Hacker แฮกเกอร์ สงครามโลกไซเบอร์

ในระยะหลังนี้ เรามักจะได้ยินข่าวบรรดาแฮกเกอร์จู่โจมบริษัทชั้นนำ และองค์กรต่างๆ สร้างความเสียหายมากมาย แม้กระทั่งการล้วงความลับด้านต่างๆ มีการฉ้อโกงกันให้เกิดการเสียทางเศรษฐกิจและสังคมมากมาย https://dmc.tv/a11766

บทความธรรมะ Dhamma Articles > Review รายการ > ทันโลกทันธรรรม
[ 1 ส.ค. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 21452 ]
ทันโลก ทันธรรม
ตอน แฮกเกอร์ สงครามโลกไซเบอร์
 
 
 
Hacker 
 
Hacker คืออะไร? 
          ..ในระยะหลังนี้ เราได้ยินข่าวแฮกเกอร์จู่โจมบริษัทชั้นนำ และองค์กรต่างๆ สร้างความเสียหายมากมาย แม้กระทั่งการล้วงความลับด้านต่างๆ มีการฉ้อโกงกันให้เกิดการเสียทางเศรษฐกิจและสังคมมากมาย
อย่างเช่น...
บริษัท SONY ก็ถูกแฮกเกอร์เข้าไปขโมยความลับ ทำให้ต้องปิดบริการทางเว็บไซต์ไปหลายสัปดาห์
บริษัท SEGA ในยุโรปซึ่งเป็นบริษัทเกมส์ได้ถูกแฮกเกอร์ขโมยข้อมูลลูกค้าไปถึง1.2ล้านคน
นอกจากนี้...
          สื่อชั้นนำผู้ผลิตเกม รัฐบาล หรือ ธนาคาร ก็ล้วนแล้วแต่ถูกแฮคเกอร์ล้วงความลับไปทั้งสิ้น เราคิดไม่ถึงจริงๆ อย่างรัฐบาลมาเลเซีย หรือจนกระทั่ง CIA ก็ยังถูกแฮกเกอร์ล้วงความลับ สร้างความเสียหายมากมายให้แก่นานาชาติ เรามาติดตามเรื่องนี้กันนะคะ...
แฮกเกอร์ (Hacker) คืออะไร ?

www.

สงครามโลกไซเบอร์
          ในทางลบ  คือ นักล้วงข้อมูล นักเจาะข้อมูล กลุ่มนี้เราเรียกว่า “อาชญากรคอมพิวเตอร์”  คือ การเจาะเข้าไปในข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วนำมาใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มเป้าหมายในกลุ่มแรกๆ ของพวกแฮกเกอร์คือ โทรศัพท์มือถือ คือการให้ใช้โทรศัพท์มือถือฟรีโดยไม่ต้องเสียเงิน ส่วนใหญ่แล้วพวกที่ กระทำการกับข้อมูลคอมพิวเตอร์ในทางลบ เราจะเรียกว่า “แครกเกอร์”
          ส่วนในอีกความหมายหนึ่งนั้น อาจหมายถึง “นักเลงคอมพิวเตอร์” คือ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาคอมพิวเตอร์ บางครั้งครั้งยังใช้หมายถึงผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่น นอกจากคอมพิวเตอร์ด้วย โดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้ในรายละเอียด หรือ ผู้ที่มีความฉลาดเฉลียวในการแก้ปัญหาจากข้อจำกัด
สรุป : - แฮกเกอร์ คือ กระทำการในทางบวก
          - แครกเกอร์  คือ พวกกระทำการในทางลบ
แฮกเกอร์นั้น อาจแบ่งได้เป็นอีก 2 พวก หรือที่เรียกว่า “หมวกขาว” และ “หมวกดำ”

B&W Hat

          แฮกเกอร์ - หมวกขาว คือ ผู้ที่เน้นในเรื่องของวิชาการ หรือที่เรียกตัวเองว่า เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานความปลอดภัย เช่น เมื่อมีระบบใหม่ๆ มา ก็ทำการทดสอบระบบ และสามารถหาวิธีการผ่านเข้าไปได้ในเวลาที่รวดเร็ว เป็นต้น
          แฮกเกอร์ - หมวกดำ คือ พวกที่เข้ามาล้วงข้อมูล เพื่อไปใช้ในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต หรือล้วงความลับระดับประเทศ หรือ โจรกรรมข้ามชาติ
 
TimBerners
Tim Berners-Lee
          Tim Berners-Lee ผู้ซึ่งเคยถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเนื่องจากเข้าไปล้วงความลับของมหาวิทยาลัย แต่วีรกรรมในขณะนั้นยังไม่เป็นที่เปิดเผย ซึ่งในขณะเดียวกันบุคคลท่านนี้เป็นผู้ที่ริเริ่มการก่อตั้งระบบ www. และเป็นคนที่คิดระบบ hypertext ขึ้นมา เมื่อรวมกับ TCP/IP ขึ้น ก็กลายเป็นระบบ www ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ ซึ่งนาย TIM Berners-Lee เป็นผู้สร้างระบบดังกล่าวขึ้นเป็นคนแรกของโลกเลย
 

Linus Torvalds
          Linus Torvalds ชาวฟินแลนด์ ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกระบบปฏิบัติการ Linux และเปิดโอกาสให้ทุกคนทั่งประเทศเข้ามาเขียนรหัสคำสั่ง แล้วรวบรวมคำสั่งต่างๆ มาเพื่อสรุป เป็นระบบปฏิบัติการดังกล่าว

jonathan

Jonathan Joseph Jemes
          Jonathan Joseph James อีกหนึ่งนักเจาะข้อมูลโดยเริ่มต้นล้วงข้อมูลของระบบนาซ่าเพียงเพื่อต้องการฝึกฝนภาษาซีตั้งแต่ตนอายุ 10 ปี และโดนจับในเรื่องดังกล่าวในวัยเพียง 15 ปี สร้างความตกตะลึงให้กับชาวอเมริกันเป็นอย่างมาก
...แฮกเกอร์บางคนเมื่อพ้นโทษแล้วก็จะออกมาเขียนหนังสือหนังสือระบบความปลอดภัย บางคนกลายเป็นผู้เชียวชาญซึ่งบริษัทที่ทำงานด้านความปลอดภัยด้านระบบคอมพิวเตอร์...

Hackerthon

Hackerthon ผู้รวมกลุ่มกันช่วยเหลือโลก
          หลายๆ คนมักจะมองเหล่าแฮคเกอร์ไปในทางลบ แต่ก็ยังมีอีกกลุ่มที่รวมตัวกันทำความดีเพื่อชาวโลก นั่นคือ กลุ่มแฮกเกอร์ที่มีชื่อว่า Random Hacks of Kindness ซึ่งสนับสนุนโดยองค์กรใหญ่ๆ อย่างนาซ่า การทำงานของกลุ่มนี้คือ จะมีการประชุมแบบเครือข่าย และใช้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ มาช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโลก เช่นในเรื่องของการรายงานภัยพิบัติเพื่อการป้องกัน ซึ่งกลุ่มนี้จะสร้างเครือข่ายให้ดาวน์โหลดลงใน iphone BlackBerry หรือ โทรศัพท์ Android แล้วแจ้งข่าวภัยพิบัติผ่านโปรแกรมดังกล่าวเพื่อช่วยชีวิตมนุษย์ในยามเกิดภัยพิบัติได้ ซึ่งการประชุมในหมู่แฮกเกอร์นี้เรียกว่า Hackathon
          ในสมัยนี้หากพูดถึงเรื่องของศักยภาพของมนุษย์ที่นอกจากจะเป็นคนเก่งแล้วยังต้องเรียนรู้ถึงการป้องกันด้วย เปรียบเหมือนดาบที่คมจำเป็นจะต้องมีฝักเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากคมมีด ยิ่งใครเก่งมากก็ยิ่งจำเป็นจะต้องตระหนักถึงเรื่องของวินัยมากขึ้นเท่านั้น เช่นคนเก่งคนหนึ่งที่มีความสามารถเจาะข้อมูลในคอมพิวเตอร์ได้ ก็สร้างไวรัสขึ้นมาระบาดในคอมพิวเตอร์ สร้างความปั่นป่วนให้ชาวโลกมากมาย ดังนั้น เราจะเห็นได้ว่า ยุคปัจจุบันเป็นยุคที่ความรู้และวินัยจำเป็นต้องคู่ขนานกันไป เราจำเป็นต้องฝึกตน
          ฝึกอย่างไร ?  ให้ รู้เท่าทัน  คือ เราจำเป็นต้องฝึกฝนตนเองให้เก่ง เมื่อเก่งแล้วต้องนำความรู้ความสามารถเหล่านั้นมาใช้ในทางสร้างสรรค์ โดยธรรมชาติของมนุษย์แล้ว เมื่อมีความสามารถในเรื่องใดๆ แล้ว มักจะอยากลองใช้ หรือที่เรียกว่า ร้อนวิชา อยากจะแสดงให้เห็นว่า “ฉันแน่” ซึ่งถ้าหากขาดวินัยกำกับก็อาจเกิดความเสียหายมากมายอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

ในดีมีเสีย และ ในเสียมีดี

          ในสิ่งที่มีคุณอนันต์ ถ้าใช้ไม่เป็น ก็มีโทษมหันต์เช่นกัน แต่หากเรารู้เท่าทัน ฝึกตนเองให้ดี สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นอย่างมหาศาลอีกเช่นเดียวกัน นอกจากรู้เท่าทันแล้ว ความรู้กับวินัยควรจะคู่ขนานกัน แล้วจะประสบความสำเร็จในยุคที่เทคโนโลยีกำลังก้าวหน้านี้กันถ้วนหน้า..
 
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับแฮกเกอร์สงครามโลกไซเบอร์

 

http://goo.gl/50QLZ


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      110 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
      พระพุทธศาสนากับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
      วันวาเลนไทน์ Valentine’s Day ประวัติและธรรมเนียมปฏิบัติในวันวาเลนไทน์
      ทุกข์โทษภัยของวจีกรรม
      นกน้อยผู้มีจิตเลื่อมใส
      ทำถูกหลักวิชชา นำพาสู่สวรรค์
      Affiliate Marketing ทำอย่างไร
      อารมณ์กับการเกิดโรค
      ฝึกเด็กอย่างไรโตไปไม่โกง
      เศรษฐกิจฐานชีวภาพ
      ล้มแล้วลุก ข้อคิดดีๆ ในการแก้ปัญหาชีวิต
      สรรเสริญพุทธคุณ บุญส่งถึงนิพพาน
      เลิกราอย่างเข้าใจ   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
110 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
  วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 วันคล้ายวันเกิดครบรอบ 110 ปี คุณย..
(10 ม.ค. 2554)    ชม 28,816 ครั้ง
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร