World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ภัตตาหาร พบ 4401 รายการ

   Tag :    ภัตตาหาร

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีปล่อยปลา
  วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีปล่อยปลา เพื่อให้ชีวิตสั.. ชม 201 ครั้ง (26 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620326-วัดพระธรรมกายแคนซัส.html..
วัดพระธรรมกายดีซี จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
  วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านกัลยาณมิตรหลังแรก ประจำปีพุทธศัก.. ชม 121 ครั้ง (26 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620326-วัดพระธรรมกายดีซี.html..
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีสวดธรรมนิยามสูตรอุ.. ชม 141 ครั้ง (26 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620326-วัดพระธรรมกายซีแอตเติล.html..
วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีปุพพเปตพลี
  วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษเ.. ชม 240 ครั้ง (25 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620313-วัดพระธรรมกายนางาโน่.html..
วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายคิลานเภสัช
  วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายคิลานเภสัช .. ชม 329 ครั้ง (25 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620325-วัดภาวนาซานดิเอโก.html..
วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายคิลานเภสัช
  วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายคิลานเภสัช .. ชม 244 ครั้ง (23 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620323-วัดภาวนาซานดิเอโก.html..
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีปุพพเปตพลี
  วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงล.. ชม 280 ครั้ง (23 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620323-วัดพระธรรมกายฟลอริดา.html..
วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล
  วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีอุทิศส่วนกุศลให้.. ชม 280 ครั้ง (23 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620323-วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์.html..
วัดพระธรรมกายจัดพิธีปุพพเปตพลี ครั้งที่ 87
  วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีปุพพเปตพลี เนื่องในวันพระ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่.. ชม 229 ครั้ง (22 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/620322-1-วัดพระธรรมกาย.html..
วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายอิบาราขิ ประเทศญี่ปุ่น จัดงานบุญวันอาทิตย์ พร้อมทั้งร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกั.. ชม 224 ครั้ง (22 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620322-วัดพระธรรมกายอิบาราขิ.html..
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีถวายสุขพิมานสราญรมย์
  วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีถวายสุขพิมานสราญรมย์ .. ชม 234 ครั้ง (22 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620322-วัดพระธรรมกายบอสตัน.html..
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายผ้าไตรจีวร .. ชม 340 ครั้ง (21 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620321-วัดพระธรรมกายเทนเนสซี.html..
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อย.. ชม 287 ครั้ง (21 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620321-วัดพระธรรมกายจอร์เจีย.html..
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล
  วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่.. ชม 322 ครั้ง (20 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620320-วัดพระธรรมกายแคนซัส.html..
วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่.. ชม 335 ครั้ง (20 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620320-วัดพระธรรมกายปาล์มบีช.html..
วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ .. ชม 348 ครั้ง (19 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620319-วัดพระธรรมกายดีซี.html..
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีถวายคิลานเภสัช
  วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายคิลานเภสัช โดยมีคณะเจ้าภาพและสาธุช.. ชม 337 ครั้ง (19 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620319-วัดพระธรรมกายซีแอตเติล.html..
วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี
  วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี .. ชม 332 ครั้ง (19 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620319-วัดพระธรรมกายนางาโน่.html..
วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีถวายคิลานเภสัช
  วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายคิลานเภสัช .. ชม 275 ครั้ง (19 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620319-วัดพระธรรมกายออเรกอน.html..
วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีถวายคิลานเภสัช
  วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายคิลานเภสัช .. ชม 251 ครั้ง (16 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620316-วัดพระธรรมกายออเรกอน.html..
วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี
  วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี .. ชม 244 ครั้ง (16 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620316-วัดภาวนาซานดิเอโก.html..
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีถวายคิลานเภสัช
  วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายคิลานเภสัช .. ชม 299 ครั้ง (15 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620315-วัดพระธรรมกายบอสตัน.html..
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีทอดผ้าป่า
  วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีคณะเจ้าภาพ.. ชม 254 ครั้ง (14 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620314-วัดพระธรรมกายซีแอตเติล.html..
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายผ้าไตรจีวร .. ชม 277 ครั้ง (14 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620314-วัดพระธรรมกายเทนเนสซี.html..
วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดปฏิบัติธรรม เมือง Bad Pyrmont
  วัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง Bad Pyrmont .. ชม 308 ครั้ง (13 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620313-วัดพุทธฮัมบวร์ก.html..
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีทอดผ้าป่า
  วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอดผ้าป่ากองบุญยานพาหนะแก้ว .. ชม 290 ครั้ง (13 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620313-วัดพระธรรมกายฟลอริดา.html..
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์.. ชม 324 ครั้ง (12 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620312-วัดพระธรรมกายแคนซัส.html..
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีทอดผ้าป่า
  วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีคณะเจ้าภาพ.. ชม 285 ครั้ง (12 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620312-วัดพระธรรมกายซีแอตเติล.html..
วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายอิบาราขิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงวัด .. ชม 279 ครั้ง (11 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620311-วัดพระธรรมกายอิบาราขิ.html..
วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าขยายวิชชาธรรมกายท.. ชม 262 ครั้ง (11 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620311-วัดพระธรรมกายนางาโน่.html..
ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติท.. ชม 213 ครั้ง (08 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/620308-ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้.html..
วัดภาวนาโตรอนโต จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดภาวนาโตรอนโต ประเทศแคนาดา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ .. ชม 194 ครั้ง (08 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620308-วัดภาวนาโตรอนโต.html..
วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพุทธไฮล์บรอนน์ ประเทศเยอรมนี ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระ และพิธีถวายคิลานเภสัช .. ชม 270 ครั้ง (07 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620307-วัดพุทธไฮล์บรอนน์.html..
วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงวัด .. ชม 209 ครั้ง (07 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620307-วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก.html..
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานบุญบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระ พร้อมทั้งพิธีทอดผ้าป่าสร้างวัดและ.. ชม 281 ครั้ง (06 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620306-วัดพระธรรมกายลอนดอน.html..
วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี .. ชม 296 ครั้ง (05 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620305-วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน.html..
วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี .. ชม 303 ครั้ง (05 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620305-วัดพุทธฮัมบวร์ก.html..
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู.. ชม 274 ครั้ง (05 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620305-วัดพระธรรมกายจอร์เจีย.html..
วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล
  วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว.. ชม 527 ครั้ง (02 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620302-วัดภาวนาซานดิเอโก.html..
วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีอุทิศส่วนกุศล ให้แก่หมู.. ชม 487 ครั้ง (02 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620302-วัดพระธรรมกายออเรกอน.html..
วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันวันอาทิตย์ .. ชม 455 ครั้ง (01 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620301-วัดพระธรรมกายดีซี.html..
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันมาฆบูชา
  วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีจุดโคมมาฆประทีปและเวียนประทักษิณ ถวายเป็นพุ.. ชม 430 ครั้ง (01 มี.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620301-วัดพระธรรมกายฟลอริดา.html..
ไทย-เนปาล จัดบวชเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
  ประเทศไทยร่วมกับเนปาล จัดบวชเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในดินแดนพุทธภูมิ .. ชม 745 ครั้ง (28 ก.พ. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620228-บวชเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา.html..
วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันวันอาทิตย์ .. ชม 399 ครั้ง (28 ก.พ. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620228-วัดพระธรรมกายดีซี.html..
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ พร้อมทั้งสวดมนต์บทธัมมจักกัปป.. ชม 371 ครั้ง (28 ก.พ. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620228-วัดพระธรรมกายเทนเนสซี.html..
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีสวดธรรมนิยามสูตร อุทิศ.. ชม 307 ครั้ง (28 ก.พ. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620228-วัดพระธรรมกายซีแอตเติล.html..
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป
  วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป .. ชม 356 ครั้ง (27 ก.พ. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620227-วัดพระธรรมกายมินเนโซตา.html..
วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดงานวันมาฆบูชา
  วัดพระธรรมกายอิบาราขิ ประเทศญี่ปุ่น จัดงานบุญเนื่องในวันมาฆบูชา .. ชม 349 ครั้ง (27 ก.พ. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620227-วัดพระธรรมกายอิบาราขิ.html..
ทำบุญวันพระใหญ่ ขอเชิญร่วมทำบุญปุพพเปตพลี ณ วัดพระธรรมกาย
  ขอเชิญร่วมทำบุญปุพพเปตพลีอุทิศบุญแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ณ หอ.. ชม 40325 ครั้ง (07 มิ.ย. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/พิธีปุพพเปตพลี-วัดพระธรรมกาย.html..
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และเทศน์สอนธรรมะให้กับชาวท้อง.. ชม 338 ครั้ง (26 ก.พ. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/620226-วัดพระธรรมกายจอร์เจีย.html..

<1> 2 3 4 ..  87  88   เก่ากว่า >   

   ค้นหา บทความธรรมะ