World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ศีลธรรม พบ 1706 รายการ

   Tag :    ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก    ศีลธรรม

สามเณรภาคฤดูหนาว ศ.ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ ร่วมกิจกรรมธรรมยาตรา
  สามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูหนาวรุ่นที่ 3 ของศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ ได้ร่วมกิ.. ชม 270 ครั้ง (23 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611023-ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์.html..
ชพส. จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม
  ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเย..ศีลธรรมระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (V-Star Thailand) ครั้งที่ 11 .. ชม 299 ครั้ง (22 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611022-ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน.html..
พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเกตุองค์พระประธาน
  คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ร่วมจัดพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเกตุองค์พระประธาน อง.. ชม 230 ครั้ง (21 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611021-พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ.html..
โครงการอบรมศีลธรรมเพื่อพัฒนาความรู้ของนักสร้างบารมี ปีที่ 2
  วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เปิดโครงการอบรม..ศีลธรรมเพื่อพัฒนาความรู้ของนักสร้างบารมี ปีที่ 2 .. ชม 163 ครั้ง (20 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611020-วัดพระธรรมกายมินเนโซตา.html..
ธุดงคสถานนครธรรม จัดค่ายอบรมศีลธรรม
  นักเรียนจากหลายโรงเรียนในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าอบรมค่าย..ศีลธรรม ความดีสากลและฝึกความเป็นผู้นำ ณ ธุดงคสถานนครธรรม .. ชม 213 ครั้ง (19 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611019-ธุดงคสถานนครธรรม.html..
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดอบรมศีลธรรมเยาวชน
  ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการบรรพชาสามเณร ประจพปีพุทธศักราช 2561 .. ชม 181 ครั้ง (17 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611017-ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ.html..
ชมรมพุทธศาสน์ มรภ.พิบูลสงคราม จัดตักบาตรพระ
  ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดพิธีบำเพ็ญบุญกุศลตักบาตรพร้อมทั้งสวดธัมมจ.. ชม 242 ครั้ง (15 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611015-มรภ-พิบูลสงคราม.html..
ชมรมแกลงร่วมใจ จัดอบรมห้องเรียนศีลธรรม
  ชมรมแกลงร่วมใจ ในอุปถัมภ์พระอาทรปริยัติกิจ ร่วมกับ ชมรมเขาชะเมาแดนธรรม จังหวัดระ..ศีลธรรม ชม 304 ครั้ง (14 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611014-ชมรมแกลงร่วมใจ.html..
กำหนดการพิธีร่วมบุญกฐินสัมฤทธิ์
  กำหนดการพิธีร่วมบุญกฐินสัมฤทธิ์ และสนับสนุนวัดส่งเสริม..ศีลธรรม 460 วัด วันมหาปวารณาออกพรรษา วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องแก้วสารพัดนึก .. ชม 624 ครั้ง (12 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/611012-กฐินสัมฤทธิ์.html..
ชาวไทย–เมียนมาร่วมกิจกรรมวันพระ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง
  สาธุชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมา กว่า 600 ท่าน ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระที่ผ่านมา ณ ศูนย์ป.. ชม 247 ครั้ง (12 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611012-ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง.html..
ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมภาคใต้ จัดสัมมนาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมภาคใต้ จัดสัมมนาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ให้ได้ 1 พันล้านจบภายในสิ้นปีนี้ .. ชม 355 ครั้ง (04 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611004-ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมภาคใต้.html..
พระสงฆ์จากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น แนะแนวการเรียนธรรมศึกษา
  พระสงฆ์จากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น จังหวัดนราธิวาส ได้แนะแนวการเรียนธรรมศึกษา ในระดับชั้นตรี .. ชม 277 ครั้ง (26 ก.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610926-ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น.html..
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา เปิดโครงการอบรมศีลธรรม
  วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เปิดโครงการอบรม..ศีลธรรมเพื่อพัฒนาความรู้ของนักสร้างบารมี ปีที่ 2 .. ชม 192 ครั้ง (21 ก.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/610921-วัดพระธรรมกายมินเนโซตา.html..
ธุดงคสถานล้านนา จัดพิธีทอดผ้าป่า 33 ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมภาคเหนือ
  ธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทอดผ้าป่า 33 ศูนย์ส่งเสริม..ศีลธรรมภาคเหนือ และฉลอง 32 ปีธุดงคสถานล้านนา .. ชม 250 ครั้ง (19 ก.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610919-ธุดงคสถานล้านนา.html..
ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมร่วมกับรร.วัดมะเกลือ จัดอบรมศีลธรรม
  ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมร่วมกับโรงเรียนวัดมะเกลือ จังหวัดนครปฐม จัดอบรม..ศีลธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียน ชม 332 ครั้ง (16 ก.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610916-ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม.html..
รร.สะพานที่ 3 จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  นักเรียนโรงเรียนสะพานที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร .. ชม 266 ครั้ง (14 ก.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610914-สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.html..
ชพส.จัดค่ายผู้นำเยาวชน ประจำปี 2561
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็.. ชม 307 ครั้ง (14 ก.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610914-ค่ายผู้นำเยาวชน-2561.html..
โรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมอบรมค่ายศีลธรรม
  นักเรียนโรงเรียนวัดประชุมชลธารา โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผาราม และโรงเรียนวัดโบราณส..ศีลธรรม ชม 317 ครั้ง (13 ก.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610913-โรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส.html..
ธุดงคสถานอุบลราชธานี จัดอบรมศีลธรรมนักเรียน รร.บ้านห้วยขะยุง
  ธุดงคสถานอุบลราชธานี จัดเข้าค่ายปฏิบัติธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยขยุง จังหวัดอุบลราชธ.. ชม 246 ครั้ง (10 ก.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610910-ธุดงคสถานอุบลราชธานี.html..
รร.เทศบาลพัฒนา ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  โรงเรียนเทศบาลพัฒนา และที่ว่าการอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสู.. ชม 286 ครั้ง (08 ก.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610908-รร-เทศบาลพัฒนา.html..
พิธีตักบาตรพระ 1250 รูป อำเภอสันทราย
  พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาร่วมทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์จำนวน 1.. ชม 269 ครั้ง (07 ก.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610907-พิธีตักบาตรพระ-1250-รูป.html..
นักเรียนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมค่ายอบรมศีลธรรม
  องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี ร่วมกับวัดประชุมชลธารา ศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิว..ศีลธรรมแก่นักเรียนในจังหวัดนราธิวาส .. ชม 239 ครั้ง (07 ก.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610907-นักเรียนจังหวัดนราธิวาส.html..
ชาวจีน มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
  ชาวจีน ได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย พร้อมทั้งเรียนรู้การฝึกสมาธิ .. ชม 330 ครั้ง (07 ก.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610907-ชาวจีน-เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย.html..
กิจกรรมเข้าค่ายศีลธรรม นร.โรงเรียนบ้านป่าแดงวิทยา
  วัดพระธาตุสามดวง จังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่าย..ศีลธรรม ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงวิทยา .. ชม 268 ครั้ง (05 ก.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610905-โรงเรียนบ้านป่าแดงวิทยา.html..
ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง จัดพิธีทอดผ้าป่า
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารต้อนรับผู้มาผู้ปฏิบัติธรรม .. ชม 352 ครั้ง (04 ก.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610904-ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง.html..
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ จัดกิจกรรมค่ายอบรมศีลธรรม
  พระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำนักเรียนโรงเรี..ศีลธรรมสวดมนต์บทธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งบรรยายธรรม .. ชม 281 ครั้ง (03 ก.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610903-ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์.html..
ชพส. จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ภาคเหนือ
  ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภา..ศีลธรรม ภาคเหนือ ครั้งที่ 13 (V-Star challenge) ประจำปี พุทธศักราช 2561 .. ชม 257 ครั้ง (03 ก.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610903-ผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม-ภาคเหนือ.html..
พระธรรมทายาทธุดงคสถานลำพูน ออกบิณฑบาตโปรดญาติโยม
  คณะพระธรรมทายาทธุดงคสถานลำพูน ได้ออกบิณฑบาตโปรดญาติโยมที่อำเภอบ้านโฮ่ง .. ชม 365 ครั้ง (01 ก.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610901-ธุดงคสถานลำพูน.html..
พิธีเปิดโครงการเผยแผ่พระธรรมทูต จังหวัดนครราชสีมา
  คณะพระสังฆาธิการ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญ ได้ร่วมงานพิธีเปิดโครงการเผยแผ่พระธรรมทูต ป.. ชม 379 ครั้ง (30 ส.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610830-พิธีเปิดโครงการเผยแผ่พระธรรมทูต.html..
กิจกรรมสวดมนต์เทอมินอล 21 โคราช หนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
  ชมรมบวรรักษ์ศีล 5 เมืองย่าโม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริม..ศีลธรรมนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรม “สวดมนต์เทอมินอล 21 โคราช” หนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศ.. ชม 318 ครั้ง (29 ส.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610829-กิจกรรมสวดมนต์เทอมินอล-21-โคราช.html..
โครงการอบรมศีลธรรม เพื่อพัฒนาความรู้ของนักสร้างบารมี ปีที่ 2
  วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เปิดโครงการอบรม..ศีลธรรมเพื่อพัฒนาความรู้ของนักสร้างบารมี ปีที่ 2 .. ชม 342 ครั้ง (24 ส.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/610824-โครงการอบรมศีลธรรม.html..
วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล
  วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่.. ชม 395 ครั้ง (23 ส.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/610823-วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์.html..
ชพส.จัด Speech Contest ครั้งที่ 5 รอบชิงชนะเลิศ
  ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแป.. ชม 333 ครั้ง (22 ส.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610822-ชพส-จัด-Speech-Contest-ครั้งที่-5.html..
โรงเรียนวัดลำพระยา อบรมศีลธรรม
  ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา จัดอบรม..ศีลธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนวัดลำพระยา หลักสูตรห้องเรียนต้นแบบ.. ชม 346 ครั้ง (21 ส.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610821-โรงเรียนวัดลำพระยา-อบรมศีลธรรม.html..
รร. โสตศึกษาเทพรัตน์ จัดค่ายอบรมศีลธรรม
  โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดค่ายอบรม..ศีลธรรม ประจำปี พุทธศักราช 2561 ชม 401 ครั้ง (17 ส.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610817-รร-โสตศึกษาเทพรัตน์.html..
กิจกรรมตักบาตรค่ายโครงการอบรมศีลธรรม 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย
  นักเรียนที่เข้าค่ายโครงการอบรม..ศีลธรรม 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาห.. ชม 193 ครั้ง (15 ส.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610815-โครงการอบรมศีลธรรม-5-ห้องชีวิต.html..
รร.วัดสุนทรเทพคีรี เข้าร่วมโครงการห้องเรียนศีลธรรม 4.0
  คณะพระอาจารย์และทีมงานธุดงคสถานชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จัดอบรมนักเรียนโรงเรียนวัด..ศีลธรรม 4.0 และโรงเรียนสุจริต ชม 454 ครั้ง (10 ส.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610810-รร-วัดสุนทรเทพคีรี-ห้องเรียนศีลธรรม-4-0.html..
โครงการอบรมครู รร.บ้านห้วยปราบ
  ธุดงคสถานชลบุรี ได้จัดโครงการอบรมครู โรงเรียนบ้านห้วยปราบ จังหวัดชลบุรี .. ชม 553 ครั้ง (09 ส.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610809-โครงการอบรมครู-บ้านห้วยปราบ.html..
โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ อบรมศีลธรรม
  ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์สุรินทร์ จัดอบรม..ศีลธรรมแก่นักเรียน โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ .. ชม 307 ครั้ง (02 ส.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610802-โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์-อบรมศีลธรรม.html..
รร.มัธยมสุไหงปาดี จัดค่ายอบรมศีลธรรม
  นักเรียนโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน ..ศีลธรรม ชม 775 ครั้ง (28 ก.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610728-มัธยมสุไหงปาดี-จัดค่ายอบรมศีลธรรม.html..
โรงเรียนบ้านโคกตีเต เข้าค่ายศีลธรรม
  โรงเรียนบ้านโคกตีเต ร่วมกับศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาส และสมาคมเยาวชนเพื่อสันติ..ศีลธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกตีเต .. ชม 493 ครั้ง (24 ก.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610724-โรงเรียนบ้านโคกตีเต-เข้าค่ายศีลธรรม.html..
พิธีถวายมหาสังฆทาน 122 รูป ครบรอบ 22 ปี ธุดงคสถานปราจีนบุรี
  ธุดงคสถานปราจีนบุรี จัดกิจกรรมงานบุญพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 122 รูป เนื่องในวาระครบรอ.. ชม 315 ครั้ง (21 ก.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610721-พิธีถวายมหาสังฆทาน-122-รูป-%2022-ปี-ธุดงคสถานปราจ..
โรงเรียนบ้านบางนายสี จ.พังงา จัดอบรม UG 5
  โรงเรียนบ้านบางนายสี โรงเรียนวิถีพุทธ จัดอบรม UG 5 ในโครงการศุกร์สดใสด้วยธรรมะ .. ชม 455 ครั้ง (20 ก.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610720-รร-บ้านบางนายสี-พังงา-จัดอบรม-UG5.html..
พิธีบรรพชาสามเณร ปีที่ 2 ณ วัดมาดาฉะ โบโดวิหาร
  องค์การพุทธโลก ร่วมองค์กรพุทธบังคลาเทศ จัดพิธีบรรพชา สามเณร จำนวน 111 รูป ปีที่ 2 ณ วัดมาด.. ชม 414 ครั้ง (17 ก.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610717-พิธีบรรพชาสามเณร-ปีที่-2-ณ-วัดมาดาฉะ-โบโดวิหาร.ht..
นร.รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ เชียงราย ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ เชียงราย จำนวน 500 คน เข้าร่วมโครงการสวดมนต์บทธัมมจักกั.. ชม 431 ครั้ง (16 ก.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610716-เตรียมอุดมพัฒนาการ-เชียงราย-ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัต..
พระธรรมทายาทร่วมกับชาวบ้านบำรุงศาสนสถาน
  พระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา ร่วมกับชาวบ้านในอำเภอกมลาไสย บำรุงศาสนสถา.. ชม 412 ครั้ง (13 ก.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610713-พระธรรมทายาทร่วมกับชาวบ้านบำรุงศาสนสถาน.html..
เปิดรับสมัคร โครงการบัณฑิตแก้ว รุ่นที่ 22
  โครงการบัณฑิตแก้ว รุ่นที่ 22 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ส.. ชม 966 ครั้ง (10 ก.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/610710-โครงการบัณฑิตแก้ว-รุ่นที่-22.html..
ธุดงคสถานนครธรรม จัดอบรมศีลธรรม นร.วัดควนชุม
  ธุดงคสถานนครธรรมจัดกิจกรรมอบรม..ศีลธรรมและเป้าหมายชีวิตด้วยศีล 5 แก่นักเรียนโรงเรียนวัดควนชุม จังหวัดนครศรีธรรมราช .. ชม 547 ครั้ง (10 ก.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610710-ธุดงคสถานนครธรรมจัดอบรมศีลธรรม-นร-วัดควนชุม.html..
พระธรรมทายาทร่วมกิจกรรมธรรมยาตรา ณ วัดโพธิ์ศรีโนนเมือง
  พระธรรมทายาท ในโครงการอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษา รุ่น 46 ภาคฤดูฝน ร่วมกิจกรรมธรรม..ศีลธรรม ณ วัดโพธิ์ศรีโนนเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ .. ชม 427 ครั้ง (10 ก.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610710-พระธรรมทายาทร่วมกิจกรรมธรรมยาตรา.html..
พระธรรมทายาทระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 46 ออกบิณฑบาต
  พระธรรมทายาทระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 46 ภาคฤดูฝน ได้ออกเดินบิณฑบาตเพื่อโปรดพุทธศาสนิกชนในชุม.. ชม 299 ครั้ง (08 ก.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610708-พระธรรมทายาทระดับอุดมศึกษา-รุ่นที่-46-ออกบิณฑบาต...

<1> 2 3 4 ..  33  34   เก่ากว่า >   

   ค้นหา บทความธรรมะ