World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : เทศนา พบ 1696 รายการ

   Tag :    ธรรมเทศนา    เทศนา

ปุณณเศรษฐี ผู้ไถนาเป็นทอง
  บุคคลควรกำจัดความตระหนี่อันเป็นสนิมในใจ ให้ทานเถิด เพราะบุญทั้งหลาย ย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว.. ชม 155 ครั้ง (01 เม.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ปุณณเศรษฐี-ผู้ไถนาเป็นทอง.html..
ชฎิลเศรษฐี ผู้มีภูเขาทอง
  ข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์ ทานยังประโยชน์ให้สำเร็จได้แล แม้เมื่อของที่จะให้มีอยู่น้อย ทานก.. ชม 201 ครั้ง (29 มี.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชฎิลเศรษฐี%20ผู้มีภูเขาทอง.html..
เมณฑกเศรษฐีผู้ใจบุญ (๗)
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างที่เรารู้ไซร้ สัต.. ชม 275 ครั้ง (28 มี.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เมณฑกเศรษฐีผู้ใจบุญ-(7).html..
เมณฑกเศรษฐีผู้ใจบุญ (๖)
  ธรรมดาพวกมนุษย์ ย่อมไปสู่สำนักของพวกมนุษย์ พวกโคก็ไปสู่ฝูงโค บรรพชิตก็ไปสู่สำนักของบรรพชิ.. ชม 299 ครั้ง (27 มี.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เมณฑกเศรษฐีผู้ใจบุญ-(6).html..
เมณฑกเศรษฐีผู้ใจบุญ (๕)
  ถ้าหากว่าสรรพสัตว์พึงรู้ผลแห่งการจำแนกทาน เหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้แสวงหาคุณอันใ.. ชม 272 ครั้ง (25 มี.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เมณฑกเศรษฐีผู้ใจบุญ-(5).html..
เมณฑกเศรษฐีผู้ใจบุญ (๔)
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การถือประมาณบุญแห่งทักษิณาทานที่ประกอบด้วยองค์ ๖ ประการอย่างนี้ว่า ห้ว.. ชม 311 ครั้ง (24 มี.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เมณฑกเศรษฐีผู้ใจบุญ-(4).html..
เมณฑกเศรษฐีผู้ใจบุญ (๓)
  ทาน ผู้ให้ให้ได้ยาก เพราะต้องครอบงำความตระหนี่ก่อนแล้วจึงให้ได้ การทำทานนั้น เป็นสิ่งที่ทำ.. ชม 268 ครั้ง (22 มี.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เมณฑกเศรษฐีผู้ใจบุญ-(3).html..
โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม ตอน ความสำเร็จของผู้ทุ่มเท
  ลูกเณรชื่อ สามเณรวีรพงษ์ บัวศรี มาจาก จ.กระบี่ ครับ ลูกเณรได้มาบวชโครงการหน่อแก้วเปรียญธร.. ชม 376 ครั้ง (21 มี.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20140320-โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม-ตอน-ความสำเร็จของผู้ทุ่ม..
เมณฑกเศรษฐีผู้ใจบุญ (๒)
  การให้ทาน เป็นเครื่องฝึกจิตที่ยังไม่ได้ฝึก การไม่ให้ทาน เป็นเครื่องประทุษร้ายจิตที่ฝึกแล้.. ชม 290 ครั้ง (20 มี.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เมณฑกเศรษฐีผู้ใจบุญ-(2).html..
เมณฑกเศรษฐีผู้ใจบุญ (๑)
  บุญทั้งหลาย เป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายในปรโลก.. ชม 324 ครั้ง (19 มี.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เมณฑกเศรษฐีผู้ใจบุญ-(1).html..
อนาถบิณฑิกเศรษฐี (มหาเศรษฐีเทพบุตร)
  การถวายวิหารแก่สงฆ์เพื่อหลีกเร้นอยู่ เพื่อความสุข เพื่อเพ่งพิจารณา และเพื่อให้เห็นแจ้ง พระ.. ชม 413 ครั้ง (18 มี.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อนาถบิณฑิกเศรษฐี-(มหาเศรษฐีเทพบุตร).html..
อนาถบิณฑิกเศรษฐี (ก่อนลมหายเฮือกสุดท้าย)
  สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้น และเสื่อมไปเป็นธรรมดา ครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป.. ชม 595 ครั้ง (16 มี.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อนาถบิณฑิกเศรษฐี-(ก่อนลมหายเฮือกสุดท้าย).html..
อนาถบิณฑิกเศรษฐี (ทรัพย์หมด แต่ไม่หมดศรัทธา)
  บัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่ประพฤติกรรมอันเป็นบาป เพราะเหตุแห่งความสุขของตน ถูกทุกข์กระทบแล้ว แม้.. ชม 384 ครั้ง (14 มี.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อนาถบิณฑิกเศรษฐี-(ทรัพย์หมด%20แต่ไม่หมดศรัทธา).html..
อนาถบิณฑิกเศรษฐี (ยอดกัลยาณมิตร)
  ผู้ใดถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะแล้ว เห็นอริยสัจ ๔ ด้วยปัญญาอันชอบ คือ ท.. ชม 366 ครั้ง (13 มี.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อนาถบิณฑิกเศรษฐี-(ยอดกัลยาณมิตร).html..
อนาถบิณฑิกเศรษฐี (บรรลุธรรม)
  ผู้ใดยึดเอาพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะ ผู้นั้นเห็นอริยสัจ ๔ ด้วยปัญญาอันชอ.. ชม 390 ครั้ง (12 มี.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อนาถบิณฑิกเศรษฐี-(บรรลุธรรม).html..
กิสาโคตมีเถรี
  มฤตยูย่อมพาเอานรชน ผู้มัวเมาในลูก และสัตว์เลี้ยง ผู้มีใจข้องอยู่ในอารมณ์ต่างๆ ไป เหมือนห้ว.. ชม 12141 ครั้ง (10 มี.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/กิสาโคตมีเถรี.html
วัดพุทธบอร์คโด จัดพิธีบูชาข้าวพระประจำเดือนมีนาคม
  วัดพุทธบอร์คโด ประเทศฝรั่งเศส ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อซื้อธรณีสงฆ์ สถาป.. ชม 12026 ครั้ง (10 มี.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/570310-วัดพุทธบอร์คโดจัดพิธีบูชาข้าวพระประจำเดือนมีนาคม...
รูปนันทาเถรี
  สรีระอันกรรมทำให้เป็นนครแห่งกระดูกทั้งหลาย ฉาบด้วยเนื้อและโลหิต เป็นที่ตั้งลงแห่งชรา มรณะ .. ชม 12071 ครั้ง (08 มี.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/รูปนันทาเถรี.html
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.๙)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระบรมราชานุเคราะห์ ในการพระราช.. ชม 12255 ครั้ง (08 มี.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/พระราชทานเพลิงศพเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์.html..
พระบรมธาตุในประเทศไทย ตอนที่ 2
  พระบรมธาตุในประเทศไทย 1. วัดอโศกการาม 2. วัดราษฎร์บำรุง 3. พระสมุทรเจดีย์ 4. วัดทรงธรรมวรว.. ชม 12048 ครั้ง (03 มี.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/พระพุทธศาสนา/พระบรมธาตุในประเทศไทย-ตอนที่-2.html..
วัดพระธรรมกายฟลอริดาจัดพิธีอุทิศส่วนกุศล
  วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไป.. ชม 11958 ครั้ง (27 ก.พ. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/570227-วัดพระธรรมกายฟลอริดาจัดพิธีอุทิศส่วนกุศล.html..
ชาวนครเชียงรายจัดงานบุญวันมาฆบูชา
  ชาวนครเชียงรายจาก 62 ชุมชน กว่า 1,000 คน ร่วมจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจ.. ชม 11992 ครั้ง (15 ก.พ. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ชาวนครเชียงรายจัดงานบุญวันมาฆบูชา.html..
วัดพระธรรมกายฟลอริดาจัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป
  วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป.. ชม 11978 ครั้ง (13 ก.พ. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/570213-วัดพระธรรมกายฟลอริดาจัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป.html..
กรมการศาสนาจัดงานวันมาฆบูชา ประจำปี 2557
  กรมการศาสนา จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ภายใต้ชื่อ "มาฆบูชา เ.. ชม 12036 ครั้ง (11 ก.พ. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/กรมการศาสนาจัดงานวันมาฆบูชา-ประจำปี-2557.html..
งานมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล
  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบู.. ชม 11992 ครั้ง (07 ก.พ. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/งานมาฆบูชา-ณ-พุทธมณฑล-2557.html..
วันมาฆบูชา ประวัติความสำคัญ กิจกรรมวันมาฆบูชา 2557
  วันมาฆบูชา ปีนี้ตรงกับวันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2557 วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทา.. ชม 14164 ครั้ง (10 ม.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/วันมาฆบูชา-วันจาตุรงคสันนิบาติ.html..
พระพุทธวรญาณ (ทอง สุวณฺณสาโร)
  ชาติภูมิ พระพุทธวรญาณ (ทอง สุวณฺณสาโร) มีนามเดิมว่า ทอง นาคประเสริฐ เป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเท.. ชม 12525 ครั้ง (31 ม.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/พระพุทธวรญาณ-(ทอง-สุวณฺณสาโร).html..
ขอถวายความอาลัยพระพุทธวรญาณ (ทอง สุวณฺณสาโร)
  ขอถวายความอาลัยพระพุทธวรญาณ (ทอง สุวณฺณสาโร) พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพุทธวรญาณ (ทอง สุวณ.. ชม 12109 ครั้ง (30 ม.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ขอถวายความอาลัยพระพุทธวรญาณ-(ทอง-สุวณฺณสาโร).html..
งานบุญวันมาฆบูชา 2557 จ.นครปฐม
  จังหวัดนครปฐม เตรียมจัดจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปีพุทธศั.. ชม 11993 ครั้ง (29 ม.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/งานบุญวันมาฆบูชา-2557-นครปฐม.html..
วัดพระธรรมกายซีแอตเติลจัดงานวันคล้ายวันเกิดคุณยาย
  วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณยายอาจารย์.. ชม 11979 ครั้ง (24 ม.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/570123-วัดพระธรรมกายซีแอตเติลจัดงานวันคล้ายวันเกิดคุณยาย..
วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดปฏิบัติธรรมเมืองเบียน
  วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองเบียน.. ชม 11929 ครั้ง (21 ม.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดปฏิบัติธรรมเมืองเบียน.html..
จังหวัดฉะเชิงเทราจัดกิจกรรม ฟังธรรม วันพระ
  ข้าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกิจกรรม "ฟังธรรม วันพระ" เพื่อนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรั.. ชม 11986 ครั้ง (16 ม.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/จังหวัดฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมฟังธรรมวันพระ.html..
วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ
  วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรม.. ชม 12139 ครั้ง (25 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/20100625_nice.html
มหาธรรมยาตราธุดงค์ธรรมชัย เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
  มหาธรรมยาตราธุดงค์ธรรมชัย คืออะไร ธรรมยาตรา คำนี้ หลายคนอาจไม่เคยได้ยิน แต่คำนี้มีมานานแล้.. ชม 12015 ครั้ง (11 ม.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/มหาธรรมยาตราธุดงค์ธรรมชัย.html..
วันครูแห่งชาติ 2557 ประวัติความเป็นมาของวันครู กิจกรรมวันครู
  วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม กิจกรรมวันครู วันไหว้ครู พานไหว้ครู กลอนวันครู รวมบทความวันครู ใน.. ชม 13213 ครั้ง (14 ม.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/วันครู-2554.html
พระภัททกาปิลานีเถรี
  บุคคลในโลกนี้ ตั้งใจไว้ชอบ กล่าววาจาชอบ การงานชอบ เป็นผู้มีการสดับมาก ได้ทำบุญไว้ในชีวิตอั.. ชม 12035 ครั้ง (31 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระภัททกาปิลานีเถรี.html..
วัดพระธรรมกายฟลอริดาจัดมุทิตาพระราชภาวนาจารย์
  วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีมุทิตาสักการะพระราชภาวนาจารย์ เนื่องในว.. ชม 11962 ครั้ง (27 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายฟลอริดาจัดมุทิตาพระราชภาวนาจารย์.html..
ปฏาจาราภิกษุณีเถรี
  หยาดน้ำค้างบนปลายยอดหญ้ายามต้องแสงอาทิตย์อุทัย ย่อมเหือดแห้งหายไป ตั้งอยู่ไม่นาน ฉันใด ชีว.. ชม 12064 ครั้ง (27 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ปฏาจาราภิกษุณีเถรี.html..
วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีมุทิตาพระราชภาวนาจารย์
  วัดพระธรรมกายชิคาโก ได้จัดพิธีมุทิตาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดและฉลองสมณศักดิ์พระราชภาวน.. ชม 11982 ครั้ง (26 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายชิคาโกจัดพิธีมุทิตาพระราชภาวนาจารย์.html..
ธุดงค์ธรรมชัยกับพุทธประเพณีการล้างเท้าพระ
  การล้างเท้าพระ เป็นพุทธประเพณีหนึ่งที่มีมาแต่ครั้งพุทธกาล ดังเรื่องของสังขพราหมณชาดก ที่กล.. ชม 11991 ครั้ง (26 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/phramongkolthepmuni/ธุดงค์ธรรมชัยกับพุทธประเพณีการล้างเท้าพระ.html..
เขมาเถรี อัครสาวิกาเบื้องขวา
  เราเรียกผู้ไม่เยื่อใยในกามทั้งหลายเหล่านั้นว่า เป็นผู้สงบ เพราะไม่มีกิเลสเป็นเครื่องร้อยรั.. ชม 12026 ครั้ง (23 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เขมาเถรี%20อัครสาวิกาเบื้องขวา.html..
โครงการแปลหนังสือธรรม โครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์และพิธีเททองหล่อพระนั่งเมืองแก้ว
  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแปลหนังสือธรรม โครงการอบรมพระวิปัสสน.. ชม 11988 ครั้ง (22 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/โครงการแปลหนังสือธรรมโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์และพิธีเ..
ปชาบดีเถรี ผู้รัตตัญญู (๓)
  อายุของมนุษย์มีน้อย คนดีพึงดูถูกอายุนั้นเสีย พึงประพฤติตน ดุจคนมีศีรษะถูกไฟไหม้ มฤตยูที่จะ.. ชม 11973 ครั้ง (20 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ปชาบดีเถรี%20ผู้รัตตัญญู-(3).html..
ปชาบดีเถรี ผู้รัตตัญญู (๒)
  ความชั่วทางกาย วาจา และใจของบุคคลใดไม่มี เราเรียกบุคคลนั้น ผู้สำรวมแล้วโดยฐานะ ๓ ว่า เป็นพ.. ชม 11991 ครั้ง (19 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ปชาบดีเถรี%20ผู้รัตตัญญู-(2).html..
ปชาบดีเถรี ผู้รัตตัญญู (๑)
  ในที่ใด ไม่มีความแก่หรือความตาย ไม่มีการสมาคมด้วยสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รัก ไม่มีการพล.. ชม 11976 ครั้ง (17 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ปชาบดีเถรี%20ผู้รัตตัญญู-(1).html..
วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดปฏิบัติธรรมเมืองเบียน
  วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรม กัลยาณมิตร ณ เมืองเบียน.. ชม 11962 ครั้ง (17 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดปฏิบัติธรรมเมืองเบียน.html..
สามเณรนิโครธ (๓)
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บรรพชิตผู้มีศีลทั้งหลาย เข้าไปหาสกุลใด มนุษย์ในสกุลนั้นย่อมประสบบุญเป็.. ชม 12009 ครั้ง (16 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/สามเณรนิโครธ-(3).html
ปฏิทินวันพระ 2557 ปฏิทินจันทรคติ
  ปฏิทินวันพระ 2557 ปฏิทินบุญเพื่อชาวพุทธ มีปฏิทินจันทรคติ และปฏิทินวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา .. ชม 41612 ครั้ง (25 ส.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/DMC-calendar.html
สามเณรนิโครธ (๒)
  หากว่าบุคคลมีธรรมประดับแล้ว เป็นผู้สงบแล้ว ฝึกตนแล้ว เป็นคนเที่ยงตรง เป็นพรหมจารี เลิกอาชญ.. ชม 12016 ครั้ง (13 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/สามเณรนิโครธ-(2).html
สามเณรนิโครธ (๑)
  ผู้ใดเห็นภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยจรณะ ให้ท่านยืนอยู่เบื้องหน้า ประคองอัญชลีนมัสการแล้ว ผู้นั้น.. ชม 12046 ครั้ง (12 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/สามเณรนิโครธ-(1).html

<1> 2 3 4 ..  32  33   เก่ากว่า >   

   ค้นหา บทความธรรมะ