วัดบางปลา ปฐมเริ่มเผยแผ่วิชชาธรรมกายพระผู้ปราบมาร

วัดบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม คือ สถานที่สำคัญ 1 ใน 6 แห่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ประวัติความเป็นมาความสำคัญของวัดบางปลา https://dmc.tv/a12976

บทความธรรมะ Dhamma Articles > มหาปูชนียาจารย์ > ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
[ 23 มิ.ย. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 17691 ]

วัดบางปลา จังหวัดนครปฐม

วัดบางปลา ปฐมเริ่มเผยแผ่วิชชาธรรมกายพระผู้ปราบมาร
 
วัดบางปลา จังหวัดนครปฐม
วัดบางปลา จังหวัดนครปฐม
 
วัดบางปลา จังหวัดนครปฐม
วัดบางปลา จังหวัดนครปฐม
 

ประวัติวัดบางปลา

 
      วัดบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม คือ สถานที่สำคัญ 1 ใน 6 แห่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร บนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ วัดนี้เป็นที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรกของท่าน หลังจากบรรลุธรรม
 
      วัดบางปลาเป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดเก่าแก่ไม่สามารถค้นหาหลักฐานได้ว่าสร้างขึ้นในสมัยใด แต่วิเคราะห์จากสภาพของวิหารซึ่งมีอายุเกาแก่มาก และจากคำบอกเล่าที่บอกสืบต่อๆกันมาว่า “วัดนี้เกิดขึ้นก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์” ดังนั้น ถ้าจะประมาณอายุจากวิหารเก่าแก่ และจากเอกสารบางอย่างที่เกี่ยวกับอายุของวัด คือ นิราศของสุนทรภู่ ที่ได้กล่าวไว้ตอนล่องเรือผ่านมาทางปากคลองบางปลา สันนิษฐานได้ว่า วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายช่วงต้นรัตนโกสินทร์
 
          เนื่องจากพื้นที่ตั้งวัดอยู่ติดกับแม่น้ำนครชัยศรี และคลองบางปลา (ปากคลอง) ชาวบ้านจึงมักเรียกว่า “วัดบางปลา” จนติดปาก และกลายมาเป็นชื่อของวัดจนถึงทุกวันนี้
 

วัดบางปลา จังหวัดนครปฐม
วัดบางปลา จังหวัดนครปฐม
 

วัดบางปลา

ปฐมเริ่มเผยแผ่วิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร

       ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 (ปี พ.ศ.2460) เมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ค้นพบวิชชาธรรมกายแล้ว ท่านได้คำนึงว่า “คัมภีโรจายัง1 ธรรมเป็นของลึกซึ้งถึงเพียงนี้ ใครจะไปคิดคาดคะเนเอาได้ พ้นวิสัยของความตรึกนึกคิด ถ้ายังตรึกนึกคิดอยู่ก็เข้าไม่ถึง ที่จะเข้าถึงได้ ต้องทำให้รู้ตรึก รู้นึก รู้คิดนั้น หยุดเป็นจุดเดียวกัน แต่พอหยุดก็ดับ แต่พอดับแล้วก็เกิด ถ้าไม่ดับแล้วไม่เกิด นี่เป็นของจริง หัวต่อมีเป็นอยู่ตรงนี้ ถ้าไม่ถูกส่วนดังนี้แล้ว ก็ไม่มีไม่เป็นเด็ดขาด”
 
       ท่านยังคงนั่งเจริญภาวนาทบทวนอย่างนี้ต่อไปอีกประมาณ 30 นาที ในขณะที่ท่านกำลังนั่งสมาธิ(Meditation)เจริญภาวนาอยู่นั้น ได้เกิดภาพของวัดบางปลาปรากฏขึ้นในสมาธิ ความรู้สึกในขณะนั้นเหมือนตัวท่านอยู่ที่วัดนั้น ทำให้คิดว่าธรรมที่รู้เห็นได้ยากนี้ ที่วัดบางปลาจะต้องมีผู้ที่สามารถบรรลุธรรมได้แน่นอน ภาพของวัดบางปลาจึงปรากฏขึ้นในสมาธิ
 
พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
 
       นับแต่นั้นเป็นต้นมา พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯได้ทุ่มเทชีวิตให้กับการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาอย่างเต็มที่ เพื่อค้นคว้าหาที่สุดแห่งธรรม ยิ่งค้นก็ยิ่งลึกซึ้งขึ้นไปทุกที ท่านปฏิบัติอยู่อย่างนี้อีกประมาณเดือนเศษจนออกพรรษา เมื่อรับกฐินแล้ว ท่านจึงลาเจ้าอาวาสวัดโบสถ์บน บางคูเวียงไปพักอยู่ที่วัดบางปลา เพื่อไปสอนธรรมที่ท่านได้รู้ได้เห็นแล้ว ท่านสอนอยู่ประมาณ 4 เดือน ได้มีพระภิกษุที่สามารถปฏิบัติตามอย่างท่านได้ 3 รูป คือ  พระภิกษุสังวาลย์, พระภิกษุแบน และพระภิกษุอ่วม รวมทั้งคฤหัสถ์อีก 4 คน
 
        จากนั้น พรรษาที่ 13 พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯได้พาพระภิกษุสังวาลย์ไปจำพรรษาที่วัดสองพี่น้อง ที่วัดนี้มีพระภิกษุได้เห็นธรรมอีก 1 รูป คือ พระภิกษุหมก  หลังจากนั้นท่านได้เดินทางไปพักที่วัดประตูสาร จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นวัดของพระอุปัชฌาย์ของท่าน (ในขณะนั้นได้มรณภาพแล้ว) และพักที่นั่นเป็นเวลา 4 เดือน เมื่อออกจากวัดประตูสาร พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯได้แวะไปรับพระภิกษุหมก, พระภิกษุปลด (พระพุทธิวงศาจารย์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร), พระภิกษุพล (พระครูโสภณราชวรวิหาร3 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร) และพระภิกษุฮั้ว วัดป่าพฤษ์ ที่วัดสองพี่น้อง ก่อนที่จะเดินทางไปอยู่ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมต่อไป

 

 

 

 • 1 คมฺภีโร จายํ ทุทฺทโส ทุรานุโพโธ สนฺโต ปณีโต อตกฺกาวจโร นิปุโณ ปณฺฑิตเวทนิโย (ธรรมนี้เป็นสภาพลึก เห็นได้ยาก ตรัสรู้ได้ยาก เป็นธรรมสงบ ประณีต คิดเดาไม่ได้ ละเอียด เป็นวิสัยที่บัณฑิตพึงรู้)
 • 3ภายหลังได้ลาสิกขา
 •  
  อ้างอิง: ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์ (GL 305) Dhammakaya Open University, California, USA
   
  รับชมวิดีโอกิจกรรม ณ วัดบางปลา
   

  รับชมคลิปวิดีโอปลื้มธุดงค์ธรรมชัย วันที่ 18 ม.ค.2556
  ชมวิดีโอปลื้มธุดงค์ธรรมชัย วันที่ 18 ม.ค.2556   Download ธรรมะปลื้มธุดงค์ธรรมชัย วันที่ 18 ม.ค.2556
   
  บทความที่เกี่ยวข้องกับวัดบางปลา
   
  อานุภาพพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ

  http://goo.gl/z6MRy


  พิมพ์บทความนี้  บทความอื่นๆ ในหมวด

        พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายฯ เพื่อประดิษฐาน ณ อาคาร 100 ปี
        ขอเรียนเชิญร่วมตอกเสาเข็มสถาปนาอนุสรณ์สถานบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
        ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559
        ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
        ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559
        ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559
        ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559
        ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2559
        ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559
        ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559
        ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559
        ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559
        ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559
     ค้นหา บทความธรรม    

    ฝันในฝันวิทยา
    สารพันธรรมะ
    ปกิณกธรรม
    ผลการปฏิบัติธรรม
    โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
    ธรรมะบันเทิง
    ข่าว
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวบุญฝากประกาศ
    DMC NEWS
    ข่าวรอบโลก
    กิจกรรมเว็บ dmc.tv
    Scoop - Review DMC
    เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
    Review รายการ DMC
    หนังสือธรรมะ
    ธรรมะเพื่อประชาชน
    ที่นี่มีคำตอบ
    หลวงพ่อตอบปัญหา
    อยู่ในบุญ
    สุขภาพนักสร้างบารมี
    นิทานชาดก
    CaseStudy กฎแห่งกรรม
    กฎแห่งกรรม
    เรื่องราวชีวิต
    เหลือเชื่อแต่จริง
    อุทาหรณ์สอนใจ
    ฮอตฮิต...ติดดาว
    วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
    บุญเกื้อหนุน
    ปรโลกนิวส์
    ธรรมะและสมาธิ
    พุทธประวัติ
    สมาธิ
    ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
    ทศชาติชาดก
    พุทธประวัติและวันสำคัญ
    บทสวดมนต์
    ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
    มหาปูชนียาจารย์
    อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
    ประวัติ
    กิจกรรม
    ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
    About DMC
    เกี่ยวกับ DMC
    DMC GUIDE
    มือถือ Mobile
    คู่มือเว็บ www.dmc.tv
    มาวัดพระธรรมกาย
     ค้นหา บทความธรรม    

  ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
  ปฏิทินวันพระ
  ปฏิทินวันพระ

  ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
  ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

  ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
  ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

  ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
  บวชนานาชาติ

  ตารางตักบาตรทั่วไทย
  ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

  ตารางตักบาตรทั่วไทย
  ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

  บวชพระ
  สมัครบวชพระ

  ค่ายปิดเทอม
  ค่ายปิดเทอม

  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ธรรมะเพื่อประชาชน

  พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ

  พุทธสุภาษิต
  พุทธสุภาษิต

  พระไตรปิฎก
  พระไตรปิฎก

  เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
  เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

  พระศรีอริยเมตไตรย์
  พระศรีอริยเมตไตรย์

  สามเณรอรหันต์
  สามเณรอรหันต์

  ธรรมกาย
  ธรรมกาย

  บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
  บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

  วัดในพระพุทธศาสนา
  วัดในพระพุทธศาสนา

  โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
  โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

  ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
  ความดีสากล 5 ประการ

  สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
  สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

  ร้านหนังสือออนไลน์
  ร้านหนังสือออนไลน์

  Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
  Facebook Fanpage


  รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
  รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
  บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

  สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
  สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


  สมัครเป็นอาสาสมัคร
  สมัครเป็นอาสาสมัคร