World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : Video พบ 5033 รายการ

   Tag :    Video

ทำไมต้องบูชาดอกไม้ธูปเทียน
  คำถาม : ทำไมศาสนพิธีต้องมีดอกไม้ ธูป เทียน ด้วย แล้วการจุดกับไม่จุดธูปเทียน จะมีผลต่างกันห.. ชม 203 ครั้ง (03 เม.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610403-ทำไมต้องบูชาดอกไม้ธูปเทียน.html..
จิตของชาวเอเชียกับชาวตะวันตก
  คำถาม : จิตของชาวเอเชียและชาวตะวันตก แตกต่างกันหรือไม่ครับ.. ชม 338 ครั้ง (28 มี.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610327-จิตของชาวเอเชียกับชาวตะวันตก.html..
งานแม่บ้าน
  คำถาม : เป็นคนโลเลเป้าหมายชีวิตเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ควรทำอย่างไรดีครับ.. ชม 386 ครั้ง (27 มี.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610326-งานแม่บ้าน.html
เป็นคนโลเล
  คำถาม : เป็นคนโลเลเป้าหมายชีวิตเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ควรทำอย่างไรดีครับ.. ชม 347 ครั้ง (23 มี.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/600323-เป็นคนโลเล.html
เจอคนตีรวนกลางอากาศ
  คำถาม : เวลาพูดในที่สาธารณะควรทำอย่างไร เมื่อเจอคนชอบตีรวนให้เราขายหน้าคะ.. ชม 331 ครั้ง (21 มี.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610320-เจอคนตีรวนกลางอากาศ.html..
ถูกห้ามไม่ให้นั่งสมาธิ
  คำถาม : ผมมาวัดประมาณ 6-7 ครั้ง นั่งสมาธิติดต่อกันเกือบทุกวัน วันแรกเห็นเหมือนพระอาทิตย์มี.. ชม 286 ครั้ง (17 มี.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610316-ถูกห้ามไม่ให้นั่งสมาธิ.html..
จัมมสาฏกชาดก ชาดกว่าด้วยนักบวชไหว้แพะ
  ในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตะวันมหาวิหาร ทรงปร.. ชม 512 ครั้ง (15 มี.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-จัมมสาฏกชาดก.html..
ตั้งใจเบื่อก็ผิดศีล
  คำถาม : ที่พักอาศัยของดิฉันมีหนูมาทำลายข้าวของอยู่เสมอ ดิฉันเอาข้าวสารที่ทางเทศบาลแจกไว้ให.. ชม 357 ครั้ง (12 มี.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610312-ตั้งใจเบื่อก็ผิดศีล.html..
ลูกทรพี
  คำถาม : คำว่าเนรคุณหรือลูกทรพี คือ ลูกที่ปฏิบัติตัวอย่างไรกับพ่อแม่ และจะต้องแก้ไขวิบากกรร.. ชม 369 ครั้ง (10 มี.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610309-ลูกทรพี.html
ตัดต้นไม้ระวังรุกขเทวดา
  คำถาม : การตัดต้นไม้ใหญ่ที่มีรุกขเทวดาอยู่ เป็นบาปไหมคะ.. ชม 942 ครั้ง (24 ก.พ. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610223-ตัดต้นไม้ระวังรุกขเทวดา.html..
ผังการบวช
  คำถาม : ไปร่วมงานบวชแล้วจะได้บวชชาติต่อไปจริงหรือครับ.. ชม 985 ครั้ง (23 ก.พ. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610222-ผังการบวช.html
ทุกข์เพราะรัก
  คำถาม : รักษาศีลข้อ 3 อย่างดี แต่ทำไมยังทุกข์เรื่องความรัก เป็นเพราะกรรมเก่าหรือไม่.. ชม 1273 ครั้ง (22 ก.พ. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610221-ทุกข์เพราะรัก.html..
ฐานะดีแต่ทำไมยังทุกข์
  คำถาม : ทำไมจึงเป็นทุกข์ ทั้ง ๆ ที่สถานะความเป็นอยู่ดีก็พร้อมคะ.. ชม 1096 ครั้ง (21 ก.พ. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610220-ฐานะดีแต่ทำไมยังทุกข์.mp4.html..
ถูกบังคับให้ทำบุญ
  คำถาม : ไม่พอใจที่ถูกบังคับให้ทำบุญจะเป็นบาปไหมคะ .. ชม 938 ครั้ง (20 ก.พ. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610219-ถูกบังคับให้ทำบุญ.html..
ตาลปัตรของสงฆ์
  คำถาม : ทำไมเวลาพระสวดต้องมีตาลปัตรบังหน้าด้วยครับ.. ชม 1233 ครั้ง (16 ก.พ. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610215-ตาลปัตรของสงฆ์.html..
กรรมเป็นภรรยาน้อย
  คำถาม : การที่ต้องกลายมาเป็นภรรยาน้อยนั้น เป็นเพราะกรรมอะไรคะ.. ชม 1316 ครั้ง (15 ก.พ. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610214-กรรมเป็นภรรยาน้อย.html..
วางเฉยหรือหนีความจริง
  คำถาม : การที่เราทำเฉยกับทุกเรื่องที่ทำให้เราเป็นทุกข์ ถือว่าเราหนีความจริงหรือเปล่าคะ.. ชม 1380 ครั้ง (13 ก.พ. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610211-วางเฉยหรือหนีความจริง.html..
หลักการแคร์
   คำถาม : ทำไมเราถึงไม่ควรแคร์ความคิดของคนอื่นมากจนเกินไปคะ.. ชม 1040 ครั้ง (12 ก.พ. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610211-หลักการแคร์.html..
วงศ์ญาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  คำถาม : ผู้ใดนับถือพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใด ผู้นั้นก็คือ วงศ์ญาติของพ.. ชม 1253 ครั้ง (11 ก.พ. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610210-วงศ์ญาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.html..
ปัญญาคืออะไร
  คำถาม : ปัญญาคืออะไรจะทำอย่างไรให้เกิดปัญญาครับ .. ชม 1193 ครั้ง (10 ก.พ. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/600210-ปัญญาคืออะไร.html..
ที่มาของสัตว์ต่างๆ
  คำถาม : ในโลกนี้ทำไมจึงมีสัตว์ต่าง ๆ มากมาย มันเกิดมาได้อย่างไรคะ.. ชม 1301 ครั้ง (09 ก.พ. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610208-ที่มาของสัตว์ต่างๆ.html..
บุญหาสถานที่ให้วัด
  คำถาม : การที่ลูกหาสถานที่พักให้พระภิกษุ และเจ้าหน้าที่ระหว่างเรียน และหาสถานที่สร้างวัด จ.. ชม 1479 ครั้ง (07 ก.พ. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610206-บุญหาสถานที่ให้วัด.html..
บุญตักบาตร
  คำถาม : ผมอยากทราบว่าการทำบุญให้คนตาย 1 ครั้ง ด้วยการตักบาตรอุทิศไปให้เขาจะอิ่มบุญได้นานกี.. ชม 1528 ครั้ง (02 ก.พ. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610201-บุญตักบาตร.html
ทำไมไม่อยู่กับปัจจุบัน
  คำถาม : ทำไมคนเราถึงไม่ค่อยรู้จักใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันครับ.. ชม 1203 ครั้ง (01 ก.พ. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610131-ทำไมไม่อยู่กับปัจจุบัน.html..
สงสัยเรื่องรอยสัก
  คำถาม : เคยเห็นคนสักยันต์ตามตัว สงสัยว่าที่สักไว้จะช่วยได้จริงไหมคะ.. ชม 1290 ครั้ง (31 ม.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610129-สงสัยเรื่องรอยสัก.html..
สังคมมีแต่คนไร้ศีล
   คำถาม : ทำไมสมัยนี้จึงมีคน ไม่ซื่อสัตย์ ไม่มีศีล เพิ่มขึ้นมากมายคะ .. ชม 1219 ครั้ง (30 ม.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/สังคมมีแต่คนไร้ศีล.html..
ฆตบัณฑิตชาดก ชาดกว่าด้วยความดับความโศก
  ณ บ้านหลังหนึ่งในเชตวัน สาวัตถี กุฎุมพีเจ้าของบ้านได้เกิดความเศร้าโศกเสียใจ เป็นอันมากเนื่.. ชม 1428 ครั้ง (27 ม.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-ฆตบัณฑิตชาดก.html..
เจดีย์บรรจุกระดูก
  คำถาม : การที่ลูกหลานตั้งใจจะสร้างเจดีย์ เพื่อบรรจุกระดูกของคุณพ่อคุณแม่ ให้ลูกหลานได้มากร.. ชม 1099 ครั้ง (29 ม.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610129-เจดีย์บรรจุกระดูก.html..
สร้างหนังให้คนรักกัน
  คำถาม : การสร้างภาพยนต์ให้คนรักกัน หันกลับมาทำความเข้าใจกัน เห็นคุณค่าของกันและกันและให้อภ.. ชม 1664 ครั้ง (26 ม.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610125-สร้างหนังให้คนรักกัน.html..
วันวาเลนไทน์ Valentine’s Day ประวัติและธรรมเนียมปฏิบัติในวันวาเลนไทน์
  วันวาเลนไทน์ Valentine’s Day 14 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านประวัติวันวาเลนไทน์ การ์ดวันวาเลนไทน์ส.. ชม 345063 ครั้ง (01 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/วันวาเลนไทน์-วันแห่งความรักในพระพุทธศาสนา.html..
ผลกรรมของคนเห็นแก่ตัว
  คำถาม : เห็นคนอื่นอยากได้แต่ของคนอื่น และเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมาก ทำไมเขาจึงเป็นอย่างนั้น ผล.. ชม 1946 ครั้ง (25 ม.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610124-ผลกรรมของคนเห็นแก่ตัว.html..
ฆ่าสัตว์ใหญ่กับฆ่าสัตว์เล็ก
  คำถาม : การฆ่าสัตว์ใหญ่บาปมาก ฆ่าสัตว์เล็กบาปน้อย ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นครับ ในเมื่อก็เป็นชีว.. ชม 1416 ครั้ง (24 ม.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610123-ฆ่าสัตว์ใหญ่กับฆ่าสัตว์เล็ก.html..
ทำบุญด้วยเงินกับทำบุญด้วยแรง
  คำถาม : ทำบุญด้วยเงินแล้วอธิษฐาน กับเอาแรงช่วยงานพระพุทธศาสนาแล้วอธิษฐาน ผลที่ได้รับจะต่าง.. ชม 1139 ครั้ง (23 ม.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610122-ทำบุญด้วยเงินกับทำบุญด้วยแรง.html..
ทำบุญแบบระแวง
  คำถาม : การทำบุญแบบระแวง ๆ กลัวว่าจะถูกหลอก เนื่องจากยังไม่มั่นใจในเนื้อนาบุญ อย่างนี้เวลา.. ชม 1012 ครั้ง (22 ม.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610122-ทำบุญแบบระแวง.html..
ชอบถูกแม่ว่าให้เสียใจ
  คำถาม : น้องสาวของลูกมีบุพกรรมใดที่ทำให้คุณแม่ชอบว่าให้เธอเสียใจมากกว่าลูกคนอื่น ๆ คะ .. ชม 1829 ครั้ง (11 ม.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610111-ชอบถูกแม่ว่าให้เสียใจ.html..
อานิสงส์บุญทอดกฐิน
  คำถาม : อานิสงส์และความพิเศษของบุญทอดกฐินมีอะไรบ้างคะ.. ชม 1807 ครั้ง (10 ม.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610110-อานิสงส์บุญทอดกฐิน.html..
ทำไมบุญส่งผลช้า
  คำถาม : ทำไมผลของกรรมไม่ส่งผลเร็ว ๆ ทั้งที่ก็ทำบุญใหญ่ ๆ มาตลอด.. ชม 2330 ครั้ง (09 ม.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610109-ทำไมบุญส่งผลช้า.html..
ทำอย่างไรเรียกว่าทำดี
  คำถาม : ทำอย่างไรถึงเรียกว่าทำดี ชม 2760 ครั้ง (25 ธ.ค. 2560)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/601224-ทำอย่างไรเรียกว่าทำดี.html..
ชีวิตอยู่ไปวันๆ
  คำถาม : คนที่ไม่ค่อยจะยอมทำความดี มีชีวิตอยู่ไปวันๆ ตายแล้วจะไปไหน.. ชม 1920 ครั้ง (23 ธ.ค. 2560)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/601223-ชีวิตอยู่ไปวันๆ.html..
เมื่อหัวหน้าอายุน้อยกว่าลูกน้อง
  คำถาม : หัวหน้าที่อายุยังน้อยควรทำงานกับลูกน้องที่อาวุโสกว่าและเก่งกว่าอย่างไรครับ.. ชม 1290 ครั้ง (22 ธ.ค. 2560)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/601222-เมื่อหัวหน้าอายุน้อยกว่าลูกน้อง.html..
อาหารไข่ไม่ผิดศีล
  คำถาม : เอาไข่เป็ด ไข่ไก่ที่ซื้อมาจากตลาดมาทำอาหาร เป็นการผิดศีลข้อที่ 1 ไหม.. ชม 1319 ครั้ง (21 ธ.ค. 2560)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/601221-อาหารไข่ไม่ผิดศีล.html..
สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561
  ธุดงค์ปีใหม่ สวดมนต์ข้ามปี ทบทวนบุญเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ แห่งการสร้างบารมี พุทธศักราช 25.. ชม 2307 ครั้ง (21 ธ.ค. 2560)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/601221-สวดมนต์ข้ามปี-ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่-2561.ht..
การบวชทำให้เป็นคนดี
  คำถาม : การบวชที่ว่าทำให้เป็นคนดีนั้น ดีอย่างไร.. ชม 1155 ครั้ง (19 ธ.ค. 2560)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/601219-การบวชทำให้เป็นคนดี.html..
ภาษาของพระพุทธเจ้า
  คำถาม : พระพุทธเจ้าตรัสเป็นภาษาอะไร และเวลาที่ทรงแสดงธรรมเทศนา ท่านแสดงเป็นภาษาอะไร?.. ชม 1694 ครั้ง (16 ธ.ค. 2560)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/601215-ภาษาของพระพุทธเจ้า.html..
ทำอย่างไรเมื่อลูกไม่เข้าใจ
  คำถาม : ลูกสาวไม่เข้าใจว่า ทำไมแม่ห้ามไปเที่ยวสังสรรค์ยามค่ำคืน ผู้เป็นแม่ควรทำอย่างไรดี?.. ชม 1596 ครั้ง (15 ธ.ค. 2560)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/601215-ทำอย่างไรเมื่อลูกไม่เข้าใจ.html..
เกิดเป็นทอมชอบสักตามตัว
  คำถาม : ลูกสาวคนโตมีลักษณะเหมือนทอม ชอบสักตามตัว และมักประสบอุบัติเหตุทำให้กระดูกมือและกระ.. ชม 1942 ครั้ง (12 ธ.ค. 2560)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/601212-เกิดเป็นทอมชอบสักตามตัว.html..
ลูกเอาแต่นอน
  คำถาม : ลูกดิฉันมีปัญหาเธอเอาแต่นอนไม่ยอมลุกขึ้นมาทำอะไรเลยคะ ไม่กิน ไม่คุย ไม่ออกมาพบปะผู.. ชม 2052 ครั้ง (08 ธ.ค. 2560)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/601208-ลูกเอาแต่นอน.html..
เมื่อชีวิตถูกระราน
  คำถาม : ถูกเพื่อนบ้านระรานทั้งคำพูดและการกระทำ ควรจะทำอย่างไรดีคะ.. ชม 1620 ครั้ง (06 ธ.ค. 2560)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/601206-เมื่อชีวิตถูกระราน.html..
กุลาวกชาดก ชาดกว่าด้วยการเสียสละ
  พระศาสดาครั้นทรงแสดงพระธรรมเทศนาแล้ว ตรัสกับภิกษุว่า ดูก่อนภิกษุ บัณฑิตทั้งหลายในกาลก่อนคร.. ชม 5569 ครั้ง (04 ธ.ค. 2560)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-กุลาวกชาดก.html..
สอนพ่อสอนแม่นั้นสอนยาก
  คำถาม : คุณแม่พูดจาหยาบกับคุณยาย ควรช่วยแก้ไขอย่างไรดีคะ.. ชม 1507 ครั้ง (04 ธ.ค. 2560)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/601204-สอนพ่อสอนแม่นั้นสอนยาก.html..

<1> 2 3 4 ..  99  100   เก่ากว่า >   

   ค้นหา บทความธรรมะ