อารามทูสกชาดก ชาดกว่าด้วยความฉลาดอันไม่เป็นประโยชน์

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เดินทางเผยแผ่พระธรรมในที่ต่างๆ ครั้งหนึ่งได้เสด็จไปที่แคว้นโกศล ครั้งนั้นมีภิกษุตามเสด็จไปด้วยมากมาย เมื่อองค์ศาสดาเดินทางมาถึงแคว้นโกศล ได้มีเศรษฐีผู้หนึ่งได้นิมนต์ให้พักที่บ้านของตน https://dmc.tv/a22452

บทความธรรมะ Dhamma Articles > นิทานชาดก 500 ชาติ
[ 31 พ.ค. 2560 ] - [ ผู้อ่าน : 17405 ]

ชาดก 500 ชาติ

อารามทูสกชาดก-ชาดกว่าด้วยความฉลาดอันไม่เป็นประโยชน์

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จมายังแคว้นโกศลพร้อมเหล่าภิกษุจำนวนมาก

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จมายังแคว้นโกศลพร้อมเหล่าภิกษุจำนวนมาก
 
     ครั้งเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เดินทางเผยแผ่พระธรรมในที่ต่างๆ ครั้งหนึ่งได้เสด็จไปที่แคว้นโกศล ครั้งนั้นมีภิกษุตามเสด็จไปด้วยมากมาย
เมื่อองค์ศาสดาเดินทางมาถึงแคว้นโกศล ได้มีเศรษฐีผู้หนึ่งได้นิมนต์ให้พักที่บ้านของตน
 
เศรษฐีได้นิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปฉัน<a href=http://www.dmc.tv/search/ภัตตาหาร title='ภัตตาหาร' target=_blank><font color=#333333>ภัตตาหาร</font></a>ที่บ้านของตน
 
เศรษฐีได้นิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปฉันภัตตาหารที่บ้านของตน
 
     เศรษฐีใจบุญผู้นี้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมาก เมื่อเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จผ่านมา ก็ไม่ละโอกาสที่จะได้ฟังธรรม
“ นิมนต์ขอรับ กระผมได้เตรียมพระกระยาหารไว้พร้อมแล้วขอรับ ” “ ดีใจจัง วันนี้ได้มีโอกาสฟังธรรมด้วย ”
 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมายังบ้านของเศรษฐี
 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมายังบ้านของเศรษฐี
 
     “ ฟังเจ้าบ่นทุกวัน จนข้าเบื่อแล้ว วันนี้ได้ฟังธรรมโชคดีจริงๆ ” เมื่อองค์พระศาสดาแสดงธรรมเรียบร้อยแล้ว เศรษฐีก็เชิญชวนให้ชมอุทยานในบ้านของตน
“ บ้านของกระผมมีอุทยานที่สวยงามมาก ขอเชิญเสด็จชมสักครั้งเถิด ขอรับ ” “ เศรษฐีนี้เห่อสวนของตัวเองจริงๆ ใครมาก็ต้องอวด ”
 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ณ บ้านท่านเศรษฐี
 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ณ บ้านท่านเศรษฐี
 
     “ หือ ก็สวนสวยจริงๆ นี่น่า ข้าเองก็ช่วยดูแลด้วยนะ ถึงได้สวยอย่างนี้ ” ภิกษุทั้งหลายเดินชมอุทยานตามคำนิมนต์ของเศรษฐี อุทยานด้านหนึ่งสวยงาม
ยังกับถูกเนรมิต อีกด้านกลับแห้งแล้งดอกไม้ต้นไม้ล้มตาย จึงเกิดความสงสัยขึ้น
 
บ้านของเศรษฐีใหญ่โตและร่มรื่น
 
บ้านของเศรษฐีใหญ่โตและร่มรื่น
 
     “ ท่านเศรษฐี ทำไมสวนของท่านถึงมีส่วนที่แห้งแล้งด้วยละ ” “ ก็เด็กชาวบ้านที่มารดน้ำต้นไม้ให้กระผมนะสิ ขอรับ รดน้ำยังไงก็ไม่รู้ พวกนี้เล่นถอน
ออกมาทั้งรากแล้วก็รด ต้นไม้ของผมก็เลยตายหมด ” 
 
นายพรานนำกวางมาทำอาหารให้กับลูกและเมียของตน
 
อุทยานภายในบ้านของท่านเศรษฐีสวยงามอลังการ
 
     พระพุทธองค์ทรงรู้แจ้งด้วยญาณ จึงตรัสว่า มิใช่แต่ในครั้งนี้หรอก เด็กชาวบ้านเหล่านี้ แม้แต่ในอดีตก็เคยทำลายสวนมาก่อน แล้วพระองค์ก็ทรง
เล่าเรื่อง อารามทูสกชาดก  ณ เมืองพาราณสี ครั้งนั้นเจ้าเมืองพาราณสี ได้จัดงานเทศกาลประจำปี
 
บรรดาภิกษุต่างสงสัยถึงความแตกต่างของอุทยานซึ่งด้านหนึ่งสวยงามแต่อีกด้านหนึ่งแห้งแล้ง
 
บรรดาภิกษุต่างสงสัยถึงความแตกต่างของอุทยานซึ่งด้านหนึ่งสวยงามแต่อีกด้านหนึ่งแห้งแล้ง
 
     ชาวบ้านทั้งใกล้และไกลต่างเดินทางมาร่วมงานกันอย่างล้นหลาม “ คนอื่นเค้าก็ได้ไปเที่ยวกันหมด มีแต่เราที่ต้องมานั่งเฝ้าต้นไม้ โอ๊ย อยากไปเที่ยวในงานจัง ”
นายคนสวนบ้านเศรษฐีหลังหนึ่ง นั่งทุกข์ใจอยู่ในสวน ด้วยจิตอยากออกไปเที่ยวในเมืองอย่างคนอื่นๆ บ้าง
 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนำ อารามทูสกชาดก มาตรัสเล่าต่อท่านเศรษฐี
 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนำ อารามทูสกชาดก มาตรัสเล่าต่อท่านเศรษฐี
  
     แต่เนื่องจากเป็นฤดูแล้ง ต้นไม้ที่ปลูกใหม่จะขาดน้ำ หากว่าเค้าออกไปเที่ยว ก็จะไม่มีใครคอยรดน้ำต้นไม้ ในอุทยานนั้นมีลิงอยู่ฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ ลิงฝูงนั้น
ได้เก็บดอกผลของต้นไม้ต่างๆ สุขสบายอยู่ตลอดมา นายสวนจึงคิดแผนการให้ลิงฝูงนี้ช่วยรดน้ำต้นไม้แทนตน
 
เมืองพาราณสีได้จัดงานเทศกาลประจำปี
 
เมืองพาราณสีได้จัดงานเทศกาลประจำปี
 
     “ นี้แน่ะเพื่อน เราเคยร่วมทุกข์ ร่วมสุขกันมาไม่น้อย อุทยานเป็นที่กินและที่อยู่ของเพื่อนมานานแล้วใช่ไหม ” “ เจี๊ยกๆๆ ใช่แล้วท่าน ถ้าไม่มีอุทยานนี้
พวกเราคงลำบากันมาก พวกเราขอขอบคุณท่านมากที่คอยดูแลเอาใจใส่
 
เทศกาลประจำปีมีการละเล่นทั้งดนตรี ระบำ รำฟ้อน
 
เทศกาลประจำปีมีการละเล่นทั้งดนตรี ระบำ รำฟ้อน
 
     พวกเราบำรุงรักษาต้นไม้พวกนี้ให้ออกดอกผลงดงามตามฤดูกาล พวกท่านช่างต่างมีพระคุณกับเราจริงๆ เลย เจี๊ยกๆ ๆ ” “ เจ้าคิดได้อย่างนี้ก็ดี
บัดนี้ในเมืองมีงานเทศกาลประจำปี ชั้นอยากไปเที่ยวบ้าง แต่ก็ยังเป็นห่วงว่ายังไม่มีใครรดน้ำต้นไม้ที่เพิ่งปลูกใหม่นะสิ
 
คนสวนบ้านท่านเศรษฐีมีความทุกข์ใจที่ไม่ได้ไปเที่ยวงานประจำปี
 
คนสวนบ้านท่านเศรษฐีมีความทุกข์ใจที่ไม่ได้ไปเที่ยวงานประจำปี
  
     ถ้าชั้นจะฝากเพื่อนช่วยดูแลรดน้ำต้นไม้ให้ จะได้ไหม ” “ ได้สิท่าน ข้ายินดี เดี๋ยวพวกเราจะเอาใจใส่รถน้ำให้อย่างดีเลยทีเดียว เจี๊ยกๆๆ ” “ แล้วข้าจะ
เป็นคนรดน้ำในสวนนี้ให้เองนะ เรื่องรดน้ำนี้ถนัดยิ่งนัก ” “ ข้าก็เหมือนกัน ท่านเที่ยวให้สนุกเถอะ ทางนี้เราจัดการเอง ”
 
มีฝูงลิงมากมายอาศัยอยู่ในสวนของบ้านท่านเศรษฐี    

มีฝูงลิงมากมายอาศัยอยู่ในสวนของบ้านท่านเศรษฐี
 
     ทุกอย่างเป็นไปตามแผนการที่วางไว้ของคนสวน ในวันนั้นเค้าได้ออกไปเที่ยวงานกับเพื่อนๆ อย่างสนุกสนาน “ เฮ้ย เพื่อนเกลอ รอข้าด้วยสิ รอด้วยๆ ” ก่อนออก
ไปเที่ยวนายอุทยานได้นำเครื่องมือรดน้ำจำนวนมาก มาวางไว้ให้ฝูงลิงทั้งหลาย
 
คนสวนได้ขอให้ฝูงลิงช่วยรดน้ำต้นไม้ในสวนแทนตน
 
คนสวนได้ขอให้ฝูงลิงช่วยรดน้ำต้นไม้ในสวนแทนตน
  
     ซึ่งฝูงลิงทั้งหลายก็ล้วนเต็มใจทำงาน ช่วยกันหยิบกระออมตักน้ำเตรียมรดน้ำต้นไม้ ขณะที่ลิงทั้งหลายเตรียมตัวรดน้ำต้นไม้ พลันลิงจ่าฝูงก็เกิดความคิด
ขึ้นมาอย่างหนึ่ง “ช้าก่อนพวกเรา อย่าเพิ่งทำ พวกเราคิดดูดีๆ 
 
คนสวนได้นำอุปกรณ์รดน้ำพรวนดินมาวางไว้ให้ฝูงลิง
 
คนสวนได้นำอุปกรณ์รดน้ำพรวนดินมาวางไว้ให้ฝูงลิง
 
     ถ้าพวกเรารถน้ำกันไปเรื่อยๆ รดไม่เป็นมันจะเปลืองน้ำนะยิ่งเป็นหน้าแล้งอยู่ด้วย เจี๊ยก ” “ เราจะทำยังไงกันดีละ ลูกพี่ ” “ ดีนะ ที่ข้าเฉลียวฉลาดรอบตัว
ไปทุกด้าน น้ำหายาก พวกเราต้องรดน้ำกันอย่างประหยัดๆ รดให้พอดีกับความต้องการของต้นไม้ ”
 
ลิงจ่าฝูงคิดหาวิธีประหยัดน้ำในการรดน้ำต้นไม้
 
ลิงจ่าฝูงคิดหาวิธีประหยัดน้ำในการรดน้ำต้นไม้
 
     “ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะลูกพี่ ว่าต้นไม้แต่ละต้นมันต้องการน้ำเท่าไหร่ ” “ พวกเจ้านี่ช่างไม่รู้อะไรเลย มันจะไปยากอะไร นี่พวกเจ้าดูข้านี่ อยากรู้ว่าต้นไม้
ต้องการน้ำเท่าไหร่ ก็ดูที่รากสิ ถอนต้นไม้ออกมาก่อน ต้นไหนรากยาวก็รดมากหน่อย รากสั้นๆ ก็รดนิดๆ ก็พอ ถูกใจในความฉลาดของข้าละสิ ” 

ฝูงลิงช่วยกันถอนต้นไม้เพื่อดูรากแล้วก็รดน้ำ
 
ฝูงลิงช่วยกันถอนต้นไม้เพื่อดูรากแล้วก็รดน้ำ
 
     ลิงบริวารทั้งหลายต่างก็เห็นดีเห็นงามตามจ่าฝูง จึงช่วยกันถอนต้นไม้ขันมาดูรากแล้วก็รดน้ำ ทำให้ต้นไม้ที่ปลูกใหม่เสียหายเป็นอันมาก ในขณะนั้น
มีบัณฑิตผู้หนึ่งเดินมาในสวน เมื่อเห็นการกระทำของฝูงลิงจึงเอ่ยปากถามขึ้น
 
บัณฑิตหนุ่มผ่านมาเห็นฝูงลิงกำลังถอนต้นไม้ในสวนของท่านเศรษฐี
 
บัณฑิตหนุ่มผ่านมาเห็นฝูงลิงกำลังถอนต้นไม้ในสวนของท่านเศรษฐี
 
     “ ลิงเอ๋ย เหตุใดพวกเจ้าจึงต้องถอนต้นไม้เหล่านี้ด้วยเล่า ” “ พวกเรากำลังรถน้ำต้นไม้อยู่นะสิ ” “ แล้วทำไมท่านต้องถอนต้นไม้ออกมาด้วยล่ะ ” “ คนอย่างเจ้า
จะไปรู้อะไร มันเป็นวิธีประหยัดน้ำของพวกเราไงล่ะ ” เมื่อบัณฑิตทราบเรื่องราวทั้งหมดจึงอธิบายให้พวกลิงได้เข้าใจ
 
ลิงจ่าฝูงได้อธิบายถึงเหตุผลในการถอนต้นไม้ของตน
 
ลิงจ่าฝูงได้อธิบายถึงเหตุผลในการถอนต้นไม้ของตน
 
     “ เจ้าลิงเอ๋ย ความคิดของเจ้าที่จะประหยัดน้ำนั้นถูแล้ว แต่เจ้าไม่จำเป็นต้องถอนต้นไม้ออกมาดูรากหรอก เจ้าดูแค่ขนาดของต้นไม้ก็พอ ต้นเล็ก ก็รดน้ำ
น้อยหน่อย ต้นใหญ่ๆ เจ้าก็รดให้มากหน่อย ”
 
บัณฑิตหนุ่มแนะนำวิธีการรดน้ำต้นไม้ขนาดต่างๆ แก่ฝูงลิง
 
บัณฑิตหนุ่มแนะนำวิธีการรดน้ำต้นไม้ขนาดต่างๆ แก่ฝูงลิง
 
     “ ท่านไม่ต้องมาพูดหรอก ท่านนั้นแหละที่ไม่รู้เรื่อง เราอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เกิด พวกเราย่อมเข้าใจดีกว่าท่าน ลิงทั้งหลายรีบรดน้ำต้นไม้ตามวิธี
ของเราต่อไปเถอะ อย่าไปสนใจ ฮิๆๆๆ ”
 
ลิงจ่าฝูงสั่งให้บริวารลิงของตนถอนต้นไม้แล้วก็รดน้ำต่อไป
 
ลิงจ่าฝูงสั่งให้บริวารลิงของตนถอนต้นไม้แล้วก็รดน้ำต่อไป
 
     “ โธ่เอ่ยเจ้าลิงโง่ ช่างอวดฉลาดจริงหนอ คิดทำประโยชน์ แต่กลับทำความเสียหายเสียนี่ ” เมื่อบัณฑิตมองไม่เห็นผลที่จะอธิบายต่อไป จึงเดินออกไป
จากสวนด้วยความเศร้าใจ
 
บัณฑิตเดินจากฝูงลิงไปด้วยความเศร้าใจ
 
บัณฑิตเดินจากฝูงลิงไปด้วยความเศร้าใจ
 
     พวกลิงทำงานของตนจนเสร็จ ก็พากันพักผ่อนนั่งดูผลงานด้วยความภาคภูมิใจ เมื่อคนสวนกลับจากไปเที่ยวในเมืองมาถึง ก็พบสวนที่เละเทะ
ต้นไม้ล้มตายเสียหาย
 
สวนสวยกลายเป็นสวนไม้ที่แห้งเหี่ยวและล้มตาย
 
สวนสวยกลายเป็นสวนไม้ที่แห้งเหี่ยวและล้มตาย
 
     “ เฮ้ย พวกเจ้าทำอะไรกับสวน ทำไมสวนถึงได้เสียหายมากขนาดนี้ ไปเลย ออกไปอยู่ที่อื่นเลย ชิชะ อุตส่าห์ไว้อกไว้ใจกลับทำสวนเสียหายสะนี่ ”
 
คนสวนได้ไล่ฝูงลิงออกจากสวนของท่านเศรษฐี
 
คนสวนได้ไล่ฝูงลิงออกจากสวนของท่านเศรษฐี
 
     เจ้าลิงอวดฉลาด ไม่เชื่อคำตักเตือนของบัณฑิต ต้องพบกับบทลงโทษถูกไล่ออกจากสวน ระเหเร่ร่อนไปอยู่ในป่า หากินไม่สะดวกอย่างเคย
 
ฝูงลิงอวดฉลาดถูกขับไล่ออกจากสวนของท่านเศรษฐี
     
ฝูงลิงอวดฉลาดถูกขับไล่ออกจากสวนของท่านเศรษฐี
 
 
ฝูงลิงอวดฉลาด กำเนิดเป็น เด็กชาวบ้านที่ทำลายสวนเศรษฐี
บัณฑิตในครั้งนั้น เสวยพระชาติเป็น พระพุทธเจ้า
 

รับชมคลิปวิดีโออารามทูสกชาดก
ชมวิดีโออารามทูสกชาดก  MP3 ธรรมะอารามทูสกชาดก   Download ธรรมะอารามทูสกชาดก
 
 
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ทิปิชาดก ชาดกว่าด้วยแพะกับเสือเหลือง
      ตัจฉกสูกรชาดก ชาดกว่าด้วยหมูพร้อมใจกันสู้เสือ
      สุขวิหารีชาดก ชาดกว่าด้วยสุขอันเกิดจากการบรรพชา
      คังเคยชาดก ชาดกว่าด้วยผู้ชอบโอ้อวด
      โรหนมิคชาดก ชาดกว่าด้วยความรักในสายเลือด
      สุชาตกุมารชาดก ชาดกว่าด้วยการพรากจากสิ่งที่เป็นทุกข์
      กุมภชาดก ชาดกว่าด้วยโทษของสุรา
      พันธนโมกขชาดก ชาดกว่าด้วยการหลุดพ้นจากเครื่องผูกมัด
      กุททาลชาดก ชาดกว่าด้วยความชนะที่ดี
      สสปัณฑิตชาดก ชาดกว่าด้วยผู้สละชีวิตเป็นทาน
      กายนิพพินทชาดก ชาดกว่าด้วยความเบื่อหน่ายร่างกาย
      กุกกุฏชาดก ชาดกว่าด้วยว่าด้วยผลของการไม่เชื่อง่าย
      เสยยชาดก ชาดกว่าด้วยคบคนประเสริฐก็ประเสริฐ