World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : บ้านกัลยาณมิตร พบ 482 รายการ

   Tag :    บ้านกัลยาณมิตร

วัดพระธรรมกายดีซี จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
  วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรม..บ้านกัลยาณมิตร ก่อนที่ทางวัดพระธรรมกายดีซี จะประกาศปิดวัด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบา.. ชม 589 ครั้ง (30 มี.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630330-วัดพระธรรมกายดีซี.html..
วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรเมือง Oslo
  วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ ได้จัดปฏิบัติธรรม..บ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง Oslo ประเทศนอร์เวย์ ชม 717 ครั้ง (14 มี.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630314-วัดพระธรรมกายนอร์เวย์.html..
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
  วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรม..บ้านกัลยาณมิตร ชม 430 ครั้ง (02 มี.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630302-1-วัดพระธรรมกายมินเนโซตา.html..
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดปฏิบัติธรรมรัฐเนวาดา
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรม..บ้านกัลยาณมิตร ณ รัฐเนวาดา ชม 409 ครั้ง (29 ก.พ. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630229-วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย.html..
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดปฏิบัติธรรม ณ เมืองออร์แลนโด
  วัดพระธรรมกายฟลอริดา ได้จัดปฏิบัติธรรม..บ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองออร์แลนโด รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา .. ชม 492 ครั้ง (26 ก.พ. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630225-วัดพระธรรมกายฟลอริดา.html..
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์บ้านกัลยาณมิตร
  วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์..บ้านกัลยาณมิตร ชม 494 ครั้ง (15 ก.พ. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630215-วัดพระธรรมกายเทนเนสซี.html..
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ รัฐเนวาดา
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรม..บ้านกัลยาณมิตร ณ รัฐเนวาดา ชม 293 ครั้ง (04 ก.พ. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630204-วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย.html..
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
  วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรม..บ้านกัลยาณมิตร ชม 406 ครั้ง (01 ก.พ. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630201-วัดพระธรรมกายบอสตัน.html..
คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดปฏิบัติธรรมเมืองฮอลลีวูด
  คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดปฏิบัติธรรม..บ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองฮอลลีวูด ชม 424 ครั้ง (31 ม.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630131-วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย.html..
วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดปฏิบัติธรรมเมืองโอเดนเซ่
  วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก ได้จัดปฏิบัติธรรม..บ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองโอเดนเซ่ ประเทศเดนมาร์ก .. ชม 560 ครั้ง (21 ม.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630121-วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก.html..
วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
   วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ ประเทศสกอตแลนด์ ได้จัดปฏิบัติธรรม..บ้านกัลยาณมิตร ชม 473 ครั้ง (20 ม.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630120-วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์.html..
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
  วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรม..บ้านกัลยาณมิตร ชม 535 ครั้ง (18 ม.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630118-วัดพระธรรมกายบอสตัน.html..
วัดพระธรรมกายบาวาเรีย จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
  วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศประเทศเยอรมนี จัดปฏิบัติธรรม..บ้านกัลยาณมิตร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ชม 546 ครั้ง (16 ม.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630116-วัดพระธรรมกายบาวาเรีย.html..
วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
  วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก จัดปฏิบัติธรรม..บ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง เนื๊ออาร์ ฮาวเวอลิ้ว ประเทศเดนมาร์ก .. ชม 16372 ครั้ง (24 ต.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/621024-วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก.html..
วัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเรน จัดปฏิบัติธรรม เมือง Castrop-Rauxel
  วัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเรน ประเทศเยอรมนี จัดปฏิบัติธรรม..บ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง Castrop-Rauxel ชม 16320 ครั้ง (05 ต.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/621005-วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเรน.html..
วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
  วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ ประเทศสกอตแลนด์ ได้จัดปฏิบัติธรรม..บ้านกัลยาณมิตร ชม 16255 ครั้ง (03 ต.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/621003-วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์.html..
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
  วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรับอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรม..บ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง Lincoln ชม 16272 ครั้ง (03 ต.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/621003-วัดพระธรรมกายแคนซัส.html..
วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรเมืองปาล์มบีช
  วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดปฏิบัติธรรม..บ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองปาล์มบีช ชม 16313 ครั้ง (29 ก.ย. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620929-วัดพระธรรมกายปาล์มบีช.html..
วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดปฏิบัติธรรมเมืองฟายรัดเซีย
  วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก จัดปฏิบัติธรรม..บ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง ฟายรัดเซีย ชม 16344 ครั้ง (27 ก.ย. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620927-วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก.html..
วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
  วัดพุทธไฮล์บรอนน์ ประเทศเยอรมนี ได้จัดปฏิบัติธรรม..บ้านกัลยาณมิตร โดยมีชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้มาสั่งสมบุญร่วมกัน .. ชม 16323 ครั้ง (27 ก.ย. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620927-วัดพุทธไฮล์บรอนน์.html..
วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดปฏิบัติธรรมเมืองฟอร์ตลอเดอร์เดล
  วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ได้จัดปฏิบัติธรรม..บ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองฟอร์ตลอเดอร์เดล ประเทศสหรัฐอเมริกา .. ชม 16241 ครั้ง (26 ก.ย. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620926-วัดพระธรรมกายปาล์มบีช.html..
วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดปฏิบัติธรรมเมืองโอเดนเซ่
  วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ได้จัดปฏิบัติธรรม..บ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองโอเดนเซ่ ประเทศเดนมาร์ก .. ชม 16252 ครั้ง (25 ก.ย. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620925-วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก.html..
วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
  วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดปฏิบัติธรรม..บ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองปาล์มบีช รัฐฟลอริดา ชม 16230 ครั้ง (18 ก.ย. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620918-วัดพระธรรมกายปาล์มบีช.html..
วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดปฏิบัติธรรมเมือง Randers
  วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก จัดปฏิบัติธรรม..บ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง Randers ชม 16270 ครั้ง (31 ส.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620831-วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก.html..
วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดปฏิบัติธรรมเมือง Kolding
  วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก จัดปฏิบัติธรรม..บ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง Kolding ชม 16257 ครั้ง (26 ส.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620826-วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก.html..
วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดปฏิบัติธรรมเมืองเวฟฟิลด์
  วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดปฏิบัติธรรม..บ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองเวฟฟิลด์ ประเทศอังกฤษ .. ชม 16270 ครั้ง (23 ส.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620823-วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์.html..
วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรมเมืองชวีส
  คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ และกลุ่มรักธรรม เมืองชวีส ได้จัดปฏิบัติธรรม..บ้านกัลยาณมิตร ชม 16269 ครั้ง (23 ส.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620823-วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์.html..
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรเมืองเซนต์หลุยส์
  วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรม..บ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี่ .. ชม 16240 ครั้ง (20 ส.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620820-วัดพระธรรมกายแคนซัส.html..
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดปฏิบัติธรรมเมืองพาสโก้
  วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดปฏิบัติธรรม..บ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองพาสโก้ รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา .. ชม 16256 ครั้ง (19 ส.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620819-วัดพระธรรมกายซีแอตเติล.html..
วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดปฏิบัติธรรมเมืองเฮวูด
  วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ได้จัดปฏิบัติธรรม..บ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองเฮวูด ชม 16209 ครั้ง (07 ส.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620807-วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์.html..
วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดปฏิบัติธรรมเมืองราดคลิฟฟ์
  วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ได้จัดปฏิบัติธรรม..บ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองราดคลิฟฟ์ ประเทศอังกฤษ .. ชม 16288 ครั้ง (05 ส.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620805-วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์.html..
วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
  วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดปฏิบัติธรรม..บ้านกัลยาณมิตร และจัดพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว .. ชม 16326 ครั้ง (29 ก.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620729-วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์.html..
ลูกพระธัมมฯ เมืองลิมบวร์ก จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
  ลูกพระธัมมฯ เมืองลิมบวร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดปฏิบัติธรรม..บ้านกัลยาณมิตร ชม 16248 ครั้ง (18 ก.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620718-วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์.html..
วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมลิมบวร์ก
  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายไรน์แลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้จัดปฏิบัติธรรม..บ้านกัลยาณมิตร ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมลิมบวร์ก ชม 16243 ครั้ง (05 ก.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620705-วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์.html..
วัดพระธรรมกายดีซี จัดกิจกรรมเปิดบ้านกัลยาณมิตร
  วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมเปิด..บ้านกัลยาณมิตร หลังที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2562 .. ชม 16236 ครั้ง (26 มิ.ย. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620626-วัดพระธรรมกายดีซี.html..
วัดพระธรรมกายดีซี จัดกิจกรรมเปิดบ้านกัลยาณมิตร
  คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมเปิด..บ้านกัลยาณมิตรหลังที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2562 .. ชม 16234 ครั้ง (20 มิ.ย. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620620-1-วัดพระธรรมกายดีซี.html..
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร
  วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรม..บ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองไฮยานีส ชม 16273 ครั้ง (11 มิ.ย. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620611-วัดพระธรรมกายบอสตัน.html..
ทีมงานจากวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดปฏิบัติธรรมธรรมะสัญจรประเทศ Mexico ครั้งที่ 3
  ทีมงานจากวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรมในโครงการธรรมะสัญจร.. ชม 16328 ครั้ง (02 พ.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620502-วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย.html..
วัดพระธรรมกายดีซี จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
  วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมเปิด..บ้านกัลยาณมิตรหลังแรก ประจำปีพุทธศักราช 2562 ชม 16306 ครั้ง (26 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620326-วัดพระธรรมกายดีซี.html..
วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดปฏิบัติธรรม เมือง Bad Pyrmont
  วัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี ได้จัดปฏิบัติธรรม..บ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง Bad Pyrmont ชม 16291 ครั้ง (13 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620313-วัดพุทธฮัมบวร์ก.html..
วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
  วัดพุทธไฮล์บรอนน์ ประเทศเยอรมนี ได้จัดปฏิบัติธรรม..บ้านกัลยาณมิตร ชม 16323 ครั้ง (12 ก.พ. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620212-วัดพุทธไฮล์บรอนน์.html..
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
  วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรม..บ้านกัลยาณมิตร ชม 16222 ครั้ง (01 ก.พ. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620201-วัดพระธรรมกายบอสตัน.html..
วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดปฏิบัติธรรมเมือง Flensburg
  วัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี ได้จัดปฏิบัติธรรม..บ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง Flensburg ชม 16266 ครั้ง (27 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611227-วัดพุทธฮัมบวร์ก.html..
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
  วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรม..บ้านกัลยาณมิตร ชม 16196 ครั้ง (30 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611130-วัดพระธรรมกายซีแอตเติล.html..
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีทอดกฐิน
  วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีทอดกฐินเพื่อสร้างรัตนบัลลังก์ .. ชม 16274 ครั้ง (29 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611129-วัดพระธรรมกายมินเนโซตา.html..
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดปฏิบัติธรรมเมือง Long Beach
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรม..บ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง Long Beach ชม 16255 ครั้ง (16 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611116-วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย.html..
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองลองบีช
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรม..บ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองลองบีช ชม 16256 ครั้ง (12 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611112-วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย.html..
คณะกัลฯ จ.ชลบุรี จ.ร้อยเอ็ด ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  คณะกัลยาณมิตรจังหวัดชลบุรี และ จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งเป็นหน.. ชม 16376 ครั้ง (20 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611020-โครงการหมู่บ้านรักษาศีล-5.html..
วัดพระธรรมกายดีซี จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
  วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดโครงการ..บ้านกัลยาณมิตร"สร้างความสว่างไสว ขยายสู่ใจชาวอเมริกัน .. ชม 16341 ครั้ง (18 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611018-วัดพระธรรมกายดีซี.html..
สาธุชนร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตสูตร ณ บ้านกัลยาณมิตร
  คณะสาธุชนอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ในบทธัมมจักกัปปว..บ้านกัลยาณมิตร ชม 16268 ครั้ง (05 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611005-ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์.html..

<1> 2 3 4 ..  8  9   เก่ากว่า >   

   ค้นหา บทความธรรมะ