World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : บริวาร พบ 1167 รายการ

   Tag :    บริวาร

มหาเศรษฐีกากวฬิยะ
  ภิกษุทั้งหลาย บาปกรรมแม้ประมาณน้อยที่บุคคลบางคนทำแล้ว บาปกรรมนั้น ย่อมนำเขาไปนรกได้ บาปกรร.. ชม 83 ครั้ง (03 เม.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาเศรษฐีกากวฬิยะ.html..
สรุปประเด็นร.ร.อนุบาลฯ วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557
  สรุปประเด็นร.ร.อนุบาลฯ วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557 บุพกรรมแหวนสวรรค์ - เล่าเรื่องคุณยา.. ชม 63 ครั้ง (02 เม.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20140329-สรุปประเด็นร.ร.อนุบาลฯ-วันเสาร์ที่-29-มีนาคม-2557...
ชฎิลเศรษฐี ผู้มีภูเขาทอง
  ข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์ ทานยังประโยชน์ให้สำเร็จได้แล แม้เมื่อของที่จะให้มีอยู่น้อย ทานก.. ชม 205 ครั้ง (29 มี.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชฎิลเศรษฐี%20ผู้มีภูเขาทอง.html..
เมณฑกเศรษฐีผู้ใจบุญ (๗)
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างที่เรารู้ไซร้ สัต.. ชม 279 ครั้ง (28 มี.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เมณฑกเศรษฐีผู้ใจบุญ-(7).html..
สรุปประเด็นร.ร.อนุบาลฯ วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557
  สรุปประเด็นร.ร.อนุบาลฯ วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557 บุพกรรมแหวนสวรรค์ - ตักบาตรสามแ.. ชม 151 ครั้ง (24 มี.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20140320-สรุปประเด็นร.ร.อนุบาลฯ-วันพฤหัสบดีที่-20-มีนาคม-25..
เมณฑกเศรษฐีผู้ใจบุญ (๒)
  การให้ทาน เป็นเครื่องฝึกจิตที่ยังไม่ได้ฝึก การไม่ให้ทาน เป็นเครื่องประทุษร้ายจิตที่ฝึกแล้.. ชม 293 ครั้ง (20 มี.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เมณฑกเศรษฐีผู้ใจบุญ-(2).html..
เมณฑกเศรษฐีผู้ใจบุญ (๑)
  บุญทั้งหลาย เป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายในปรโลก.. ชม 324 ครั้ง (19 มี.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เมณฑกเศรษฐีผู้ใจบุญ-(1).html..
สรุปประเด็นร.ร.อนุบาลฯ วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557
  สรุปประเด็นร.ร.อนุบาลฯ วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 ตักบาตรระนอง - ตักบาตร 3 แผ่นดิน อ... ชม 153 ครั้ง (19 มี.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20140314-สรุปประเด็นร.ร.อนุบาลฯ-วันศุกร์ที่-14-มีนาคม-2557...
อนาถบิณฑิกเศรษฐี (มหาเศรษฐีเทพบุตร)
  การถวายวิหารแก่สงฆ์เพื่อหลีกเร้นอยู่ เพื่อความสุข เพื่อเพ่งพิจารณา และเพื่อให้เห็นแจ้ง พระ.. ชม 414 ครั้ง (18 มี.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อนาถบิณฑิกเศรษฐี-(มหาเศรษฐีเทพบุตร).html..
อนาถบิณฑิกเศรษฐี (ก่อนลมหายเฮือกสุดท้าย)
  สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้น และเสื่อมไปเป็นธรรมดา ครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป.. ชม 600 ครั้ง (16 มี.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อนาถบิณฑิกเศรษฐี-(ก่อนลมหายเฮือกสุดท้าย).html..
188 คำสอนยาย ขุมทรัพย์ล้ำค่าจากคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
  เลิศล้ำ 188 คำสอนยาย จาก 14 หมวด คุณยายพูดน้อย แต่ทุกถ้อยคำนั้นล้ำค่า เป็นถ้อยคำแห่งความเม.. ชม 12773 ครั้ง (10 มี.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/คำสอนยาย.html
สรุปประเด็นร.ร.อนุบาลฯ วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557
  สรุปประเด็นร.ร.อนุบาลฯ วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557 อานุภาพคุณยาย ตอน..ชีวิตดี..เพรา.. ชม 267 ครั้ง (13 มี.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20140311-สรุปประเด็นร.ร.อนุบาลฯ-วันอังคารที่-11-มีนาคม-2557..
สรุปประเด็นร.ร.อนุบาลฯ วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557
  สรุปประเด็นร.ร.อนุบาลฯ วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557 ตักบาตรสามแผ่นดิน 10,000 รูป อ.แม่.. ชม 312 ครั้ง (13 มี.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20140310-สรุปประเด็นร.ร.อนุบาลฯ-วันจันทร์ที่-10-มีนาคม-2557..
อนาถบิณฑิกเศรษฐี (บรรลุธรรม)
  ผู้ใดยึดเอาพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะ ผู้นั้นเห็นอริยสัจ ๔ ด้วยปัญญาอันชอ.. ชม 390 ครั้ง (12 มี.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อนาถบิณฑิกเศรษฐี-(บรรลุธรรม).html..
หลักการอธิษฐานจิต
  การอธิษฐานจิต เป็นการเจริญรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ครั้งที่พระองค์ทรงเป็นพระโพธิสั.. ชม 12083 ครั้ง (03 มี.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/หลักการอธิษฐานจิต.html..
ขอเชิญร่วมทำบุญปุพพเปตพลี ณ วัดพระธรรมกาย
  ขอเชิญร่วมทำบุญปุพพเปตพลีอุทิศบุญแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ณ หอ.. ชม 12193 ครั้ง (07 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/พิธีปุพพเปตพลี-วัดพระธรรมกาย.html..
ประเภทของพระบรมธาตุ
  ประเภทของพระบรมธาตุ มีวิธีแบ่งตามความสมบูรณ์ของสภาพหลังพิธีเผาสรีระธาตุ 1.นวิปปกิณณาธาตุ ค.. ชม 12006 ครั้ง (07 ก.พ. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/พระพุทธศาสนา/ประเภทของพระบรมธาตุ.html..
พระบรมธาตุ
  พระบรมธาตุ บทบาทและความสำคัญของพระบรมธาตุ ตำนานพระบรมธาตุ เรื่องพระบรมธาตุ เมื่อสิ้นศาสนา .. ชม 12071 ครั้ง (07 ก.พ. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/พระพุทธศาสนา/พระบรมธาตุ.html
วันวาเลนไทน์ Valentine’s Day ประวัติและธรรมเนียมปฏิบัติในวันวาเลนไทน์
  วันวาเลนไทน์ Valentine’s Day 14 กุมภาพันธ์ 2557 ประวัติวันวาเลนไทน์ การ์ดวันวาเลนไทน์ วัน.. ชม 14987 ครั้ง (01 ก.พ. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/วันวาเลนไทน์-วันแห่งความรักในพระพุทธศาสนา.html..
วันมาฆบูชา ประวัติความสำคัญ กิจกรรมวันมาฆบูชา 2557
  วันมาฆบูชา ปีนี้ตรงกับวันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2557 วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทา.. ชม 14197 ครั้ง (10 ม.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/วันมาฆบูชา-วันจาตุรงคสันนิบาติ.html..
เรียนดี ทุนฟรี ครูอาจารย์สนับสนุน เพราะบุญอะไร
  เขาเป็นคนเรียนดี เรียนเก่ง มักสอบได้ที่หนึ่งเสมอๆ ได้ทุนไปเรียนต่อปริญญาโท ได้ทุนเรียนต่อป.. ชม 12108 ครั้ง (19 พ.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2552-05-14.html
โครงการตักบาตรพระ 2,000,000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย
  พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)มีดำริให้โครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป ขยายโครงการฯ เป็.. ชม 12641 ครั้ง (29 พ.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/โครงการตักบาตรพระ-2000000-รูป.html..
วันครูแห่งชาติ 2557 ประวัติความเป็นมาของวันครู กิจกรรมวันครู
  วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม กิจกรรมวันครู วันไหว้ครู พานไหว้ครู กลอนวันครู รวมบทความวันครู ใน.. ชม 13247 ครั้ง (14 ม.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/วันครู-2554.html
อานิสงส์ของการรักษาศีล 5
  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอานิสงส์ของการรักษาศีลแก่ชาวปาฏลิคามใน มหาปรินิพพานสูตร ว่ามี 5 ป.. ชม 12603 ครั้ง (10 ม.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/praying/อานิสงส์ของการรักษาศีล.html..
เรียนเก่ง น้องชายเป็นอุปัฏฐาก
  กรณีศึกษากฏแห่งกรรม เหตุผลที่ว่าทำไมเกิดมาพบแต่ความลำบาก ถ้าต้องแต่งงานตามที่คุณพ่อคุณแม่ท.. ชม 12026 ครั้ง (12 ม.ค. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2548-03-25.html
พระภัททกาปิลานีเถรี
  บุคคลในโลกนี้ ตั้งใจไว้ชอบ กล่าววาจาชอบ การงานชอบ เป็นผู้มีการสดับมาก ได้ทำบุญไว้ในชีวิตอั.. ชม 12036 ครั้ง (31 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระภัททกาปิลานีเถรี.html..
สวดมนต์ข้ามปี ปีใหม่ เคานท์ดาวน์วิถีพุทธ ที่ไหนดีที่นี่มีคำตอบ
  วัดที่จัดธุดงค์ปีใหม่และการสวดมนต์ข้ามปี 2556 ได้แก่ วัดพระธรรมกาย วัดสุทัศนเทพวราราม วัดเ.. ชม 12236 ครั้ง (29 ธ.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/สวดมนต์ข้ามปี.html
ปชาบดีเถรี ผู้รัตตัญญู (๑)
  ในที่ใด ไม่มีความแก่หรือความตาย ไม่มีการสมาคมด้วยสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รัก ไม่มีการพล.. ชม 11976 ครั้ง (17 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ปชาบดีเถรี%20ผู้รัตตัญญู-(1).html..
สุมนสามเณร
  บุคคลใดมีสัจจะ มีธรรมะ มีความไม่เบียดเบียน มีความสำรวม มีความข่มใจ บุคคลนั้นชื่อว่า เป็นนั.. ชม 11996 ครั้ง (11 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/สุมนสามเณร.html
พุทธชิโนรส (๒)
  จิตซึ่งบุคคลตั้งไว้ผิด พึงทำบุคคลนั้น ให้เลวทรามยิ่งกว่าความพินาศเสียหาย ที่โจรเห็นโจร หรื.. ชม 11989 ครั้ง (05 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พุทธชิโนรส-(2).html
วัดป่าหมากจัดพิธีทอดกฐินสร้างศาลาการเปรียญ
  วัดป่าหมาก จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2556 เพื่อสร้างศาล.. ชม 11949 ครั้ง (03 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดป่าหมากจัดพิธีทอดกฐินสร้างศาลาการเปรียญ.html..
พิธีทอดกฐิน ณ ธุดงคสถานล้านนา
  ธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2556 ภายในงานม.. ชม 11950 ครั้ง (22 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/พิธีทอดกฐิน-ณ-ธุดงคสถานล้านนา.html..
ศูนย์อบรมสมุทรปราการ จัดพิธีทอดกฐิน
  ศูนย์อบรมสมุทรปราการจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างทุกสิ่ง ประจำปีพุทธศักราช 2556 .. ชม 11962 ครั้ง (19 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ศูนย์อบรมสมุทรปราการ-จัดพิธีทอดกฐิน.html..
ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี จัดพิธีทอดกฐิน
  ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี ในอุปถัมภ์พระภาวนาวิริยคุณ ได้จัดพิธีทอดกฐินปฐมฤกษ์ ถวายพื้นที่ดิ.. ชม 11968 ครั้ง (19 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี-จัดพิธีทอดกฐิน.html..
พระสุภูติเถระ
  ท่านจงเจริญพุทธานุสติอันยอดเยี่ยมกว่าภาวนาทั้งหลาย ครั้นเจริญพุทธานุสตินี้แล้ว จักยังมนัสใ.. ชม 11981 ครั้ง (13 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระสุภูติเถระ.html
การสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ 1
  สาเหตุของการสังคายนาครั้งที่ 1 และผลจาการสังคายนา โดยสรุป.. ชม 12079 ครั้ง (10 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/พระพุทธศาสนา/การสังคายนาครั้งที่-1.html..
งานบุญทอดกฐิน หนองซอน อ.เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
  พิธีทอดกฐิน ณ วัดราษฎร์สังคม จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้สั่งสมบุญร่ว.. ชม 11972 ครั้ง (02 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดราษฏร์สังคม-จัดงานบุญทอดกฐิน%20.html..
วัดสำแล
  วัดสำแลเป็นวัดรามัญตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลบ้านกระแชงอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีมีเน.. ชม 11980 ครั้ง (22 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/พระพุทธศาสนา/วัดสำแล.html
พระมหากัสสปเถระ (๒)
  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อข้าพระองค์ถวายทานอยู่ตลอด ๗ วัน เข้าไปตั้งเมตตากายกรรม เมตตาวจี.. ชม 11964 ครั้ง (28 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระมหากัสสปเถระ-(2).html
พระมหากัสสปเถระ (๑)
  ชนผู้ปรารถนาอายุ วรรณะ ยศ เกียรติ สวรรค์ ความเกิดในตระกูลสูง และความเพลินใจ พึงทำความไม่ปร.. ชม 11959 ครั้ง (25 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระมหากัสสปเถระ-(1).html
อัครสาวก ซ้าย-ขวา
  ชนเหล่าใด มีปกติรู้ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ และเห็นในสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระ .. ชม 11993 ครั้ง (23 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อัครสาวก%20ซ้าย-ขวา.html
ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 2 - 28 มกราคม พ.ศ. 2557
  ต้อนรับศักราชใหม่ เติมบุญใหญ่ให้ชีวิต โครงการธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 ในวันที่ 2 -28 มกราคม พ.. ชม 12429 ครั้ง (01 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/phramongkolthepmuni/ธุดงค์ธรรมชัย-ปีที่-3.html..
บั้งไฟพญานาค 2556 คลิปบั้งไฟพญานาค บั้งไฟพญานาคหนองคาย
  "บั้งไฟพญานาค" เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวันออกพรรษาของทุกๆ ปี ณ จังหวัดหนองคาย จริงหรือไ.. ชม 13050 ครั้ง (21 ต.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/บั้งไฟพญานาค-Fire-Ball.html
พระอัญญาโกณฑัญญะ ผู้รัตตัญญู (๑)
  ภิกษุผู้สันโดษ ย่อมเป็นผู้อยู่เป็นสุขในทิศทั้ง ๔ และเป็นผู้ไม่หงุดหงิด สันโดษด้วยปัจจัยตาม.. ชม 11997 ครั้ง (19 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระอัญญาโกณฑัญญะ-ผู้รัตตัญญู-(1).html..
ทำความดีต้องมีกุศโลบาย
  โอหนอ ทานนี้เป็นทานอันเลิศ เราได้ถวายไว้ดีแล้วในพระกัสสปเถรเจ้า.. ชม 11985 ครั้ง (17 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ทำความดีต้องมีกุศโลบาย.html..
บวชไปนิพพาน
  เพศนักบวชคือเพศอันประเสริฐ ไม่ใช่ว่าใครจะมาอยู่ในเพศนี้อย่างง่าย ๆต้องมีบุญมีบารมี ต้องบำเ.. ชม 11957 ครั้ง (03 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/บางสิ่งที่แสวงหา/บวชไปนิพพาน.html..
ปลูกฝังนิสัยในแบบญี่ปุ่น
  ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่คนส่วนมากมีระเบียบวินัย และตรงต่อเวลาเป็นอย่างมาก แต่เราจะนำข.. ชม 12189 ครั้ง (19 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/ปลูกฝังนิสัยในแบบญี่ปุ่น.html..
ความอัศจรรย์แห่งมนต์ ๑
  ชนทั้งหลายหุงอาหารด้วยไฟใด บรรเทาความหนาวด้วยไฟใด ไฟนั้นก็มาไหม้ตัวเรา ภัยเกิดแต่ที่พึ่งอา.. ชม 11944 ครั้ง (30 ก.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ความอัศจรรย์แห่งมนต์-1.html..
ทอดกฐินวัดพระธรรมกายประจำปี 2556
  มหากฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2556 การทอดกฐินเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธที่ศาสนิกชนปฏ.. ชม 12083 ครั้ง (18 ก.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/ทอดกฐิน.html
รับสมัครริ้วขบวนอัญเชิญหลวงปู่ทองคำ 19 กันยายน 2556
  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีอัญเชิญหลวงปู่ทองคำ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2556 ณ วัดพระธรรมกาย สอบถ.. ชม 11954 ครั้ง (17 ก.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/รับสมัครริ้วขบวนอัญเชิญหลวงปู่ทองคำ.html..

<1> 2 3 4 ..  22  23   เก่ากว่า >   

   ค้นหา บทความธรรมะ