World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ข่าว พบ 12217 รายการ

   Tag :    ข่าว    ข่าวน้ำท่วม

วัดพระธรรมกายปารีส จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์ .. ชม 0 ครั้ง (27 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640527-วัดพระธรรมกายปารีส.html..
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี .. ชม 47 ครั้ง (27 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640527-วัดพระธรรมกายจอร์เจีย.html..
วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายโคมวิสาขประทีป
  วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายโคมวิสาขประทีปออนไลน์ .. ชม 114 ครั้ง (25 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640525-วัดภาวนาซานดิเอโก.html..
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีจุดวิสาขประทีปถวายเป็นพุทธบูชา
  วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายกองบุญยารักษาโรค และพิธีจุดวิสาขประที.. ชม 129 ครั้ง (25 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640525-วัดพระธรรมกายแคนซัส.html..
วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์ .. ชม 146 ครั้ง (24 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640524-วัดพระธรรมกายเท็กซัส.html..
คณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง มอบอาหารกล่องแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19
  คณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มอบอาหารกล่อง แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตรวจหาผู้ติด.. ชม 152 ครั้ง (24 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/640524-คณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง-มอบอาหารกล่อง.html..
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ ผ่านระบบการถ่ายทอด.. ชม 225 ครั้ง (24 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640524-วัดพระธรรมกายมินเนโซตา.html..
วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดพิธีบุพเปตพลี
  วัดพระธรรมกายอิบาราขิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที.. ชม 298 ครั้ง (22 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640522-วัดพระธรรมกายอิบาราขิ.html..
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายกองบุญต่างๆ ผ่านท.. ชม 304 ครั้ง (22 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640522-วัดพระธรรมกายบอสตัน.html..
วัดพระธรรมกายคานากาว่า จัดพิธีบุพเปตพลี
  วัดพระธรรมกายคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษผู้.. ชม 355 ครั้ง (21 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640521-วัดพระธรรมกายคานากาว่า.html..
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดปฏิบัติธรรมออนไลน์
  วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรมออนไลน์ และพิธีถวายกองบุญข้าวสาร.. ชม 343 ครั้ง (21 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640521-วัดพระธรรมกายเทนเนสซี.html..
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี .. ชม 375 ครั้ง (21 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640521-วัดพระธรรมกายจอร์เจีย.html..
วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายคิลานเภสัชออนไลน์
  วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายคิลานเภสัชออนไลน์ .. ชม 458 ครั้ง (20 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640520-วัดภาวนาซานดิเอโก.html..
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีถวายคิลานเภสัช
  วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายคิลานเภสัชออนไ.. ชม 501 ครั้ง (20 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640520-วัดพระธรรมกายซีแอตเติล.html..
วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
  วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ ได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู.. ชม 438 ครั้ง (19 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640519-วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์.html..
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล
  วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว .. ชม 447 ครั้ง (19 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640519-วัดพระธรรมกายแคนซัส.html..
วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์
  วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีปล่อยสัตว์ ปล่อยปลา เ.. ชม 469 ครั้ง (19 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640519-วัดพระธรรมกายชิคาโก.html..
คณะสงฆ์ จ.ปทุมธานีร่วมกับวัดพระธรรมกาย มอบเครื่องผลิตออกซิเจนแก่รพ.สนาม สบยช.
  คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับวัดพระธรรมกาย และภาคีเครือข่าย ได้มอบเครื่องผลิตออกซิเจนให้กั.. ชม 570 ครั้ง (18 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/คณะสงฆ์-ปทุมธานี-วัดพระธรรมกาย-มอบเครื่องผลิตออกซิเจนแก่..
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด
  วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดออน.. ชม 518 ครั้ง (18 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640518-วัดพระธรรมกายฟลอริดา.html..
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีบุพเปตพลี
  วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบุพเปตพลี ผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ .. ชม 499 ครั้ง (17 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640517-วัดพระธรรมกายมินเนโซตา.html..
วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี
  วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไล.. ชม 505 ครั้ง (17 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640517-วัดภาวนาซานดิเอโก.html..
วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์
  วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หม.. ชม 526 ครั้ง (15 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640515-วัดพระธรรมกายชิคาโก.html..
วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดพิธีบุพเปตพลี
  วัดพระธรรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เนื่องในวันพระใหญ่ เพื่ออุทิศบุญกุศ.. ชม 555 ครั้ง (14 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640514-วัดพระธรรมกายโอซาก้า.html..
วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดพิธีบุพเปตพลี
  วัดพระธรรมกายกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศบุญให้กับหมู่ญาติผู้ที่ล่วง.. ชม 579 ครั้ง (14 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640514-วัดพระธรรมกายกุมมะ.html..
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์
  วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์ .. ชม 681 ครั้ง (14 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640514-วัดพระธรรมกายมินเนโซตา.html..
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดปฏิบัติธรรมออนไลน์
  วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรมออนไลน์ และพิธีถวายรัตนบุปผา บูช.. ชม 633 ครั้ง (13 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640513-วัดพระธรรมกายเทนเนสซี.html..
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสั.. ชม 536 ครั้ง (13 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640513-วัดพระธรรมกายซีแอตเติล.html..
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ป.. ชม 552 ครั้ง (12 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640512-วัดพระธรรมกายแคนซัส.html..
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดออนไลน์
  วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดออน.. ชม 556 ครั้ง (12 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640512-วัดพระธรรมกายฟลอริดา.html..
วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี .. ชม 539 ครั้ง (11 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640511-วัดพระธรรมกายชิคาโก.html..
วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี
  วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไล.. ชม 479 ครั้ง (11 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640511-วัดภาวนาซานดิเอโก.html..
วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดบูชาข้าวพระ และพิธีจุดประทีปบูชาสักการะพระบร.. ชม 547 ครั้ง (11 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640511-วัดพระธรรมกายเท็กซัส.html..
วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดพิธีบุพเปตพลี
  วัดพระธรรมกายกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศบุญให้แก่หมู่ญาติผู้ที่ล่วง.. ชม 528 ครั้ง (10 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640510-วัดพระธรรมกายกุมมะ.html..
วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดอ.. ชม 621 ครั้ง (10 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640510-วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์.html..
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดบูชาข้าวพระออนไลน์
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดบูชาข้าวพระออนไลน์ .. ชม 533 ครั้ง (10 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640510-วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย.html..
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดบูชาข้าวพระ ผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ .. ชม 441 ครั้ง (10 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640510-วัดพระธรรมกายมินเนโซตา.html..
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดบูชาข้าวพระ และพิธีถวายโคมวิสาขประทีปออนไล.. ชม 539 ครั้ง (08 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640508-วัดพระธรรมกายซีแอตเติล.html..
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเก.. ชม 501 ครั้ง (08 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640508-วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี.html..
วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ ได้จัดบูชาข้าวพระ และพิธีถวายกองบุญต่างๆ ผ่านทางระบบออนไลน์ .. ชม 632 ครั้ง (07 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640507-วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์.html..
วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล จัดบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์ ผ่านทางระบบ Zoom และ Fac.. ชม 520 ครั้ง (07 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640507-วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล.html..
วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดพิธีบุพเปตพลี
  วัดพระธรรมกายกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศบุญให้แก่หมู่ญาติผู้ที่ล่วง.. ชม 519 ครั้ง (07 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640507-วัดพระธรรมกายกุมมะ.html..
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดบูชาข้าวพระ และงานบุญวันอาทิตย์ ผ่านระบบออน.. ชม 487 ครั้ง (07 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640507-วัดพระธรรมกายเทนเนสซี.html..
ขอเชิญร่วมบุญถวายข้าวสาร อาหารแห้ง แด่คณะสงฆ์ วัดพระธรรมกาย
  หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ ขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมบุญถวาย ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่คณะสงฆ์ วัดพ.. ชม 622 ครั้ง (06 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/ร่วมบุญถวายข้าวสาร-อาหารแห้ง-แด่คณะสงฆ์.html..
สถาบันวิจัย DIRI จัดสัมมนานักวิชาการพุทธศาสนาทั่วโลก ผ่าน Zoom
  สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย หรือ DIRI แห่งประเทศออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ จัดงานสัมมนา THE 2021.. ชม 477 ครั้ง (06 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/640506-สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย.html..
อนุสาสิกชาดก ชาดกว่าด้วยเรื่องดีแต่พูด
  ในนครสาวัตถี ยังมีภิกษุณีผู้ชอบพร่ำสอนอยู่รูปหนึ่ง มีนิสัยชอบสั่งสอนและมักห้ามภิกษุณีรูปอื.. ชม 462 ครั้ง (06 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-อนุสาสิกชาดก.html..
วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่ากองบุญขยายวิชชาธรรมกา.. ชม 437 ครั้ง (06 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640506-วัดพระธรรมกายนางาโน่.html..
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดบูชาข้าวพระ และพิธีจุดประทีปเอกถวายเป็นพุทธ.. ชม 427 ครั้ง (06 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640506-วัดพระธรรมกายจอร์เจีย.html..
วัดพระธรรมกายคากานาว่า จัดบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายคากานาว่า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเผยแผ่พระพุทธศาสนาว.. ชม 455 ครั้ง (05 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640505-วัดพระธรรมกายคากานาว่า.html..
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดบูชาข้าวพระออนไลน์ .. ชม 419 ครั้ง (05 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640505-วัดพระธรรมกายลอนดอน.html..
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพระธ.. ชม 416 ครั้ง (05 พ.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640505-วัดพระธรรมกายแคนซัส.html..

<1> 2 3 4 ..  243  244   เก่ากว่า >   

   ค้นหา บทความธรรมะ