World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : พระมงคลเทพมุนี พบ 1082 รายการ

   Tag :    พระมงคลเทพมุนี

ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562
  ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562 .. ชม 80 ครั้ง (13 ม.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมยาตรา/620112-ธรรมยาตรา-12-มกราคม-2562.html..
ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562
  ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562.. ชม 118 ครั้ง (13 ม.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมยาตรา/620111-ธรรมยาตรา-11-มกราคม-2562.html..
วัดภาวนาโตรอนโต จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดภาวนาโตรอนโต ประเทศแคนาดา ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และพิธีบูชาข้าวพระ .. ชม 92 ครั้ง (13 ม.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620113-วัดภาวนาโตรอนโต.html..
ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562
  ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562.. ชม 266 ครั้ง (11 ม.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมยาตรา/620110-ธรรมยาตรา-10-มกราคม-2562.html..
ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562
  ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562.. ชม 236 ครั้ง (10 ม.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมยาตรา/620109-ธรรมยาตรา-9-มกราคม-2562.html..
ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562
  ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 .. ชม 321 ครั้ง (08 ม.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมยาตรา/620108-ธรรมยาตรา-8-มกราคม-2562.html..
ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562
  ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562.. ชม 308 ครั้ง (08 ม.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมยาตรา/620107-ธรรมยาตรา-7-มกราคม-2562.html..
ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2562
  ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2562.. ชม 215 ครั้ง (07 ม.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมยาตรา/620106-ธรรมยาตรา-6-มกราคม-2562.html..
ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562
  ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562.. ชม 259 ครั้ง (06 ม.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมยาตรา/620105-ธรรมยาตรา-5-มกราคม-2562.html..
ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562
  ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ อนุสรณ์สถาน..พระมงคลเทพมุนี(สด จันทสโร) พระผู้ปราบมาร ต. สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี.. ชม 299 ครั้ง (05 ม.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมยาตรา/620105-ธรรมยาตรา-4-มกราคม-2562.html..
ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562
  ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ อนุสรณ์สถาน..พระมงคลเทพมุนี(สด จันทสโร) พระผู้ปราบมาร ต. สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี.. ชม 327 ครั้ง (04 ม.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมยาตรา/620103-ธรรมยาตรา-3-มกราคม-2562.html..
ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562
  ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบม.. ชม 733 ครั้ง (02 ม.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมยาตรา/620102-ธรรมยาตรา-2-มกราคม-2562.html..
คำอธิษฐานจิต โปรยกลีบเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่น ต้อนรับพระธรรมยาตรา
  คำอธิษฐานจิต โปรยกลีบเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่น ต้อนรับพระธรรมยาตรา .. ชม 503 ครั้ง (02 ม.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมยาตรา/620102-พระธรรมยาตรา.html..
ขอเชิญร่วมฉลองชัย ชิตัง เม สวดธรรมจักรครบ 1,000,000,011 จบ
  ขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสวดมนต์ข้ามปี และฉลองชัย ชิตัง เม สวดธรรมจักรครบ 1,000.. ชม 820 ครั้ง (26 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/611226-ฉลองชัยสวดธรรมจักร.html..
ขอเชิญร่วมกิจกรรมบุญต้อนรับศักราชใหม่ 2562 ณ วัดพระธรรมกาย
  "สวดมนต์ข้ามปี โชคดีตลอดไป" ขอเชิญร่วมกิจกรรมบุญต้อนรับศักราชใหม่ 2562 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ป.. ชม 1941 ครั้ง (04 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/611204-กิจกรรมต้อนรับปีใหม่-2562.html..
ตารางกิจกรรม ธรรมยาตรา ปีที่ 7 (6 จังหวัด)
  ตารางกิจกรรม โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 7 "รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ..พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) 6 แห่ง ระหว่างวันที่ 2 - 31 มกราคม พ.ศ. 2562.. ชม 670 ครั้ง (15 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมยาตรา/6112-ตารางกิจกรรม-ธรรมยาตรา.html..
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 7
  โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 7 "รักษ์บวร รักษ์ศีล 5" ถวายเป็นพุทธบูชา และบู.. ชม 1942 ครั้ง (14 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมยาตรา/ธรรมยาตรา-ปีที่-7.html..
ชาวเวียดนาม มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
  ชาวเวียดนามสัญชาติอเมริกาและจากหลากหลายประเทศในยุโรป มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย .. ชม 330 ครั้ง (28 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611128-ชาวเวียดนาม.html..
วัดศิลาลาด จัดงานบุญทอดกฐินสามัคคี
  วัดศิลาลาด จังหวัดตาก จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบสร้างศาลาปฏิบัติธรรม..พระมงคลเทพมุนี สด จันทสโร ชม 358 ครั้ง (26 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611126-วัดศิลาลาด.html..
วัดพระธรรมกายคานากาว่า จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
  วัดพระธรรมกายคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างห้องปฏิบัติ..พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ชม 374 ครั้ง (24 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611124-วัดพระธรรมกายคานากาว่า.html..
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดปฏิบัติธรรมเมือง Long Beach
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง Long Beach .. ชม 355 ครั้ง (16 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611116-วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย.html..
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญครบรอบ 134 ปี พระมงคลเทพมุนี
  วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 134 ปี วัน..พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ชม 335 ครั้ง (22 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611022-วัดพระธรรมกายเทนเนสซี.html..
ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดสวดมนต์หมู่บ้านรักษาศีล 5
  คณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะผู้มีบุญ เข้าร่วมสวดมนต์หมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม .. ชม 396 ครั้ง (19 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611019-ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม.html..
ขอเชิญร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธรรมกาย
  ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่ มหากาลทาน 1 ปี มีเพียงครั้งเดียว พิธีทอดกฐินสามัคคี.. ชม 2453 ครั้ง (18 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/611018-พิธีทอดกฐินสามัคคี.html..
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานบุญ 134 ปี พระมงคลเทพมุนี
  วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกา..พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) ชม 319 ครั้ง (18 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611018-วัดพระธรรมกายแคนซัส.html..
วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดงานบุญ 134 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
  วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญเนื่องในวันครบรอบ 134 ปี วันคล้..พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ชม 318 ครั้ง (17 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611017-วัดพระธรรมกายออเรกอน.html..
วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดงานบุญ 134 ปี พระมงคลเทพมุนี
  วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิ..พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ชม 336 ครั้ง (16 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611016-วัดพระธรรมกายนางาโน่.html..
วัดพระธรรมกายนอร์ธสวีเดน จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายนอร์ธสวีเดน ประเทศสวีเดน จัดพิธีบูชาข้าวพระ และงานบุญเนื่องในวันคล้..พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ชม 341 ครั้ง (16 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611016-วัดพระธรรมกายนอร์ธสวีเดน.html..
วัดภาวนาโตรอนโต จัดงานบุญครบรอบ 134 ปี พระมงคลเทพมุนี
  วัดภาวนาโตรอนโต้ ประเทศแคนาดา ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 134 ปี วันค..พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ชม 354 ครั้ง (16 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611016-วัดภาวนาโตรอนโต.html..
วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ จัดงานบุญ 134 ปี พระมงคลเทพมุนี
  วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ได้จัดงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยร..พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ชม 411 ครั้ง (15 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611015-วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์.html..
วัดภาวนาซานดิเอโก จัดงานบุญครบรอบ 134 ปีพระมงคลเทพมุนี
  วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญเนื่องในวาระครบรอบ 134 ปีพระเดช..พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ชม 406 ครั้ง (15 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611015-วัดภาวนาซานดิเอโก.html..
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานบุญบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัด .. ชม 417 ครั้ง (14 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611014-วัดพระธรรมกายลอนดอน.html..
วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดงานบุญครบรอบ 134 ปี พระมงคลเทพมุนี
  วัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี ได้จัดงานบุญครบรอบ 134 ปี พระเดชพระคุณ..พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ชม 312 ครั้ง (13 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611013-วัดพุทธฮัมบวร์ก.html..
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์ อนัน.. ชม 340 ครั้ง (13 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611013-วัดพระธรรมกายฟลอริดา.html..
ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดสวดมนต์หมู่บ้านศีล 5
  พระภิกษุสงฆ์พร้อมด้วยคณะศรัทธาสาธุชน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์หมู่บ้านศีล 5 ประจำสัปดาห์ ณ ศูนย์ป.. ชม 364 ครั้ง (12 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611012-ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม.html..
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญครอบรอบ 134 ปี พระมงคลเทพมุนี
  วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ..พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ชม 380 ครั้ง (12 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611012-วัดพระธรรมกายซีแอตเติล.html..
วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญครบรอบ 134 ปี พระมงคลเทพมุนี
  พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ได้เดินทางมาร่วมงานบุญเนื่องในวันครบรอบ 134 ปี พระเดชพระคุณ..พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) ณ วัดพระธรรมกาย ชม 420 ครั้ง (11 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611011-วัดพระธรรมกาย.html..
วัดพระธรรมกายลอนดอน สอนสมาธิชาวท้องถิ่น
  วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น .. ชม 414 ครั้ง (11 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611011-วัดพระธรรมกายลอนดอน.html..
วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดงานครบรอบ 134 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
  วัดพระธรรมกาย ดี.ซี.ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญครบรอบเนื่องในวาระวันคล้ายวัน..พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ชม 347 ครั้ง (11 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611011-วัดพระธรรมกายดีซี.html..
วัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลน จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน ประเทศเยอรมนี ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุง.. ชม 339 ครั้ง (11 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611011-วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน.html..
คณะผู้มีบุญ อ.พนมสารคาม ร่วมกิจกรรมสวดธัมมจักฯ และปฏิบัติธรรม
   คณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะผู้มีบุญในอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกิจกรรมสวดมนต์แล.. ชม 474 ครั้ง (05 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611005-ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม.html..
รับอาสาสมัครริ้วขบวน วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561
  เปิดรับอาสาสมัครริ้วขบวนจำนวนมาก เนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อ ..พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 .. ชม 764 ครั้ง (01 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/611001-รับอาสาสมัครริ้วขบวน.html..
วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
  วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา จัดงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย .. ชม 371 ครั้ง (01 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611001-วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์.html..
ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
  ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อ ..พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร สวดครบ 750,134,134, จบ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0.. ชม 685 ครั้ง (30 ก.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/610930-บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี.html..
ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดสวดมนต์ประจำสัปดาห์
  พระภิกษุสงฆ์ พร้อมด้วยคณะผู้มีบุญได้รวมใจกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมประ.. ชม 423 ครั้ง (29 ก.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610929-ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม.html..
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรมอบรมเยาวชน
  โรงเรียนพระพุทธศาสนาและภาษาไทยสำหรับเยาวชน ณ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา .. ชม 638 ครั้ง (29 ก.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/610929-วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย.html..
วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดงานบุญวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
  วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรม..พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ชม 457 ครั้ง (29 ก.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/610929-วัดพระธรรมกายออเรกอน.html..
ขอเชิญร่วมงานบุญวันคล้ายวันเกิด 134 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
  ขอเชิญร่วมงานบุญวันคล้ายวันเกิด 134 ปี ..พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี.. ชม 955 ครั้ง (28 ก.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/610928-134-ปี-พระมงคลเทพมุนี.html..
วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
  วัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ก็ได้จัดงานบุญครบรอบ 101 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย .. ชม 441 ครั้ง (28 ก.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/610928-วัดพระธรรมกายโตเกียว.html..
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานบุญวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
  วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ครบรอบ 101.. ชม 450 ครั้ง (28 ก.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/610928-วัดพระธรรมกายลอนดอน.html..

<1> 2 3 4 ..  20  21   เก่ากว่า >   

   ค้นหา บทความธรรมะ