ธรรมะสอนใจ

    ธรรมะ บทความธรรมะสอนใจ ตามหลักพระพุทธศาสนา กับการดำเนินชีวิต อ่านง่ายสบายใจ นำไปใช้ดำเนินชีวิตได้จริง

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > ธรรมะสอนใจ

  อยากให้แม่ปล่อยวาง - ผู้อ่าน 297
อยากให้แม่ปล่อยวาง คำถาม : มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าคุณแม่ล้มป่วยเพราะนึกถึงความหลังที่ไม่ดีจะทำอย่างไรให้ท่านปล่อยวางได้บ้างคะ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  ตั้งใจจะเป็นโสดแต่หวั่นไหว - ผู้อ่าน 268
ตั้งใจจะเป็นโสดแต่หวั่นไหว คำถาม : มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าเคยมีความมุ่งมั่นทางธรรมตั้งใจว่าจะไม่มีชีวิตคู่ แต่ปัจจุบันเริ่มมีความหวั่นไหวควรทำอย่างไรดีคะ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  เครื่องช่วยพยุงชีพของพ่อ - ผู้อ่าน 379
เครื่องช่วยพยุงชีพของพ่อ คำถาม : มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าคุณพ่อป่วยหนักระยะสุดท้าย การที่ไม่ให้คุณหมอปั๊มหัวหรือพยุงชีพจัดเป็นบาปหนักอนันตริยกรรมหรือไม่ครับ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  ไม่อยากเป็นลูกอกตัญญู - ผู้อ่าน 379
ไม่อยากเป็นลูกอกตัญญู คำถาม : มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าผมอยากทำตามความฝันของตัวเอง แต่แม่ไม่อนุญาติให้ทำครับ หากตัดสินใจทำจะเป็นลูกอกตัญญูไหมครับ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  คิดฆ่าตัวตายตลอดเวลา - ผู้อ่าน 509
คิดฆ่าตัวตายตลอดเวลา คำถาม : มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าคนที่ผิดหวังเล็ก ๆ น้อย ๆ แล้วชอบคิดอยากฆ่าตัวตาย อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  การกินเจกับความบริสุทธิ์ของศีล - ผู้อ่าน 366
การกินเจกับความบริสุทธิ์ของศีล คำถาม : มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าถ้าไม่รับประทานอาหารมังสวิรัติหรือทานเจจะทำให้ศีลบริสุทธิ์ได้ไหมคะ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  รักตัวเองกับเห็นแก่ตัว - ผู้อ่าน 421
รักตัวเองกับเห็นแก่ตัว คำถาม : มีคนบอกว่าถ้ารักตัวเองไม่เป็นก็ไม่ควรมีความรักแล้วระหว่างรักตัวเองกับเห็นแก่ตัวต่างกันไหมครับ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  ผลกรรมที่แฟนทำแท้ง - ผู้อ่าน 479
ผลกรรมที่แฟนทำแท้ง คำถาม : มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าแฟนผมทำแท้ง ผมจะได้รับผลกรรมจากการทำแท้งด้วยไหมครับ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  เป็นคนหูเบาเพราะวิบากกรรมอะไร? - ผู้อ่าน 512
คำถาม : มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าคนหูเบาเชื่อคนง่ายมีกรรมอะไรมาและควรแก้ด้วยวิธีใดคะ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  ท้อแท้หมดหวังหมดกำลังใจ - ผู้อ่าน 732
ท้อแท้หมดหวังหมดกำลังใจ คำถาม : มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่า พระอาจารย์ครับ มีธรรมะสำหรับคนผิดหวังท้อแท้ หมดกำลังใจ แนะนำบ้างไหมครับ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  แอบหลงรักคนมีเจ้าของ - ผู้อ่าน 745
แอบหลงรักคนมีเจ้าของ คำถาม : มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่า แอบหลังรักคนมีเจ้าของแล้ว จะมีวิธีแนะนำให้ใจเลิกรักเขาได้อย่างไรคะ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  ฆ่าตัวตายบาปกว่าฆ่าคนอื่น - ผู้อ่าน 516
ฆ่าตัวตายบาปกว่าฆ่าคนอื่น คำถาม มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่า ฆ่าตัวตาย บาปกว่าการฆ่าคนอื่นจริงไหมคะ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  วิธีการค้นพบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า - ผู้อ่าน 573
วิธีการค้นพบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คำถาม มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่า ในโลกยุคปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ แต่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบ ปรากฏว่าในพระไตรปิฎก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบก่อนแล้ว อยากทราบว่า ทรงค้นพบด้วยวิธีการใด อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  เนื้อหาของบทสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร - ผู้อ่าน 796
เนื้อหาของบทสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร คำถาม : มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่า บทสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร มีเนื้อหาใจความสำคัญอย่างไรบ้าง อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  กล่าวหาผู้มีศีลบาปมาก - ผู้อ่าน 746
กล่าวหาผู้มีศีลบาปมาก คำถาม มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่า บุคคลที่ได้รับข้อมูลมาอย่างไม่ครบถ้วน แต่นำข้อมูลนั้นมากล่าวหาผู้มีศีล จะมีวิบากกรรมอย่างไรครับ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  เปลี่ยนคู่เวรคู่กรรมให้เป็นคู่สร้างคู่สม - ผู้อ่าน 678
เปลี่ยนคู่เวรคู่กรรมให้เป็นคู่สร้างคู่สม คำถาม : มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่า ทำอย่างไรจึงจะเปลี่ยนจาก คู่เวรคู่กรรม เป็นคู่สร้างคู่สมได้คะ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  ทำไมต้องเกลียดขี้หน้ากัน - ผู้อ่าน 964
ทำไมต้องเกลียดขี้หน้ากัน คำถาม : มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่า อาการไม่ชอบหน้า หรือเกลียดขี้หน้าเกิดมาจากอะไร อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  ฆ่าเพื่อการศึกษา - ผู้อ่าน 553
ฆ่าเพื่อการศึกษา คำถาม มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่า การฆ่าสัตว์ เพื่อการศึกษา จะเป็นบาปไหมคะ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  เป็นมารต้องตกนรก - ผู้อ่าน 742
เป็นมารต้องตกนรก คำถาม : มารทำชั่วต้องตกนรกไหมคะ กฎแห่งกรรมใช้กับพญามารได้หรือไม่คะ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  เปลี่ยนความโกรธให้เป็นความเมตตา - ผู้อ่าน 650
เปลี่ยนความโกรธให้เป็นความเมตตา คำถาม : ขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำเคล็ดลับวิธีพลิกความโกรธให้เป็นความเมตตาด้วยค่ะ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  มีที่เป็นป่าช้าเก่า - ผู้อ่าน 717
มีที่เป็นป่าช้าเก่า คำถาม : มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่ามีที่ดินเป็นป่าช้าเก่า แต่มีถนนตัดผ่านไปดูดวงที่ไหนเขาก็พูดกันหมดว่าที่ดินตรงนั้นทำมาค้าขายอะไรไม่ขึ้นจะทำอย่างไรดีคะ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  อยากเป็นคนพิเศษ - ผู้อ่าน 538
อยากเป็นคนพิเศษ คำถาม : มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าถ้าหากว่าเราอยากเป็นคนพิเศษต้องทำอย่างไรคะ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  ฝากเงินไว้กับแฟน - ผู้อ่าน 740
ฝากเงินไว้กับแฟน คำถาม : มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าเราเอาเงินไปฝากไว้ที่แฟน แล้วเขาเอาไปใช้จนหมดเลยไม่บอกเราแล้วไม่ยอมคืน เขาจะบาปไหมคะ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  เป็นข้าราชการตำแหน่งสูงแต่ไม่ได้งาน - ผู้อ่าน 1034
เป็นข้าราชการตำแหน่งสูงแต่ไม่ได้งาน คำถาม : มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าคนที่ทำงานราชการรับเงินเดือนสูงพอสมควรแต่ไม่ได้ไปทำงานเพราะเป็นตำแหน่งลอย ๆ เจ้าตัวเลยมีเวลาไปอยู่วัดทำบุญทุกวันถึงสิ้นเดือนก็มีเงินโอนเข้าบัญชี แบบนี้เงินที่เอามาทำบุญเจ้าตัวเขาจะได้รับบุญเต็มที่หรือไม่คะ หรือเขาจะบาปไหมคะ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  ทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิด - ผู้อ่าน 892
ทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิด คำถาม : มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดเป็นบาปไหมครับ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
ขอเชิญชาวพุทธร่วมสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม