โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย พ.ศ. 2565
ประมวลภาพโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ, โครงการอบรมธรรมทายาทระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 49, โครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 26, โครงการยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 30 (อบรมระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) และโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่วันคุ้มครองโลก พ.ศ. 2565
7 เม.ย. 2565 176
สงวนลิขสิทธิ์ © 2548-2567 DMC.TV All rights reserved.นโยบายความเป็นส่วนตัวนโยบายคุกกี้