World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ทุกข์ พบ 3298 รายการ

   Tag :    ทุกข์

ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดปฏิบัติธรรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม (เพชรตะวัน) จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ โครง.. ชม 719 ครั้ง (20 มี.ค. 2567)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/670318-ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม.html..
วัดพระธรรมกาย ร่วมทอดกฐิน ณ วัดในศรีลังกา กว่า 30 วัด
  วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย ได้ร่วมทอดกฐินสามัคคีแก่วัดในประเทศศรีลังกา กว่า 30 วัด .. ชม 18269 ครั้ง (28 พ.ย. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/661127-ประเทศศรีลังกา.html..
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น .. ชม 18285 ครั้ง (24 พ.ย. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/661125-วัดพระธรรมกายจอร์เจีย.html..
วันลอยกระทง 2566 ประเพณีและประวัติวันลอยกระทง วิธีทำกระทงง่ายๆ
  วันลอยกระทง ปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ประเพณีลอยกระทง ประวัติวันลอยกร.. ชม 18739 ครั้ง (18 พ.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/วันลอยกระทง.html
พิธีปิดการอบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษา 2556
  สำนักศาสนศึกษา วัดพระธรรมกาย ได้จัดพิธีปิดการอบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี ประจำปี.. ชม 18273 ครั้ง (18 ต.ค. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/661017-โรงเรียนพระปริยัติธรรม-วัดพระธรรมกาย.html..
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบุพเปตพลี ครั้งที่ 141
  วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีบุพเปตพลี ครั้งที่ 141 เพื่ออุทิศบุญกุศลแก่หมู่ญาต.. ชม 18274 ครั้ง (17 ต.ค. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/661016-พิธีบุพเปตพลี-ครั้งที่-141.html..
ธัมมัทธชชาดก ชาดกว่าด้วยพูดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่ง
  มีภิกษุอยู่รูปหนึ่งเป็นผู้ที่ชอบพูดจาโป้ปดอยู่เสมอ คำพูดอย่างหนึ่งแต่การกระทำอีกอย่างหนึ่ง.. ชม 18290 ครั้ง (17 ต.ค. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-ธัมมัทธชชาดก.html..
มูลนิธิกากัน มาลิค, เครือข่ายองค์กรสันติภาพโลก และเทศบาล ต.หนองเสือ ลงนาม MOU โครงการสมาธิเพื่อสันติภาพ
  มูลนิธิกากัน มาลิค ได้ร่วมกับเครือข่ายองค์กรสันติภาพโลก และเทศบาลตำบลหนองเสือ จังหวัดปทุมธ.. ชม 18289 ครั้ง (07 ต.ค. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/661006-โครงการสมาธิเพื่อสันติภาพ.html..
ธุดงคสถานอุดรธานี จัดพิธีบุพเปตพลี ครั้งที่ 30
  ธุดงคสถานอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้จัดพิธีบุพเปตพลี ครั้งที่ 30 เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู.. ชม 18267 ครั้ง (21 ก.ย. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/660919-ธุดงคสถานอุดรธานีจัดพิธีบุพเปตพลีครั้งที่30.html..
ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดพิธีจุดประทีปเนื่องในวันพระ
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดพิธีจุดประทีป, สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แ.. ชม 18271 ครั้ง (20 ก.ย. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/660918-ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจัดพิธีจุดประทีปเนื่องใน..
เกฬิสีลชาดก ชาดกว่าด้วยปัญญาสำคัญกว่าร่างกาย
  พระเจ้าพรหมทัตทรงครองราชสมบัติอยู่ ณ กรุงพาราณสี พระองค์ทรงชอบการกลั่นแกล้งทรมานคนแก่ชราแล.. ชม 18292 ครั้ง (13 ก.ย. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-เกฬิสีลชาดก.html..
พระอาจารย์จากธุดงคสถานชัยบาดาล บรรยายธรรมะให้กับนักเรียน.รร.ชัยบาดาลพิทยาคม
  พระอาจารย์จากธุดงคสถานชัยบาดาล ได้บรรยายธรรมะให้กับนักเรียนโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม จังหวัด.. ชม 18272 ครั้ง (27 ส.ค. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/660826-ธุดงคสถานชัยบาดาล.html..
ปานียชาดก ชาดกว่าด้วยการทำบาปแล้วรังเกียจบาปที่ทำ
  “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ขึ้นชื่อว่ากิเลสเป็นของเล็กน้อยไม่มีเลย ธรรมดาว่าภิกษุต้องข่มกิเลสที.. ชม 18283 ครั้ง (17 ส.ค. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-ปานียชาดก.html..
พิธีถวายคิลานเภสัชและอุปกรณ์ทางการแพทย์ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566
  พิธีถวายคิลานเภสัชและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แด่คณะสงฆ์ ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา.. ชม 18273 ครั้ง (14 ส.ค. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/660814-พิธีถวายคิลานเภสัชและอุปกรณ์ทางการแพทย์.html..
วัดพระธรรมกายบูโรส จัดพิธีบุพเปตพลี
  วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่ว.. ชม 18270 ครั้ง (24 ก.ค. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/660724-วัดพระธรรมกายบูโรส.html..
ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปาย จัดคอร์สปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติ
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปาย ได้จัดคอร์สปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติ ณ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน.. ชม 18282 ครั้ง (22 ก.ค. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/660719-ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปาย.html..
ชนสันธชาดก ชาดกว่าด้วยเหตุที่ทำจิตให้เดือดร้อน
  ครั้งหนึ่งพระเจ้าโกศลทรงมัวเมาด้วยพระราชอิสริยยศหมกหมุนอยู่ในความสุขที่เกิดแต่กิเลสไม่ปราร.. ชม 18281 ครั้ง (17 ก.ค. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-ชนสันธชาดก.html..
ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์
  พระภิกษุสงฆ์ พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรได้พร้อมใจกันมาร่วมปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ โครงการหมู่บ.. ชม 18271 ครั้ง (25 มิ.ย. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/660624-ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม.html..
วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ พร้อมทั้งประกอบพิธีหล่อพระประธาน เพื่.. ชม 18271 ครั้ง (12 มิ.ย. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/660612-วัดพระธรรมกาย.html..
ฆตาสนชาดก ชาดกว่าด้วยภัยที่เกิดจากที่พึ่ง
  มีนกจำนวนมากอาศัยอยู่บนต้นไม้ใหญ่ริมสระน้ำแห่งหนึ่ง ซึ่งในสระมีพญานาคที่ดุร้ายมากตัวหนึ่ง .. ชม 18283 ครั้ง (09 มิ.ย. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-ฆตาสนชาดก.html..
กำหนดการพิธีบุพเปตพลี
  กำหนดการพิธีบุพเปตพลีออนไลน์ อุทิศบุญแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา .. ชม 18487 ครั้ง (07 มิ.ย. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages//พิธีปุพพเปตพลี-วัดพระธรรมกาย.html..
พิธีมอบเกียรติบัตร -ประกาศนียบัตรอภิธรรมศึกษา
  สำนักเรียนพระอภิธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ประกาศน.. ชม 18272 ครั้ง (08 มิ.ย. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/660608-โรงเรียนพระปริยัติธรรม.html..
โครงการธัมมจักกัปปวัตตนสูตร [ประวัติความเป็นมาของโครงการ]
  ประวัติการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตั้งแต่ครั้งแรกถึงปัจจุบัน .. ชม 18363 ครั้ง (15 ส.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/610815-ประวัติการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.html..
วันวิสาขบูชา 2566 ประวัติวันวิสาขบูชา
  วันวิสาขบูชา Visakha Puja วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลก วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 วิส.. ชม 18348 ครั้ง (29 พ.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Vesak_Day_Lord_Buddha_Day.html
มหาสุวราชชาดก ชาดกว่าด้วยความพอเพียง
  ในช่วงฤดูร้อนที่เกิดความแห้งแล้งแสนสาหัส บรรดาต้นไม้ต่างพากันล้มตาย มีพญานกแขกเต้าเพียงตั.. ชม 18279 ครั้ง (10 พ.ค. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-มหาสุวราชชาดก.html..
DOU และ Lumbini Buddhist University ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
  มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย และมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาลุมพินี (Lumbini Buddhist Univer.. ชม 18266 ครั้ง (29 เม.ย. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/660427-มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย.html..
วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดพิธีบุพเปตพลี
  วัดพระธรรมกายอิบาราขิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที.. ชม 18265 ครั้ง (25 เม.ย. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/660425-วัดพระธรรมกายอิบาราขิ.html..
พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ รุ่นอุปสมบทหมู่วันคุ้มครองโลก
  คณะผู้ปกครอง พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ได้พร้อมใจกันมาร่วมตักบาตรฉลองพระใหม่ในโครงการบรรพชาอุป.. ชม 18266 ครั้ง (20 เม.ย. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/660419-พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่-รุ่นอุปสมบทหมู่วันคุ้มครอง..
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบุพเปตพลี ครั้งที่ 134
  วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีบุพเปตพลีออนไลน์ ครั้งที่ 134 เพื่ออุทิศบุญกุศลแก่.. ชม 18266 ครั้ง (20 เม.ย. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/660419-วัดพระธรรมกาย-จัดพิธีบุพเปตพลี-ครั้งที่-134.html..
ฌานโสธนชาดก ชาดกว่าด้วยสุขเกิดจากสมาบัติ
  ในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหารทรงปราร.. ชม 18284 ครั้ง (13 เม.ย. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-ฌานโสธนชาดก.html..
พิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาท รุ่นวันคุ้มครองโลก
  วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมนาคธรรมทายาทในโครงการบรรพชาและอุปส.. ชม 18310 ครั้ง (30 มี.ค. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/660328-พิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาท-รุ่นวันคุ้มครองโลก.html..
วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดพิธีบุพเปตพลี
  วัดพระธรรมกายอิบาราขิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที.. ชม 18264 ครั้ง (27 มี.ค. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/660327-วัดพระธรรมกายอิบาราขิ.html..
ศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา เทศน์สอนธรรมะแก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดกำแพง
  คณะสงฆ์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา ได้เมตตาเทศน์สอนธรรมะแก่น้องๆ นักเร.. ชม 18269 ครั้ง (27 มี.ค. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/660327-ศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา.html..
สุนักขชาดก ชาดกว่าด้วยผู้ฉลาดย่อมช่วยตัวเองได้
  ลูกสุนัขน้อยตัวหนึ่งถูกนำมาเลี้ยงโดยผู้ดูแลหอฉันในพระอาราม ด้วยความน่ารักและเฉลียวฉลาดลูกส.. ชม 18286 ครั้ง (11 มี.ค. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-สุนักขชาดก.html..
สังวรมหาราชชาดก ชาดกว่าด้วยพระราชาผู้มีศีลาจารวัตรที่ดีงาม
  พระโอรสสังวรกุมารเป็นพระโอรสองค์ที่ ๑๐๐ แห่งพระราชาเมืองพาราณสี ซึ่งเป็นผู้ที่เคารพรักใคร.. ชม 18275 ครั้ง (15 ก.พ. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-สังวรมหาราชชาดก.html..
วันตรุษจีน 2566 ประวัติวันตรุษจีน การ์ดและคำอวยพรตรุษจีน
  วันตรุษจีน ปี 2566 หรือ 2023 นี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่ ประวัติวันตรุษจีน แจกการ์ดวันตรุษจีน .. ชม 18395 ครั้ง (18 ม.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/ตรุษจีน.html
อสัมปทานชาดก ชาดกว่าด้วยการไม่รับของทำให้เกิดการแตกร้าว
  สังขเศรษฐีได้ช่วยเหลือสหายของตนนามว่าปิลิยเศรษฐี โดยแบ่งเงินของตนให้ ๔๐ โกฎิ แล้วยังแบ่งสม.. ชม 18268 ครั้ง (17 ม.ค. 2566)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-อสัมปทานชาดก.html..
วันครูแห่งชาติ 2567 ประวัติความเป็นมาของวันครู กิจกรรมวันครู
  วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม กิจกรรมวันครู วันไหว้ครู พานไหว้ครู กลอนวันครู รวมบทความวันครู ใน.. ชม 18376 ครั้ง (14 ม.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/วันครู-2554.html
วันปีใหม่ ประวัติวันปีใหม่กลอนการ์ดและคําอวยพรวันปีใหม่
  วันขึ้นปีใหม่ของไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงมาแล้วถึง 4 ครั้ง กิจกรรมที่นิยมจัดในวันขึ้นปีใหม่ ค.. ชม 18317 ครั้ง (01 พ.ย. 2555)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/วันปีใหม่-ประวัติวันปีใหม่-กลอนและคําอวยพรวันปีใหม่.html..
ส.ค.ส. ปีใหม่ 2566 ส.ค.ส. พระราชทาน
  ส.ค.ส. ปีใหม่ 2566 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. .. ชม 18277 ครั้ง (28 ธ.ค. 2565)
  https://www.dmc.tv/pages/ความรู้รอบตัว/ส-ค-ส-ปีใหม่-2566.html..
สัจจังกิรชาดก ชาดกว่าด้วยไม้ลอยน้ำดีกว่าคนอกตัญญู
  พระฤาษีได้ช่วยเหลือทุฏฐกุมารผู้มีใจโหดร้ายให้รอดพ้นจากกระแสน้ำที่ไหลหลาก แต่ทุฏฐกุมารกลับโ.. ชม 18274 ครั้ง (13 ธ.ค. 2565)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-สัจจังกิรชาดก.html..
วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดพิธีบุพเปตพลี
  วัดพระธรรมกายอิบาราขิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที.. ชม 18266 ครั้ง (30 พ.ย. 2565)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/651128-วัดพระธรรมกายอิบาราขิ.html..
วันพ่อแห่งชาติ 2566 ประวัติความเป็นมาความสำคัญ กลอนวันพ่อ การ์ดวันพ่อ
  วันพ่อแห่งชาติปีนี้บอกรักพ่อด้วย กลอนวันพ่อ การ์ดวันพ่อ เรียงความวันพ่อ เพลงวันพ่อ คลิปวิด.. ชม 18383 ครั้ง (03 ธ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/วันพ่อ2553.html
สำนักเรียนพระอภิธรรม จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรพระอภิธรรมศึกษา
  สำนักเรียนพระอภิธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่.. ชม 18272 ครั้ง (25 พ.ย. 2565)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/651124-โรงเรียนพระปริยัติธรรม.html..
สัมโมทมานชาดก ชาดกว่าด้วยพินาศเพราะทะเลาะกัน
  แม่น้ำสายเล็กๆ ซึ่งเป็นแดนกั้นระหว่างเมืองกบิลพัสด์ุและเมืองเทวทหะได้เหือดแห้งลง เป็นเหตุใ.. ชม 18280 ครั้ง (17 พ.ย. 2565)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-สัมโมทมานชาดก.html..
วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดพิธีบุพเปตพลี
  วัดพระธรรมกายกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศบุญให้แก่หมู่ญาติผู้ที่ล่วง.. ชม 18261 ครั้ง (03 พ.ย. 2565)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/651024-วัดพระธรรมกายกุมมะ.html..
วัดพระธรรมกายโอซาก้า สอนสมาธิชาวญี่ปุ่น ครั้งที่ 6
  วัดพระธรรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้นิมนต์พระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมกายนานาชาติโท.. ชม 18268 ครั้ง (27 ต.ค. 2565)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/651021-วัดพระธรรมกายโอซาก้า.html..
อภิณหชาดก ชาดกว่าด้วยการเห็นกันบ่อยๆ
  มีลูกสุนัขตัวหนึ่งพลัดหลงกับแม่ จากนั้นมันก็เดินหลงเข้าไปในโรงช้าง จากนั้นก็ได้อาศัยอยู่กิ.. ชม 18270 ครั้ง (26 ต.ค. 2565)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-อภิณหชาดก.html..
เนรุชาดก ชาดกว่าด้วยอานุภาพของเนรุบรรพต
  หงส์สองพี่น้องได้บินท่องเที่ยวผ่านไปทางภูเขาเนรุบรรณพต ซึ่งเนรุบรรพตแห่งนี้เป็นภูเขาวิเศษส.. ชม 18266 ครั้ง (06 ต.ค. 2565)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-เนรุชาดก.html..
วันปิยมหาราช ประวัติและความสำคัญของวันปิยมหาราช
  วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม มีประวัติความเป็นมา ความสำคัญต่อชาติไทยอย่างไร กลอนวันปิยมหาราช.. ชม 18350 ครั้ง (05 ต.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/วันปิยมหาราช-23-ตุลาคม-ประวัติและความสำคัญของวันปิยมหาราช.htm..

<1> 2 3 4 ..  64  65   เก่ากว่า >   

   ค้นหา บทความธรรมะ