่แผ.. ชม 12707 ครั้ง (06 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//กฐิน-131-วัดสาขาทั่วโลก-2556.html
คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน The Lord Buddha Part 5
  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า The Lord Buddha's History Part #5 ประวัติของพระสั.. ชม 12496 ครั้ง (29 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้-ตอน-The-Lord-Buddha-History-Part-5.html..
ความอัศจรรย์แห่งมนต์ ๒
  ชนทั้งหลาย ย่อมรดผู้ที่มีความทุกข์ด้วยน้ำใด ชนทั้งหลายย่อมรดผู้ที่เร่าร้อนด้วยน้ำใด เราจัก.. ชม 12387 ครั้ง (01 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//ความอัศจรรย์แห่งมนต์-2.html
ศูนย์สมาธิทางสายกลาง อิโลอิโล เปิดสอนสมาธิ
  ศูนย์สมาธิทางสายกลาง อิโลอิโล ได้เปิดสอนสมาธิอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีชาวฟิลิปปินส์ให้ความสนใจมาร่วมนั่.. ชม 12299 ครั้ง (16 ก.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//ศูนย์สมาธิทางสายกลาง-อิโลอิโล-เปิดสอนสมาธิ.html..
พิธีเปิดศูนย์สมาธิทางสายกลาง อิโลอิโล
  The Middle Way Meditation Institute ได้ทำพิธีเปิดศูนย์สมาธิ..ทางสายกลางอิโลอิโล เพื่อสอนสมาธิแก่ชาวฟิลิปปินส์.. ชม 12327 ครั้ง (03 ก.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//พิธีเปิดศูนย์สมาธิทางสายกลาง-อิโลอิโล.html..
วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
  “วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย” วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557 “วันมหัศจรรย์ของโลก” วันเพ.. ชม 13173 ครั้ง (07 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages//วันครูวิชชาธรรมกาย.html
ประวัติพระพุทธเจ้า ตอนที่ 2
  ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน รูปภาพพระพุทธเจ้า การประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน สรุป.. ชม 19052 ครั้ง (19 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//ประวัติพระพุทธเจ้า-ตอนที่-2.html..
ประวัติพระพุทธเจ้า ตอนที่ 1
  ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน รูปภาพพระพุทธเจ้า การประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน สรุป.. ชม 29110 ครั้ง (19 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//ประวัติพระพุทธเจ้า-ตอนที่-1.html..
วัดของโลก เพื่อฟื้นฟูศีลธรรม
  การฟื้นฟูศีลธรรมโลก ฟื้นฟูศีลธรรม คือ การฟื้นฟูนิสัยรักศีล รักธรรมรักความถูกต้อง รักความดี.. ชม 12622 ครั้ง (15 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//วัดของโลก-เพื่อฟื้นฟูศีลธรรม.html..
พุทธประวัติ
  พุทธประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน การสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแต่ละพระอง.. ชม 15302 ครั้ง (08 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//พุทธประวัติ.html
เทวดาเตือนภัย
  บัณฑิต พึงรีบทำกิจที่ควรทำก่อน อย่าให้กิจที่ต้องทำเบียดเบียนตัวได้ในเวลาที่ต้องการ กิจนั้น.. ชม 12400 ครั้ง (26 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//เทวดาเตือนภัย.html
คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน อริยสัจ 4
  เรื่องอริยสัจ 4 หรือ The Four noble Truths แปลว่า อริยสัจ 4 (เป็นความจริงอันประเสริฐ 4 ประ.. ชม 15957 ครั้ง (17 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//คําศัพท์ภาษาอังกฤษ-อริยสัจ-๔.html..
ความหมายของ ธรรม ในคำว่า ธรรมกาย
  ธรรม ในคำว่าธรรมกาย ที่เป็นพระนามหนึ่งของพระตถาคตนั้นจึงควรหมายถึง โลกุตตรธรรม คือ มรรค ผล.. ชม 12572 ครั้ง (13 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//ความหมายของ-ธรรม-ในคำว่า-ธรรมกาย.html..
วันอาสาฬหบูชา 2557 ประวัติความเป็นมาความสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติ
  วันอาสาฬหบูชา 255 ตรงกับวันศุกร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2557 วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง.. ชม 157896 ครั้ง (20 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages//20100720_Asarnha_Puja_Day.html
เรียงความวันสุนทรภู่
  เดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่มีความสำคัญเด็กๆจะต้องเขียนเรียงความวันสุนทรภู่ วันนี้มีตัวอย่างก.. ชม 112914 ครั้ง (18 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//เรียงความวันสุนทรภู่.html
คาถากันยักษ์ ตอนที่ ๑
  พระพุทธเจ้าเหล่าใด ผู้ดับแล้วในโลก ทรงเห็นแจ้งแล้วตามความเป็นจริง พระพุทธเจ้าเหล่านั้นเป็น.. ชม 12560 ครั้ง (14 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//คาถากันยักษ์-ตอนที่-1.html
เสียงร้องปริศนา
  เราเห็นพระนิพพานอันเป็นที่สิ้นชาติ ไม่ต้องกลับมานอนในครรภ์อีกโดยไม่ต้องสงสัย ความเกิดของเร.. ชม 12366 ครั้ง (10 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//เสียงร้องปริศนา.html
บรรยากาศการเตรียมงานจุดประทีปและลอยโคมเพื่อสันติภาพโลกที่ประเทศฟิลิปปินส์ ตอนที่ 2
  บรรยากาศในวันงาน เต็มไปด้วยสีสันและความคึกคักมากๆ เราจะเห็นผู้ร่วมงานเริ่มทยอยกันเดินทางมา.. ชม 12803 ครั้ง (02 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//20130601-บรรยากาศพิธีจุดประทีปและลอยโคมเพื่อสันติภาพโลก-ประเทศฟิลิปปินส์..
เป็นเทพก็ต้องทำบุญ
  ถ้าว่าสัตว์ทั้งหลาย พึงรู้ผลแห่งการจำแนกทาน เหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้แสวงหาคุณให.. ชม 12827 ครั้ง (16 พ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//เป็นเทพก็ต้องทำบุญ.html
เทพบุตรมาร (๓)
  ชนเหล่าใดจักสำรวมจิตนี้ ซึ่งไปได้ไกล เที่ยวไปโดดเดี่ยว ไม่มีรูปร่าง มีถ้ำเป็นที่อยู่อาศัย .. ชม 12533 ครั้ง (15 พ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//เทพบุตรมาร-(3).html
บทความให้กำลังใจ ตอนที่ 10
  บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ กลอนกำลังใจ คำคมกำลังใจ ดาวน์โหลดภาพและข.. ชม 17339 ครั้ง (20 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//บทความให้กำลังใจ-10.html
สมณะแท้ คือผู้เข้าถึงพระรัตนตรัย
  บุคคลเหล่านี้คือ คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงกันได้ ๘ บุรุษ คือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค.. ชม 12586 ครั้ง (13 มี.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//สมณะแท้-คือผู้เข้าถึงพระรัตนตรัย.html..
วิชชาธรรมกาย ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายของพระพุทธองค์
  พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายของพระพุทธองค์ เมื่อ “ธรรมกาย” เกิดขึ้น วั.. ชม 12831 ครั้ง (12 มี.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//วิชชาธรรมกาย-ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายของพระพุทธองค์.html..


   ค้นหา บทความธรรมะ