World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ท้าวสักกะ พบ 211 รายการ

   Tag :    ท้าวสักกะ

กัจจานิโคตตชาดก ชาดกว่าด้วยในการไหน ๆ ธรรมย่อมไม่ตาย
  " ธรรมะคงตายไปจากโลกนี้แล้ว ไม่อย่างนั้นคนจิตใจชั่วอย่างสะใภ้ของเราคงไม่มีลูก และคงไม่มีคว.. ชม 934 ครั้ง (15 ส.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-กัจจานิโคตตชาดก.html..
ขุรปุตตชาดก ชาดกว่าด้วยการทำตนให้ไร้ประโยชน์
  พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภภิกษุผู้ถูกภรรยาเก่าโ.. ชม 1358 ครั้ง (27 ก.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-ขุรปุตตชาดก.html..
กุมภชาดก ชาดกว่าด้วยโทษของสุรา
  “ หม้อใบนี้เป็นหม้อที่มีโทษมาก ผู้ใดดื่มน้ำในหม้อนี้จะเสียผู้เสียคน ควบคุมสติไม่ได้ ทั้งแส.. ชม 2124 ครั้ง (16 มี.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-กุมภชาดก.html..
สสปัณฑิตชาดก ชาดกว่าด้วยผู้สละชีวิตเป็นทาน
  “ มิจำเป็นที่ผู้อื่นจะต้องล่วงรู้หรอกท่านพญากระต่าย คุณความดีในการเสียสละชีวิตเพ..ท้าวสักกะในร่างของพราหมณ์ ก็ทำการเขียนรูปของพญากระต่ายไว้บนดวงจันทร์ เพื่อให้เป็นสัญลักษณ.. ชม 1983 ครั้ง (28 พ.ย. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-สสปัณฑิตชาดก.html..
ข่าวลือ
  เมื่ออยู่ในยุคที่ข่าวลือแพร่สะพัดอย่างเร็ว เราจะจัดการกับมันอย่างไร.. ชม 16631 ครั้ง (06 เม.ย. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ทันโลกทันธรรม/เมื่ออยู่ในยุคที่ข่าวลือแพร่สะพัดอย่างเร็ว-เราจะจัดการกับมั..
กุลาวกชาดก ชาดกว่าด้วยการเสียสละ
  พระศาสดาครั้นทรงแสดงพระธรรมเทศนาแล้ว ตรัสกับภิกษุว่า ดูก่อนภิกษุ บัณฑิตทั้งหลายในกาลก่อนคร.. ชม 17669 ครั้ง (04 ธ.ค. 2560)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-กุลาวกชาดก.html..
สรรเสริญพุทธคุณ บุญส่งถึงนิพพาน
  “ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ พระองค์เท่านั้นเป็นที่พึ่งของบุคคลผู้ว่ายอยู่ในห้วงน้ำ เป็นนาถะข.. ชม 17695 ครั้ง (26 มี.ค. 2560)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/สรรเสริญพุทธคุณบุญส่งถึงนิพพาน.html..
มิตรแท้ในปรโลก
   "ความสุขในโลกนี้และโลกหน้าย่อมเกิดกับ ผู้ทำบุญไว้ ผู้ปรารถนาเป็นสหายแห่งเทพ พึงทำบุญกุศลไ.. ชม 17178 ครั้ง (31 ส.ค. 2559)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/มิตรแท้ในปรโลก.html
ทางกลับสู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษ
  บุคคลปรารถนาเป็นผู้มีอายุยืน ไม่มีโรค มีผิวพรรณผ่องใส มีสวรรค์เป็นที่ไป อยากเกิดในตระกูลสู.. ชม 17541 ครั้ง (24 พ.ค. 2559)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/ทางกลับสู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษ.html..
อุทยชาดก ชาดกว่าด้วยบารมี 10 ทัศ
  พระเจ้ากาสีทรงอภิเษกพระราชโอรสอุทัยภัทรและพระราชธิดาอุทัยภัทราซึ่งเป็นบุตรของตนทั้งสองพระอ.. ชม 17382 ครั้ง (01 มี.ค. 2559)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-อุทยชาดก.html..
อานิสงส์การบูชาด้วยดอกบัว
  ท่านสาธุชนยอดนักสร้างบารมีผู้มีบุญทั้งหลาย เราเกิดมาภพชาติหนึ่งได้มาทำความดีในมนุษยโลก มาพ.. ชม 17593 ครั้ง (06 ก.พ. 2559)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/อานิสงส์การบูชาด้วยดอกบัว.html..
กามชาดก ชาดกว่าด้วยกามและโทษของกาม
  ครั้งนั้นเมื่อองค์พระศาสดาทรงประทับอยู่ ณ เชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภกับพราหมณ์ชาวเมืองสาวัตถี.. ชม 17566 ครั้ง (19 ต.ค. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-กามชาดก.html..
มณิโจรชาดก ชาดกว่าด้วยพระเจ้าอธรรมิกราช
  พ้นพรรษาฤดูหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันมหาวิหาร อันพระเจ้าพ.. ชม 17198 ครั้ง (28 ส.ค. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-มณิโจรชาดก.html..
บัณฑิตสามเณร ผู้บรรลุอรหันต์จากการฟังธรรมเพียง ๔ ข้อ
  บัณฑิตสามเณรบวชตอนอายุได้ ๗ ขวบ สามารถสำเร็จอรหันต์ในวันที่ ๘ ของการบวช มารดาตั้งชื่อว่า ".. ชม 21852 ครั้ง (02 พ.ค. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/สามเณรอรหันต์/บัณฑิตสามเณร.html..
อานิสงส์บุญถวายสังฆทาน
  สังฆทาน มิได้หมายถึง การถวายถังเหลืองที่บรรจุสิ่งของจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ตามมโนภาพในใจคนทั่ว.. ชม 19797 ครั้ง (07 เม.ย. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/อานิสงส์บุญถวายสังฆทาน.html..
ไวยาวัจจมัย : ร่วมด้วยช่วยกัน สุขสันต์ตลอดไป
  ไวยาวัจจะ แปลว่า การขวนขวายช่วยทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ต่อส่วนรวมด้วยความสุจริตใ.. ชม 16918 ครั้ง (01 ต.ค. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/ไวยาวัจจมัย.html
ถึงพระรัตนตรัยได้ไปสวรรค์
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้น พระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้เสด็จหลีกออกเร้นอยู่ในที่ลับ ได้ทรงพระป.. ชม 17225 ครั้ง (17 ก.ย. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ถึงพระรัตนตรัยได้ไปสวรรค์.html..
กฐินธรรมชัย ทำก่อน รวยก่อน บรรลุก่อน
  ช่วงนี้ก็ใกล้ถึงบุญใหญ่อีกบุญ คือบุญกฐินธรรมชัย วันนี้พระอาจารย์ก็จะมีเรื่องราวดีๆ เกี่ยวก.. ชม 17410 ครั้ง (12 ก.ย. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/กฐินธรรมชัย-ทำก่อน-รวยก่อน-บรรลุก่อน.html..
ธรรมกาย กายมาตรฐาน
  สรีรยนต์นี้ ถูกกรรมปรุงแต่งทำให้เป็นนครแห่งกระดูกทั้งหลาย ฉาบด้วยเนื้อและโลหิต เป็นที่ตั้ง.. ชม 16858 ครั้ง (12 ส.ค. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ธรรมกาย-กายมาตรฐาน.html..
ที่พึ่งอันอมตะ
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายอยู่ในป่าก็ดี อยู่ที่โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างก็ดี พึงระลึ.. ชม 17409 ครั้ง (26 ก.ค. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ที่พึ่งอันอมตะ.html
บวชเข้าพรรษา ประจำปี 2557
  โครงการอุปสมบทหมู่ เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ 10 (รุ่นเข้าพรรษา) .. ชม 18772 ครั้ง (09 พ.ค. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/บวชพระเข้าพรรษา-2557.html..
วิสาขามหาอุบาสิกา (ผู้ถึงฝั่งนิพพาน)
  สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงต้องตาย เพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุด สัตว์ทั้งหลายจักไปตามกรรม เข้าถึ.. ชม 17043 ครั้ง (17 เม.ย. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/วิสาขามหาอุบาสิกา-(ผู้ถึงฝั่งนิพพาน).html..
วิสาขามหาอุบาสิกา (มหาปราสาท)
  พระเจ้ามหาปนาทนั้นมีปราสาทล้วนแล้วไปด้วยทอง กว้าง ๑๖ ชั่วธนูตก สูง ๑ พันชั่วธนู และปราสาทน.. ชม 17033 ครั้ง (16 เม.ย. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/วิสาขามหาอุบาสิกา-(มหาปราสาท).html..
วิสาขามหาอุบาสิกา (สุเมธายอดนารี)
  ดิฉันเข้าอยู่ประจำอุโบสถ อันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ ตลอดดิถีที่ ๑๔, ๑๕ และดิถีที่ ๘ แห่งปั.. ชม 16909 ครั้ง (10 เม.ย. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/วิสาขามหาอุบาสิกา-(สุเมธายอดนารี).html..
วิสาขามหาอุบาสิกา (อดีตชาติของวิสาขา).
  บุคคลในโลกนี้ ตั้งใจไว้ชอบ กล่าววาจาชอบ งานชอบด้วยกาย ผู้มีการสดับมาก ทำบุญไว้มาก ในชีวิตอ.. ชม 17472 ครั้ง (09 เม.ย. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/วิสาขามหาอุบาสิกา-(อดีตชาติของวิสาขา)..html..
สรุปประเด็นร.ร.อนุบาลฯ วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
  สรุปประเด็นร.ร.อนุบาลฯ วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 บุพกรรมแหวนสวรรค์ - เล่าเรื่องคุณย.. ชม 16553 ครั้ง (02 เม.ย. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20140331-สรุปประเด็นร.ร.อนุบาลฯ-วันจันทร์ที่-31-มีนาคม-2557..
กิสาโคตมีเถรี
  มฤตยูย่อมพาเอานรชน ผู้มัวเมาในลูก และสัตว์เลี้ยง ผู้มีใจข้องอยู่ในอารมณ์ต่างๆ ไป เหมือนห้ว.. ชม 19585 ครั้ง (10 มี.ค. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/กิสาโคตมีเถรี.html
คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน The Lord Buddha Part 12
  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า The Lord Buddha's History Part #12 ประวัติของพระส.. ชม 17206 ครั้ง (19 ธ.ค. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/คําคมภาษาอังกฤษ/คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้-ตอน-The-Lord-Buddha-History-Part..
พุทธชิโนรส (๓)
  มารดาบิดาหรือว่าหมู่ญาติทั้งหลาย ไม่พึงทำเหตุนั้นให้ได้ แต่จิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบ พึงทำบุค.. ชม 16877 ครั้ง (06 ธ.ค. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พุทธชิโนรส-(3).html
พระมหากัสสปเถระ (๒)
  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อข้าพระองค์ถวายทานอยู่ตลอด ๗ วัน เข้าไปตั้งเมตตากายกรร..ท้าวสักกะจอมเทพ มารสมบัติ และพรหมสมบัติ ก็กรรมของข้าพระองค์นี้ จงเป็นไปเพื่อความเป็นเลิศ.. ชม 20693 ครั้ง (28 ต.ค. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระมหากัสสปเถระ-(2).html
คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน The Lord Buddha Part 3
  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า The Lord Buddha's History Part #3 ประวัติของพระสั.. ชม 17275 ครั้ง (28 ต.ค. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/คําคมภาษาอังกฤษ/คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้-ตอน-The-Lord-Buddha-History-Part..
ทำความดีต้องมีกุศโลบาย
  โอหนอ ทานนี้เป็นทานอันเลิศ เราได้ถวายไว้ดีแล้วในพระกัสสปเถรเจ้า.. ชม 16936 ครั้ง (17 ต.ค. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ทำความดีต้องมีกุศโลบาย.html..
ดำรงตนบนหนทางสู่สวรรค์
  มารดาบิดา หรือว่าญาติเหล่าอื่น ไม่พึงทำเหตุนั้นให้ได้ แต่จิตอันตั้งไว้ชอบแล้ว พึงทำเขาให้ป.. ชม 16999 ครั้ง (08 ต.ค. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ดำรงตนบนหนทางสู่สวรรค์.html..
ความหวังที่ควรตั้งใจ
  เถาวัลย์ชื่ออาสาวดี เกิดในสวนจิตรลดาวัน พันปีจึงออกผลผลหนึ่ง เมื่อมีผลระยะไกลถึงเพียงนั้น .. ชม 16753 ครั้ง (06 ก.ย. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ความหวังที่ควรตั้งใจ.html..
เมตตาบารมี
  มารดาถนอมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนด้วยชีวิตฉันใด บุคคลพึงเจริญเมตตา อันไม่มีประมาณในสัตว์ทั้ง.. ชม 17906 ครั้ง (23 ส.ค. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เมตตาบารมี.html
ประวัติพระพุทธเจ้า ตอนที่ 2
  ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน รูปภาพพระพุทธเจ้า การประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน สรุป.. ชม 25881 ครั้ง (19 ส.ค. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/ประวัติพระพุทธเจ้า-ตอนที่-2.html..
พิษแห่งกาม
  ข้าแต่จอมนรชน ผู้เช่นกับพระองค์ทรงทอดอาลัยในตน ไม่คบหาของรักทั้งหลายว่า สิ่งนี้เป็นที่รักข.. ชม 16773 ครั้ง (24 ก.ค. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พิษแห่งกาม.html
กัณฐกวิมาน
  พระจันทร์มีรอยรูปกระต่ายในเดือนเพ็ญ ถูกหมู่ดาวแวดล้อม เป็นอธิบดีของหมู่ดาวทั้งหลาย ย่อมโคจ.. ชม 16831 ครั้ง (15 ก.ค. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/กัณฐกวิมาน.html
มหัศจรรย์วันพระ วันพระเกิดเหตุการณ์ใดบ้างทั้งในนรกและสวรรค์
  วันพระ ตลอดเวลา 1 เดือน ตั้งแต่ข้างแรมจนถึงข้างขึ้น 15 ค่ำ 1 เดือน นี้มีอะไรเกิดขึ้น ในวั.. ชม 25451 ครั้ง (21 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/มหัศจรรย์วันพระ-นานาทรรศนะ.html..
ตัณหาไม่สิ้นสุด
  โลกอันตัณหาย่อมนำพาไป อันตัณหาย่อมผลักไสไป โลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอย่างหนึ่ง คือตั.. ชม 16962 ครั้ง (24 มิ.ย. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ตัณหาไม่สิ้นสุด.html
วันพระของชาวสวรรค์
  บุคคลไม่ควรดูหมิ่นต่อบุญว่า มีประมาณน้อย จะไม่มาถึงเรา แม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำตกท.. ชม 17020 ครั้ง (21 พ.ค. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/วันพระของชาวสวรรค์.html..
เป็นเทพก็ต้องทำบุญ
  ถ้าว่าสัตว์ทั้งหลาย พึงรู้ผลแห่งการจำแนกทาน เหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้แสวงหาคุณให.. ชม 17335 ครั้ง (16 พ.ค. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เป็นเทพก็ต้องทำบุญ.html..
อเนกวรรณเทพบุตร
  ข้าพเจ้าได้ชักชวนคนอื่นๆ ให้ทำบุญว่า ท่านทั้งหลายจงบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าผู้ค.. ชม 17281 ครั้ง (28 เม.ย. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อเนกวรรณเทพบุตร.html
มหารถเทพบุตร
  ข้าแต่ท่านผู้เป็นมุนี เมื่อใครๆ หวังอยากเป็นผู้มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และรูปอันประณีต อย่าพ.. ชม 17030 ครั้ง (24 เม.ย. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหารถเทพบุตร.html
ความสุขของพระโสดาบัน
  ความทุกข์ที่หมดไปของอริยสาวกผู้สมบูรณ์ด้วยสัมมาทิฏฐิ บรรลุอริยมรรคแล้ว มีปริมาณมาก ส่วนควา.. ชม 16970 ครั้ง (04 มี.ค. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ความสุขของพระโสดาบัน.html..
บุญ คือ อะไร ?
  บุญเป็นเครื่องชำระจิตให้ผ่องใส (เมื่อจิตผ่องใสย่อมไปสู่โลกสวรรค์) บุญเป็นคุณเครื่องแห่งควา.. ชม 17926 ครั้ง (13 ธ.ค. 2555)
  https://www.dmc.tv/pages/แรงบันดาลใจ-จากพระไตรปิฎก/บุญ-คือ-อะไร.html..
เส้นทางจอมปราชญ์ (๒)
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ที่ชักชวนเข้าในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ดีแล้ว ๑ ผู้ที่ถูกชักชวนแล้วปฏิ.. ชม 16720 ครั้ง (02 ต.ค. 2555)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เส้นทางจอมปราชญ์-(2).html..
ประมุกของผู้หวังบุญ
  ยัญทั้งหลายมีการบูชาไฟเป็นประมุขคัมภีร์สาวิตศาสตร์ เป็นประมุขแห่งคัมภีร์ฉันทฺ์พระราชาเป็นป.. ชม 16632 ครั้ง (25 ก.ย. 2555)
  https://www.dmc.tv/pages/แรงบันดาลใจ-จากพระไตรปิฎก/ประมุกของผู้หวังบุญ.html..
ทำบุญอะไรจึงจะได้ไปสวรรค์ในแต่ละชั้น?
  สวรรค์ คือ ภูมิอันเป็นที่อยู่ของเทวดา เป็นโลกที่อยู่อาศัยของกายละเอียดสวรรค์อันเป็นทิพย์ ท.. ชม 25911 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
  https://www.dmc.tv/pages/about/page09.html
บุญเท่านั้นที่ปรารถนา
  บัณฑิตทั้งหลาย สรรเสริญความไม่ประมาทในการสั่งสมบุญ เพราะผู้ไม่ประมาทย่อมยึดเอาประโยชน์ทั้ง.. ชม 16834 ครั้ง (31 ก.ค. 2555)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/บุญเท่านั้นที่ปรารถนา.html..


   ค้นหา บทความธรรมะ