World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ทางสายกลาง พบ 170 รายการ

   Tag :    ทางสายกลาง

วันสตรีสากล ประวัติความเป็นมาความสำคัญของวันสตรีสากล
  8 มีนาคม วันสตรีสากล การถือกำเนิดของวันสตรีสากลนี้ เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นในการขจัดการแบ่งแย.. ชม 12247 ครั้ง (23 ก.พ. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/วันสตรีสากล.html
บันทึกประวัติศาสตร์การสร้างสันติภาพจากสันติสุขภายใน เมืองอิโลอิโล แสงสว่างจากฟิลิปปินส์
  วันนี้ฉันขอเป็นตัวแทนชาวปินอย เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ สำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้น ณ หมู่บ้า.. ชม 409 ครั้ง (13 เม.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20140412-บันทึกประวัติศาสตร์การสร้างสันติภาพจากสันติสุขภายใ..
วันมาฆบูชา ประวัติความสำคัญ กิจกรรมวันมาฆบูชา 2557
  วันมาฆบูชา ปีนี้ตรงกับวันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2557 วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทา.. ชม 12829 ครั้ง (10 ม.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/วันมาฆบูชา-วันจาตุรงคสันนิบาติ.html..
พิธีลงนามเพื่อร่วมกันจัดงานแสงแห่งสันติภาพครั้งที่ 2 ปี 2557
  สถาบันสมาธิทางสายกลางร่วมกับ 6 องค์กรสำคัญในฟิลิปปินส์ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อร่วมกันจัดงาน “แ.. ชม 12017 ครั้ง (30 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/พิธีลงนามเพื่อร่วมกันจัดงานแสงแห่งสันติภาพครั้งที่-2-ปี-..
มูลนิธิธรรมกายบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยจากไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน
  มูลนิธิธรรมกายและสถาบันสมาธิ..ทางสายกลาง บริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยจากไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน ประเทศฟิลิปปินส์.. ชม 12017 ครั้ง (13 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/มูลนิธิธรรมกายบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยจากไต้ฝุ่นไห่เยี่..
ศูนย์สมาธิทางสายกลางอิโลอิโลแจกถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยจากไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน
  ศูนย์สมาธิทางสายกลางอิโลอิโล ได้ร่วมกับมูลนิธิ จิงเกิ้ล ฟาวเดชั่น (Jingle Foundation) ได้มอบถุงยังชี.. ชม 12025 ครั้ง (06 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ศูนย์สมาธิทางสายกลางอิโลอิโลแจกถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยจ..
กฐิน 131 วัดสาขาทั่วโลก ประจำปี พ.ศ.2556
  กฐิน 131 วัดสาขาทั่วโลก ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก ประจำปี พุทธศักราช 2556 "ไม่ว่าจะอยู่แผ.. ชม 12028 ครั้ง (06 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/กฐิน-131-วัดสาขาทั่วโลก-2556.html..
คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน The Lord Buddha Part 5
  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า The Lord Buddha's History Part #5 ประวัติของพระสั.. ชม 12030 ครั้ง (29 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/คําคมภาษาอังกฤษ/คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้-ตอน-The-Lord-Buddha-History-Part..
ความอัศจรรย์แห่งมนต์ ๒
  ชนทั้งหลาย ย่อมรดผู้ที่มีความทุกข์ด้วยน้ำใด ชนทั้งหลายย่อมรดผู้ที่เร่าร้อนด้วยน้ำใด เราจัก.. ชม 12013 ครั้ง (01 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ความอัศจรรย์แห่งมนต์-2.html..
ศูนย์สมาธิทางสายกลาง อิโลอิโล เปิดสอนสมาธิ
  ศูนย์สมาธิทางสายกลาง อิโลอิโล ได้เปิดสอนสมาธิอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีชาวฟิลิปปินส์ให้ความสนใจมาร่วมนั่.. ชม 12011 ครั้ง (16 ก.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ศูนย์สมาธิทางสายกลาง-อิโลอิโล-เปิดสอนสมาธิ.html..
พิธีเปิดศูนย์สมาธิทางสายกลาง อิโลอิโล
  The Middle Way Meditation Institute ได้ทำพิธีเปิดศูนย์สมาธิ..ทางสายกลางอิโลอิโล เพื่อสอนสมาธิแก่ชาวฟิลิปปินส์.. ชม 12016 ครั้ง (03 ก.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/พิธีเปิดศูนย์สมาธิทางสายกลาง-อิโลอิโล.html..
วันครูวิชชาธรรมกาย
  “วันครูวิชชาธรรมกาย” วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2556 “วันมหัศจรรย์ของโลก” พิธีอัญเชิญรูปเห.. ชม 12037 ครั้ง (07 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/วันครูวิชชาธรรมกาย.html
ประวัติพระพุทธเจ้า ตอนที่ 2
  ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน รูปภาพพระพุทธเจ้า การประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน สรุป.. ชม 12141 ครั้ง (19 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/ประวัติพระพุทธเจ้า-ตอนที่-2.html..
ประวัติพระพุทธเจ้า ตอนที่ 1
  ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน รูปภาพพระพุทธเจ้า การประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน สรุป.. ชม 12418 ครั้ง (19 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/ประวัติพระพุทธเจ้า-ตอนที่-1.html..
วัดของโลก เพื่อฟื้นฟูศีลธรรม
  การฟื้นฟูศีลธรรมโลก ฟื้นฟูศีลธรรม คือ การฟื้นฟูนิสัยรักศีล รักธรรมรักความถูกต้อง รักความดี.. ชม 12025 ครั้ง (15 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/พระพุทธศาสนา/วัดของโลก-เพื่อฟื้นฟูศีลธรรม.html..
กลอนวันแม่ กลอนวันแม่สั้นๆ ซึ้งๆ จากใจลูกน้อย
  รวมบทกลอนวันแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2556 ซึ่งเป็นกลอนวันแม่สั้นๆ แต่ซึ้ง คํากลอนแด่แม่ผู.. ชม 14509 ครั้ง (10 ส.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/กลอนวันแม่-วันแม่แห่งชาติ.html..
พุทธประวัติ
  พุทธประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน การสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแต่ละพระอง.. ชม 12063 ครั้ง (08 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/พุทธประวัติ.html
เทวดาเตือนภัย
  บัณฑิต พึงรีบทำกิจที่ควรทำก่อน อย่าให้กิจที่ต้องทำเบียดเบียนตัวได้ในเวลาที่ต้องการ กิจนั้น.. ชม 12030 ครั้ง (26 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เทวดาเตือนภัย.html
คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน อริยสัจ 4
  เรื่องอริยสัจ 4 หรือ The Four noble Truths แปลว่า อริยสัจ 4 (เป็นความจริงอันประเสริฐ 4 ประ.. ชม 12144 ครั้ง (17 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/คําคมภาษาอังกฤษ/คําศัพท์ภาษาอังกฤษ-อริยสัจ-๔.html..
ความหมายของ ธรรม ในคำว่า ธรรมกาย
  ธรรม ในคำว่าธรรมกาย ที่เป็นพระนามหนึ่งของพระตถาคตนั้นจึงควรหมายถึง โลกุตตรธรรม คือ มรรค ผล.. ชม 12026 ครั้ง (13 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ธรรมกาย/ความหมายของ-ธรรม-ในคำว่า-ธรรมกาย.html..
วันอาสาฬหบูชา 2557 ประวัติความเป็นมาความสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติ
  วันอาสาฬหบูชา 255 ตรงกับวันศุกร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2557 วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง.. ชม 12493 ครั้ง (20 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/20100720_Asarnha_Puja_Day.html
เรียงความวันสุนทรภู่
  เดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่มีความสำคัญเด็กๆจะต้องเขียนเรียงความวันสุนทรภู่ วันนี้มีตัวอย่างก.. ชม 12053 ครั้ง (18 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ความรู้รอบตัว/เรียงความวันสุนทรภู่.html..
คาถากันยักษ์ ตอนที่ ๑
  พระพุทธเจ้าเหล่าใด ผู้ดับแล้วในโลก ทรงเห็นแจ้งแล้วตามความเป็นจริง พระพุทธเจ้าเหล่านั้นเป็น.. ชม 12019 ครั้ง (14 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/คาถากันยักษ์-ตอนที่-1.html..
เสียงร้องปริศนา
  เราเห็นพระนิพพานอันเป็นที่สิ้นชาติ ไม่ต้องกลับมานอนในครรภ์อีกโดยไม่ต้องสงสัย ความเกิดของเร.. ชม 12007 ครั้ง (10 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เสียงร้องปริศนา.html
บรรยากาศการเตรียมงานจุดประทีปและลอยโคมเพื่อสันติภาพโลกที่ประเทศฟิลิปปินส์ ตอนที่ 2
  บรรยากาศในวันงาน เต็มไปด้วยสีสันและความคึกคักมากๆ เราจะเห็นผู้ร่วมงานเริ่มทยอยกันเดินทางมา.. ชม 12034 ครั้ง (02 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20130601-บรรยากาศพิธีจุดประทีปและลอยโคมเพื่อสันติภาพโลก-ประ..
เป็นเทพก็ต้องทำบุญ
  ถ้าว่าสัตว์ทั้งหลาย พึงรู้ผลแห่งการจำแนกทาน เหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้แสวงหาคุณให.. ชม 12050 ครั้ง (16 พ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เป็นเทพก็ต้องทำบุญ.html..
เทพบุตรมาร (๓)
  ชนเหล่าใดจักสำรวมจิตนี้ ซึ่งไปได้ไกล เที่ยวไปโดดเดี่ยว ไม่มีรูปร่าง มีถ้ำเป็นที่อยู่อาศัย .. ชม 12016 ครั้ง (15 พ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เทพบุตรมาร-(3).html
บทความให้กำลังใจ ตอนที่ 10
  บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ กลอนกำลังใจ คำคมกำลังใจ ดาวน์โหลดภาพและข.. ชม 12258 ครั้ง (20 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/บทความให้กำลังใจ/บทความให้กำลังใจ-10.html..
สมณะแท้ คือผู้เข้าถึงพระรัตนตรัย
  บุคคลเหล่านี้คือ คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงกันได้ ๘ บุรุษ คือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค.. ชม 12031 ครั้ง (13 มี.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/สมณะแท้-คือผู้เข้าถึงพระรัตนตรัย.html..
วิชชาธรรมกาย ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายของพระพุทธองค์
  พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายของพระพุทธองค์ เมื่อ “ธรรมกาย” เกิดขึ้น วั.. ชม 12039 ครั้ง (12 มี.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ธรรมกาย/วิชชาธรรมกาย-ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายของพระพุทธองค์.html..
ความประทับใจการเดินธุดงค์ธรรมชัย ตอน อดีตมือปราบ แบกกลด จรดธรรมะ ชนะมาร
  ผมว่าการเป็นพระยากกว่าเป็นตำรวจ เพราะการฝึกของตำรวจนั้น พอเดินตากแดดก็มีหมวก ไปยืนหลบได้ ถ.. ชม 12013 ครั้ง (11 ก.พ. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20130206-ความประทับใจการเดินธุดงค์ธรรมชัย_LEFT.html..
นิยามหรือผังของสรรพสิ่ง
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ไม่ว่าพระตถาคตทั้งหลาย จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตาม ธาตุคือสิ่งที่ทร.. ชม 12015 ครั้ง (04 ก.พ. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/นิยามหรือผังของสรรพสิ่ง.html..
คนเช่นอสูร คนเช่นเทวดา
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลในโลก มี ๔ จำพวก คือบุคคลเช่นกับอสูร มีคนเช่นกับอสูรเป็นบริวาร บุ.. ชม 12007 ครั้ง (03 พ.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/คนเช่นอสูร%20คนเช่นเทวดา.html..
V-Star Change the World ครั้งที่ 7 วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคมนี้
  animation movie จะนำนรกจะทะลุจอมาให้คุณสะท้าน สวรรค์จะผ่านจอมาให้เห็นเต็มๆตา นิทรรศการวันร.. ชม 12096 ครั้ง (12 ต.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/นิทรรศการ-3D-V-Star-สะท้านโลก-8-ธันวาคมนี้.html..
ชีวิตสุดขั้ว เกลียดวัดสุดขีด
  " ไม่ชอบวัดนี้เลย..!! พระที่นี่เป็นอยู่สบาย..อยู่กันบนคอนโด แถมทำบุญวัดนี้ ยังต้องแย่งกัน.. ชม 12529 ครั้ง (22 ต.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/อะไรที่ทำให้ต้องเปลี่ยนใจ/ชีวิตสุดขั้ว-เกลียดวัดสุดขีด.html..
เส้นทางจอมปราชญ์ (๒)
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ที่ชักชวนเข้าในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ดีแล้ว ๑ ผู้ที่ถูกชักชวนแล้วปฏิ.. ชม 12018 ครั้ง (02 ต.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เส้นทางจอมปราชญ์-(2).html..
วันครูวิชชาธรรมกาย
  วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 10 ของทุกปีเป็นวันที่เราจะนึกถึง พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หรือห.. ชม 12124 ครั้ง (30 ส.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/วันครูวิชชาธรรมกาย-หลวงพ่อวัดปากน้ำบรรลุธรรม.html..
ทำไมพระมงคลเทพมุนี สด จันทสโร จึงมีลูกศิษย์มากมายทั่วโลก
  พระมงคลเทพมุนี สด จันทสโร หรือ หลวงพ่อวัดปากน้ำฯ แม้ท่านจะละสังขารไปแล้ว แต่คุณงามความดีแล.. ชม 12018 ครั้ง (30 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/ข้อคิดรอบตัว/หลวงปู่-ข้อคิดรอบตัว.html..
จะมีวิธีการเติมบุญให้กับชีวิตเราได้อย่างไรบ้าง
  ในวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ จะเห็นคนไปทำบุญกัน ในแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันและกลุ่มอายุก็ยิ่งแตก.. ชม 12036 ครั้ง (28 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/ข้อคิดรอบตัว/เติมบุญ-ข้อคิดรอบตัว.html..
กิเลสพันห้า ตัณหาร้อยแปด
  ดูก่อนพราหมณ์ แม่น้ำคงคานี้ ย่อมเกิดแต่ที่ใด และย่อมถึงมหาสมุทร ณ ที่ใด เม็ดทรายในระยะนี้ .. ชม 12036 ครั้ง (14 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/กิเลสพันห้า-ตัณหาร้อยแปด.html..
ความปรารถนาของบัณฑิต
  บุคคลควรคบหากับสัตบุรุษ ควรทำความสนิทสนมกับสัตบุรุษ เพราะเมื่อบุคคลรู้ทั่วถึงธรรมของสัตบุร.. ชม 12020 ครั้ง (07 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ความปรารถนาของบัณฑิต.html..
ควรพิจารณากิจของตน
  บุคคล ไม่ควรใส่ใจคำก้าวร้าวของคนอื่น ไม่ควรมองการงานของคนอื่น ว่าเขาทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำ .. ชม 12026 ครั้ง (26 ก.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ควรพิจารณากิจของตน.html..
บุคคลผู้ทรงธรรม
  เมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ เมื่อนั้น ความสงสัยทั้งปวงของพรา.. ชม 12024 ครั้ง (23 ก.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/บุคคลผู้ทรงธรรม.html
สมาธิมีผลต่อความสุขความสำเร็จของมนุษย์ทุกคนได้จริงหรือ
  ความสำเร็จของชีวิตเกิดขึ้นได้ด้วยศาสตร์แห่งสมาธิ เพราะสมาธิเป็นพื้นฐานสำคัญของการศึกษา เรี.. ชม 12026 ครั้ง (17 ก.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/ข้อคิดรอบตัว/ศาสตร์แห่งสมาธิ-ข้อคิดรอบตัว.html..
หนทางที่ไม่ต้องเกิด
  แต่ไหนแต่ไรมา ยังไม่มีใครบรรลุถึงที่สุดโลกด้วยการเดินทาง และเพราะยังบรรลุถึงที่สุดโลกไม่ได.. ชม 12012 ครั้ง (13 ก.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/หนทางที่ไม่ต้องเกิด.html..
นิพพานคือเป้าหมายของชีวิต
  ฐานะที่บุคคลเห็นได้ยาก ชื่อว่านิพพาน ไม่มีตัณหา นิพพานนั้นเป็นธรรมจริงแท้ ไม่เห็นได้โดยง่า.. ชม 12039 ครั้ง (29 มิ.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/นิพพานคือเป้าหมายของชีวิต.html..
นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง
  ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่ง บัณฑิตทราบเนื้อความนั้นตามความจริ.. ชม 12026 ครั้ง (28 มิ.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง.html..
ภูมิของพระโสดาบัน
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ ย่อมเป็นพระโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำเป.. ชม 12052 ครั้ง (20 มิ.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ภูมิของพระโสดาบัน.html..
อุทกดาบส อาฬารดาบส
  เหล่าสัตว์ที่มีอำนาจแห่งบุญส่งเสริม ไปแล้วสู่กามภพ และรูปภพ หรือแม้ไปสู่ภวัคคพรหม ย่อมกลับ.. ชม 12081 ครั้ง (15 มิ.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อุทกดาบส-อาฬารดาบส.html..
สัญญาเวทยิตนิโรธ
  อนุปุพพวิหาร คือธรรมเป็นเครื่องอยู่ตามลำดับ ๙ ประการ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อากา.. ชม 12028 ครั้ง (11 มิ.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/สัญญาเวทยิตนิโรธ.html


   ค้นหา บทความธรรมะ